Personality profile

Photo: Mária Jana Terrayová Source: Archív Hudobného centra

Mária Jana Terrayová

29 Apr 1922 Přibyslavice okres Třebíč – 14 Apr 1993 Bratislava

musicology, music history, critics, reviewers, editor, music archivist, librarian, music advisoring

Bio

Bio

1941 – 1946
Conservatory in Brno (organ)
1948 – 1950
librarian at the Music Department of the University Library in Brno
1950
graduated in JAMU at Brno and musicology and sociology at Masaryk University in Brno (Jan Racek, Bohumír Štedroň)
1951 – 1954
librarian at the University Library in Bratislava
1954 – 1982
head member of staff at the Department of Musical History in the Musicology Section of the Institute of Art Scholarship of the Slovak Academy of Sciences

In the field of research she focused on the musical history and musical historiography of Slovakia, fundamental research of sources for the history of Slovak music with regard to the renaissance and baroque periods, from the 1950s and ’60s with emphasis on the new musico-historical research (field research, catalogisation and transcription work).

She discovered precious manuscripts in Štítnik, works by the Franciscan musicians Jozef Pantaleon Roškovský and Edmund Pascha, and processed the effects of Mikuláš Schneider-Trnavský. Co-author of the script for the permanent exhibition in the Mikuláš Schneider-Trnavský House of Music in Trnava, she wrote the catalogue of the Levoča collection and also entries in the Encyklopédia Slovenska. She produced monographic studies on the Franciscans and dance music in Slovakia in the 17th and 18th centuries. Articles of hers were published on opera performances and organ concerts.

Mária Jana Terrayová also addressed the issue of the revival of historical Slovak music. She collaborated in six gramophone recordings with leading Slovak and Czech performers for Supraphon and Opus and eleven TV and short films and radio broadcasts. Certain works from Slovak musical history became hits, e.g. Vesperae Bacchanales by the late baroque Slovak composer Jozef Pantaleon Roškovský, Vianočná omša F dur (Christmas Mass in F Major – Harmonia Pastoralis) by Fr. Juraj Zrunek, OFM, originally attributed to Edmund Pascha. She collaborated as dramaturge on the films Štítnicky objav (Dicovery on Štítnicky), directed by V. Andreánsky (1964) and Harmonia pastoralis, directed by Martin Ťapák (1970).

Bibliography

 • Potúček, Juraj (zost.): Jana Mária Terrayová (1922 – 1993). Príspevky k hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska
  (Antológia príspevkov, štúdií a literatúry). Z príležitosti 75. výročia narodenia
  1996 Bratislava 1996
  (104 s., 1. vyd.)
 • Potúček, Juraj: Publikačná činnosť PhDr. Jany Márie Terrayovej, rod. Dokulilovej
  1993 Musicologica Slovaca et Europea, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year XVIII, 1993, p. 156 –161
 • -r-: Za Janou M. Terrayovou
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 9, p. 2
 • Kačic, Ladislav: Jana M. Terrayová
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 8, p. 2
 • Terrayová, Mária Jana, rod. Dokulilová. (Heslo)
  1990 Encyklopédia dramatických umení na Slovensku. Zv. 2. M – Ž, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1990, p. 479
 • Rybarič, Richard: K jubileu Jany Márie Terrayovej
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 8, p. 7
 • Terrayová, Jana Mária. (Heslo)
  1982 Encyklopédia Slovenska. Zv. 6. T – Ž, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1982, p. 68
 • Rybarič, Richard: Jubilanti
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 16, p. 7
 • Mesárošová, M. – Terrayová, Jana Mária: Na čom pracujete?
  ...odpovedá dr. Jana M. Terrayová
  1974 Hudobný život, Bratislava year 6, 1974, no. 2, p. 2
 • Terrayová, Jana Mária. (Heslo)
  1965 Černušák, Gracian – Nováček, Zdenko – Štědroň, Bohumír (ed.): Československý hudební slovník osob a institucií. Zv. 2. M – Ž, State Music Publisher, Praha 1965, p. 764
  (1080 s., 1. vyd.)
 • Diskusia o opere Beg Bajazid
  1957 Slovenská hudba, Bratislava year 1, 1957, no. 4 – 5, p. 149
  (Ján Cikker)
 • Personal bibliography
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Tvorca slovenskej umelej piesne
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 11, p. 1, 3
  (In: Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, Bratislava, Obzor 1980, s. 49 – 54)
 • Realistické ľudové tradície v slovenských barokových pastorelách
  1974 Hudobný život, Bratislava year 6, 1974, p. 3, 8
 • Poznámky k bratislavskému pôsobeniu a tvorbe Františka Tosta
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1, 1969, p. 131 – 132
 • K proveniencií zborníka Eleonóry Susanny Lanyi z roku 1729
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1, 1969, p. 123 – 130
 • Z bratislavského pôsobenia Paula Strucka
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1, 1969, p. 134
 • Rukopisný zborník A XII/220, Martin a Riglerova učebnica hudby z r. 1798
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1, 1969, p. 313 – 318
 • Anastasius Jokš, magister musicae Posonii
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1, 1969, p. 133
 • Ein Dokument zur Geschichte der Orgelmusik in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
  (Sammelhandschrift A XII/220, Martin)
  1967 Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Brno year XVI, 1967, p. 107 – 128
 • O Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
  1966 Slovenská hudba, Bratislava year 10, 1966, no. 3, p. 110 – 111
 • Nové údaje o Pantaleónovi Roškovskom
  1966 Slovenská hudba, Bratislava year 10, 1966, no. 3, p. 105 – 108
 • Súpis archívnych hudobných fondov na Slovensku
  1960 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1960, p. 197 – 328
 • Dramaturgia opery a jej vplyv na rozvoj umeleckých síl súboru
  (Straussov “Gavalier s ružou” na scéne opery ND v Bratislave)
  1958 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 6, 1958, p. 225 – 234
 • Prínos Bertolta Brechta k teórii opery XX. storočia
  1957 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5, 1957, p. 32 – 39
 • Nová slovenská opera “Beg Bajazid” od Jána Cikkera
  1957 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5, 1957, p. 161 – 181
 • Metodologické problémy hudobnohistorickej dokumentácie
  1957 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1957, p. 56 – 105
 • Niekoľko poznámok k súčasnému stavu hudobno-historických výskumov na Slovensku
  1956 Naša veda, Slovak Academy of Sciences and Arts, Bratislava year 3, 1956, no. 4, p. 178 – 180
 • Editorial Work
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Slovak Instrumental Music of the 17th and 18th Centuries
  Pražští madrigalisté
  1992 Ultraphon, Praha 1992
  (1 zvuková kazeta, dramaturgia a transkripcia Mária Jana Terrayová, aranžmány Miroslav Venhoda)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Uhrovská zbierka tancov z roku 1742
  (Kritické vydanie)
  1990 Matica slovenská, Martin 1990
  (288 s., 1. vyd., úprava, transkripcia skladieb a registre Jana Mária Terrayová, Edícia: Monumenta Musica Slovaca. Facsimile, 2)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Edmund Pascha a jeho Vianočná omša F-dur
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (hudobnina)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Dary hojné vám nesieme
  1987 Opus, Bratislava 1987
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Vianočné koledy
  Musica Bohemica, Praha (komorný súbor)
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (1 gramofónová platňa)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Christmas Mass in F major from Harmonia Pastoralis
  1985, 1987 Opus, Bratislava 1985, 1987
  (hudobnina)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Pastierske Vianoce
  Pásmo hudby a poézie. Cyklus orchestrálnych skladieb na melódie zo zbierky Andreja Kmeťa, upravil Svetozár Stračina
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Musica Antiqua Slovaca. Hudba 16. – 18. storočia na Slovensku
  Pražskí Madrigalisti (vokálno-inštrumentálny komorný súbor)
  1974 Opus, Bratislava 1974
  (1 gramofónová platňa)
 • Terrayová, Mária Jana (ed.): Musica Antiqua Slovaca. Hudba 14. – 17. storočia na Slovensku
  Pražskí Madrigalisti (vokálno-inštrumentálny komorný súbor)
  1972 Opus, Bratislava 1972
  (1 gramofónová platňa)
 • Art Critique and Journalism
 • Znovuoživená slovenská historická hudba
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 24, p. 5, 8
 • Kresánek, Jozef – Terrayová, Jana Mária – Rybarič, Richard – Ballová, Ľubica: V oblasti starej hudby
  Besedujeme o rozvoji hudobného umenia na Slovensku po roku 1945
  1975 Hudobný život, Bratislava year 7, 1975, no. 14, p. 3, 7
 • Slovenský Ryba
  1969 Gramorevue, Praha year 5, 1969, no. 11 – 12, p. 1 – 2
 • Umenie narábať s pravdou ako zbraňou
  K celoštátnej premiére opery P. Dessau – B. Brecht: “Odsúdenie Lukulla”
  1962 Slovenská hudba, Bratislava year 6, 1962, p. 110 – 115
 • Tri inscenácie Suchoňovho Svätopluka
  1961 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9, 1961, p. 365 – 384
 • Aká má byť nová opera?
  (Diskutujeme o súčasnej opere)
  1961 Kultúrny život, Bratislava year 16, 1961, no. 3, p. 8 – 9
 • Premiéra Suchoňovej opery Svätopluk v SND
  1960 Film a divadlo year 4, 1960, no. 7, p. 10 – 11
 • Premiéra “Svätopluka” na scéne opery SND
  1960 Slovenská hudba, Bratislava year 4, 1960, no. 4, p. 199 – 202
 • 40 rokov opery Slovenského národného divadla v Bratislave
  1960 Hudební rozhledy year 13, 1960, no. 6, p. 234 – 235
 • Intelekt a cieľavedomosť v speváckom výkone
  (Katarína Niny Hazuchovej zo Šebalinovej opery “Skrotenie zlej ženy”)
  1959 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 7, 1959, p. 349 – 352
 • Bratislavská opera v sezóne 1958/1959
  1959 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 7, 1959, p. 529 – 547
 • Modest Petrovič Musorgskij: Soročinský jarmok
  Komická opera v 3 dejstvách. Premiéra 14. novembra 1959
  1959 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1959
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Pokus o prvú slovenskú komickú operu
  (K uvedeniu Andrašovanovho “Figliara Geľa” v ND)
  1958 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava year 6, 1958, p. 401 – 405
 • Opera “Beg Bajazid” na scéne ND v Prahe
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 1, p. 22 – 23
 • Debussyho opera Pelléas a Melisanda v ND
  1958 Kultúrny život, Bratislava year 13, 1958, no. 26, p. 9
 • Janáčkov festival
  1958 Kultúrny život, Bratislava year 13, 1958, p. 9
 • Múzeum Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1958 Hudební rozhledy year 11, 1958, no. 23, p. 986
 • Janáčkova “Líška Bystrouška” na bratislavskej scéne
  1958 Hudební rozhledy year 11, 1958, p. 978
 • Richard Wagner: Blúdiaci Holanďan
  Romantická opera v 3 dejstvách
  1958 Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava 1958, p. 63 – 91
  (Edícia operných libriet. Zv. 4)
 • Školenie spevoherných pracovníkov (v Smoleniciach)
  1957 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava year 5, 1957, p. 400 – 403
 • Brnenská filharmónia v Bratislave
  1957 Kultúrny život, Bratislava year 12, 1957, no. 23, p. 8
 • Bratislavská hudobná jar
  1957 Kultúrny život, Bratislava year 12, 1957, no. 22, p. 8
 • Organový koncert Jána Valacha
  1957 Slovenská hudba, Bratislava year 1, 1957, no. 1, p. 37 – 38
 • Francúzska “opéra comique” na scéne ND v Bratislave
  1957 Slovenská hudba, Bratislava year 1, 1957, no. 1, p. 32 – 33
 • Edícia operných libriet
  1957 Slovenská hudba, Bratislava year 1, 1957, p. 42
 • Richard Wagner: Blúdiaci Holanďan
  Romantická opera v 3 dejstvách. Premiéra 15. júna 1957
  1957 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1957
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Uvedenie Mozartovho “Dona Juana” v Bratislave
  1956 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava year 4, 1956, p. 485 – 489
 • K inscenácii opery “Don Carlos” od G. Verdiho na scéne ND v Bratislave
  1956 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Bratislava year 4, 1956, p. 411 – 422
 • Charles Gounod: Faust a Margaréta
  Opera v 5 dejstvách (7 obrazoch). Premiéra 12. júla 1956
  1956 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1956
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Giuseppe Verdi: Don Carlos
  Opera v 4 dejstvách s prológom (9 obrazoch). Premiéra 17. marca 1956
  1956 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1956
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Bedřich Smetana: Hubička
  Opera v 2 dejstvách (3 obrazoch). Premiéra 30. apríla 1955
  1955 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1955
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Dmitrij B. Kabalevskij: Tarasova rodina
  Premiéra 25. apríla 1953
  1953 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1953
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Antonín Dvořák: Rusalka
  Premiéra 28. mája 1953 v SND
  1953 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1953
  (programový bulletin SND v Bratislave)
 • Bedřich Smetana: Predaná nevesta
  Opera v 3 dejstvách. Premiéra 25. júla 1953 v SND
  1953 Javisko, The Slovak National Theatre, Bratislava 1953
  (programový bulletin SND v Bratislave)


« back to list Updated: 09. 07. 2019