Personality profile

Photo: Vladimír Bokes Author: Pavel Kastl

Vladimír Bokes

11 Jan 1946 Bratislava

www.vladimir.bokes.org

classical music
composition
pedagóg – pedagogue – composition

Bio

Bio

1960 – 1965
studied cello and composition with Juraj Pospíšil at the Bratislava Conservatory
1965 – 1970
continued composition studies with Alexander Moyzes and Dezider Kardoš at the Academy of Performing Arts in Bratislava
1970 – 1975
taught music theory at the Bratislava Conservatory
1975 – 1982
lectured on theoretical subjects at the Academy of Performing Arts
since 1982
teaches composition at the Academy of Performing Arts
1993
received professorship at the Academy of Performing Arts
1993 – 1998
chairman of the Festival Committee of the International Festival of Contemporary Music Melos-Ethos
2002 – 2014
chairman of the Slovak Music Fund Council

“Bokes's work was from the beginning influenced by the poetry of the Second Viennese School, dodecaphony and serialism, as well as post-war avant-garde technologies (Sequenza, 1965; Piano Trio, 1967). Bokes later remained faithful to these rational methods of creating musical material. In searching for his own way he came through polyrhythm and polymeter through aleatoric music, while unifying elements in his compositions became the principles of the golden section, Fibonacci series, which he applied to the horizontal and vertical parameter of a musical work (Nocturne, 1975; The Way of Silence, 1977; Good Day, Mr. Fibonacci, 1977; Concerto for Piano and Orchestra, 1976). He combines absolute control and organization with the principles of aleatory (Lines for 12 Singers, 1978). In doing so confronts the principles of strict organization with random operations. The focus of Bokes's work lies in orchestral and chamber music. His orientation to technologies of avant-garde 'Western music' caused a ban of public performances and radio broadcasting of his compositions in the 1980s."

 

(GODÁROVÁ, Katarína: Vladimír Bokes. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, p. 51.)

Works

Bibliography

 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • BUBNÁŠ, Juraj: Poznámky ku komornej tvorbe Vladimíra Bokesa
  2011 Slovenská hudba year 37, 2011, no. 4, p. 363–368
 • CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger
  2008 Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, Kraków 2008, p. 239–245
 • Art Critique and Journalism
 • red.: Ceny Hudobného fondu 2017
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 10, p. 6
 • CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba
  Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 12, p. 12
 • KOLÁŘ, Robert: Vladimír Bokes : Symphonies [recenzia CD]
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 1-2, p. 51
 • BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Vladimír Bokes
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 1-2, p. 3
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 12, p. 7–8
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 7-8, p. 17
 • KATINA, Peter: Enikő Ginzery : Overflowing Crystals [recenzia CD]
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 7–8, p. 55
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Primát komornej hudby
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 12, p. 12–13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 1-2, p. 25
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život year 44, 2012, no. 7–8, p. 9
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život year 44, 2012, no. 3, p. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba year 38, 2012, no. 4, p. 418–420
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská filharmónia [Symfonický orchester VŠMU]
  2011 Hudobný život year 43, 2011, no. 6, p. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011. 11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život year 43, 2011, no. 12, p. 17–18
 • KOLÁŘ, Robert: V. Bokes: Študent kompozície má byť vo svojom odbore na čele vývoja
  2010 Hudobný život year 42, 2010, no. 11, p. 17
 • ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život year 38, 2006, no. 2, p. 10
 • HATRÍK, Juraj: Jubilanti... Vladimír Bokes
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 2, p. 30
 • KRÁK, Egon: S hudobným skladateľom a pedagógom Vladimírom Bokesom
  2001 Slovenská hudba year 27, 2001, no. 1, p. 92–98
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba vzdoru – s Vladimírom Bokesom
  1990 Hudobný život year 22, 1990, no. 7, p. 9
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Otvárací koncert
  1980 Hudobný život year 12, 1980, no. 6, p. 1
 • -š-: Nová tvorba v Klariskách
  1979 Hudobný život year 11, 1979, no. 15, p. 2
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1979 Hudobný život year 11, 1979, no. 6, p. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia
  1978 Hudobný život year 10, 1978, no. 22, p. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život year 10, 1978, no. 6, p. 1, 4
 • PODRACKÝ, Igor: V znamení premiér
  Hodnotíme otvárací koncert III. Týždňa novej slovenskej hudby
  1978 Večerník year 23, 1978, no. 37 (21. 2.), p. 5
 • ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia
  1976 Hudobný život year 8, 1976, no. 11, p. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život year 8, 1976, no. 5, p. 5, 7
 • PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori
  1975 Hudobný život year 7, 1975, no. 23, p. 3
 • Výborná reprezentácia
  1975 Hudobný život year 7, 1975, no. 4, p. 2
 • ČÁRSKA, Etela: Letné komorné koncerty
  1974 Hudobný život year 6, 1974, no. 17, p. 4
 • KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Matiné mladých
  1974 Hudobný život year 6, 1974, no. 8, p. 7
 • ČÍŽIK, Vladimír: Košické koncerty
  1973 Hudobný život year 5, 1973, no. 8, p. 4
 • MÉSÁROŠOVÁ, M.: Na čom pracujete?
  ...odpovedá skladateľ Vladimír Bokes, profesor Konzervatória
  1973 Hudobný život year 5, 1973, no. 1, p. 2
 • GRS: Na začiatku cesty
  1972 Hudobný život year 4, 1972, no. 11, p. 4–5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Predstavuje sa : Vladimír Bokes
  1971 Hudobný život year 3, 1971, no. 23, p. 2
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia
  1971 Hudobný život year 3, 1971, no. 5, p. 4
 • VAJDA, Igor: Noví absolventi VŠMU
  1970 Hudobný život year 2, 1970, no. 9, p. 4
 • VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou
  1970 Hudobný život year 2, 1970, no. 2, p. 4
 • ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba year 12, 1968, no. 9-10, p. 442
 • Analyses of Works
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 2, p. 34–37
 • KRÁK, Egon: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53 (Nachádzanie súvislostí súčasného diela)
  1998 Hudobný život year 30, 1998, no. 21, p. 3, 11
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vladimír Bokes: Detský cyklus pre klavír, dielo 13
  1975 Hudobný život year 7, 1975, no. 6, p. 2
 • KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Vladimír Bokes: Dychové kvinteto
  1973 Hudobný život year 5, 1973, no. 23, p. 5
 • Personal bibliography
 • Pierre Boulez est vivant
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 4, p. 4
 • Reagujete : AD HŽ 3/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Borisa Lenka
  2011 Hudobný život year 43, 2011, no. 5, p. 2
 • Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole
  2011 Slovenská hudba year 37, 2011, no. 4, p. 357–362
 • Melos-Étos včera, dnes a zajtra
  2010 Hudobný život year 42, 2010, no. 1-2, p. 15
 • K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2009, p. 219–234
 • Krútňava okolo Krútňavy
  2008 Slovenská hudba year 34, 2008, no. 3-4, p. 271–281
 • Wahrheit nach 50 Jahren. Das Christliche und Westliche in Eugen Suchoňs "Katrena" (Rekonstruktion des Urtextes)
  2006 Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Music Centre Slovakia, Bratislava 2006, p. 57–66
 • Minimal or Maximal?
  2005 From Perotinus to Reich (almanac from the scientific conference Melos-Ethos 2005), Music Centre Slovakia 2005, p. 212–216
 • Opäť hudba bez hraníc
  2003 Hudobný život year 35, 2003, no. 7–8, p. 6
 • Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii
  1998 Slovenská hudba 1998, no. 1–2, p. 59–64
 • Medzi Východom a Západom
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, p. 201–205
 • Cantate Domino Canticum Novum. Sakrálna tvorba Igora Stravinského
  1995 Slovenská hudba 1995, no. 1, p. 38–53
 • Metamorfózy komunikatívnosti
  1995 Zborník Hudba a totalita/Hudba ako posolstvo. Melos-Étos, Bratislava 1995, p. 222–225
 • Skladateľ a spoločnosť
  1994 Zborník prednášok pedagógov VŠMU 1994, p. 17
 • Úvaha o komunikatívnosti
  1988 Hudobný život 1988, no. 14, p. 5
 • Možnosť sebarealizácie
  1977 Hudobný život year 9, 1977, no. 3, p. 3
 • Bienále novej hudby
  Záhreb 1977
  1977 Hudobný život year 9, 1977, no. 12, p. 8
 • Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi
  1976 Hudobný život year 8, 1976, no. 16, p. 3

Discography

 • Photo: Vladimír Bokes : Symphonies VLADIMÍR BOKES : SYMPHONIES
  2015 CD – Music Fund SF 0090213103
  1. Vladimír Bokes: Symphony No. 2, op. 24
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symphony No. 3, op. 36
   Slovak State Philharmonic Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Photo: Zuzana Bandúrová ZUZANA BANDÚROVÁ
  2014 CD –
  1. Marián Zavarský: Talking to the silver god
   Zuzana Bandúrová (fl)
  2. Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
   Zuzana Bandúrová (fl), Olga Dlabačová (cmb)
  3. Lucia Papanetzová: Shadows
   Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
  4. Jaroslav Pelikán: Sonatina Brasileira for flute and piano
   Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
  5. Ondřej Kukal: Concerto for flute and orchestra "Flautianna" Op. 23
   Zuzana Bandúrová (fl), Berg Orchestra, Peter Vrábel (dir.)
 • Photo: Enikö Ginzery – Overflowing Crystals ENIKÖ GINZERY – OVERFLOWING CRYSTALS
  2013 CD – Hevhetia HV 0054-2-331
  1. Vladimír Bokes: Csárdás for Enikő, op. 76
   Enikő Ginzery (zmb)
  2. István Láng: Concer duotanta
   Enikő Ginzery (zmb), András Fejér (tn)
  3. Theo Brandmüller: 5 Biilder der Nacht
   Enikő Ginzery (zmb)
  4. Hans Joachim Hespos: Santûr
   Enikő Ginzery (zmb)
  5. Luigi Manfrin: Overflowing Crystals II
   Enikő Ginzery (zmb), András Fejér (tn)
  6. Juraj Hatrík: Für Enikő – Tear in the eye
   Enikő Ginzery (zmb)
  7. Juraj Hatrík: Für Enikő – Hard decision
   Enikő Ginzery (zmb)
  8. Juraj Hatrík: Für Enikő – Silent light
   Enikő Ginzery (zmb)
  9. Juraj Hatrík: Für Enikő – Hommage a Hesse
   Enikő Ginzery (zmb)
 • Photo: Sergej Kopčák – Last Words SERGEJ KOPČÁK – LAST WORDS
  2012 CD – Music Centre Slovakia HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Three Words
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Canonical Variations on a Chorale
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Photo: Slovak Composers' Fifth Variations SLOVAK COMPOSERS' FIFTH VARIATIONS
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: E Flat B Flat Miniature
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment Musical for Sebastian
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Arc
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, Op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Sunday Fracture
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...From Inside...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Legatissimo
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: The Bajza Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: For My Little Son
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Children's Piece
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Desire
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Dimly For Now – As In A Mirror...
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: White Bridge
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verses for Piano
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantasia in E flat
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Twilight Op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variations)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: She Will Be Picked by Herself
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvisation
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatelle
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imagination VI (Variation E flat – B flat)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variations in E flat
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: With Your For You
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Lodovico's Quintessence
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Colours
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variations
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccata Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: E flat B flat Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo:
  2011 CD – Pavlik Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovak Dance
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Cadenza III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonata for Violin
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Photo: Vladimír Bokes - Chamber Music VLADIMÍR BOKES - CHAMBER MUSIC
  2009 CD – SF 00592131
  1. Vladimír Bokes: Sequenza
   Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Sonata, op. 27
   Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
  3. Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
   Trio Dounia, Babette Andruk (vn), Barbara Brauckmann (vc), Christiane Lüder (ac)
  5. Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  6. Vladimír Bokes: Sonata For Piano No. 5, op. 79
   Ivan Buffa (pf)
  7. Vladimír Bokes: Postlude to the Centenary of Eugen Suchoň, op. 84
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Photo: DUAL DUAL
  2008 CD – Phonedition
  1. Cláudio Carneiro: Avena Ruda
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  2. Ângela Lopes: Dual
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  3. Álvaro Salazar: Intermezzo IV/A
   Sofia Lourenço (pf)
  4. Bohuslav Martinů: Sonata for Flute and Piano
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  5. Leoš Janáček: March of the Bluebirds
   Monika Štreitová (flp), Sofia Lourenço (pf)
  6. Álvaro Salazar: Palimpsestos
   Monika Štreitová (fl)
  7. Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  8. Roman Berger: Ex abrupto
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
 • Photo: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Discant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata – Mourning Music (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Where by love, sense, distress...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Photo: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
  2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
  1. Zoltán Bognár: Piano Piece I
   Ivan Buffa (pf)
  2. Jozef Podprocký: Sonata for Piano, Op. 4
   Ivan Buffa (pf)
  3. Vladimír Godár: Trigram
   Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: Waltz in D major
   Ivan Buffa (pf)
  5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
   Ivan Buffa (pf)
  6. Viera Janárčeková: Fragment - Naked
   Ivan Buffa (pf)
  7. Ivan Buffa: ...Impulses...Echoes...Dreams...
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  8. Vladimír Bokes: Albrecht Suite
   Ivan Buffa (pf)
  9. Vladimír Godár: Emmeleia
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Photo: Luminiscence LUMINISCENCE
  2006 CD – Slovart Records SR-0063
  1. Claude Debussy: Syrinx
   Monika Štreitová (fl)
  2. Pierre André Bovéy: Lors Surei de la nuit grise
   Monika Štreitová (fl)
  3. Martin Smolka: Adelheid
   Monika Štreitová (fl)
  4. Martin Marek: Borin
   Monika Štreitová (fl)
  5. Ivan Parík: Music for Vernissage
   Monika Štreitová (fl)
  6. Jan Dušek: Scherzo sonáta
   Monika Štreitová (fl)
  7. Giacinto Scelsi: Sonáta
   Monika Štreitová (fl)
  8. Ivan Parík: Sonata for Flute
   Monika Štreitová (fl)
  9. Vladimír Bokes: Variations on a Theme from Haydn's London Symphony, op. 57
   Monika Štreitová (fl)
  10. Giacinto Scelsi: PWYLL
   Monika Štreitová (fl)
  11. Edgard Varèse: Density 21,5
   Monika Štreitová (fl)
  12. Petra Bachratá: Luminiscence
   Monika Štreitová (fl)
 • Photo:
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brown’s Motion Op.3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Music for Three
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Without a Name
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Cadenza II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata
 • Photo:
  2001 CD – Music Fund SF 00322131
  1. Vladimír Bokes: Preludes And Fugues, op. 53
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 2, op. 29
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 4, op. 48
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Music Fund SF 00252131
  1. Peter Zagar: I Waited for You at the Carlton…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: The Heritage Land
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: December Suite
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Remembrance
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: It’s snowing, the snow falls gently, in a small village by the woods a girl is looking for a lover
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Swan, A Song Without Words
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Sitting in Dax
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Rich and Happy from Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: The First Waltz in C sharp minor (18th of June 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: For Dáša Veškrnová, Saša Mittelbachlerová and Jozefína Ondriščáková
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: He Finished And Started Again
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Beggar's Song
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Pony-Express of Prešporok
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. On the Šariš Castle
   Požoň sentimentál
 • Photo: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Music Fund SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyrambes
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: String Quartet "Musica dolorosa"
   Moyzes Quartet
  3. František Poul: Nocturnes
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonata for Viola and Piano, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Photo: Hanuš Domanský, Vladimír Bokes, Ilja Zeljenka, Jozef Podprocký HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ
  1989 LP – Opus 9110 1778
  1. Hanuš Domanský: A Praise of Country
   State Philharmonic Brno, Rudolf Krečmer (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symphony No. 3, op. 36
   Slovak State Philharmonic Košice, Richard Zimmer (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Music for Warchal
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Jozef Podprocký: Symphony in Two Movements, Op. 30
   Slovak State Philharmonic Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Photo: Songs of our Folk SONGS OF OUR FOLK
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: On a Meadow
   Milada Mačáková (s), The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Recruit's Songs
   The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Shepherd's Plays from the Liptov and Šariš Regions
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Ploughman's Songs
   The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Making a Wreath
   The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir and Orchestra, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Cowgrils
   The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir and Orchestra, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: On a Sheep-Farm
   The Slovak Folk Artistic Ensemble's Choir and Orchestra, Pavol Procházka (dir.)
 • Photo: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Concerto for piano and orchestra No. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Music for Violin and Orchestra
   Peter Michalica (vn), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Overture
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
 • Photo:
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, Op. 10
   Bratislava Wind Quintet, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variations on Beethoven's Theme
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variations on Joseph Haydn's Theme, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Anna a Quido Hölbling Violin Duo, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, Op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

Awards

 • Ján Levoslav Bella Prize
  2017 for work Missa posoniensis, op. 55
 • Jozef Ľudovít Holuby Award
  2009
 • Music Critics Award
  2001
 • Ján Levoslav Bella Prize
  1991 for work Symphony No. 3, op. 36
  taking in account his previous works

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Vladimír Bokes: Solo fur Guitar, Op. 91
  21 Jun
  2018
  First performances in Slovakia
  Seminary Hall of the University Library, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ondrej Veselý (gui)
 • Vladimír Bokes: String Quartet No. 4, Op. 92
  13 Nov
  2016
  First performances in Slovakia
  Epoché – New Slovak Music, Small Concert Studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Moyzes Quartet
 • Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55
  for soli, choir, organ and orchestra
  14 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovak Philharmonic Choir, Jozef Chabroň (zbm.), Slovak Philharmonic, Leoš Svárovský (dir.)
 • Vladimír Bokes: Departures, op. 85
  Six songs for bass and chamber ensemble on the poems by S. D. Šimko
  11 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Vladimír Bokes 70 – "The Art of Miniature", Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Two Canons
  11 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Vladimír Bokes 70 – "The Art of Miniature", Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak (vn), Martin Mosorjak (cl), Attila Jankó (fg)
 • Vladimír Bokes: String Trio
  11 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Vladimír Bokes 70 – "The Art of Miniature", Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak (vn), Eszter Krulik (vn), Ján Bogdan (vc)
 • Vladimír Bokes: Apostrophes
  for piano
  10 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Pièce I.
  pour piano
  10 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonata for Cello and Piano, op. 34
  10 Jan
  2016
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Three Piano Pieces
  14 Dec
  2015
  First performances in Slovakia
  Premieres 2015, Polish Institute, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sextet
  for flute, clarinet, trombone, violin, viola and cello
  8 Dec
  2015
  First performances in Slovakia
  Kasárne/Culture Park, Košice, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Musica per Ligeti, Op. 90
  23 Sep
  2015
  First performances in Slovakia
  Ligeti+, Large concert hall of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (mil), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Vladimír Bokes: Fragments
  for chamber ensemble
  10 Nov
  2014
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Three Psalms, op. 89
  for voice and guitar
  20 Jun
  2014
  First performances in Slovakia
  Psalms by Slovak Composers, Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Vladimír Bokes: Pater Noster, op. 56a
  for bassbaritone and trumpet
  13 Dec
  2013
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Benci (bbr), István Siket (tr)
 • Vladimír Bokes: Concertino, op. 88
  for cello and chamber ensemble
  15 Nov
  2012
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Fugue for 7 instruments, op. 87
  1 Jun
  2012
  First performances in Slovakia
  Žilina-Záriečie, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symphony No. 7, op. 80
  for orchestra
  4 May
  2011
  First performances in Slovakia
  Historical building of the Slovak National Theatre, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Postlude to the Centenary of Eugen Suchoň, op. 84
  for 10 instruments
  25 Feb
  2009
  First performances in Slovakia
  One Year After, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatina, op. 82b
  for bass flute
  14 Nov
  2008
  First performances in Slovakia
  Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Monika Štreitová (flb)
 • Vladimír Bokes: Musique Triste, op. 68
  pour trio à cordes
  13 Nov
  2008
  First performances in Slovakia
  Ars Nova Cassoviae – Festival of Contemporary Art, Small concert hall of the House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Natália Nagyová (vn), Michal Holenda (vl), Gregor Regeš (vc), Peter Duchnický (dir.)
 • Vladimír Bokes: Prague Trio, op. 77
  for flute, oboe and clarinet
  5 Nov
  2008
  First performances in Slovakia
  Ars Nova Cassoviae – Festival of Contemporary Art, House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Eugen Suchoň: Krútňava
  Reconstruction of the original version of the work
  18 Oct
  2008
  First performances in Slovakia
  House of Arts, Piešťany, SK
  PERFORMERS: State Opera Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Bokes: Two Spiritual Songs, op. 65
  for mixed choir
  23 Apr
  2008
  First performances in Slovakia
  Auditorium of the Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica, SK
  PERFORMERS: J. L. Bella Conservatory Mixed Choir, Katarína Koreňová (dir.)
  Premiere of part Loquere mihi (St. Elisabeth).
 • Vladimír Bokes: Appeal, op. 83
  for dulcimer and string orchestra
  6 Apr
  2008
  First performances in Slovakia
  Small Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Enikő Ginzery (zmb), Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Ewald Danel (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonata For Piano No. 5, op. 79
  10 Feb
  2008
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sequenza
  for 9 instruments
  9 Nov
  2007
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatina, op. 82
  for viola and piano
  28 Oct
  2007
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Peter Zwiebel (vl), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  The Fifth Double Concert, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Remembering to..., op. 78
  for flute, clarinet, accordion and piano
  18 Jan
  2006
  First performances in Slovakia
  Youth Studio, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Monika Štreitová (fl), Jozef Eliáš (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonata, op. 27
  for violin (clarinet) and piano
  15 Jan
  2006
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Waltz in D major
  for piano
  15 Jan
  2006
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
  for violin, cello and accordion
  13 Nov
  2005
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Trio Dounia
 • Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
  for two violins, viola, cello and piano
  18 Nov
  2004
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Zwiebel Quartet, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Albrecht Suite
  for piano
  9 May
  2004
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Effeta, op. 74
  for altos and basses (choir) and organ
  23 Mar
  2004
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: SOOZVUK Chamber Choir, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symphony No. 6, op. 73
  for orchestra
  7 Nov
  2003
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Philharmonic, Zsolt Nagy (dir.)
 • Vladimír Bokes: Divertimento, op. 72
  for flute, oboe, clarinet and bassoon
  10 Nov
  2002
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Societa Rigata, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 3, op. 32
  20 Jan
  2002
  First performances in Slovakia
  Poetry Symposium, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Nora Skuta (pf)
 • Vladimír Bokes: Aria of Margaret, op. 71
  for clarinet and bass clarinet
  15 Nov
  2001
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Concert Hall of the Bratislava Castle, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Gréta Jašková (cl), Harry Sparnaay (clb)
 • Vladimír Bokes: Variations concertantes d’un thème de Zdeněk Fibich, op. 54
  for piano and orchestra
  18 Nov
  2000
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Zuzana Zamborská (pf), Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Bokes: J. S. Bach: Prelude in B minor, BWV 869 (Das Wohltemperierte Klavier I)
  for 8 instruments
  8 Nov
  2000
  First performances in Slovakia
  Evenings of New Music, Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Two Spiritual Songs, op. 65
  for mixed choir
  21 Nov
  1999
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Youth Choir Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  Premiere of part St. Martin.
 • Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
  for flute, clarinet, violin, cello and piano
  8 Nov
  1999
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ensemble Concorde
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  for double bass and piano
  14 Feb
  1999
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Cadenza III, op. 63
  for violin solo
  19 Nov
  1998
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Štefan Gyöpös (vn)
 • Vladimír Bokes: Commedia dell'arte, op. 61
  Aria for tenor and piano (Požoň sentimentál Ensemble)
  17 May
  1998
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Marián Vojtko (t), Požoň sentimentál
 • Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
  1998 First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Monika Štreitová (fl), Tomáš Nemec (pf)
 • Vladimír Bokes: The First Waltz in C sharp minor (18th of June 1959)
  8 Jun
  1997
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Požoň sentimentál
 • Vladimír Bokes: Rondo, op. 67
  for oboe and bassoonn
  9 Feb
  1997
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Societa Rigata, Zuzana Kurimská Greková (ob), Adriana Vessová (fg)
 • Vladimír Bokes: D. Kardoš: Concerto for Piano and Orchestra No. 2
  (completion and instrumentation)
  30 Nov
  1996
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Large concert hall of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Kardošová (pf), Slovak Radio Symphony Orchestra, Róbert Stankovský (dir.)
 • Vladimír Bokes: Recapitulation after J. L. Bella
  (transcription of the fragment from the first movement of Sonatina for chamber ensemble)
  11 Jun
  1996
  First performances in Slovakia
  Evenings of New Music, STOKA Theatre, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Vladimír Bokes: Variations on a Theme of Ján Egry, op. 60
  for wind octet
  12 Nov
  1995
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bratislava Wind Octet
 • Vladimír Bokes: Cadenza II, op. 40
  for flute, oboe, bassoon and piano
  12 Feb
  1995
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Societa Rigata
 • Vladimír Bokes: String Quartet No. 3, op. 44
  25 Nov
  1994
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Košice string quartet
 • Vladimír Bokes: Variations on a Theme of Ján Cikker, op. 58
  for clarinet
  19 Apr
  1994
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Miroslav Lago (cl)
 • Vladimír Bokes: Wind Quintet No. 3, op. 42
  13 Dec
  1992
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Bratislava Wind Quintet
 • Vladimír Bokes: Ave Maria, op. 56b
  for soprano and string quartet
  26 Nov
  1992
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Viktória Stracenská (s), Moyzes Quartet
 • Vladimír Bokes: 12 Variations on a Theme by Paulín Bajan from 1758, op. 46
  for piano
  3 Nov
  1992
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Bratislava Castle, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Inquieto, op. 49
  for clarinet and piano
  8 Mar
  1992
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
 • Vladimír Bokes: Preludes And Fugues, op. 53
  for piano
  21 Nov
  1990
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonata for Viola and Piano, op. 52
  10 Sep
  1989
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Symphony No. 3, op. 36
  for orchestra
  16 Feb
  1989
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Slovak State Philharmonic Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symphony No. 5, op. 51
  for orchestra
  10 Mar
  1988
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Slovak State Philharmonic Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Bokes: Music for Organ and Wind Instruments, op. 50
  17 Feb
  1988
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Imrich Szabó (org), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 4, op. 48
  13 Feb
  1987
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Bokes: Concerto for Piano and Orchestra No. 2, op. 45
  9 Feb
  1986
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Ľudovít Marcinger (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatina for Violin and Piano, op. 16a
  19 Mar
  1985
  First performances in Slovakia
  Grassalkovich Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonata, op. 27
  for violin (clarinet) and piano
  13 Feb
  1985
  First performances in Slovakia
  Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
 • Vladimír Bokes: Three Summer Preludes, op. 43
  10 Feb
  1984
  First performances in Slovakia
  Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
 • Vladimír Bokes: Little Variations, op. 13b
  for violin and piano
  9 Feb
  1984
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert hall of the House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Miloš Branský (vn), Ladislav Lali (pf)
 • Vladimír Bokes: Suite, op. 39a
  for piano duet
  9 Feb
  1984
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert hall of the House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Milena Bernáthová (pf4m), Nicol Kašayová (pf4m), Laura Kilianová (pf4m), Timea Štrompfová (pf4m)
 • Vladimír Bokes: Suite, op. 39b
  for piano and strings
  9 Feb
  1984
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert hall of the House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Musica iuvenalis, Artem Podhájecký (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 2, op. 29
  17 Feb
  1983
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Symphony No. 2, op. 24
  for orchestra
  18 Feb
  1980
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Bokes: The Manner of Silence, op. 22
  Cycle for bass and four instruments on the poems of J. Mihalkovič
  28 May
  1979
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Sergej Kopčák (b)
 • Vladimír Bokes: Shepherd's Plays from the Liptov and Šariš Regions
  24 Feb
  1979
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Vladimír Bokes: Three Slovak Folk Songs
  for choir
  1979 First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Slovenský ľudový umelecký kolektív
 • Vladimír Bokes: In Its Own Way, op. 26
  Song cycle for female voice and piano on the poems of J. Mihalkovič
  21 Nov
  1978
  First performances in Slovakia
  Dolná Krupá, SK
  PERFORMERS: Alžbeta Bukoveczka (ms), Zlatica Poulová (pf)
 • Vladimír Bokes: Lines, op. 25
  for 12 singers
  16 Oct
  1978
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Concert Hall of the Bratislava Castle, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Vladimír Bokes: Good Day, Mr. Fibonacci, op. 23
  Cycle of piano pieces
  31 Jul
  1978
  First performances in Slovakia
  Trenčianske Teplice, SK
  PERFORMERS: Jana Nácovská (pf)
 • Vladimír Bokes: Concerto for piano and orchestra No. 1, op. 21
  20 Feb
  1978
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Stanislav Zamborský (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Bokes: Wind Quintet No. 2, op. 19
  10 Aug
  1976
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bratislava Wind Quintet
 • Vladimír Bokes: Nocturne, op. 20
  for flute and guitar
  27 Feb
  1976
  First performances in Slovakia
  A Week of Slovak Music, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: String Quartet No. 2, op. 18
  30 Jun
  1975
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Košice string quartet
 • Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 1, op. 17
  12 Nov
  1974
  First performances in Slovakia
  Žilina, SK
  PERFORMERS: Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Cadenza to the Memory of Pablo Picasso, op. 16b
  for flute and guitar
  6 Aug
  1974
  First performances in Slovakia
  Old Town Hall Courtyard, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: Three Dances, op. 15b
  for two pianos
  4 Aug
  1974
  First performances in Slovakia
  Trenčianske Teplice, SK
  PERFORMERS: Eva Salayová (pf), Ján Salay (pf)
 • Vladimír Bokes: Wind Quintet No. 1, op. 11
  21 Mar
  1973
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Bratislava Wind Quintet
 • Vladimír Bokes: Symphonic Variations, op. 14
  14 Mar
  1973
  First performances in Slovakia
  House of Arts, Košice, SK
  PERFORMERS: Slovak State Philharmonic Košice, Urs Schneider (dir.)
 • Vladimír Bokes: Madrigal for String Orchestra, op. 5b
  24 May
  1972
  First performances in Slovakia
  Concert hall of the Bratislava Conservatory, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatina No. 1, op. 9
  for two violins
  20 Mar
  1972
  First performances in Slovakia
  SK
  PERFORMERS: Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn)
 • Vladimír Bokes: Symphony No. 1, op. 8
  for orchestra
  21 Apr
  1970
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Philharmonic, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Bokes: Variations on Joseph Haydn's Theme, op. 7
  for piano
  13 Jan
  1970
  First performances in Slovakia
  Graduation Concert, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
  Ciaccona for violin solo
  29 Sep
  1968
  First performances in Slovakia
  Trenčianske Teplice, SK
  PERFORMERS: Peter Michalica (vn)
 • Vladimír Bokes: Partita for Piano, op. 1
  11 Mar
  1967
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
 • First performances abroad
 • Vladimír Bokes: Musique Triste, op. 68
  pour trio à cordes
  20 Jun
  2012
  First performances abroad
  Forfest, Assembly hall of the castle, Kroměříž, CZ
  PERFORMERS: Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Fugue for 7 instruments, op. 87
  18 Jun
  2012
  First performances abroad
  Forfest, Assembly hall of the castle, Kroměříž, CZ
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Comments on Departures, op. 86
  for six instruments
  21 Nov
  2011
  First performances abroad
  Concert Hall of the Conservatory, České Budějovice, CZ
  PERFORMERS: Ensemble MoEns
 • Vladimír Bokes: Postlude to the Centenary of Eugen Suchoň, op. 84
  for 10 instruments
  13 Nov
  2008
  First performances abroad
  Aveiro, PT
  PERFORMERS: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  17 Dec
  2007
  First performances abroad
  Meeting of New Music Plus+, Concert Hall of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, CZ
  PERFORMERS: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Remembering to..., op. 78
  for flute, clarinet, accordion and piano
  23 Aug
  2005
  First performances abroad
  Ostrava New Music Days, Janáček Conservatory, Ostrava, CZ
  PERFORMERS: Ensemble Neue Musik Bratislava
 • Vladimír Bokes: Divertimento per orchestra da camera
  (adaptation of Divertimento, op. 72)
  7 May
  2005
  First performances abroad
  Dresden, DE
  PERFORMERS: Sinfonietta Dresden, Milko Kersten (dir.)
 • Vladimír Bokes: Csárdás for Enikő, op. 76
  for dulcimer
  7 Apr
  2005
  First performances abroad
  Lutherkirche, Kassel, DE
  PERFORMERS: Enikő Ginzery (zmb)
 • Vladimír Bokes: Prague Trio, op. 77
  for flute, oboe and clarinet
  10 Nov
  2004
  First performances abroad
  Prague, CZ
  PERFORMERS: Students of AMU Prague
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  for double bass and piano
  25 Oct
  1998
  First performances abroad
  Chicago, US
  PERFORMERS: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Haydn at the Computer
  (adaptation of the first movement of the Suite, op. 39b)
  29 Jan
  1995
  First performances abroad
  UK
  PERFORMERS: Kingston University Orchestra, K. Jones (dir.)
 • Vladimír Bokes: Variations on a Theme from Haydn's London Symphony, op. 57
  for flute solo
  27 Mar
  1993
  First performances abroad
  Nottingham, UK
  PERFORMERS: Marek Piaček (fl)
 • Vladimír Bokes: Suite for Cello, op. 47
  8 Nov
  1989
  First performances abroad
  Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, CZ
  PERFORMERS: Milan Červenák (vc)
 • Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
  for two violins, viola, cello and piano
  23 Oct
  1988
  First performances abroad
  Dresden, DE
  PERFORMERS: Robert-Schumann-Quintett
 • Vladimír Bokes: Prelude and Fugue, op. 37
  for organ
  23 Nov
  1985
  First performances abroad
  Prague, CZ
  PERFORMERS: Ivan Sokol (org)
 • Vladimír Bokes: Sonatina for Cello and Piano, op. 39d
  1985 First performances abroad
  Riga, LV
  PERFORMERS: Richard Vandra (vc), Daniela Rusó (pf)
 • Vladimír Bokes: Three Miniatures, op. 33
  for guitar
  1982 First performances abroad
  Budapest, HU
  PERFORMERS: Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: Wind Quintet No. 2, op. 19
  13 Sep
  1976
  First performances abroad
  Baranów, PL
  PERFORMERS: Bratislava Wind Quintet

Gallery

 • Photo: Vladimír Bokes 2000 Vladimír Bokes

 • Photo: Melos Ethos 1997 1997 Melos Ethos 1997

 • Photo: Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes 1985 Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia
  Author: Rastislav Polák

Audio

 • Bokes, Vladimír: Concerto No. 2, Op. 45


« back to list Updated: 27. 06. 2018