Personality profile

Photo: Michal Vilec Source: Slovak National Museum – Music Museum

Michal Vilec

6 Aug 1902 Bardejovská Nová Ves – 19 Mar 1979 Bratislava

classical music
composition

Bio

Bio

1921
completion of the grammar school in Prešov
1921 – 1924
Ferenc Liszt Academy in Budapest (piano – István Thomán, conducting – Emil Ábrányi, composing – Leó Weiner, Zoltán Kodály)
1925 – 1933
active as conductor, working in several places both in Czechoslovakia and abroad
1933 – 1945
teacher, later headmaster of the Music School in Prešov
1945 – 1955
officer, later head of the music department, finally conductor of the radio in Košice
1955 – 1962
director of the Conservatory in Bratislava
1962 – 1967
head of the Slovak Music Fund board

Works

 • symphony orchestra
 • Biele chryzantémy op. 13

  1948 SCORING: orch
 • Preludio eroico op. 26

  1962 SCORING: orch
 • Tri ľudové tance op. 33

  1964 SCORING: orch
 • Koncertantná suita

  1967 SCORING: orch
 • chamber orchestra
 • Four Pieces

  for string orchestra
  1964 10'
  SCORING: archi
 • solo voice(s) and orchestra
 • Gossamer op. 37

  Symphonic poem for higher voice and orchestra
  1965 9'
  TEXT: Pavol Horov
  SCORING: s, orch
 • choir and orchestra
 • Pochod rudnianskych baníkov op. 11

  1950 SCORING: CMa, orch
 • one solo instrument with orchestra
 • Schubertiádia op. 15

  1951 SCORING: pf, orch
 • Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41

  1967 SCORING: tr, archi
 • piano or piano four hands
 • Bagately op. 1

  1923, rev. 1938 SCORING: pf
 • Klavírne skladby op. 3

  1936 SCORING: pf
 • Prelúdiá op.16

  1952 SCORING: pf
 • Na koni

  1958 SCORING: pf
 • Pastorale

  1958 SCORING: pf
 • Rondo op. 23

  1962 SCORING: pf
 • Sonáta op. 32

  1962 SCORING: pf
 • Štyri prelúdiá op. 27

  1962 SCORING: pf
 • Rozhovory pri klavíri op. 35

  1964 SCORING: pf4m
 • Sonatina in A

  1964 SCORING: pf
 • Sonatina in F

  1964 SCORING: pf
 • Sonatina in G

  1964 SCORING: pf
 • Z brehov Dunaja op. 32

  1964 SCORING: pf4m
 • Dvojhlasné invencie op. 39

  1966 SCORING: pf
 • Osem štúdií op. 40

  1966 SCORING: pf
 • two instruments
 • Polka-serenáda

  SCORING: vc, pf
 • Fantázia op. 3

  1936 SCORING: vn, pf
 • Sonáta I. op. 1

  1936 SCORING: vc, pf
 • Romance Op. 9

  1947 PUBLISHER: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  SCORING: vn, pf
 • Malá serenáda

  1948 SCORING: vn, pf
 • Sonatina op. 10

  1949 SCORING: ob, pf
 • Summer Memoirs, op. 19

  Cycle of composition for wind and brass instruments with piano
  1958 29'
  SCORING: tn (fl, ob, fg, cl, tr), pf
 • Balada op. 31

  1962 SCORING: 2pf
 • Dve skladby op. 21

  1962 SCORING: vc, pf
 • Fantázia op. 35

  1962 SCORING: tn, pf
 • Malá predohra

  1964 SCORING: 2vn
 • Sonáta II. op. 34

  1964 SCORING: vc, pf
 • Štyri skladby op. 42

  1967 SCORING: ob, pf
 • Sonatina op. 43

  1969 SCORING: vn, pf
 • three instruments
 • Klavírne trio op. 29

  1962 14' 40''
  SCORING: vn, vc, pf
 • Zahrajme si

  1962 SCORING: 2vn, pf
 • four instruments
 • Kvarteto op. 34

  1962 SCORING: 2tr, 2tn
 • Divertimento op. 44

  1969 SCORING: 4fl
 • string quartet
 • Sláčikové kvarteto op. 33

  1962 SCORING: 2vn, vl, vc
 • five instruments
 • Dychové kvinteto op. 31

  1964 SCORING: fl, ob, cl, cr, fg
 • seven instruments
 • Septet op. 36

  for flute, clarinet, trumpet, violin, viola, cello and piano
  1969 14'
  SCORING: fl, cl, tr, vn, vl, vc, pf
 • solo voice(s) with piano accompaniment
 • Päť piesní op. 4

  1937 TEXT: E. B. Lukáč
  SCORING: v, pf
 • Vysoké letné nebe op. 28

  1962 TEXT: P. Horov
  SCORING: v, pf
 • choral
 • Tri zborové piesne k občianskym príležitostiam op. 24

  1962 TEXT: P. Horov, P. O. Hviezdoslav, anonymus
  SCORING: CMa, CM, CF
 • mixed choir
 • Dve zemplínske uspávanky

  1962 SCORING: CM
 • Tri nokturná op. 30

  1962 TEXT: M. Kasarda, C. Štítnický, P. Horov
  SCORING: CM

Bibliography

 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • CHALUPKA, Ľubomír: V tieni dirigenta, v tieni pedagóga – ku zabúdanej skladateľskej tvorbe Ľudovíta Rajtera a Michala Vileca
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2015, p. 208–224
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, p. 161–162
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 State Music Publisher, Bratislava 1964, p. 393–395
 • Art Critique and Journalism
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 1-2, p. 6–7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 11, p. 6–8
 • MARTON, Ivan: Prierez históriou slovenskej violončelovej sonáty
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 7–8, p. 12
 • STRAUSZ, Mikuláš: Spomienky na zaslúžilého umelca Michala Vileca
  1980 Hudobný život year 12, 1980, no. 13, p. 8
 • PODRACKÝ, Igor: Jubilanti
  1977 Hudobný život year 9, 1977, no. 17, p. 7
 • ŠIŠKOVÁ, Inge: Venované M. Vilecovi
  1972 Hudobný život year 4, 1972, no. 19, p. 4
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Jubileum Michala Vileca
  1972 Hudobný život year 4, 1972, no. 15, p. 7
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Na posiedke s Michalom Vilecom
  1971 Slovenská hudba year 15, 1971, no. 8, p. 319–321
 • Analyses of Works
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Divertimento Michala Vileca
  1957 Slovenská hudba year 1, 1957, no. 8-9, p. 259–263

Discography

 • Photo: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Academy of Music and Drama KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonata
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonata in Memory of Viktor Shklovsky (Sonáta na pamäť Viktora Šklovského)
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Gossamer op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia on an Classical Theme
   Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Waiting
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Music for Three
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)

Awards

 • Ján Levoslav Bella Prize
  1968

 • 1968
 • Matica Slovenská Award
  1937

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Michal Vilec: Divertimento op. 44
  3 Dec
  1970
  First performances in Slovakia
  Trnava, SK
  PERFORMERS: Flautové kvarteto Brunnerovcov
 • Michal Vilec: Concertino pre trúbku a dvojitý sláčikový orchester, op. 41
  1967 First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
 • Michal Vilec: Sonáta op. 32
  26 Nov
  1965
  First performances in Slovakia
  Banská Bystrica, SK
  PERFORMERS: Zita Strnadová-Paráková (pf)
 • First performances abroad
 • Michal Vilec: Balada op. 31
  1969 First performances abroad
  Skopje, MK
  PERFORMERS: Piano Duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný


« back to list Updated: 18. 09. 2019