Personality profile

Photo: Naďa Földváriová Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Naďa Földváriová

4 Feb 1933 Bratislava

musicology, music history, critics, reviewers

Bio

Bio


Bibliography

 • Dohnalová, Lýdia: Naďa Földváriová: Dialóg s časom
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 46
 • Zeljenka, Ilja: Naďa Földváriová
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 2, p. 3
 • Godár, Vladimír: Naďa Földváriová: Dialóg s časom
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 537 – 539
 • Marczellová, Zuzana: Naďa Földváriová
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 3, p. 2
 • Marczellová, Zuzana: K životnému jubileu Nade Földváriovej
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 4, p. 7
 • Personal bibliography
 • Books
 • Dialóg s časom
  2003 The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Pražák, Přemysl: Osobnosti českej hudby 2.
  1962 State Music Publisher, Bratislava 1962
  (333 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Naďa Földváriová)
 • Pražák, Přemysl: Osobnosti českej hudby 1.
  1961 State Music Publisher, Praha 1961
  (387 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Emília Nemsilová, kapitolu J. B. Foerster preložila Naďa Földváriová)
 • Lunačarskij, Anatolij Vasilievič: Hudba a revolúcia
  1961 Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava 1961
  (131 s., 1. vyd., z ruského originálu preložila a doslov napísala Naďa Földváriová, výber zostavil Ladislav Mokrý)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Paralely poetiky prvého desaťročia Opery SND
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 124 – 125
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Földváriová, Naďa – Zeljenka, Ilja: Čas života a čas hudby
  S Iljom Zeljenkom
  2003, 1980 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, 1980, p. 51 – 56
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. 2. 1980)
 • Téma vo folklórnej filmovej hudbe
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 25 – 27
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Polarity filmovej hudby
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 22 – 25
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Filmová hudba v dialógu
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 11 – 13
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Dve prekvapenia
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 35
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)
 • Hranice hudby
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Umenie jednoduchosti
  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 143 – 148
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 19. 12. 1983)
 • Hranice hudby
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 20, 1994, no. 1, p. 181 – 185
  (Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 1, s. 42 – 48)
 • Téma vo folklórnej filmovej hudbe
  1993 Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Sborník z konference, Praha 21. – 22. března 1991, Národní filmový archív, Praha 1993
  (196 s., 1. vyd.)
 • Polarity filmovej hudby
  1992 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 40, 1992, no. 4, p. 420 – 422
 • Filmová hudba v dialógu
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 2, p. 177 – 180
  (Krotká, 1968, autor hudby: Zdeněk Liška, réžia: Stanislav Barabáš, Krotká, slovenský TV film, filmová hudba)
 • Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 37, 1989, no. 1, p. 3 – 11
 • Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu
  1989 Vojna v umení – umenie vo vojne. Zborník referátov zo seminára Slovenskej umenovednej spoločnosti pri SAV a Umenovedného ústavu SAV, Mistrík, Miloš (zodp. red.), Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1989
  (165 s., 1. vyd.)
 • Milan Zuna a Oskar Nedbal
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), City Centre of Culture, Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Oskar Nedbal, 1874 – 1930, Milan Zuna, 1881 – 1960, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Úsilie o moderný operný výraz v rokoch 1920 – 1938
  1987 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 35, 1987, no. 1, p. 45 – 50
  (Opera, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Roman Berger a nielen hudobná poetika
  1971 Slovenská hudba, Bratislava year 15, 1971, no. 1, p. 16 – 21
 • O fantázii v mašinérii
  1967 Slovenská hudba, Bratislava year 11, 1967, no. 2, p. 61 – 63
 • Hudba dneška – hudba každodenná
  1965 Slovenská hudba, Bratislava year 9, 1965, no. 3, p. 136
 • Art Critique and Journalism
 • Nad päťdesiatkou Zuzany Marczellovej
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 100
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • K imperatívu rozhlasovej hudby
  2003 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, p. 88 – 90
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Földváriová, Naďa – Kresánek, Jozef: Homeostáza
  S profesorom Jozefom Kresánkom
  2003, 1981 Dialóg s časom, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava 2003, 1981, p. 72 – 75
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. marca 1981)
 • Földváriová, Naďa – Bázlik, Miroslav: Čas pre drámu
  S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie
  1994 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 42, 1994, no. 1, p. 80 – 87
  (Tvorba T, roč. 3 (12), č. 3 (1993), s. 1 – 3)
 • Súradnice medzivojnovej opery (Oskar Nedbal)
  1989, 2003 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, 2003, no. 5, p. 12
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 120 – 123)
 • Milan Zuna (K storočnici)
  1981, 2003 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, 2003, no. 24, p. 8
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 116 – 119)
 • Prvá syntéza na pôde opery Slovenského národného divadla
  1976, 2003 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 24, 1976, 2003, no. 1, p. 1 – 20
  (Opera SND 1918 – 1928, pozri Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)
 • K imperatívu rozhlasovej hudby
  1971 Slovenská hudba, Bratislava year 15, 1971, no. 8, p. 303 – 304
 • Vztyčovanie klenby
  1970 Hudobný život, Bratislava year 2, 1970, no. 5, p. 1 – 3
 • Theodorovi W. Adornovi
  (Nekrológ)
  1970 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 18, 1970, no. 1, p. 159
 • Uvažovanie o filmovej hudbe
  Diskutujúci: Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher
  1970, 2003 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 18, 1970, 2003, no. 1, p. 36 – 47
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)
 • Smolenice po tretí raz
  1970 Slovenská hudba, Bratislava year 14, 1970, no. 5 – 6, p. 168 – 171
 • Úskalie syntézy
  1969 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 17, 1969, no. 1, p. 151 – 152
  (Opera Tibora Andrašovana Biela nemoc v SND)
 • Smútok sluší recesii
  1969 Slovenská hudba, Bratislava year 13, 1969, no. 6 – 7, p. 240 – 245
  (II. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu v Smoleniciach, 31. marca – 4. apríla 1969)
 • Čo s operným divadlom?
  1968 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 16, 1968, no. 3, p. 431 – 432
 • Minulosť ako predmet
  (K premiére Moyzesovho Udatného kráľa)
  1968 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 16, 1968, no. 2, p. 286 – 287
 • Opera faktu?
  1968 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 16, 1968, no. 1, p. 142 – 143
 • Vynálezca hudby
  (K 85. životnému jubileu Igora Stravinského)
  1967 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 15, 1967, no. 4, p. 559 – 560
 • Földváriová, Naďa – Bázlik, Miroslav: S Miroslavom Bázlikom o opere
  1967 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 15, 1967, no. 3, p. 366 – 371
 • kol.: Medzi dvoma sjazdmi. O tvorbe za okrúhlym stolom
  1967 Slovenská hudba, Bratislava year 11, 1967, no. 1, p. 2 – 20
 • Dve prekvapenia
  1964 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1964, no. 2, p. 302 – 303
  (recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)
 • Scientific reviews
 • Gramatika slovenskej opery
  Igor Vajda: Slovenská opera. Operná tvorba súčasných slovenských skladateľov a ich predchodcov. Opus, Bratislava 1988, 366 strán
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 1, p. 96 – 97

Awards

 • Jozef Kresánek Award
  2004


« back to list Updated: 25. 10. 2018