Personality profile

Photo: Bernard Garaj Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Bernard Garaj

31 May 1960 Veľká Lehota

musicology, ethnomusicology, organologist, editor
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1978 – 1983
Faculty of Education of Constantine the Philosopher University in Nitra
1986 – 1990
Institute of Musicology of Slovak Academy of Science (scientific intern)
since 1989
pedagogue at the Faculty of Education of Constantine the Philosopher University in Nitra, since 1992 at the Department of Ethnology and Ethnomusicology of the Faculty of Education of Constantine the Philosopher University in Nitra
1990
awarded the title PhD., dissertation thesis Bagpipes and Bagpipe Tradition in Slovakia
1990 – 2005
researcher at the Institute of Musicology of Slovak Academy of Science
1999
awarded the title Associate Professor, habilitation thesis: Slovak Folk Dance Music in the late 20th Century
2005
awarded the title Full Professor, inaugural lecture on Historical Forms of Slovak Folk Ensemble Music

His research is dedicated to the field of ethnomusicology, ethnoorganology, Slovak folk instruments and instrumental ensemble music, Slovak folk music in the context of Central Europe, and transformations of traditional music in Slovakia.

He is a member of scientific societies and unions, such as: Study Group on Folk Musical Instruments – International Council of Traditional Music UNESCO, Slovak National Committee International of Council for Traditional Music UNESCO, and deputy of the Association of Slovak Folk Music at the Slovak Music Union.

He took foreign study trips and lectures in Hungary, USA, Austria, Poland and Norway. He realized specialized radio and TV shows at home and abroad and led creative music workshops abroad.

Bibliography

 • Dudok, Miroslav: Publikácia o kultúrnych tradíciách v Erdevíku
  2006 Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, Slovak Academic Press, Bratislava year 71, 2006, no. 5
 • Murin, Ivan: Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2003 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 51, 2003, no. 2, p. 276 – 277
 • Demo, Ondrej: Stanislav Dúžek – Bernard Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba...
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 5, p. 46
 • Lukáčová, Alžbeta: Stanislav Dúžek – Bernard Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 2, p. 286 – 290
 • Móži, Alexander: Tance a hudba
  2002 Literárny týždenník, Bratislava year 15, 2002, no. 29 – 30, p. 15
 • Ondrejka, Kliment: Obohacujúce správy
  Kniha o slovenských ľudových tancoch a hudbe na sklonku 20. storočia
  2002 Národná osveta, National Cultural Centre, Bratislava year 12, 2002, no. 2, p. 24 – 25
 • Michalovič, Peter: Garaj Bernard: Bagpipes and the Tradition of Bagpipe Music in Slovakia
  2001 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 49, 2001, no. 4, p. 511 – 513
 • Michalovič, Peter: Garaj Bernard: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1997 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 45, 1997, no. 1, p. 135 – 136
 • Urbancová, Hana: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 4, p. 8
 • Plavec, Marián: Jedinečné dielo o gajdách
  Monografia Bernarda Garaja obohatila slovenský knižný trh
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 145 (22. 6.), p. 9
 • Personal bibliography
 • Books
 • Garaj, Bernard – Kyseľ, Vladimír: Slovak Folk Instruments
  A multimedia educational project
  2009 Bratislava 2009
  (87 s., 1. vyd., Slovak Intangible Cultural Heritage Centre)
 • Čukan, Jaroslav a kol.: Butín – kultúrne tradície Slovákov v rumunskom Banáte
  2008 Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2008
  (254 s., 1. vyd.)
 • Čukan, Jaroslav – Garaj, Bernard – Járek, Marian: Kultúrne tradície v Erdevíku
  Korene a súčasnosť
  2005 Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2005
  (143 s., 1. vyd.)
 • Garaj, Bernard – Járek, Marian: Folk Songs Tradition in Dolný Ohaj
  2005 Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2005
  (133 s., 1. vyd., noty, texty)
 • Garaj, Bernard – Járek, Marian: Slovenské ľudové piesne. Veľká Dolina
  2004 Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2004
  (106 s., 1. vyd., ilustr., noty)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2001 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2001
  (476 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Bagpipe and Bagpipers´ Tradition in Slovakia
  1995 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1995
  (277 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., mp., noty)
 • Slovenské ľudové piesne – gajdošské piesne z Malej Lehoty, Veľkej Lehoty a Jedľových Kostolian
  1993 , , Nitra 1993
  (136 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Towards the Instrumentation of Sound in a Band Consisting of String Instruments and Bagpipes
  2017 European Voices III. The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in Europa. CD-Rom with 65 Audio and 32 Video Examples Included, Böhlau Verlag, Viedeň 2017, p. 249 – 262
 • Der Dudelsack in der Slowakei
  Typologische Differenzierung eines Volksmusikinstrumentes
  2016 Der Vierzeiler. Zeitschrift für Musik, Kultur und Volksleben. Der Dudelsack. Vom dudelnden Böcken, kleinen Hummeln und anderen Preifen (online), Bratislava year 36, 2016, no. 3, p. 28 – 29
 • The fujara – a symbol of slovak folk music and new ways of its musical usage
  2015 Koreny (Roots). Journal of the Czech & Slovak American Genealogy Society of Illinois year 19, 2015, no. 3, p. 5 – 9
 • Überlieferngs – und Vermittlungsformen der traditionellen Volksmusikstile in der Slowakei
  2015 Traditionelle Musik. Überliefern – Verhandeln – Vermitteln. Klanglese 10, Viedeň 2015, p. 147 – 154
  (Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie)
 • Oživenie gájd a gajdošskej tradície na Slovensku
  2014 Autentičny falklor – prablemy zachavannja, vyvučennja, usprymannja, Minsk 2014, p. 21 – 26
  (Belaruski dzaržavny universitet kultury i mastactvaj)
 • K etnomuzikologickému diela Oskára Elscheka
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 37, 2011, no. 4, p. 317 – 331
 • Rural Musical Instruments at the Turn of Two Centuries
  The Case of Bagpipes in Slovakia
  2011 Studia Instrumentorum Musicae Popularis (New Series) year 2, 2011, no. 1, p. 105 – 116
 • Bódze i determinanty wspólczesnego zachowania instrumentarium slowackiej muzyki ludowej
  2011 Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej, Zakopane 2011, p. 33 – 53
  (Biuro Promocji Zakopanego)
 • Ľudová ansámblová hudba na Slovensku
  Náčrt historickej a typologickej stratifikácie
  2010 Musicologica Slovaca [elektronický zdroj] 2010, no. (5. 2.), p. 1 – 9
 • Tradičná ľudová hudobná kultúra ako zdroj inšpirácií pre výchovu hudbou a k hudbe
  2009 Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike. Medzinárodné sympózium k Európskemu roku kreativity a inovácií, konané v dňoch 27. – 30. apríla 2009, pod záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu, PhD., , Pedagogical Faculty, Trnava University in Trnava, Trnava, Ružomberok 2009, p. 6
  (Zborník abstraktov. Súčasť elektronického zborníka (CD-ROM), Zeleiová-Gajdošíková, Jaroslava (ed.)
 • Ľudová ansamblová hudba na Slovensku z aspektu jej historickej, typologickej a regionálnej stratifikácie
  2009 Tradycja i wspólczesność. Folklor-Jezyk-Kultura, Bielsko-Biala 2009, p. 163 – 168
  (Akademia Techniczno-Humanistyczna)
 • Towards the destiny of the diatonic buton accordion on its way from Bohemia to Slovakia
  2009 Studia Instrumentorum Musicae Popularis I (New Series), Berlín-Erkner 2009, p. 46 – 57
  (New Series of the ICTM Study Group, 17th Meeting of the Study Group on Folk Musical Instruments, held in Erkner near Berlin from April 1 – 4, 2009)
 • Vybrané problémy z oblasti ľudových hudobných nástrojov a inštrumentálnych zoskupení na Slovensku
  2008 Tradičné ľudové hudobné nástroje a inštrumentálne zoskupenia na Slovensku a na Kysuciach. Zborník s prednáškami z odborného etnomuzikologického seminára, ktorý sa uskutočnil 19. januára 2008, Dom kultúry v Čadci, Čadca 2008, p. 2 – 9
 • Dokumentácia a výskum hudobného folklóru ako dôležité aspekty ochrany národného kultúrneho dedičstva
  2007 Slovenská hudba vo Vojvodine 6. Zborník prác 2. muzikologickej konferencie, Báčsky Petrovec, 15. septembra 2006, , , Novi Sad 2007, p. 20 – 37
 • Ethnocultural Traditions Related to Bagpipe Playing in the Pohronský Inovec Region in Slovakia
  2007 Ethnocultural Tradition in Contemporary Society, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno 2007, p. 139 – 147
 • The Folk Music of Highland Men in Central Slovakia
  2007 Mé srdce je na vysočině = My Heart’s in the Highlands. [Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia... konaného v Náměšti nad Oslavou v červenci 2007], City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2007, p. 20 – 26
 • K zápisu fujary na Zoznam majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO
  2007 Tradičná a ľudová kultúra v dokumentoch UNESCO, Slovak Centre for Traditional Culture, Bratislava 2007, p. 101 – 109
 • Ľudová hudba vrchárov na strednom Slovensku
  2007 Mé srdce je na vysočině = My Heart’s in the Highlands. [Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia... konaného v Náměšti nad Oslavou v červenci 2007], City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2007, p. 20 – 26
 • Minulosť a prítomnosť fujary v slovenskej ľudovej kultúre
  K zápisu fujary na Zoznam majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO
  2006 Národopisná revue, Strážnice year XVI, 2006, no. 2, p. 104 – 109
 • K životnému jubileu PhDr. Ivana Mačáka
  2006 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 54, 2006, no. 1, p. 113 – 117
 • K hudobnej charakteristike spišských ľudových tancov
  2006 Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra: Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Spiša, National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006, p. 19 – 44
 • Models of Transmitting Folklore Using Selected Examples from Slovak Folk Music
  2006 The Magic of World Music. From Rituals to Web Pages, City Centre of Culture, Náměšť nad Oslavou 2006, p. 32 – 42
 • K hudobnej charakteristike šarišských ľudových tancov
  2006 Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra: Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Šariša, National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006, p. 27 – 58
 • The fujara – a symbol of Slovak folk music and new ways of its musical usage
  2006 Studia Instrumentorum Musicae Popularis XVI, Vilnius 2006, p. 129 – 138
 • Inovačné procesy a tendencie vo výrobe ľudových hudobných nástrojov
  2005 Ethnomusicologicum IV. Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike (médiá, techniky, dotazníky, interpretácia, analýza), Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2005, p. 197 – 208
  (31. Etnomuzikologický seminár, Budmerice, 25. – 27. 5. 2004)
 • K životnému jubileu Stanislava Dúžeka (1. 4. 1934)
  2004 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 2, p. 200 – 207
 • 30. Etnomuzikologický seminár
  2004 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 2, p. 213 – 215
 • Das Hackbrettspiel in der slowakischen Volksmusik
  2004 Studia Instrumentorum Musicae Popularis XII, Verlag Janos Stekovics, Halle an der Saale 2004, p. 151 – 158
 • K súčasnému stavu výskumu ľudovej inštrumentálnej hudby na Slovensku
  2004 Elschek, Oskár (ved. red.): Výskumy v teréne. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2004, p. 73 – 86
  (30. Etnomuzikologický seminár, Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003, Študijné plány etnológie a etnomuzikológie. Edícia: Teória a metodológia)
 • Tamburášske hudby na Slovensku
  2002 Elschek, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2002, p. 86 – 97
 • Garaj, Bernard – Lengová, Jana: Životné jubileum Prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)
  2001 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 49, 2001, no. 2, p. 225 – 229
 • Die Situation der slowakischen Volksmusik seit dem Umbruchsjahr 1989
  1998 Alte Nachbarn – neue Nachbarschaften. Vorträge des Symposions anlälich 70 Jahre Burgenländisches Volksliedwerk, Eisenstadt 1998, p. 33 – 45
 • Typologie der Sackpfeifen in der Slowakei
  1998 Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav (ed.): Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskar Elschek zum 65. Geburtstag, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, p. 245 – 258
 • Gajdy
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 46, 1997, no. 2, p. 54 – 57
 • Ľudová inštrumentálna hudba v slovenskej svadbe
  1997 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 45, 1997, no. 4, p. 403 – 415
 • K problematike regionálnych štýlov ľudovej ensemblovej hudby na Slovensku
  Viachlas a regióny ľudovej hudby na Slovensku
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 23, 1997, no. 1 – 2, p. 101 – 113
 • Zungenaerophone in der Slowakei
  1995 Studia Instrumentorum Musicae Popularis XI, Stockholm 1995, p. 132 – 138
 • Ľudová hudba a jej premeny
  1995 Ethnomusicologicum II, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, p. 139 – 146
 • K výskumu ľudovej inštrumentálnej hudby Spiša
  1995 Musicologica Slovaca et Europea XIX, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, p. 201 – 214
 • Cimbal v slovenskej ľudovej hudbe
  1995 Mikušová, Lýdia: Cimbal, jeho začiatky, vývoj a súčasnosť, Bratislava 1995, p. 29 – 58
  (59 s., 1. vyd., Asociácia cimbalistov Slovenska)
 • Folklór v komerčne najúspešnejších nahrávkach populárnych hudobno-zábavných skupín
  1993 Ethnomusicologicum 1/1, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 135 – 142
 • Das Ensemble von Dudelsack und Geige in der Slowakei
  1992 Studia Instrumentorum Musicae Popularis X, Stockholm 1992, p. 69 – 74
 • Gajdošstvo a jeho úloha v tanečnej tradícii
  1991 Rytmus year 42, 1991, no. 3, p. 12
 • Inštrumentálny prejav gajdoša Eliáša Levasovského
  1990 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin year 11, 1990 , p. 125 – 168
 • Der Dudelsack in der dörflichen Tanzmusik der Slowakei
  1990 Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung, Eisenstadt 1988, Wien 1990, p. 209 – 230
 • Videotechnika a dokumentácia ľudových hudobných nástrojov
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 11, p. 11
 • Editorial Work
 • Garaj, Bernard (ed.): Slovenské ľudové hudobné nástroje
  2009 , National Cultural Centre, Slovak Centre for Traditional Culture, Bratislava 2009
  (1 multimediálne CD-ROM, námet a koordinácia projektu: Vladimír Kyseľ; odborný garant a autor textov: Bernard Garaj)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance okolia Nitry a horného povodia rieky Nitra
  2009 National Cultural Centre, Academy of Music and Drama, Bratislava 2009
  (1 DVD, diel 10, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Gemera a Malohontu
  2008 Museum of Folk Dance, National Cultural Centre, Academy of Music and Drama, Bratislava 2008
  (1 DVD, diel 9, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance juhozápadého Slovenska
  2007 National Cultural Centre, Academy of Music and Drama, Bratislava 2007
  (1 DVD, diel 8, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Šariša
  2006 National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Academy of Music and Drama, Bratislava 2006
  (1 DVD, diel 7, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Spiša
  2006 National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Academy of Music and Drama, Bratislava 2006
  (1 DVD, diel 6, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Oravy
  2004 National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2004
  (1 DVD, diel 5, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Záhoria a Myjavy
  2003 National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2003
  (1 DVD, diel 4, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance regiónu Dolný Trenčín
  2002 National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002
  (1 DVD, diel 2, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance okolia Púchova, Považskej Bystrice a Kysúc
  2002 National Cultural Centre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002
  (1 DVD, diel 3, filmová antológia)
 • Garaj, Bernard – Dúžek, Stanislav (ed.): Slovenská ľudová tanečná hudba. 1. Krútivé tance. 2. Párové tance. 3. Ženské a mužské tance. 4. Obyčajové tance
  1993, 1996 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1993, 1996
  (1993 - č. 1. Krútivé tance, č. 2. Párové tance, 1996 - č. 3. Ženské a mužské tance, č. 4. Obyčajové tance, 4 audiokazety, 60 minút, fónická antológia (MC) so sprievodnými textami (4 časti)
 • Garaj, Bernard – Járek, Marián (ed.): Pri tej Nitre. Zborník folklórnych materiálov. Akademická Nitra ’92
  1992 Nitra 1992
  (90 s., 1. vyd.)
 • Garaj, Bernard (ed.): Heligonkári
  1991 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1991
  (1 videokazeta, 90 minút, filmová antológia)
 • Garaj, Bernard (ed.): Gajdošská hudba
  1991 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1991
  (1 audiokazeta, 60 minút, fónická antológia)
 • Scientific reviews
 • Lukáčová, Alžbeta: Samko Dudík a jeho kapela – fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry
  2014 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 59, 2014, no. 3, p. 367 – 368


« back to list Updated: 02. 01. 2020