Personality profile

Photo: Ladislav Leng Source: www.noslc.sk

Ladislav Leng

8 Oct 1930 Zelené, okres Lučenec – 25 Jul 1973 Bratislava

musicology, ethnomusicology, organologist, editor, music advisoring
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Kovačovič, Igor: Pocta Ladislavovi Lengovi
  2010 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 21 (25), 2010, no. 45, p. 10
 • kol.: PhDr. Ladislav Leng, CSc.
  Spomienková slávnosť z príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia, Poltár, 8. októbra 2010
  2010 Lučenec 2010
  (bulletin, Pamätný list, kolektív autorov, Novohradské osvetové stredisko, Lučenec)
 • Móži, Alexander: Ladislav Leng, priekopník slovenskej etnoorganológie
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 14 – 15, p. 13
 • Švehlák, Svetozár: Cudzinci už objavujú kultúru našich predkov
  1995 Národná obroda, Bratislava year 6, 1995, no. 268 (20. 11.), p. 8
 • Dúžek, Stanislav: Ladislav Leng
  Osobnosť slovenskej etnomuzikológie
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 16, p. 2
 • Demo, Ondrej: K nedožitým šesťdesiatinám
  1990 Rytmus year 41, 1990, no. 11, p. 5
 • Elschek, Oskár: K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 24, p. 7
 • Fedor, Viliam: Za Ladislavom Lengom
  1973 Hudební nástroje year 10, 1973, no. 4, p. 131
 • Švehlák, Svetozár: Za Ladislavom Lengom
  1973 Smena, Bratislava 1973, no. (22. 8.), p. 6
 • Personal bibliography
 • Books
 • Slovenské hudobné nárečia
  Základná orientácia v hudobno-nárečových oblastiach Slovenska
  1993 National Cultural Centre, Bratislava 1993
  (68 s., 1. vyd.)
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje
  1967 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1967
  (301 s., 1. vyd., príloha 1 gramoplatňa)
 • Slovenské hudobné nárečia
  1964 Institute of Culture, Bratislava 1964
  (40 s., 1. vyd.)
 • Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje
  1962 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1962
  (kandidátska dizertačná práca)
 • Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje, 1. časť
  1958 Slovak House of Folk Art Production, Bratislava 1958
  (41 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Niekoľko slov na záver
  1973 Ľudová hudba v rozhlase 3, Czechoslovak Radio, Bratislava 1973
  (47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely. Úvodné slovo: František Braniš)
 • Leng, Ladislav – Fedor, Viliam: Záver
  1972 Elaborát o súčasných problémoch hudobnej výchovy, Slovak Society for Music Education, Slovak Composers Union, Bratislava 1972
  (89 s., 1. vyd.)
 • Ľudová hudba Zubajovcov
  1971 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year 3, 1971, p. 25 – 140
 • Na úvod. Predslov
  1971 Problémy a perspektívy hudobnej výchovy na základnej deväťročnej škole. Zborník štúdií, Slovak Society for Music Education, Bratislava 1971
  (148 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie, zv. 2)
 • Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu
  1970 Slovak Society for Music Education, Bratislava, Praha 1970
  (360 s., 1. vyd., Česká společnost pro hudební výchovu)
 • Začiatky zvukovej fixácie slovenskej ľudovej hudby
  1964 – 1965, 1968 Zborník, Strážnice 1964 – 1965, 1968
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Leng, Ladislav – Móži, Alexander: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre
  1973 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1973
  (1973 - 1. vyd., 313 s., 1977 - 2. vyd., 315 s., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Malí muzikanti
  1971 Institute of Culture, Bratislava 1971
  (39 s., 1. vyd.)
 • Hráme na fujare
  1969, 1970 Martin, Banská Bystrica 1969, 1970
  (105 s., 1969 - 1. vyd., Nadas, Martin, 1970 - 2. vyd., Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica)
 • Leng, Ladislav – Sedlický, Tibor: Hudobná výchova pre 7. ročník základnej deväťročnej školy
  1964, 1972, 1974, 1977 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1964, 1972, 1974, 1977
  (1964 - 1. vyd., 187 s., 1972 - 2. vyd., 187 s., 1974 - 3. vyd., 185 s., 1977 - 4. vyd., 181 s.)
 • Kantor, Štefan – Leng, Ladislav: Hudobná výchova s metodikou pre 1. ročník pedagogických škôl
  1963 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1963
  (303 s., 1. vyd., Štefan Kantor - spracoval hudobnú teóriu s piesňovým materiálom, Ladislav Leng - spracoval ľudovú pieseň a dejiny hudby)
 • Slovenský hudobný folklór
  1961 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1961
  (176 s., 1. vyd., Dočasné vysokoškolské učebnice)
 • Fedor, Viliam – Leng, Ladislav: Hudobná výchova pre 6. ročník základnej deväťročnej školy
  1961, 1964, 1969, 1971, 1973, 1976 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1961, 1964, 1969, 1971, 1973, 1976
  (1961 - 1. vyd., 141 s., 1964 - 2. vyd., 141 s., 1969 - 3. vyd., 97 s., 1971 - 4. vyd., 103 s., 1973 - 5. vyd., 103 s., 1976 - 6. vyd., 102 s.)
 • Škola hry na fujaru
  1960 Institute of Culture, Bratislava 1960
  (1. vyd.)
 • Spevy a tance z Myjavy
  (podľa ľudovej hudby Samka Dudíka)
  1960 Institute of Culture, Bratislava 1960
  (1. vyd.)
 • Tvrdoň, Jozef – Leng, Ladislav: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby
  1958 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1958
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Fedor, Viliam – Leng, Ladislav: Intonácia a sluchová analýza
  1958, 1963, 1965, 1967 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1958, 1963, 1965, 1967
  (1958 - 1. vyd., 201 s., Edícia: Vysokoškolské učebné texty, 1963 - 2. vyd., 181 s., 1965 - 3. vyd., Bratislava, Osvetový ústav, 1967 - 4. vyd., 179 s., Bratislava, Panton)
 • Slovenský ľudový spev a ľudová hudba
  1957 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1957
  (330 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorial Work
 • Leng, Ladislav (zost.) a kol.: Variačná technika predníkov oblastí západného, stredného a východného Slovenska
  1984 Institute of Culture, Bratislava 1984
  (304 s., 1. vyd., Edícia: Záujmová umelecká činnosť)
 • Leng, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí západného Slovenska
  1973 Institute of Culture, Bratislava 1973
  (75 s., 1. vyd.)
 • Leng, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí východného Slovenska
  1969 Institute of Culture, Bratislava 1969
  (92 s., 1. vyd.)
 • Leng, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí stredného Slovenska
  1966 Institute of Culture, Bratislava 1966
  (92 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • Prix de musique folklorique de Radio Bratislava
  1973 Ľudová hudba v rozhlase 3, Czechoslovak Radio, Bratislava year 3, 1973
  (47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely)
 • Výstava Hudba deťom v Bratislave
  1973 Hudební nástroje year 10, 1973, no. 1
 • Východná 1972
  19. ročník folklórneho festivalu
  1972 Hudobný život, Bratislava year 4, 1972, no. 4
 • Prix de musique folklorique ’72
  Rozhlasová súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru
  1972 Hudobný život, Bratislava year 4, 1972
 • Piesňový zemepis – Kysuce
  1968 – 1969 Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, State Pedagogical Publishing House, Praha year 1, 1968 – 1969, no. 2
 • Piesňový zemepis
  1968 – 1969 Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, State Pedagogical Publishing House, Praha year 1, 1968 – 1969, no. 1
 • Rejdovská svadba
  Folklórne pásmo z východogemerskej obce Rejdová
  1968 Hudba, spev, tanec. Časopis pre hudobné, spevácke a tanečné súbory ľudovej umeleckej tvorivosti, Obzor, Bratislava 1968, no. 2

Awards

 • Slovak Music Fund Award
  1968

Gallery

 • Photo: Ladislav Leng, Poniky 1970 1970 Ladislav Leng, Poniky 1970

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Ladislav Leng 1970 Ladislav Leng

 • Photo: Ladislav Leng, Veľké Zálužie1966 1966 Ladislav Leng, Veľké Zálužie1966

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Ladislav Leng, Zázrivá 1964 1964 Ladislav Leng, Zázrivá 1964

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Ladislav Leng, Kostolná 1964 1964 Ladislav Leng, Kostolná 1964

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Ladislav Leng - rodinná fotografia Ladislav Leng - rodinná fotografia

  Source: www.noslc.sk
 • Photo:

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Medaila Ladislava Lenga Medaila Ladislava Lenga

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Medaila Ladislava Lenga Medaila Ladislava Lenga
  Leng_medaila_instrumentum_excellens_fujara

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Ladislav Leng trojica udeľovaných medailí Ladislav Leng trojica udeľovaných medailí
  Medaila udeľovaná v Súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Instrumentum Excellens)

  Source: www.noslc.sk
 • Photo: Ladislav Leng - fujarista Juraj Kubinec z Utekáča Ladislav Leng - fujarista Juraj Kubinec z Utekáča
  Fujarista Juraj Kubinec z Utekáča

  Source: www.noslc.sk
  Author: Ladislav Leng


« back to list Updated: 27. 03. 2017