Personality profile

Photo: Edita Bugalová Author: Martin Baumann

Edita Bugalová

6 May 1951 Trnava

musicology, music history, critics, reviewers, editor, music advisoring, music manager

Bio

Bio

1966 – 1969
High School in Trnava
1969 – 1974
Faculty of Philosophy of Jan Evangelita Purkyně University in Brno (current Masaryk University in Brno), musicology and theatre science
1974 – 1990
specialist – music historian of Western Slovakia Museum in Trnava
since 1978
pedagogical activity (Trnava, Bratislava, Ostrava, Brno, Banská Bystrica etc.), Secondary Librarian School, Bratislava (external class in Trnava), Primary Music School Vrbové (1993 – 1995), Primary Music School Trnava (1995 – 1996), High School Trnava (1996)
1990 – 1992
Deputy Municipal National Committee in Trnava, Deputy Head of City Administration in Trnava (independent parlamentarian until 1998)
1993 – 1997
A worker in School Administration in Trnava, and self-employed in the B.E.S.T. Agency
1997 – 1999
head of the Music Cabinet of the Regional Cultural Centre
1999 – 2002
deputy head of Western Slovak Museum in Trnava
since 2002
head of Music Museum of Slovak National Museum

In research she specialized in the regional music historiography and personality of Mikuláš Schneider-Trnavský. She was engaged in professional screenwriting, a journalist, a compiler and with editorial activities as well as organizational work. Since 1991 she has been a member of the Board of Society of M. Schneider-Trnavský of which she is also the co-founder. She actively participated in the development of musical life in Trnava. During her work in the municipal sector she initiated the founding of several now traditional and cultural events. In the field of museum music activities she works on national and international projects (exhibitions), organizes professional events (conferences, seminars), and participates in musical and historical researches. She is a member of the Slovak Musicological Association, since 2008 a member of the Cultural Council of the Trnava Region, a member of the Musicological Committee of the Music Fund, and since 2014 a member of the Council of the Music Fund. She attended several study trips and stays in Hungary, Austria, Romania and Germany.

She organized events of international character: musicological seminars and conferences (Trnava, Dolná Krupá, Bratislava) (1988-2012), International Vocal Competition of M. Schneider-Trnavský, director of the competition (1992-1998); Trnava Organ Days, Music Festival (1995-1998); CONTAKT project within the project Interreg II supported by EU; cooperation of ensembles Austria-Slovakia (1997 – 2003); Ján Levoslav Bella in Sibiu, exhibition (European Capital of Culture, Sibiu) (2007); Decalogue about Fujara, exhibition (intangible cultural heritage UNESCO); presentation Paris, Berlin, Budapest, Sarajevo (2007 – 2008); Contribution of world personalities in the context of historical parks and the tradition of growing roses in Dolná Krupá, International conference on 200th anniversary of English park in Dolná Krupá (2013); as well as events of nationwide and regional character: organization of anniversaries of composers M. Schneider-Trnavský, Franz Schubert, Eugen Suchoň, Ján Levoslav Bella (1978 – 2008), organization of musicological conferences and seminars (1978 – 2012), Concert Cycle Musical Tuesdays at the Museum (1984 – 1988), Festival Trnava Music Spring (1992, 1996), Master classes for organists (1996 – 1998), dramaturgy and directing of concerts: The Anniversary of Gejza Dusík (Križovany), The Year of Eugen Suchoň (Cífer) (1998).

She also participated in the organizing of live concerts: Music of Trnava Baroque (Musica Aeterna), Missa Alma Nox, M. Schneider-Trnavský (State Philharmonic Košice), String Quartets, M. Schneider Trnavský (Janáček Quartet), Missa in Honorem St. Nicolai, M. Schneider-Trnavský (Choir and Orchestra of the Bratislava Conservatory, Philharmonie Marchfeld), Missa Rosa Mystica, M. Schneider-Trnavský (Capella Tyrnaviensis, Tirnavia Choir), operetta Bellarosa, M. Schneider-Trnavský (cooperation with the Theater of Ján Palárik in Trnava), Karol Elbert Known Unknown (his compositions, concerts in Bratislava and Trnava, released CD).

Bibliography

 • Jurčo, Martin: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
  2012 Novinky z radnice. Kultúrno-spoločenský a informačný mesačník mesta Trnavy, Trnava year 23, 2012, no. 3, p. 34 – 35
 • Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?
  HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 7 – 8, p. 55 – 56
 • Šípka, Miloš: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
  2000 In: www.historickycasopis.sk
  Historický časopis, Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 48, 2000, no. 4, p. 706 – 708
 • Personal bibliography
 • Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)
  2020 Hudobný život year 52, 2020, no. 1 – 2, p. 19 – 20
 • Books
 • Gejza Dusík 1907 – 1988. Umelec skutočne národný
  2017 Trnava Self-Governing Region, The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 2017
  (40 s., 1. vyd., faks., fotogr.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy. Spomienky trnavského skladateľa
  2015 , Slovak National Museum – Music Museum, Trnava, Bratislava 2015
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)
 • Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
  2011 Trnava 2011
  (342 s., 1. vyd., faks., fotogr., portréty, noty, preklad Emese Duka Zólyiomi)
 • Šimončič, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy. Zv. 1
  2010 City of Trnava, Trnava 2010
  (624 s., 1. vyd.)
 • Hudobnokultúrne tradície Trnavy a Mikuláš Schneider-Trnavský
  Dizertačná práca
  2009 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2009
  (Zv. 1 – 181 s., Zv. 2 – 295 s.)
 • Gejza Dusík – umelec skutočne národný
  2007 Trnava Self-Governing Region, Trnava 2007
  (24 s., 1. vyd.)
 • Hoj, vlasť moja
  Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)
  1991 Elenprint, Bratislava 1991
  (73 s., 14 príloh, 1. vyd.)
 • Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy
  1988 , Obzor, Bratislava, Trnava 1988
  (503 s., 1. vyd.)
 • Schneider-Trnavský, Mikuláš: Úsmevy a slzy
  (Spomienky trnavského skladateľa)
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (151 s., 2. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas, výber fotografií Edita Bugalová)
 • Badiar, Juraj – Bugalová, Edita – Rampák, Štefan: Robotnícky spevokol Bradlan
  1981 Obzor, Bratislava 1981
  (143 s., 1. vyd.)
 • Problém figúr v hudbe českých zemí 16. – 18. storočia
  Diplomová práca
  1974 Faculty of Philosophy, , Brno 1974
  (133 s., 1. vyd.)
 • Miroslav Zejda. Profil osobnosti herca a režiséra
  Ročníková práca
  1973 Faculty of Philosophy, , Brno 1973
  (70 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Poznámky k výstave Dobroslav Orel Česko-Slovenský muzikológ
  2017 Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2017, p. 212 – 232
  (404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)
 • K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)
  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 19. – 20. novembra 2015
  2016 Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2016, p. 267 – 328
  (349 s., 1. vyd., venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016), elektronická verzia)
 • Bugalová, Edita – Das Lehotská, Miriam – Krajčiová, Mária – Štilichová, Danica – Urdová, Sylvia: SNM – Hudobné múzeum z pohľadu vybraných súborov zbierkových predmetov
  2013 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 59, 2013, p. 16 – 19
 • Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
  2012 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 61, 2012, no. 1, p. 68 – 69
 • Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
  (anotácia)
  2012 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 58, 2012, no. 2, p. 57 – 58
 • Hudobné inštitúcie na Slovensku z hľadiska štátno-politického vývoja krajiny v rokoch 1918 – 1989
  Poznámky k problematike
  2012 Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2012, p. 5 – 32
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])
 • Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2011, p. 5 – 10
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Poznámky k dokumentu Stratégia a aplikácia na SNM – Hudobné múzeum
  2010 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 56, 2010, no. 4, p. 11 – 14
 • Poznámky k pamiatkam dokumentujúcim vývoj záznamu zvuku vo vybraných múzeách
  2010 Drličková, Dana (zost.): Na počiatku (ne)bol fonograf. História záznamu zvuku. Zborník zo seminára [29. odborný seminár, 23. – 24. septembra 2009, Trenčín], University Library in Bratislava, Bratislava 2010, p. 36 – 42
 • Návšteva britských múzeí
  2009 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 55, 2009, no. 2, p. 56 – 57
 • Piesňová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského
  2009 Bárdiová, Marianna – Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1, , Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2009, p. 106 – 134
  (Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)
 • Modlitby a piesne a Jednotný katolícky spevník
  Spevník Modlitby a piesne v kontexte kancionálovej literatúry vydávanej Spolkom svätého Vojtecha
  2008 Urdová, Sylvia (ed.): 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, , Slovak National Museum – Music Museum, Trnava, Bratislava 2008, p. 70 – 78
 • Zamyslenie sa nad osobnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského
  Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry, Košice, 18. februára 2002, Rada pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
  2002 Publishing House of Michal Vaška, Prešov 2002, p. 47 – 53
 • Trnavský Bradlan sedemdesiatročný
  2001 Cantus Choralis Slovaca 2000. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, Banská Bystrica 2001, p. 108 – 120
 • Cirkevný hudobný spolok v Trnave vo svetle zachovaných dokumentov
  2001 Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999, The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 2001, p. 186 – 205
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – omše a rekviem
  2001 Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Prešov, Bratislava 2001, p. 53 – 64
 • Zborová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Ed. Milan Pazúrik, Banská Bystrica 1999, p. 50 – 54
 • Melodika slovenských duchovných piesní ako invenčný zdroj Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1999 Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Ed. Edita Bugalová. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 1999, p. 75 – 81
 • Schneider-Trnavský, Mikuláš [Heslo]
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, National Music Centre, Bratislava 1998, p. 242 – 254
 • Josip Andrić a Mikuláš Schneider-Trnavský
  1998 Josip Andrić a Slovensko. Zborník z kolokvia. Ed. Ivana Korbačková, National Music Centre, Bratislava 1998, p. 52 – 56
 • Hudobno-rétorické figury [Heslo]
  1997 Slovník české hudební kultury, Supraphon, Praha 1997, p. 294 – 296
 • Spevníky a vydania pre cirkevnú hudbu (SSV)
  1995 Strelka, Vojtech (ed.): Odborný seminár 125 rokov SSV. 1870 – 1995. Príspevky prednesené v dňoch 1. – 2. decembra 1994 v Dome vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach, Trnava 1995, p. 175 – 181
 • Entwurf der Problematik musikalisch-rhetorischer Figuren als Kapitel der Entwicklung in der europäischen Musik
  1988 VIII International Musicological Congress Musica Antiqua Europae Orientalis. Bydgoszcz, September 5th – 10th, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz 1988, p. 209 – 217
 • Rozvoj hudobného života od 18. storočia
  1988 Šimončič, Jozef – Watzka, Jozef (ed.) a kol.: Dejiny Trnavy, , Obzor, Bratislava, Trnava 1988, p. 353 – 366
 • Prehľad hudobného života Trnavy v 19. storočí
  1987 Hudobný archív 10. Ed. Emanuel Muntág, Matica slovenská, Martin 1987, p. 7 – 19
 • Figúry ako metaznak (tézy referátu)
  1980 Interní materiál Sekce hudební vědy Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Bulletin B, Praha 1980, no. 9, p. 22 – 24
 • Figúry vo Vivaldiho koncerte La Primavera z cyklu Le Quattro Stagioni
  1980 Muzikologické dialogy 1978, Pečman, Rudolf (ed.), Czech Music Society, Brno 1980, p. 57 – 66
 • Nové poznatky k biografii a umeleckému pôsobeniu národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1980 Západné Slovensko. Zv. 7. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová, The Western Slovakian Museum, Trnava, Obzor, Trnava, Bratislava 1980, p. 76 – 90
 • Mikuláš Schneider-Trnavský. K stému výročiu narodenia
  1980 Muzeálny spravodaj, The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 1980, p. 49 – 51
 • Zum Metazeichencharakter der musikalischen Figuren
  1979 Hudba jako zdělení. Zborník materiálov z medzinárodného muzikologického kolokvia, Faculty of Philosophy, , Brno 1979
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Stručný prehľad dejín hudby
  1980 Trnava 1980
  (31 s., 1. vyd., Rozmnoženina. Edícia: Učebné texty)
 • Editorial Work
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea
  2017 Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2017
  (404 s., 1. vyd., elektronická verzia)
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Bratislava, 19. – 20. novembra 2015, venovaný PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016)
  2016 Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2016
  (349 s., 1. vyd., elektronická verzia)
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.
  2015 Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2015
  (354 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku
  Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012
  2012 Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2012
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Umelec národa
  Katalóg k výstave. Západoslovenské múzeum, 30. mája – 31. decembra 2008
  2008 Trnava Self-Governing Region, The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 2008
  (36 s., 1. vyd., text katalógu Edita Bugalová)
 • Štilichová, Danica (zost.) – Bugalová, Edita (zodp. redaktorka): Eugen Suchoň (1908 – 1993)
  2008 Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2008
  (53 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského III
  2007 , , Ministry of Culture of the Slovak Republic, Trnava, Bratislava 2007
  (1 CD)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne, op. 39
  2005 , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 2005
  (77 s., 1. vyd., Edícia: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského)
 • Bugalová, Edita (ed.): Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy
  Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1999
  2001 The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 2001
  (232 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesňová tvorba
  2001 Music Centre Slovakia, Bratislava 2001
  (179 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
  Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997
  1999 , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 1999
  (145 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského II
  1999 , , Ministry of Culture of the Slovak Republic, Trnava, Bratislava 1999
  (1 CD)
 • Bugalová, Edita (ed.): Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského I
  1997 LUX Media, Bratislava 1997
  (1 CD)
 • Bugalová, Edita (zodp. redaktorka): Novinky z radnice
  Informačný mesačník mesta Trnava
  1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Trnava 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
 • Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač
  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987
  1988 , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita – Muntág, Emanuel (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)
  Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (16 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Západné Slovensko. Zv. 7
  Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Venovaný pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského. Ed. Edita Bugalová
  1980 The Western Slovakian Museum, Trnava, Obzor, Trnava, Bratislava year 7, 1980
  (96 s., obrázková príloha 56 s., 1. vyd., zostavila a úvod napísala Edita Bugalová)
 • Bugalová, Edita (ed.): Výstava pri príležitosti 150. výročia úmrtia Franza Schuberta
  Katalóg k výstave
  1978 Levice 1978
  (15 s., 1. vyd., scenár: Edita Bugalová)
 • Art Critique and Journalism
 • Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs
  (text v booklete profilového CD Pavla Bršlíka). Vydavateľ Viva Musica! Records
  2014 Bratislava 2014
 • Jááánošík po tristo rokoch
  Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu
  2013 RND Revue č. 21. Divadelná ročenka o 50. sezóne (2012/2013) Radošinského naivného divadla (a ľudí naokolo). Ed. Stanislav Štepka, Bratislava 2013, p. 32 – 33
 • Muzikologická konferencia k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka
  2008 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 54, 2008, no. 1, p. 50 – 51
 • O fujare v Paríži
  2006 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 19, 2006, no. 35 – 36, p. 15
 • Keď pieseň zaznie
  K Roku Mikuláša Schneidra-Trnavského
  2001 Katolícke noviny, Bratislava year 116, 2001, no. 27, p. 19
 • Marimba
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 54
  (Martin Opršál, recenzia CD nahrávky)
 • Hudba nepozná hranice
  Spolupráca slovenských a rakúskych hudobníkov z Trnavského kraja a Dolného Rakúska
  2000 Národná osveta year 10, 2000, no. 15
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4, 2000, s. 12)
 • Ad: Dom hudby v Trnave
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 22, p. 8
 • Budúca spevácka Trnava po novom?
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 26, p. 15
  (Celoštátna spevácka súťaz Mikuláša Schneidra-Trnavského 1990, Trnava)
 • Máte slovo...
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 2, p. 2
  (Československá televízia, Bratislava, Hudobné nokturno - relácia TV)
 • Mikuláš Schneider-Trnavský
  1988 Vlastivedný časopis, Slovak National Museum, Obzor, Bratislava year 37, 1988, no. 14, p. 39 – 41
 • Z činnosti Združenia Mikuláša Schneidra-Trnavského pri SHS
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 9, p. 7
 • Múzejníctvo – problém aktuálny
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 14, p. 1
 • Gramoplatňa – storočná
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 10, p. 8
 • Miestna kultúra v Trnave má problémy
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 160 (11. 7.), p. 3
 • Múzeum – súčasť prítomnosti
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 45
 • Televízny zápisník
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 7, p. 2
  (Jozef Gahér)
 • Joseph Haydn a hudba jeho doby
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 5, p. 8
 • Bugalová, Edita – Hudeček, Václav: Čarodejník s husľami
  Rozhovor s Václavom Hudečkom
  1986 Hlas ľudu year 32, 1986, no. 1 (2. 1.), p. 3
 • Recenzujeme
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 3, p. 8
  (Musicologica Slovaca IX, SAV, Bratislava 1985)
 • Na koľaji múzy ľahkej hudby
  K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 24, p. 4
 • Hudobný archív 9
  Zborník z muzikologickej konferencie o Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 23, p. 8
  (zost. Emanuel Muntág, Martin, Matica slovenská, 1985)
 • Konfrontácie
  Má hudobná kultúra svoje problémy
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 19, p. 3
  (Západoslovenský kraj)
 • Z novoobjavenej korešpodencie Mikuláša Schneidra-Trnavského
  Pred tridsiatimi rokmi bol vymenovaný prvý slovenský národný umelec
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 18, p. 8
 • Trnava plná piesní
  1985 Hlas ľudu year 31, 1985, no. 133 (8. 6.), p. 4
  (Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1985, Trnava)
 • Stopäťdesiat rokov od založenia hudobnej školy v Trnave
  Niekoľko nových poznatkov o jej vzniku
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 13, p. 8
 • Trnava oslávi svojho skladateľa
  100 rokov od narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Sloboda year 36, 1981, no. 21 (21. 5.), p. 4
 • Lippoldová, Viera – Bugalová, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 14, p. 4
 • Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 10, p. 6
 • Mikuláš Schneider-Trnavský
  1981 Slovak Music Fund, Bratislava 1981
  (2 s., profil)
 • Z korešpodencie národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského (24. V. 1881 – 28. V. 1958)
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 13, p. 3
 • Autorský večer
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 14, p. 7
  (Mikuláš Schneider-Trnavský)

Awards

 • Jozef Kresánek Award
  2018


« back to list Updated: 17. 02. 2020