Movements:
Predohra
Na salaši
V amerických továrňach
Tanec

X