Personality profile

Photo: Melánia Puškášová Source: www.sme.sk

Melánia Puškášová

17 Jun 1949 Zubné

musicology, critics, reviewers, music advisoring

Bio

Bio

1965 – 1971
Conservatory in Košice (piano)
1975 – 1980
music editor and dramaturge of music programmes in Czechoslovak TV in Bratislava (Hudobná kronika, Musica viva, Profily slovenských koncertných umelcov, the competition programme Hrajú si pre potešenie and others)
1977
graduated in musical theory at the Music Faculty of the Academy of Musical and Performing Arts (thesis: Prví absolventi kompozície na VŠMU /The First Graduates in Composition at the Academy of Musical and Performing Arts)
1980 – 1990
staff expert in the Music Department of the Institute of Art Criticism and Theatre Documentation, focusing on concert and festival activity in Slovakia
since 1991
music editor and dramaturge in Slovak Radio

Professionally she has focused on radio music publicistics. For Radio Devín she has prepared concert programmes, broadcasts and recordings from music festivals in Slovakia. She has personally presented direct transmissions from subscription concerts of the Slovak Radio Symphony Orchestra.

Since 1995 she has been author and editor of the art-publicistic cycle Stretnutie nad partitúrou (Meeting Over A Score), on the latest work of Slovak composers; since 2004 she has scripted and edited Ars musica, a programme which invites guests to talk, including Slovak concert artists, composers, musical pedagogues, and organisers of musical events.

She has collaborated in the scripting of the musico-verbal programmes and radio features Dialógy s hudbou, Spevom k srdcu, Musica moderna, Hudba XX. storočia and Hudba pre pamätníkov.

Melánia Puškášová regularly contributes to the journals Hudobný život and Slovenská hudba. She has taken part in the preparation of entries for the publications 100 slovenských skladateľov (100 Slovak Composers) and Slovník koncertného umenia (Dictionary of Concert Art). She has several times been a member of the international jury at the Central European Festival of Concert Art in Žilina.

Bibliography

 • Personal bibliography
 • 60 Slavikmusikfest
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 4, p. 6
 • Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 7 – 8, p. 30
  (Rozhovor s Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku)
 • Miloš Jurkovič - s flautou okolo zemegule
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 10, p. 8
 • Vladimír Godár známy-(ne)známy
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 7 – 8, p. 22
 • Art Critique and Journalism
 • Hudba Dneška v SNG: Recitations
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 11, p. 3
 • Bratislavské hudobné slávnosti: Ruské hudobné slávnosti
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 12, p. 2
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 12, p. 2
 • Zborová duchovná tvorba v Redute
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 4, p. 5
 • Brno: Kňažná bláznov
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 12, p. 39
 • Konvergencie 2017
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 11, p. 4
 • Konvergencie 2016
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 11, p. 8
 • Allegretto Žilina 2015
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 5, p. 4
 • BHS: Orchestre z Hamburgu a Rotterdamu
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 11, p. 10
 • Konvergencie: Pokračovanie Chasidských piesní / Jubilanti
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 10, p. 4
 • Ensemble Ricercata: prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 1 – 2, p. 4
 • Allegretto 2014 - Cena ostala, zmenilo sa meno
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 5, p. 10
 • Zbory slovenských skladateľov zaujali
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 3, p. 3
 • Konvergencie - Bratislavské koncerty
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 11, p. 5
 • Medzinárodná súťaž Johanna Nepomuka Hummela
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 10, p. 4
 • Puškášová, Melánia – Martinček, Peter: Nechcem sa prispôsobiť
  2012 Hudobný život, Bratislava year 44, 2012, no. 12, p. 9 – 10
 • Čekám Tě!
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 9, p. 37
 • Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  5. ročník medzinárodného festivalu, 25. apríla – 4. júna, Spoločnosť Jána Nepomuka Hummela, Bratislava
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 7 – 8, p. 15
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 6, p. 8 – 10
 • Kubandová, Janka – Puškášová, Melánia: Konvergencie
  11. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 10, p. 6 – 7
 • Tri festivalové impresie
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 1 – 2, p. 12 – 14
 • Slovak Brass Quintet
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 4
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia
  18. ročník, 21. – 26. apríla, Hudobné centrum, Dom umenia Fatra, Žilina
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 6, p. 10 – 12
 • Spomienky na festival Konvergencie 2007
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 2, p. 300 – 304
 • Hľadanie krásy hudbou
  2006 Dimenzie year 6, 2006, no. 11, p. 55
  (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala)
 • Viva Musica v Bratislave
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 9, p. 8 – 9
 • Puškášová, Melánia – Bartovič, Stanislav: Život medzi notami
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 9, p. 28 – 29
 • Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 7 – 8, p. 14 – 15
 • Defilé mladých skladateľov
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 7 – 8, p. 18 – 19
  (OZ SOOZVUK, Prehliadka mladých skladateľov)
 • Puškášová, Melánia – Valčuha, Juraj: Juraj Valčuha, dirigent
  Miniprofil HŽ
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 6, p. 30 – 31
 • Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline
  Šestnásty raz na festivale víťazov medzinárodných súťaží
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 6, p. 6 – 8
 • Zvuky zo SOOZVUK-u
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 3, p. 13
 • Večery novej hudby 2006
  13. – 17. októbra, Bratislava
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 11 – 12, p. 31 – 32
 • Večery novej hudby 2005
  Evenings of New Music, 13. – 20. október 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 1, p. 33 – 34
 • Festival slovenskej hudby Epoché 2006
  (o epoche slovenskej hudby)
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 3 – 4, p. 390 – 406
 • V komornom ladení
  Virtuóz aj lyrik
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 22
  (Martin Stadtfeld - klavír)
 • ŠKO s dvoma premiérami
  skladatelia - Vladimír Godár, Peter Breiner
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 19
  (BHS 2005, Peter Breiner - dirigent, Andrej Šeban - gitara, Stano Palúch - husle, Bratislavské gitarové kvarteto)
 • Rapsodickí Varšavania
  Bratislavské hudobné slávnosti 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 18
 • Nová slovenská hudba
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 1, p. 22
 • Žilinské festivalové reminiscencie
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 6, p. 13 – 15
 • Večery novej hudby 2003
  (19. – 29. november)
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 2, p. 14 – 16
 • Šamanka na pódiu
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 17
  (Večery novej hudby, Meredith Monková, Theo Bleckmann)
 • Umenie má prinášať radosť, obojstranné...
  BHS. Orchestrálne koncerty
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 11, p. 16 – 18
 • Puškášová, Melánia – Vengerov, Maxim: Cesta huslí – cesta za umením...
  Rozhovor
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 11, p. 10 – 11
  (BHS, Maxim Vengerov - husle)
 • Idea Konvergencií žije
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 10, p. 16 – 19
 • Melos-Étos, 7. – 16. november 2003
  Zážitky
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 15 – 17
 • Pre mnohých Bratislavčanov je celkom...
  Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 28
  (Katarína Brejková - klavír)
 • Hudba Modre, 2. ročník
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 9, p. 16 – 17
 • Nitrianska lutna
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 6, p. 4
 • Žilinský festival z prenosového voza
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 20 – 22
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline)
 • Igor Stravinskij: Oedipus rex, Symphony of Psalms
  (Karel Ančerl, Gold Edition). Supraphon 2003...
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 43 – 44
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  39. ročník, Bratislava, 26. septembra – 10. októbra 2003
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 2, p. 308 – 311
 • Nitrianska lutna 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 7 – 8, p. 13
 • Puškášová, Melánia – Čierna, Alena – Gáborová, Marta: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 6, p. 17 – 20
 • Schmidtová, Alexandra – Puškášová, Melánia: 21. Nová slovenská hudba à la fejtón
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 22 – 23
 • 12. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, Žilina, 21. – 27. apríla 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 1, p. 154 – 157
 • Puškášová, Melánia – Varínska, Daniela: Na ceste od Clementiho sonatín k Schönbergovej suite
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 2 – 3, p. 399 – 402
 • Konvergencie
  Medzinárodný festival komornej hudby, Bratislava, 21. – 24. júna 2001
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 1, p. 160 – 162
 • Puškášová, Melánia – Sixta, Jozef: O potešení z písania – hudba ako konštrukcia aj emócia
  Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Sixtom
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 1 – 2, p. 158 – 165
 • Večery novej hudby, 4. – 18. jún, 10. ročník medzinárodného festivalu
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 7 – 8, p. 32 – 34
 • Flauty z Viedne
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 47, p. 15
 • Deti v hudbe – hudba v deťoch
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 8, p. 1, 3
  (STV, hudobný program pre deti, dramaturgia: Gabriela Vyskočilová, scenár a réžia: Juraj Lexmann)
 • Sté výročie jednej premiéry
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 7, p. 4
  (Slovenské klavírne trio, Marián Lapšanský - klavír, Ewald Danel - husle, Jozef Podhoranský - violončelo)
 • Mozart – dar nebies
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 6, p. 4
 • Komorné duo zo Švédska
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 1, p. 3
 • Puškášová, Melánia – Šimai, Pavol: Oneskorený portrét a všeličo
  Stretnutie s Pavlom Šimaiom
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 7, p. 15
 • Poznámky k Interpódiu
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 44, p. 15
 • Slovenská filharmónia na križovatke
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 39, p. 15
 • O poslaní umenia
  Predstavujeme klaviristu Mariána Lapšanského
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 34, p. 14 – 15
 • Mračno, z ktorého nepršalo
  O problémoch Hudobnej a tanečnej školy
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 24, p. 15
 • Wallingerovo kvarteto v Bratislave
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 8, p. 3
  (Kruh priateľov českej kultúry)
 • Hudba a literatúra
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 4, p. 4
  (Ján Buzássy - slovenský básnik, Dana Saturyová-Šašinová - klavír)
 • Puškášová, Melánia – Režucha, Bystrík: Bystrík Režucha: Som optimista
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 2, p. 12
 • Hudba a interpret
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 22, p. 3
  (Mirbachov palác, Ida Černecká, ml.)
 • Z festivalovej Budapešti
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 2, p. 2
 • Puškášová, Melánia – Mokrý, Ladislav: S Ladislavom Mokrým o 40. koncertnej sezóne SF
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 8, p. 15
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1989
  Poznámky k Medzinárodnej tribúne mladých interpretov
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 43, p. 15
 • Puškášová, Melánia – Hatrík, Juraj: Hudba a radosť
  Rozhovor s hudobným skladateľom Jurajom Hatríkom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 39, p. 15
 • Úspechy a prehry
  Poznámky k dramaturgii jubilejnej sezóny
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 38, p. 15
 • Puškášová, Melánia – Šikula, Vincent: Na bubeníckych hodoch s Vincentom Šikulom
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 8, p. 9
 • Puškášová, Melánia – Marcinger, Ľudovít: “Mal som to šťastie...”
  Hovoríme so zaslúžilým umelcom Ľudovítom Marcingerom
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 4, p. 4
 • Puškášová, Melánia – Novotný, Pavol: S Pavlom Novotným – o hudobnom školstve, interpretácii, koncertnom živote...
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 18, p. 4
 • Tridsiata deviata sezóna Slovenskej filharmónie
  1988 Hudobná sezóna 1987/88. Kritika 9, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava 1988
  (85 s., 1. vyd.)
 • Puškášová, Melánia – Fischerová-Martvoňová, Eva: Zaostrené na hudobnú výchovu
  Hovoríme so zaslúžilou umelkyňou Evou Fischerovou-Martvoňovou
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 24, p. 4
 • Muzikologická konferencia
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987, 7. októbra 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 7
 • Sofijské hudobné týždne
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 18, p. 6
 • Hudobná kritika z historického aspektu
  1987 Aktuálnosť umeleckej kritiky. Kritika 4, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava 1987
  (247 s., 1. vyd.)
 • Zlomky z Budapeštianskych hudobných týždňov
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 24, p. 6
 • Dni gitarovej hudby
  Bratislavské kultúrne leto ’83
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 19, p. 4
 • Reviews
 • Marek Piaček: Hexagram #11
  Divis Slovakia 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 6, p. 38 – 39
  (recenzia CD)
 • French Music for Piano Duet
  Ida Černecká & František Pergler - piano. Diskant (2005)
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 4, p. 31 – 32
  (recenzia CD)
 • Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations
  Miki Skuta - piano. Hevhetia 2004...
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 3, p. 36
  (recenzia CD)
 • Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II
  Muzyka Polska 2003...
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 3, p. 42 – 43
  (recenzia CD)
 • Bohuslav Martinů: Suite concertante for violin and orchestra, Violin Concerto No. 1
  Supraphon 2002...
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 2, p. 41
  (recenzia CD)
 • Jozef Sixta: Chamber Music
  Hudobný fond 2003...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 7 – 8, p. 57
  (recenzia CD)
 • Klára Havlíková: Čiernobiele klávesy života
  Umelecká agentúra Nebojsa 2003
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 45
  (recenzia knihy)
 • Opera Aperta Ensemble: Post-Minimal Set
  Mediálny inštitút MI, 2002
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 10, p. 42
 • Viktor Kalabis: Concertos for harpsichord & violin No. 1
  Five Romantic Love Songs. Symphonic Variations. Supraphon 2003...
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 10, p. 44
  (recenzia CD)
 • Marek Piaček: Urban Songs
  Egon Bondy, Požoň sentimentál, Hudobný fond/Atrakt Art
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 40 – 41
  (recenzia CD)
 • Scientific reviews
 • Eva Čunderlíková (ed.): Hlas pamäti. Portrét skladateľa Juraja Hatríka
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 539 – 540
 • Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I. Klavír – organ – čembalo – akordeón
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 140 – 142

Awards

 • Jozef Kresánek Award
  2012

Gallery

 • Photo: 2014-04-10
  M. Puškášová, Ž. Brank, M. Hollós, Z. Kachlová, D. Ditrich, O. Smetanová, L. Kılıç, M. Kominek

  Author: Roderik Kučavík


« back to list Updated: 02. 11. 2017