Personality profile

Photo: Milan Telecký

Milan Telecký

27 Feb 1930 Vsetín – 12 Oct 2011 Bratislava

classical music
viola

Collaboration(s): The Slovak Quartet

Bio

Bio

1940 – 1945
Music School in Třebíč, Czech Republic (violin – father Ferdinand Telecký, the student of the famous Hungarian violinist Jenö Hubay)
1945 – 1949
Conservatory in Brno (violin – Viktor Nopp)
1949 – 1952
Conservatory in Brno (violin – Julius Remeš)
1957 – 1960
violinist in 1st violin section of Slovak Philharmonic
since 1960
member of the Slovak Radio Symphony Orchestra in Bratislava
1957 – 1987
violist of the Slovak Quartet
1962 – 1965
and 1991 – 1998 pedagogue of viola at the Academy of Performing Arts in Bratislava

In addition to orchestra playing Milan Telecký is also oriented to chamber music, and later even solo performing. His career as an orchestra player started in the Military Art Ensemble, where from 1954 – 1957 he was also violin section leader. From 1957 – 1960 he continued as a violinist in the first violin section of the Slovak Philharmonic and since 1960 was a section leader and solo violinist of the Slovak Radio Symphony Orchestra in Bratislava.

Important also is his performing in the legendary Slovak Quartet, where he played viola, since founding of the group in 1957 until 1987. The Slovak Quartet (former Bratislava Quartet) by its outstanding artistic maturity, thorough technical work and unique interplay soon gained a prominent place alongside other outstanding ensembles of this kind in former Czechoslovakia, and since the mid-1960s became well known abroad also.

Since 1967 Telecký has cooperated with the ensemble Bratislava Chamber Soloists founded and led by the primarius of The Slovak Quartet Aladár Móži. As a soloist he has cooperated with the former Czechoslovak Radio Symphony Orchestra (today Slovak Radio Smphony Orchestra), with Bratislava Chamber Association, Košice Chamber Orchestra, with The Slovak Philharmonic, The State Philharmonic Košice and also with The State Philharmony Sofia. He has co-performed under many conductors and his chamber partners were a series of performers. His long term piano partner was Helena Gáfforová. He introduced himself at music festivals as a soloist as well as chamber player (mainly with the Slovak Quartet) in Stockholm (1962), Locarno (1967), Prague Spring (1972), Wienner Fest (1991) and repeatedly with presentations of works and concert art in Slovakia and abroad. He has also recorded for Slovak Radio and Television as well as on audio media.

Bibliography

 • Viskup, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 12, p. 20-24
 • Javorský, Igor: Rok slovenskej hudby na BHS
  1996 Hudobný život 1996, no. 20, p. 5
  (Ivan Parík: Hudba pre fl, vl, orch, ŠF Košice, dir. Jerzy Swoboda, 9. 10. 1996)
 • Blahynka, Miloslav: Gáfforovej Comeback
  1994 Hudobný život 1994, no. 21, p. 1
  (Paul Hindemith: Sonáta op. 11 v rámci BHS)
 • Berger, Igor: Štyri premiéry
  1993 Hudobný život 1993, no. 22, p. 5
  (Milan Novák: Kaiservariazionen – Mirbach, 12. 9. 1993)
 • Ursínyová, Terézia: Pondelky v Klariskách
  1993 Hudobný život 1993, no. 17, p. 7
  (Eugen Suchoň op. 6)
 • Urbancová, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život 1993, no. 1, p. 4
  (Ivan Konečný: Balada – vl, pf)
 • Urbancová, Hana: Jedno dopoludnie pre dve duá
  1992 Hudobný život 1992, no. 3, p. 3
  (D. Milhaud: Štyri portréty, Aladár Móži: Záhorská rapsódia)
 • Jurík, Marián: Gramofónová pocta Hummelovi?
  1991 Hudobný život 1991, no. 19, p. 4
  (Gramorecenzia. Klavírne kvarteto op. posth., Klavírne kvinteto op. 87. OPUS 9311 2253)
 • Čížik, Vladimír: Suchoňovský triptych
  1991 Hudobný život 1991, no. 11, p. 5
  (Klavírne kvarteto op. 6)
 • Albrecht, Ján: Milan Telecký. Profil k 60. narodeninám
  1990 Hudobný život 1990, no. 7, p. 7
 • Hrčková, Naďa: Nová slovenská hudba
  1989 Hudobný život 1989, no. 6, p. 5 – 6
  (Symfonický koncert 16. 2. 1989 - Ivan Parík: Hudba pre vl, fl, orch + M. Jurkovič, SF, dir. B. Režucha)
 • Berger, Igor: Gramorecenzia
  1989 Hudobný život 1989, no. 5, p. 6
  (Claude Debussy: Sonáta pre fl, vl, ar. LP OPUS 9311 1894 French Chamber Musik)
 • Albrecht, Ján – Berger, Igor: Dopoludnia v znamení jubileí
  1989 Hudobný život 1989, no. 26, p. 4
  (jubileum H. Gáfforovej)
 • Dohnalová, Lýdia: BHS. Slovenské premiéry
  1989 Hudobný život 1989, no. 23, p. 6
  (Ilja Zeljenka: Sonáta – balada vl, pf, 30. 9. 1989)
 • -gj-: 13. ročník prehliadky Nová slovenská hudba
  1988 Hudobný život 1988, no. 6, p. 10
  (premiéra: Ilja Zeljenka: Tri kusy pre violu sólo)
 • Fecsková, Silvia: Vôbec nie okrajový festival
  1988 Hudobný život 1988, no. 24, p. 3
  (34. Medzinárodné hudobné leto Bardejovské kúpele – sláčikové trio s V. Šimčiskom, A. Plaskurovou)
 • Dohnalová, Lýdia: Gramorecenzia
  1988 Hudobný život 1988, no. 16, p. 6
  (Igor Dibák: Fantázia pre violu a orcheseter. LP OPUS 9111 1770)
 • Duchová, Oľga: Nedeľné dopoludnia v galérii
  1988 Hudobný život 1988, no. 1, p. 3
  (Dmitrij Šostakovič: Sonáta op. 147)
 • Urbančíková, Lýdia: Z koncertov ŠF Košice
  1987 Hudobný život 1987, no. 7, p. 4
  (sólo v Koncerte J. Ch. Bacha)
 • Čížik, Vladimír: Cyklus koncertov súčasnej hudby
  1987 Hudobný život 1987, no. 21, p. 4
  (Claude Debussy: Sonáta pre fl, vl, ar)
 • Lengová, Jana: Postrehy z piešťanského stretnutia
  1987 Hudobný život 1987, no. 21, p. 4
  (vedúcich klubov Hudobnej mládeže)
 • Polák, Pavol: Pocta Hummelovi
  1987 Hudobný život 1987, no. 10, p. 7
  (Sonáta Es dur, op. 5)
 • Javorský, Igor: Gramorecenzia
  1986 Hudobný život 1986, no. 6, p. 3
  (Miro Bázlik: Balada – koncert, OPUS 9111 1698)
 • Čunderlíková, Eva: X. TNSHT. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, no. 5, p. 4
  (Július Kowalski: Improvizácia III/a-b pre violu sólo)
 • Urbančíková, Lýdia: X. TNSHT. Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život 1985, no. 5, p. 3
  (Košice, 14. 2. 1985. Miro Bázlik: Balada – ŠF Košice, dir. R. Zimmer)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život 1985, no. 21, p. 3
  (SOČR 9. 10. 1985, dir. Petr Altrichter – Igor Dibák: Fantázia)
 • Križan, Rudolf: Sólo pre violu. Stretnutie s Milanom Teleckým (rozhovor)
  1984 Večerník, Bratislava 1984, no. 29. č.
 • Berger, Igor: Z ukrajinskej tvorby
  1984 Hudobný život 1984, no. 2, p. 3
  (uvedenie Sonáty V. Zagorceva – 22. a 23. 1983)
 • ki: Pozoruhodný výkon M. Teleckého: Abonentný koncert SF
  1982 Ľud year 35, 1982, no. 70 (24. 3.), p. 5
 • (): Heslo
  1982 Encyklopédia Slovenska VI, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1982, no. Veda, p. 49
 • Čížik, Vladimír: SF 11. a 12. IV. 1982
  1982 Hudobný život 1982, no. 8, p. 4
  (Hector Berlioz: Harold v Taliansku – sólo)
 • Albrecht, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta (profil ansámblu)
  1982 Hudobný život 1982, no. 22, p. 3
 • Albrecht, Ján:
  1980 Hudobný život 1980, no. 5, p. 7
  (Jubilant. Milan Telecký (profil k 50. narodeninám))
 • Albrecht, Ján: Klavírne kvarteto v Mirbachu
  1980 Hudobný život 1980, no. 5, p. 4
  (opusy W. A. Mozarta, G. Faurého – 8. 1. 1980)
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia. Žilina 15. – 20. 11. 1979
  1980 Hudobný život 1980, no. 2, p. 5
  (sonáty F. Schuberta a B. Martinů)
 • Adamčiak, Milan: IV. TNSHT. 19. – 24. 2. 1979
  1979 Hudobný život 1979, no. 6, p. 1
  (Igor Dibák: Partita pre sólovú violu)
 • Šustykevičová, Lýdia: SOČR päťdesiatročný. Jubileum oslávil cyklom koncertov
  1979 Hudobný život 1979, no. 12, p. 4
  (22. 4. 1979 – sólo: Bohuslav Martinů: Rapsódia – koncert)
 • Podracký, Igor: Kultúrne leto (recenzia recitálu)
  1977 Hudobný život 1977, no. 16, p. 4
 • Čížik, Vladimír: Slovenské kvarteto
  1976 Slovenskí koncertní umelci II, Slovak Music Fund, Bratislava 1976, p. 167– 175
 • Čížik, Vladimír: Heslo
  1976 Slovenskí koncertní umelci II, Slovak Music Fund, Bratislava 1976, p. 103–105
 • (RJ): Túžba po recitáli: Dve otázky violistovi Milanovi Teleckému
  1973 Večerník, Bratislava 1973, no. 12. 12.
 • Personal bibliography
 • Slovenská komorná hudba 6. [hudobnina]
  1989 Opus, Bratislava 1989, no. HSB 2777/6 D1, p. 41
  (Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer). Výber: Ján Albrecht. Rev.: Milan Telecký )
 • Na čom pracujete
  1974 Hudobný život 1974, no. 6, p. 2

Discography

 • Photo:
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variations on the Slovak Folk Song
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71
   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71
   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Amoebas
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Concerto
   Jozef Luptáčik (cl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symphony No. 2 "Heroic" – Fight
   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Scherzo
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonata for Cello
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Solo For Piano
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Photo: PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): Erzahlungen - Der Postmeister / Das Fraulein als Bauerin / Der Schneesturm / Der Sargschreiner PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): ERZAHLUNGEN - DER POSTMEISTER / DAS FRAULEIN ALS BAUERIN / DER SCHNEESTURM / DER SARGSCHREINER
  2003 CD – Naxos NHB 20362
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Photo: Roman Berger : Konvergencie I, II, III : Transgressus ROMAN BERGER : KONVERGENCIE I, II, III : TRANSGRESSUS
  2002 CD – Music Fund SF 00332131
  1. Roman Berger: Convergence I
   Alexander Jablokov (vn)
  2. Roman Berger: Convergence II
   Milan Telecký (vl)
  3. Roman Berger: Convergence III
   Jozef Podhoranský (vc)
  4. Roman Berger: Transgressus I.
   Experimental Studio Bratislava
 • Photo: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  2001 CD – Naxos 8.554765
  1. Andreas Jakob Romberg:
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in F major, Op. 41. No. 3
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Photo:
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Piano Quintet Op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzes Quartet
  2. Alexander Albrecht: Variations
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: String Quartet in D Major Op. 19d
   Moyzes Quartet
  4. Alexander Albrecht: Three Poems after R. M. Rilke's Das Marienleben
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovak Philharmonic Choir, Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: String Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Photo:
  1996 CD – Music Fund SF 00202131
  1. Ivan Parík: Music for Flute, Viola and Orchestra
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Slovak Radio Symphony Orchestra, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symphony No. 1 in D major, Op. 4 (rev. Op. 31)
   Slovak Radio Symphony Orchestra, Ladislav Slovák (dir.)
 • Photo: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1995 CD – Opus 9351 1894
  1. Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introduction and Allegro for Harp, String Quartet, Flute and Clarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenade for Flute, Violin, Viola, Violoncello and Harp, Op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Photo: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 6 - 7 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 6 - 7
  1995 CD – Opus 912344-2131
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in E flat major, No. 7, K. 498
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Photo: Anton Zimmermann : Cassations in G, D, D ANTON ZIMMERMANN : CASSATIONS IN G, D, D
  1993 CD – Trevak TREC 4-0008
  1. Anton Zimmermann: Cassation in D
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  2. Anton Zimmermann: Cassation in G
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  3. Anton Zimmermann: Cassation in D
   Juraj Brunner (fl), Vladislav Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
 • Photo: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  1992 CD – Trevak TREC 4-0007
  1. Andreas Jakob Romberg:
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Quintet in D major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Quintet in F major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Photo:
  1991 CD – Trevak TREC 4-0002
  1. Johann Matthias Sperger :
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Matthias Sperger: Trio No. 2 in G major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Matthias Sperger: Trio No. 3 in D major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Matthias Sperger: Trio No. 4 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  5. Johann Matthias Sperger: Trio No. 5 in B flat major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  6. Johann Matthias Sperger: Trio No. 6 in F major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Photo: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7, Op. 96; Piano Quartet, Op. posth.; Piano Quintet, Op. 87 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIO NO. 7, OP. 96; PIANO QUARTET, OP. POSTH.; PIANO QUINTET, OP. 87
  1990 CD – Opus 9351 2256
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E flat major, Op. 96
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quartet in G major, Op. posth.
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel:
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Photo: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1988 LP – Opus 9311 1894
  1. Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introduction and Allegro for Harp, String Quartet, Flute and Clarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenade for Flute, Violin, Viola, Violoncello and Harp, Op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Photo: Johann Nepomuk Hummel: Viola and Cello Sonatas JOHANN NEPOMUK HUMMEL: VIOLA AND CELLO SONATAS
  1988 CD – Opus 9351 1895
  1. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Viola and Piano in E flat major, Op. 5, No. 3
   Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Violoncello and Piano in A major, Op. 104
   Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (pf)
 • Photo: Igor Dibák IGOR DIBÁK
  1987 LP – Opus 9116 01872
  1. Igor Dibák: Candle-Stick, Op. 15
   Vojtech Kocián (t), Jozef Špaček (br), Peter Oswald (tenor), Štefan Hudec (br), Anna Czaková (s), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Dibák: Divertimento, op. 16
   Slovak Sinfonietta Žilina, Jan Valta (dir.)
  3. Igor Dibák: Fantasia, Op. 21
   Milan Telecký (vl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Petr Altrichter (dir.)
 • Photo: Slovak Orchestral Music – Jozef Kresánek, Július Kowalski SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – JOZEF KRESÁNEK, JÚLIUS KOWALSKI
  1987 LP – Opus 9110 187
  1. Jozef Kresánek: Orchestral Suite No. 1
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Július Kowalski: Concert
   Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Photo: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: String Quartet
   Brno Quartet, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation for 35 strings
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Two songs to texts by ancient Japanese poets
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Music for Miloš Urbásek
   Slovak Quartet, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonata No. 7 "Appeal"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talisman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Mood
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Ballad-Concerto
   Milan Telecký (vl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Richard Zimmer (dir.)
 • Photo: Creators of Slovak National Music - Alexander Albrecht CREATORS OF SLOVAK NATIONAL MUSIC - ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Longings and Reminiscences (Tobias Wunderlich)
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatina for 11 Instruments
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Three Poems after R. M. Rilke's Das Marienleben
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovak Philharmonic Choir, Pavel Baxa (zbm.), Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: The Damned (The Doomed)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (The Time of Roses)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Return)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelude and Fugue
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (A Little Devil in a Fairy-Tale)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoresque "A Trip in Rain and a Thunderstorm"
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Photo: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Five Little Elegies
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Wind Quintet No. 1
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: String Quartet
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroque Suite
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (vn)
 • Photo: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Music For Bass And Chamber Orchestra
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poem for Solo Violin
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Little Chamber Music
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: String Quartet No. 1
   Košice string quartet, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Photo: César Franck : Piano Quintet in F Minor CÉSAR FRANCK : PIANO QUINTET IN F MINOR
  1978 LP – Opus 9111 0640
  1. César Franck: Quintet in F minor for piano, 2 violins, viola and violoncello
   Marian Lapšanský (pf), Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
 • Photo: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Concert Sonata
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Cadenza
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Music for String Quartet
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: String Quartet No. 2
   Košice string quartet, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Photo:
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Finale
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonata for Flute
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Solo For Piano
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Photo:
  1974 LP – Supraphon 1 11 1611 – 13
  1. Jiří Pauer: String Quartet No. 3
   Smetana Quartet, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  2. Jiří Jaroch: String Quartet No. 2
   Smetana Quartet, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  3. Ivan Jirko: String Quartet No. 4
   Smetana Quartet, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  4. František Chaun: String Quartet No. 1, Ulysses
   Dvořák Quartet, Jiří Hnyk (vn), Jaroslav Foltýn (vn), Jaroslav Ruis (vl), František Pišinger (vc)
  5. Karel Šrom: String Quartet No. 3
   Suk Quartet, Antonín Novák (vn), Vijtěch Jouza (vn), Karel Řehák (vl), Jan Štros (vc)
  6. Ján Cikker: String Quartet No. 2 Op. 14 No. 2
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  7. Andrej Očenáš: String Quartet No. 2
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Photo: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Three Pieces
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Sketch
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Octagon of Solitude, Boredom and Fear
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Four Orchestral Pieces
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: String Quartet No. 1
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Songs About Falling Leaves
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosses, Op. 20 No. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)
 • Photo:
  LP – Schwann VMS 4014
  1. Antonín Rejcha:
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Photo:
  CD – Opus 9151 0580
  1. François Couperin:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Photo:
  LP – Opus 9111 1261
  1. Franz Schubert:
   Juraj Alexander (vc), Milan Telecký (vl), Viktor Šimčisko (vl), Helena Gáfforová (pf)

Awards

 • Frico Kafenda Award
  2002
 • Radio Tokyo Prize
  1978 - (as a member of Slovak quartet)
 • Prize of the Union of Slovak Composers
  1975 - (as a member of Slovak Quartet)
 • State Award
  1970 - (as a member of Slovak Quartet)
 • Prize of the Union of Czechoslovak Composers
  1969 - (as a member of Slovak Quartet)
 • City of Bratislava Award
  1965 - (as a member of Slovak Quartet)
 • Royal Swedish Academy Award
  1962 - (as a member of Slovak quartet)

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Mirko Krajči: Passacaglia
  for two violins (violin and viola)
  14 Sep
  2003
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Jozef Gahér: From Liptov
  14 Mar
  1999
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Věra Rašková (fl), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Ronald Šebesta (cl)
 • Jozef Gahér: Musica fosca
  16 Nov
  1998
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Igor Bielik (cr)
 • Ilja Zeljenka: Sonatina
  for viola and piano
  25 Oct
  1998
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonata-Ballad
  for viola and piano
  30 Sep
  1989
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Helena Gáfforová (pf), Milan Telecký (vl)
 • Ivan Parík: Music for Flute, Viola and Orchestra
  16 Feb
  1989
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.), Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  for flute, clarinet in B flat, bassoon, horn, violin, viola, and cello
  18 Feb
  1988
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Three Pieces
  for viola solo
  16 Feb
  1988
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl)
 • Július Kowalski: Improvisation
  for viola
  15 Feb
  1985
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl)
 • Miro Bázlik: Ballad-Concerto
  for viola and orchestra
  14 Feb
  1985
  First performances in Slovakia
  House of Arts, Concert Hall, Košice, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl), Slovak State Philharmonic Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Igor Dibák: Fantasia, Op. 21
  for viola and orchestra
  21 Feb
  1980
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl), Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ján Zimmer: Ballad-Burlesca, Op. 84
  20 Jun
  1977
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl)
 • Ivan Parík: Meditation
  20 Jun
  1977
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Dezider Kardoš: String Quartet No. 2 Op. 38
  30 Oct
  1968
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Oto Ferenczy: String Quartet No. 1
  5 Mar
  1963
  First performances in Slovakia
  A Presentation of New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bratislavské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • First performances abroad
 • Dezider Kardoš: String Quartet No. 2 Op. 38
  4 Apr
  1967
  First performances abroad
  Stockholm, SE
  PERFORMERS: The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

Gallery

 • Photo: Concert in Piešťany, 1987 1987 Concert in Piešťany, 1987

  Source: Archive of Kristína Nováková-Obžerová

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Piano Quintet No. 2 (1st movement – Allegro moderato)

  1968

  Aladár Móži (vn), Jaroslav Jakoubek (cl) Milan Telecký (vl) Jozef Sikora (vc), Rudolf Macudziński (pf)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia


« back to list Updated: 14. 01. 2020