Personality profile

Photo: Juraj Haluzický

Juraj Haluzický

28 Aug 1911 Uherský Brod – 11 Oct 1991 Bratislava

classical music
conducting, choir conducting
pedagóg – pedagogue – conducting

Bio

Bio

1929
maturita (final exam) at secondary grammar school, later Law Faculty of Comenius University, Bratislava (1933 doctorate)
-
School of Music for Slovakia (H. Svoboda, Anna Kafendová)
1932
completed studies at the Academy of Music and Drama (piano – Anna Kafendová)
1939
completed studies in musicology at the Philosophical Faculty of Comenius University, Bratislava (Dobroslav Orel)
from 1950
manager of the rector’s office at the Academy of Performing Arts, Bratislava
1953
completed studies in choral conducting at the Academy of Performing Arts, Bratislava
from 1953
departmental assistant at the Academy of Performing Arts, Bratislava (1957 dozent, 1967 professor), where he prepared a series of well-known graduates: Vojtech Adamec, Peter Hradil, Pavol Procházka, Elena Šarayová, Marián Vach etc..
1955 – 1963
assistant dean and 1963 – 1969 dean of the Faculty of Music at the Academy of Performing Arts, Bratislava
1969 – 1971
assistant rector at the Academy of Performing Arts, Bratislava

In 1935 – 1954 he conducted the leading Bratislava amateur choir ZORA, with whom he produced and premiered the choral parts of works by Eugene Suchoň (The Psalm of the Sub-Carpathian Land), Tibor Frešo (Stabat Mater) and Ján Cikker (Cantus filiorum). He coLlaborated with the National Theatre Choir in Bratislava and the SĽUK Choir. In 1962, together with Ján Strelec, he founded the Bratislava Children’s Choir, which he led as artistic director.

For 25 years he was active in the Slovak Teachers’ Singers’ Choir, with whom he made hundreds of appearances at home and abroad, and he produced the greater part of the original Slovak repertoire for male choir. He recorded many of these works for the former Czechoslovak Radio and Czechoslovak Television.

Apart from teaching and artistic work, no less important is his activity as an organiser of musical life in Slovakia: he was, for example, co-founder and long-term secretary of the Concert Artists Section in the Union of Slovak Composers, member of the Union of Slovak Composers and of the committee of the Slovak Union for Authors’ Rights, member of the Slovak Musical Council, and long-term president of the festival committee of the Bratislava Music Festival.

Bibliography

 • Šarayová-Kováčová, Elena: Spomienka na osobnosť dirigenta Juraja Haluzického
  2012 Slovenská hudba year 38, 2012, no. 2, p. 217 – 223
 • Sedlický, Tibor: Juraj Haluzický
  1996 K dejinám zborového spevu na Slovensku, Banská Bystrica 1996, p. 28
  (ISBN 80-88825-77-6)
 • Bachleda, Stanislav; Haluzický, Juraj: Za jurajom Haluzickým : Odchádza legenda zborového spevu
  1991 Národná obroda 16.10. 1991, no. 243, p. 12
 • Varkondová, Alia Krista: Odišli z našich radov
  1991 Hudobný život 1991, no. 21, p. 2
 • Haluzický, Juraj; Cikker, Ján: Pilier našej národnej kultúry : Hudobný odkaz Jána Cikkera
  1991 Národná obroda 27.7. 1991, no. 174, p. 12
 • Potúček, Juraj (zost.): Juraj Haluzický. Za slovenskú zborovú kultúru
  1991 Bratislava 1991
  (vl. n., Dokumenty k dejinám slovenskej hudby, zv. 98)
 • Palovčík, Michal: Na počsť umelca a pedagóga
  1986 Pravda 12.9. 1986, no. 215, p. 5
 • Palovčík, Michal: Podiel na vývine zborovej kultúry : Jubileum zaslúžilého umelca prof. Juraja Haluzického
  1986 Pravda 28.8. 1986, no. 202, p. 5
 • Milkovíni, J. B.: Dirigent i pedagóg : K jubileu zaslúžilého umelca Juraja Haluzického
  1986 Ľud 27.8. 1986, no. 201, p. 4
 • Ursínyová, Terézia: Výrazná osobnosť slovenskej hudby : K životnému jubileu zaslúžilého umelca prof. dr. Juraja Haluzického
  1986 Večerník 29.8. 1986, no. 169, p. 6 – 7
 • Hradil, Peter: Pozdrav jubilujúcemu profesorovi : Zaslúžilý umelec Juraj Haluzický sa dožíva 75 rokov
  1986 Hudobný život 1986, no. 16, p. 4
 • Čížik, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986, p. 116 – 120
 • Haluzický, Juraj; Pohronec, Juraj: Nejde len o hudbu : Zhovárame sa s predsedom festivalového výboru BHS zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurojom Haluzickým
  1983 Večerník 23.9. 1983, no. 188, p. 6 – 7
 • Kostelný, Michal: Významné životné jubileum prof. dr. Juraja Haluzického
  1981 Rytmus year 32, 1981, no. 8, p. 8 – 9
 • Sedlický, Tibor: S taktovkou : (Zo spomienok na zbormajstra.)
  1981 Slovensko 1981, no. 8, p. 18
 • Haluzický, Juraj; Pohronec, Juraj: Návraty do prítomnosti : Hosť Nového slova – zaslúžilý umelec prof. dr. Juraj Haluzický
  1981 Nové slovo 1981, no. 32, p. 13
 • Sto-: Služba dielu : Zaslúžilý umelec prof. dr. Juraj Haluzický jubiloval
  1981 Hlas ľudu 29.8. 1981, no. 204, p. 5
 • (jsz): Sústredená mnohostrannosť : K životnému jubileu zasl. umelca prof. dr. J. Haluzického
  1981 Ľud 28.8. 1981, no. 203, p. 5
 • Jurík, Marián: V službách umenia : Jubileum prof. J. haluzického
  1981 Pravda 28.8. 1981, no. 203, p. 5
 • Truhlářová, Agneša: V službách krásy hudby : Zaslúžilý umelec Juraj Haluzický sedemdesiatročný
  1981 Práca 28.8. 1981, no. 203, p. 6
 • Szelepcsényi, Ján: Integrujúca osobnosť : K životnému jubileu zalúžilého umelca prof. dr. Juraja Haluzického
  1981 Hudobný život 1981, no. 16, p. 5
 • Okapcová, Taťjana; Haluzický, Juraj; Mokrý, Ladislav; Bartošek, František, Machala, Drahoslav: Vdo Európy
  1980 Nové slovo 1980, no. 40, p. 18 – 19
 • Haluzický, Juraj; Mrlian, Rudolf: 30 rokov VŠMU
  1980 Hudobný život 1980, no. 2, p. 1 a 7
 • -organizačne a umelecky činný Juraj Haluzický
  1976 Hudobný život 1976, no. 18, p. 4
 • Kozák, Jan a kol.: Juraj Haluzický
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, State Music Publisher, Praha 1964, p. 308 – 309
 • Personal bibliography
 • Haluzický, Juraj; Ursínyová, Terézia: Pánu profesorovi z úcty : Rozvážny, cieľavedomý život Juraja Haluzického
  1991 Národná obroda 5.9. 1991, no. 208, p. 12
 • Jurík, Marián; Haluzický, Juraj: Profesor Juraj Haluzický – osemdesiatročný
  1991 Hudobný život 1991, no. 15, p. 3
 • Haluzický, Juraj; Truhlářová, Agneša: Živý zvuk krásy
  1981 Slovenka 1981, no. 37, p. 16 – 17
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  1981 Národné výbory 1981, no. 23, p. 16 – 17
 • Nenahraditeľný posol krásy: ľudský hlas : Hovoríme s jubilujúcim zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1981 Večerník 28.8. 1981, no. 169, p. 6 – 7
 • Haluzický, Juraj; Ondrejičková, Ivica: "Otvorený" festival : Na prahu 15. ročníka Bratislavských hudobných slávností
  1979 Život 4.10. 1979, no. 41, p. 16 – 17
 • Haluzický, Juraj; Palovčík, Michal: Som tehličkou v pyramíde hudby... (Haluzický Juraj.) : So zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1979 Nedeľná Pravda 9.3. 1979, no. 10, p. 4
 • Haluzický, Juraj; Hrabovská, Katarína: Sviatky hudby : O BHS s prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1978 Nové slovo 1978, no. 41, p. 16
 • Za profesorom Jánom strelcom
  1976 Rytmus 1976, no. 1, p. 30
 • Hudba znela mestami
  1974 Slovenka 1974, no. 44, p. 10 – 11
 • Deti reprezentovali
  1974 Pravda 31. 5. 1974, p. 5
 • Bratislava – festivalové mesto
  1974 Večerník 13.9. 1974, p. 7
 • Súčasná slovenská sborová kultúra
  1959 Slovenská hudba 1959, no. 11-12, p. 475 – 478
 • The Hywel Girls Choir v Bratislave
  1957 Slovenská hudba 1957, no. 7, p. 224

Discography

 • Photo:
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: A Little Suite With Passacaglia op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: About Mountains op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenade op. 5 ESD 50a
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatina op. 11 for violin and piano ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorphoses ESD 77a
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Balladic Suite op. 9 ESD 58a
   Slovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème Macabre, Op.17, ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symphonic Fantasia On B-A-C-H Theme ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoscope (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Two Preludes In Old Style (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoscope (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Three Romantic Pieces (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoscope (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditation And Dance (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoscope (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzos (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoscope (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu With Variations And Finale (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)

Awards


 • 1981
 • Gold Medal of the University of Performing Arts, Bratislava (SK)
  1976
 • International Choir Competition Tallinn (EE)
  1975 - 2nd prize

 • 1969

 • 1969

 • 1966
 • Llangollen International Musical Eisteddfod (UK)
  1965 - 2nd prize
 • Llangollen International Musical Eisteddfod (UK)
  1964 - 3rd prize
 • Béla Bartók Competition, Debrecén (HU)
  1961 - 4th prize

 • 1948, 1949 a 1950 - 1st prize

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95
  6 Oct
  1973
  First performances in Slovakia
  CS
  PERFORMERS: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  First performance in former Czechoslovakia.


« back to list Updated: 03. 04. 2017