Movements:
Truvérska pieseň
Gavota
Ostinato
Nokturno
Cantabile
Pieseň bez slov
Malé prelúdium
Valse triste
Štúdia
Cake-Walk

X