Personality profile

Photo: Ján Figura Author: archív ŠKO

Ján Figura

7 Feb 1954 Žilina

classical music
flute
pedagóg – flute

Collaboration(s): Baroque Quartet ŽILINA, SUCHOŇ QUINTET, ARMONIA SLOVACCA

Bio

Bio

1969 – 1975
the Žilina Conservatory (under Ján Figura Sr.)
1975 – 2004
teacher at the Žilina Conservatory
 

Ján Figura has worked at the Žilina State Chamber Orchestra as first flautist, head of the orchestra's wind section, and soloist, ever since its establishment in 1974; in addition, he has worked with other musical ensembles as a soloist. He is the artistic director of three chamber ensembles at the Žilina State Chamber Orchestra – the Armonia Slovacca, the Baroque Quartet, and the Suchoň Quintet. Since 1999, he has performed regularly in a duo with the guitarist, Ján Labant.

Bibliography

 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Komorný večer so Suchoňovým kvintetom
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 1-2, p. 12
 • Dohnalová, Lýdia: Figura in memoriam
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 12, p. 15
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 12, p. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 12, p. 3
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2005 Hudobný život 2005, no. 9-10, p. 25
 • Kovářová, Anna: Dvadsiata Cíferská hudobná jar
  2005 Hudobný život 2005, no. 6, p. 27
 • Filippi, Elena: ŠKO Žilina v zahraničí
  2005 Hudobný život 2005, no. 6, p. 16
 • Filippi, Elena: Ján Figura
  2004 Hudobný život 2004, no. 9, p. 4
 • Boceková, Jana: 49. Košická hudobná jar
  2004 Hudobný život 2004, no. 7-8, p. 23
 • Filippi, Elena: ŠKO v januári a februári
  2004 Hudobný život 2004, no. 4, p. 21
 • Glosová, Daniela: ŠKO v decembri
  2004 Hudobný život 2004, no. 2, p. 20
 • Fecsková, Silvia: Festival jubilejne
  2004 Hudobný život 2004, no. 10, p. 21 – 22
 • Berger, Igor: Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život 2004, no. 1, p. 27
 • Urban, Bohumil: Hudobná história Žiliny
  2004 Edis Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2004, p. 27, 84, 104
  ((i foto s. 86))
 • Glosová, Daniela: ŠKO Žilina v júni
  2003 Hudobný život 2003, no. 9, p. 24
 • Peřinová, Ludmila: Česká premiéra Francaixova Dvojkoncertu pro flétnu, klarinet a orchestr
  2003 Hudební rozhledy 2003, no. 8, p. 17
 • Gáborová, Marta: ŠKO Žilina v septembri
  2002 Hudobný život 2002, no. 11, p. 24
 • Lenártová, Zuzana: Začiatok konc. sezóny Štátnej filharmónie Košice
  1999 Hudobný život 1999, no. 11, p. 32
 • Čížik, Vladimír: Presvedčiví Žilinčania
  1998 Hudobný život 1998, no. 2, p. 8
 • Kosec, Milan: Tridsať dní pri Pacifiku
  1997 Slovensko 1997, no. 2, p. 28 – 29
 • Búda, Jozef: Japonské impresie
  1996 Hudobný život 1996, no. 4, p. 7
  (V sérii novoročných koncertov v Japonsku s dirigentom Tsugiom Maedom stvárnil sólo v Hoffmannovom /=Haydnovom/ Koncerte pre flautu a orchester)
 • Puškášová, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
  1994 Hudobný život 1994, no. 4, p. 4
  (5.12. 1993 spoluúčinkoval v cykle „Hudba na Hrade“ o. i. uviedol Päť skladieb Igora Bázlika)
 • Dohnalová, Lýdia: Mladosť v erbe
  1993 Hudobný život 1993, no. 12, p. 1
  (Z festivalovej Žiliny – sólo v Korunovačnom ronde pre flautu a orchester od Antona Maysedera – ŠKO, dir. Tsugio Maeda)
 • Martináková, Zuzana: NSH
  1989 Hudobný život 1989, no. 6, p. 5
  (Komorný orchestrálny koncert – sólový part v opuse Milana Nováka: Parafrázy pre pre flautu a sláčikový orchester so ŠKO Žilina, dir. Jan Valta)
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO Žilina
  1988 Hudobný život 1988, no. 2, p. 3
  (3. 12. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Koncertu pre dychové kvinteto a orchester od Petra Fialu)
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO Žilina
  1988 Hudobný život 1988, no. 13, p. 3
  (Účinkoval na záver sezóny v Breinerových opusoch – o. i. Beatles concerto grosso č. 2)
 • Hanzelová, Martina: Koncerty ŠKO Žilina
  1987 Hudobný život 1987, no. 19, p. 3
  (Spoľahlivý výkon pri predvedení Slovenskej rapsódie pre flautu a sláčikový orchester od Tadeáša Salvu)
 • Marczellová, Zuzana: Prví gratulanti
  1987 Hudobný život 1987, no. 14, p. 4
  (Reflexia z vystúpenia na koncerte Konzervatória k 50. narodeninám Tadeáša Salvu v Opuse; Reminiscencie na témy sonáty Mesačného svitu od L. v. Beethovena)
 • Kovářová, Anna: PSKU Žilina 1987
  1987 Hudobný život 1987, no. 10, p. 1
  (V záskoku vystúpil o. i. pri interpretácii Bázlikových Päť skladieb pre flautu a klavír)
 • Tvrdoň, Igor: Koncerty ŠKO v Žiline
  1982 Hudobný život 1982, no. 14, p. 5
  (So ŠKO vystúpil na V. Žilinskom festivale komorných orchestrov)
 • Podracký, Igor: BHS ´81. Dve pôvodné slovenské diela
  1981 Hudobný život 1981, no. 23, p. 4
  (Spoluúčinkoval pri uvedení Salvovho Concerta grossa č.2 23.10)
 • Čížik, Vladimír: VIII. PMKU. V jubilejnom roku
  1974 Hudobný život 1974, no. 16, p. 3
  (Vystúpenie v TT)
 • Čížik, Vladimír: Pozornosť mladým
  1972 Hudobný život 1972, no. 16, p. 5
  (Vystúpil v r.1972 v TT Na PMKU a vyslúžil si primát medzi dychármi)
 • Filippi, Elena: Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999
  Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999
 • Personal bibliography
 • Úvodné slovo člena orchestra, vedúceho dychovej skupiny
  Filippiová, Elena: Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999

Discography

 • Photo: Suchoň Quintet SUCHOŇ QUINTET
  2005 CD – Music Master MM 0075-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ján Figura (fl), Jozef Kováčik (ob), Bibiána Bieniková (cl), Štefan Ladovský (cr), Ján Mazán (fg), SUCHOŇ QUINTET, Matej Arendárik (pf)
 • Photo: Marián Budoš – Dva svety / Two Worlds MARIÁN BUDOŠ – DVA SVETY / TWO WORLDS
  1997 CD – Assai Arts (Austrália) MM 0016 – 2 – 13
  1. Marián Budoš:
   Ján Labant (gui), Ján Figura (fl)

Awards

 • International Instrumental Competition, Markneukirchen (DE)
  1974 - honourable mention, laureate

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Eugen Suchoň: Quartet
  28 Sep
  2008
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Figura (fl), Bibiána Bieniková (cl), Ján Mazán (fg), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Igor Dibák: Musica per figurazione, Op. 66
  for flute, violin, harpsichord and chamber orchestra
  24 May
  2001
  First performances in Slovakia
  Žilina, SK
  PERFORMERS: Ján Figura (fl), Slovak Sinfonietta Žilina, Mika Eichenholz (dir.)
 • Róbert Gašparík: Landscape B… Op. 35
  Wind Nonet No. 1
  1996 First performances in Slovakia
  Dolný Kubín, SK
  PERFORMERS: ARMONIA SLOVACCA, Ján Figura (fl), Jozef Kováčik (ob), Miroslav Ivaniš (ob), Bibiána Bieniková (cl), Marián Chládecký (cl), Ján Mazán (fg), Vladimír Hvizdák (fg), Štefan Ladovský (cr), Marián Lehotský (cr)
 • Pavol Krška: Concerto
  for flute (alto flute, piccolo), percussion and orchestra
  1984 First performances in Slovakia
  Žilina, SK
  PERFORMERS: Ján Figura (fl), Libor Cabejšek (bat), Slovak Sinfonietta Žilina
 • Tadeáš Salva: Slovak Concerto Grosso No. 2
  23 Oct
  1981
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Figura (fl), Slovak Sinfonietta Žilina, Sergej Kopčák (b), Ľubica Orgonášová (s)


« back to list Updated: 10. 04. 2017