Movements:
Dve vianočné piesne z Rakovíc
Vianočná z Nižnej
Vianočná z Važca
Vianočná z Burského Sv. Mikuláša
Vianočná z Burského Sv. Jána

X