Personality profile

Photo: Ján Albrecht Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Ján Albrecht

7 Jan 1919 Bratislava – 20 Nov 1996 Bratislava

classical music
musicology, critics, reviewers
viola
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1947 – 1955
SND orchestra member
1950
graduate of Bratislava Conservatory (violin)
1954
graduate of VŠMU (viola)
from 1967
pedagogue at the UK (Comenius University) Pedagogical Faculty in Bratislava, Bratislava Conservatory, and VŠMU (Academy of Music and Performing Arts)
1973
founded the Musica aeterna ensemble, specialising in performance of renaissance and baroque music
1995
appointed professor at the Department of Musical Art, Theory and History of Music at the VŠMU Musical and Dance Faculty

Ján Albrecht combined theoretical research with interest in revival of the music of older periods, wrote academic papers and articles aimed at clarifying questions of baroque music, and was an editor of music text editions and recordings of older Slovak music.  

His reflections on baroque music are assembled in Forms and Mutations of Baroque Music (1982), his aesthetic and philosophical insights in Essay on Art (1986) and The Spiritual World of Beauty (in German, 1995), and his life experiences in Memories of A Bratislava Musician (1998).

He was intensely interested in contemporary music, fine art, literature, mathematics, and the philosophy of art. He inspired younger generations of musicians and theoreticians to seek knowledge of what was new in the field of music and current musical thinking. His meetings with students and musicians in his Kapitulska Street apartment were famous and much-loved.

Bibliography

 • Papp, Štefan: Ján Albrecht, najlepší priateľ Juraja Fándlyho
  2013 Záhorie, Záhorie Museum, Skalica year XXII, 2013, no. 6, p. 19 – 20
 • Valentovič, Igor: Náš primalý svet...
  (15 rokov po odchode prof. Jána Albrechta)
  2012 Hudobný život, Bratislava year 44, 2012, no. 1 – 2, p. 10
 • Godár, Vladimír: List Jánovi Albrechtovi
  2011 Hudobný život, Bratislava year 43, 2011, no. 12, p. 12
 • Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI
  Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica
  2010 Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010
  (66 s., 1. vyd.)
 • Curriculum vitae of Ján Albrecht * 7. 1. 1919 Bratislava – 20. 11. 1996 Bratislava
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 11 – 12
 • Gréner, Ján: Ján Albrecht a vznik súboru na interpretáciu starej hudby Musica aeterna
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 13 – 18
  (66 s., 1. vyd.)
 • Ferková, Eva: Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style
  2010 Martináková, Zuzana (zost.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta, 13. – 15. novembra 2009, Banská Štiavnica, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 19 – 22
  (66 s., 1. vyd.)
 • Bakičová, Veronika: Musica aeterna & Ján Albrecht
  2006 AEPress, Bratislava 2006
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Francová, Zuzana: Z najnovších akvizícií Mestského múzea v Bratislave
  Pozostalosť rodiny Albrechtovcov
  2005 Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. XVII, Municipal Museum, Bratislava 2005, p. 141 – 154
 • ty: Neumierajú tí, ktorí ostávajú žiť v spomienkach-
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 4
 • Martináková, Zuzana: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Albrechta
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 4, p. 3 – 4
 • Mokrý, Ladislav: Hansiho návrat
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava year 3, 1999, no. 3, p. 92
 • Bakoš, Oliver: Duchovný svet krásy Jána Albrechta
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava year 3, 1999, no. 12, p. 92 – 93
 • Blahynka, Miloslav: Umenie ako faustovské hľadanie
  Človek a umenie
  1999 Literárny týždenník, Bratislava year 12, 1999, no. 37, p. 11
 • Potúček, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996)
  Profily, medailónky, nekrológy domácich i zahraničných hudobných umelcov
  1999 Bratislava 1999
  (109 s., vl. n.)
 • la: Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 24, 1998, no. 4, p. 585
 • Štrasser, Ján: Škola u Hanziho
  1998 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava year 2, 1998, no. 12, p. 106
 • Potúček, Juraj (zost.): Albrecht, Ján (1919 – 1996). Problémy hudobnej teórie a praxe
  1998 Bratislava 1998
  (101 s., vl. n.)
 • Ballová, Ľuba: Posledný Prešporák – Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)
  1997 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava year 6, 1997, no. 1, p. 11
 • Martináková, Zuzana: S vďakou...
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 22, p. 2
 • Blahynka, Miloslav: Za Jánom Albrechtom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 50, p. 14
 • Hofbauer, Roman: Duchovný svet krásy Jána Albrechta
  1996 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 7, 1996, no. 50, p. 2
 • Ursínyová, Terézia: Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias
  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom
  1996 Práca year 51, 1996, no. 278 (28. 11.), p. 10
 • Rajterová, Alžbeta: Vo veku 77 rokov navždy odišiel originálny mysliteľ a vzácny človek prof. Ján Albrecht
  1996 SME, Bratislava year 4 (49), 1996, no. 272 (22. 11.), p. 8
 • Martináková, Zuzana: Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 22, p. 3
 • Martináková, Zuzana: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen (Duchovný svet krásna)
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 17, p. 8
 • Hanzelová, M. – Dvorský, Peter: Blahoželanie Jánovi Albrechtovi
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 3, p. 2
 • Jurík, Marián – Albrecht, Ján: Chvála husliam...
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 7, p. 1 – 2
 • Cseres, Jozef – Albrecht, Ján: Kultúra ako dialóg
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 11, p. 3
 • Valček, Peter – Albrecht, Ján: Život v dialógoch
  Hovoríme s hudobným pedagógom a spisovateľom Jánom Albrechtom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 4, p. 1, 11
 • Piaček, Jozef: Významový svet Jána Albrechta
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 1, p. 6
 • Urbancová, Hana: Eseje o umení
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 33, 1988, no. 6, p. 59 – 61
 • Farkašová, Etela – Mistrík, Erich: Konfrontácie myšlienok o umení
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 19, p. 6
  (recenzia knihy Eseje o umení)
 • Šišková, Ingeborg: Gramorecenzie. Ján Albrecht
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 3, p. 3
 • Truhlářová, Agneša: Oživovateľ dávnych tónov
  Hudba z archívov a múzeí
  1985 Nedeľná Pravda, Bratislava year 18, 1985, no. 13, p. 6
 • Hurajová, Eleonóra – Albrecht, Ján: V dome plnom hudby
  Na návšteve u prof. Jána Albrechta
  1984 Smena, Bratislava year 37, 1984, no. 18 (21. 1.), p. 6
 • Kačic, Ladislav: Podoby barokovej hudby
  1983 Pravda, Bratislava year 64, 1983, no. 76 (31. 3.), p. 5
 • Čárska, Etela: Oddanosť hudbe
  Jubilujúci Ján Albrecht
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 2, p. 21
 • Ballová, Ľuba: K šesťdesiatke Jána Albrechta
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 2, p. 7
 • Ursínyová, Terézia – Albrecht, Ján: Musica aeterna
  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 19, p. 1
 • K úplnému vydaniu Hudobného tureckého Eulenspiegla vo vydavateľstve Opus
  Recenzujeme Ján Albrecht, Alexander Móži
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 19, p. 4
 • Art Critique and Journalism
 • ZAJÍČEK, Peter: Memoria aeterna 1919 – 2019
  2019 Hudobný život, Bratislava year 51, 2019, no. 1– 2, p. 21
 • GODÁR, Vladimír: Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta
  Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia
  2019 Hudobný život, Bratislava year 51, 2019, no. 1 – 2, p. 18
 • TASR: Konvergencie oslavujú 20 rokov. Prinášajú retrospektívu, zároveň pozerajú do budúcnosti
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/525596-konvergencie-oslavuju-20-rokov-prinasaju-retrospektivu-zaroven-pozeraju-do-buducnosti/
  Pravda – Kultúra 2019
 • OPOLDUSOVÁ, Jena: BHS: Ján Albrecht zaostril na starú hudbu
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/528013-bhs-jan-albrecht-zaostril-na-staru-hudbu/
  Pravda – Kultúra 2019
 • Ruppeldtová, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov
  2019 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/527090-konvergencie-nas-modrofuzom-vratili-domov/
  Pravda – Kultúra 2019
 • Personal bibliography
 • Books
 • Eseje o umení
  2003 Scriptorium Musicum, Bratislava 2003
  (239 s., 1. vyd.)
 • Človek a umenie
  1999 National Music Centre, Bratislava 1999
  (570 s., 1. vyd.)
 • Spomienky bratislavského hudobníka
  1998 PT Verlag, Bratislava 1998
  (109 s., 1. vyd.)
 • Die Geisteswelt des Schönen
  1995 PT Verlag, Bratislava 1995
  (178 s., 1. vyd.)
 • Eseje o umení
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (168 s., 1. vyd.)
 • Podoby a premeny barokovej hudby
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (202 s., 1. vyd.)
 • Skladaný, Ján – Albrecht, Ján: Stručný prehľad dejín husľovej a violovej literatúry
  1960 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1960
  (83 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Biografický lexikón Slovenska
  2007 Slovak National Library, Martin 2007, no. 3
  (739 s., 1. vyd., autor hesiel)
 • Polychória, jej funkcia a vplyv
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 22, 1996, no. 3 – 4, p. 435 – 438
 • Predslov
  1996 Trančík, Martin: Medzi starým a novým. História kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave, PT Verlag, Bratislava 1996
  (260 s., 1. vyd.)
 • Úvahy o hudobnej interpretácii
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 21, 1995, no. 4, p. 437 – 451
 • Dejiny Bratislavy – mesta hudby
  Prednášky s hudobnými ukážkami pri príležitosti 120. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela, v Bratislave, Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác, 24. novembra 1994, 8. decembra 1994, 26. januára 1995
  1994, 1995 Bratislava 1994, 1995
  (organizátor: Medzinárodná nadácia Johanna Nepomuka Hummela, prednášateľ: Ján Albrecht)
 • Štýlové metamorfózy a dielo Jána Levoslava Bellu
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1993, p. 179 – 181
 • Problémy interpretácie starej hudby
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 18, 1992, no. 1, p. 1 – 6
 • Barok a hudba
  Výstava v rámci Roka stredoeurópskeho baroka [...], september 1992 – február 1993. Koncepcia výstavy a text katalógu Zuzana Géczová
  1992 Slovak National Gallery, Bratislava 1992
  (62 s., 1. vyd., autori textu: Ján Albrecht a Zuzana Géczová)
 • Zvrat k vyššej kvalite
  1990 Hudobný archív 11, Matica slovenská, Martin 1990, p. 93 – 97
 • Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí
  1990 Hudobný archív 11, Matica slovenská, Martin 1990, p. 193 – 197
 • Príspevok k dialektickej analýze dvoch základných otázok umenovedy a teórie zobrazovania
  1988 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1988, p. 137 – 148
 • Zo skúsenostného obzoru súboru Musica aeterna
  1987 Ohlas slovenského hudobného umenia v zahraničí. Horváthová, Katarína (zost.), City Centre of Culture, Bratislava 1987, p. 43 – 48
  (Referát prednesený na muzikologickej konferencii v rámci Bratislavských hudobných slávností 1987)
 • Dialektika umenia a jeho zobrazovacieho prostriedku
  1983 Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), Opus, Bratislava 1983, p. 21 – 32
 • Albrecht, Ján a kol.: Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia
  1975 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2, Tauberová, Alexandra (zost.), Obzor, Bratislava 1975
  (231 s., 1. vyd., Zborník prác z 2. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1973, 5. – 6. októbra 1973)
 • K estetike dodekafónie a elektronickej hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 1, p. 11 – 14
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Hudobná estetika pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
  1977 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1977
  (64 s., 1. vyd.)
 • Teoretické základy husľovej hry
  1957 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1957
  (144 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorial Work
 • Albrecht, Ján (ed.): Ivan Parík: Meditácia pre violu a klavír
  2005 Music Fund, Bratislava 2005
  (15 s., 1. vyd., hudobnina, revidoval Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): The Best of Vivaldi
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Mondscheinsonate
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion
  Peter Toperczer – klavír, Marián Lapšanský – klavír, Václav Mazáček – bicie nástroje, Jiří Svoboda – bicie nástroje, Leonard Slatkin – dirigent
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Georg Anton Benda: Soirée a Gotha
  Kamila Zajíčková, Magdaléna Kožená, Musica Aeterna, Peter Zajíček - dirigent
  1995 Slovart, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht, Peter Zajíček)
 • Albrecht, Ján (ed.): Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trios No. 6 – 7
  Ivan Gajan – klavír, Viktor Šimčisko – husle, Milan Telecký – viola, Juraj Alexander – violončelo
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, poznámky k CD Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Sebastiano Bodino: Sonatas I – VI
  1995 Slovart, Bratislava 1995
  (1 CD)
 • Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Dve sonáty pre tri fagoty a basso continuo
  1994 Music Forum, Bratislava 1994
  (12 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)
 • Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Castor et Pollux
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová-Zajíčková, Jitka Saparová, Peter Oswald, Peter Mikuláš, Viktória Stracenská, Marta Beňačková, Pavol Baxa – dirigent
  1990, 1995 Opus, Bratislava 1990, 1995
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995, poznámky Ján Albrecht)
 • Albrecht, Ján (ed.): Slovenská komorná hudba 6
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (41 s., 1. vyd., hudobnina, Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer)
 • Ballová, Ľuba – Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (119 s. a 9 hlasov, 1 partitúra, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)
 • Albrecht, Ján (ed.): Skladby majstrov pre violu a klavír
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (88 s., 1. vyd., hudobnina, G. Ph. Telemann, J. M. Leffloth, C. H. Graun, C. F. Abel, J. N. Hummel, C. M. von Weber, Winkler)
 • Albrecht, Ján (ed.): Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre mandolínu a orchester G dur. Koncert pre fagot a orchester F dur
  Štátny komorný orchester, Cappella Istropolitana, Vinzenz Hladky, Keith Harris, František Machats, Jan Valta, Bystrík Režucha
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján a kol. (ed.): Edmund Pascha: Vianočná omša F dur. Harmonia pastoralis / Weihnachtsmesse F-dur
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (31, 13 s., 1. vyd., Moderné vydanie a faksimile, Mária Jana Terrayová, Ján Albrecht, Egon Sigmund, Jozef Minárik)
 • Albrecht, Ján (ed.): Italian renaissance and early baroque music
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pechová, Pavol Baxa, Peter Mikuláš, Ján Albrecht – umelecký vedúci
  1985, 1995 Opus, Bratislava 1985, 1995
  (1 gramofónová platňa, reedícia na CD – 1995)
 • Albrecht, Ján (ed.): Francesco Landini: Ballata “Amor c’al tuo sugetto.”
  Musica aeterna, Kamila Vyskočilová, Dagmar Pecková, Pavol Baxa, Peter Mikuláš
  1985 Opus, Bratislava 1985
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Slovenská violová tvorba
  Slowakische Kompositionen für Viola und Klavier
  1983, 1991 Opus, Bratislava 1983, 1991
  (48, 16 s. a 1 hlas, 1983 – 1. vyd., 1991 – 2. vyd., hudobnina, skladby pre violu a klavír, Alexander Albrecht, Ladislav Holoubek, Ivan Konečný, Miloslav Kořínek, Dušan Martinček, Ivan Parík)
 • Albrecht, Ján (ed.): Bratislavskí sólisti, Anna Hölblingová, Quido Hölbling, Jack Martin Händler, Jozef Podhoranský
  1983 Opus, Bratislava 1983
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Sonáty z Hudobného štvorlístka
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (26 s., 1. vyd., 1 partitúra a 3 hlasy, hudobnina)
 • Albrecht, Ján (ed.): Ludwig van Beethoven: Octet in E flat major, Op. 103
  Bratislavská komorná harmónia
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf
  Bratislavské komorné kvarteto, Jela Špitková
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Polakovičová-Korecká, Viera – Rusó, Daniela – Albrecht, Ján (ed.): Franz Paul Rigler: Sonáty pre čembalo alebo klavír
  1981 Opus, Bratislava 1981
  (141 s., 1. vyd., hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 3)
 • Albrecht, Ján (ed.): Musica aeterna
  1980 Opus, Bratislava 1980
  (1 gramofónová platňa)
 • Albrecht, Ján (ed.): Päťdesiaty štvrtý Bachov festival
  15. Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Bratislava 1979
  (221 s., 1. vyd.)
 • Albrecht, Ján – Ballová, Ľuba (zost.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen
  1973, 1976, 1980 Opus, Bratislava 1973, 1976, 1980
  (1 partitúra, 1973 – 1. vyd., 54 s. a 11 hlasov, 1976 –- 2. vyd., 50 s. a 5 hlasov, 1980 – 3. vyd., 125 s., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 4, Zv. 6)
 • Albrecht, Ján (zost.): Inštrumentálne štvorhlasy z obdobia renesancie a baroka
  1971 Opus, Bratislava 1971
  (56 s., 1. vyd., 1 partitúra, hudobnina)
 • Art Critique and Journalism
 • Post scriptum Jána Albrechta
  Rudolf Brejka: Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky 1
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 1, p. 4
 • Jeden z protagonistov moderny – L. Feininger v Bratislave
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 25, p. 14
 • Dopoludnia nie som ženatý
  Spomienky starého Bratislavčana z Kapitulskej ulice
  1996 Extra year 5, 1996, no. 13, p. 5
 • Ame enchanté – Spomienka na Zoltána Hrabussaya
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 9 – 10, p. 2
 • Frank van der Laar
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 8, p. 4
 • K bratislavskému hudobnému dianiu na rozhraní 20. storočia
  Kráľovské katolícke hlavné gymnázium v bývalom klariskom kláštore
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 18, p. 6
 • Les gouts réunis
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 16, p. 5
 • Komorný koncert mladých umelcov
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 16, p. 5
 • K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 15, p. 4
 • Hudba na viedenskom dvore v 17. storočí
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 13, p. 4
 • Nerád nostalgizujem
  1995 Új Nő year 4, 1995, no. 8, p. 30 – 31
 • Štvrtý národný kongres ESTA – Slovensko
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 7, p. 4
 • Jubilujúce Moyzesovo kvarteto
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 23 – 24, p. 4
 • Dvakrát s Aeternou
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 19, p. 3
 • Pohľady do histórie
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 11 – 12, p. 10
 • K životnému jubileu Mikuláša Jelinka
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 10, p. 2
 • Tretí slovenský kongres ESTA
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 9, p. 2
 • Eugen Lehner – slávny bratislavský rodák
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 7, p. 7
 • Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 22, p. 2
 • H. I. F. Biber
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 17, p. 11
 • K životnému jubileu Alojza Nemca
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 16, p. 2
 • Dvadsiaty prvý kongres ESTA v Salzburgu
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 10, p. 7
 • Viedenské sympózium venované Franzovi Schmidtovi
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 10, p. 7
 • Monteverdi dnes a u nás
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 23 – 24, p. 3
 • K nedožitej storočnici prof. Jána Strelca
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 23 – 24, p. 5
 • Ensemble Clément Janequin
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 20, p. 3
 • Dvadsať rokov Musica Aeterna
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 15, p. 8
 • Osemdesiatnik Ladislav Holoubek
  1993 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava year 2, 1993, no. 35, p. 12
 • Stará hudba, dobrá hudba
  1992 Új Szó year 45, 1992, no. 209, p. 7
 • Pôda na stretávanie
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 7, p. 4
 • Baroková hudba vo svete a na Slovensku
  1992 Kultúrny život, Bratislava year 26, 1992, no. 19, p. 13
 • Hommage a Honegger
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 6, p. 5
 • Prvý národný kongres ESTA, slovenská sekcia pri SHS
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 5, p. 2
 • Kultúra baroka
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 23 – 24, p. 5, 7 – 8
 • Violový kongres vo Viedni
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 21, p. 7
 • Dni starej hudby v Šamoríne
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 21, p. 4
 • Súbor London Baroque v Bratislave
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 2, p. 3
 • Musica aeterna vo Versailles
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 19, p. 7
 • K životnému jubileu prof. Jána Skladaného
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 12, p. 7
 • O modalite v Dolnej Krupej
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 11, p. 5
 • O hudbe baroka
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 10, p. 1 – 2
 • Nekonečná mnohotvárnosť hudby
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 1, p. 14
 • Yehoshua Lakner – skladateľ bratislavského pôvodu
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 3, p. 12
 • Venované Mozartovi
  Klasicizmus a Mozart
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 24, p. 4 – 5
 • Za Tiborom Gašparkom
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 23, p. 2
 • Violisti v Drážďanoch
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 22, p. 7
 • Versailles oslavuje Mozarta
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 22, p. 7
 • K interpretácii starej hudby (Argumentácia)
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 18, p. 4 – 5
 • K festivalu starej hudby v Šamoríne
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 17, p. 5
 • K životnému jubileu Ľudovíta Rajtera
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 15, p. 3
 • K životnému jubileu Oskára Elscheka
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 14, p. 3
 • Amadé, človek tisícročia
  Úvaha o Mozartovi
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 12, p. 1, 5
 • Béla Bartók v bratislavských spomienkach
  1991 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Slovensky spisovatel, Bratislava year 107, 1991, no. 9, p. 113 – 116
 • Paradigma a syntagma v umení
  1990 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 35, 1990, no. 8, p. 49 – 51
 • Nedokončená dokonalosť
  1990 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 35, 1990, no. 1, p. 35 – 38
 • Milan Telecký
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 7, p. 7
 • Dorozumievacia sústava umeleckého diela
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 5, p. 10 – 11
 • Concilium musicum Wien
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 23, p. 5
 • Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 21, p. 1
 • K životnému jubileu Jozefa Sikoru
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 20, p. 7
 • Paul Hindemith: Sonatas for Viola
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 2, p. 5
 • Stará hudba v mladých rukách
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 19, p. 5
 • Beethoven vo svetle svojej budúcnosti
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 13, p. 10 – 11
 • Obnovenie činnosti Cirkevného hudobného spolku
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 11, p. 12
 • Slovo a obraz
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 34, 1989, no. 6, p. 22 – 26
 • Kandinskij a Guggenheimovo múzeum
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 34, 1989, no. 2, p. 29 – 30
 • Senzualizmus, asketizmus a hedonizmus v umení
  1989 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 34, 1989, no. 2, p. 49 – 52
 • Ralph Vaughan Williams: Flos campi
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 7, p. 6
 • Cecil Forsyth: Concerto for Viola Orchestra in G minor
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 7, p. 6
 • Ateliér mladých
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 6, p. 3
 • Gruzínska viachlasná hudba
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 6, p. 10
 • Konzervatórium v Bratislave 1919 – 1989
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 25, p. 1
 • kol.: Komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 23, p. 7 – 9
 • Vítězslav Novák
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 19, p. 5
 • In memoriam Anton Dermota
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 15, p. 7
 • Musica antiqua Köln v Prahe
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 3
 • Salón umelcov
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 4
 • Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 4
 • Pedagogická kavaléria
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 10 – 11
  (pokr. č. 14, s. 12)
 • Národný umelec Ľudovít Rajter
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 10, p. 1
 • Koncert súboru Musica aeterna
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 1, p. 4
 • Daniel Georg Speer
  Tristo rokov Hudobného Tureckého Eulenspiegla
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 4, p. 15
 • O hudbe, umení a vede
  Hovoríme s Jánom Albrechtom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 3, p. 15
 • Meditácie o krásnom
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 33, 1988, no. 3, p. 46
 • Musica aeterna v Eisenstadte
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 9, p. 7
 • Ďalšie úvahy o interpretácii starej hudby
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 8, p. 8
 • Sympózium o starej hudbe vo Viedni
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 7, p. 8
 • Tradície a súčasnosť hudobnej Bratislavy
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 5, p. 1
 • Meditácia o viole 2. K tvorbe o viole
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 25, p. 12
 • Meditácia o viole 1. Môj život s violou
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 24, p. 12
 • Vydarený koncert z komorných diel Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 21, p. 7
 • K životnému jubileu Ernesta Zavarského
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 19, p. 9
 • Za Václavom Holzknechtom
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 18, p. 7
 • Alexander Albrecht. Osud a pozadie jeho tvorby
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 18, p. 10 – 11
 • Hudba zachytená slovom a štetcom
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 17, p. 12
 • Návrat k jednoduchosti
  Spomienka Jána Albrechta na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 17, p. 6
 • Ivan Hrušovský. Noví zaslúžilí umelci
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 12, p. 10
 • Devätnásťminútový potlesk pre Musicu Aeternu
  1987 Svet socializmu year 37, 1987, no. 3, p. 19
 • Syntax umeleckého diela
  1987 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 32, 1987, no. 7, p. 30 – 31
 • Za Zdenkom Nováčkom
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 34
 • Musica aeterna v Rakúsku
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 19, p. 4
 • Musica aeterna – zložka Slovenskej filharmónie
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 18, p. 3
 • K životnému jubileu Kristíny Izákovej
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 16, p. 7
  (Kristína Izáková – muzikologička)
 • K jubileu zaslúžilého umelca Miloša Jurkoviča
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 14, p. 4
 • O štýle v umení
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 10, p. 8
 • Mikuláš Zmeškal: Sláčikové kvartetá G dur a g-mol
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 9, p. 5
 • Franz Liszt a jeho umelecké ideály
  K 100. výročiu úmrtia veľkého novoromantika
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 15, p. 1
 • Nikolaus Harnoncourt a interpretácia historickej hudby
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 14, p. 6
 • Koncerty súboru Musica aeterna v ZSSR
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 13, p. 6
 • O vkuse v umení a v hudbe
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 10, p. 6
 • Serenades for Wind Instruments
  1985 Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, Obzor, Bratislava year 35, 1985, no. 14, p. 38
 • Nadčasovosť Bachovej hudby
  1985 Príroda a spoločnosť, Bratislava year 34, 1985, no. 7, p. 50 – 54
 • Deviate kolokvium o súčasnej slovenskej hudbe
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 9, p. 4
 • Pocta J. S. Bachovi v Lipsku
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 8, p. 6
 • Život a dielo Alexandra Albrechta očami syna
  K storočnici Alexandra Albrechta
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 17, p. 8
 • Ján Levoslav Bella a jeho sláčikové kvartetá z aspektu vývoja hudobného štýlu
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 15, p. 8
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 9, p. 4
  (pokr. č. 11, s. 4)
 • Alojz Nemec
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 16, p. 7
 • K životnému jubileu Eugena Šimúnka
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 13, p. 7
 • Hodnoty minulých storočí nestrácajú aktuálnosť
  Hovoríme s umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna profesorom Jánom Albrechtom
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 1, p. 4 – 5
 • K storočnici Zoltána Kodálya
  Hold Mladých sŕdc Kodályovi
  1983 Rytmus year 34, 1983, no. 3, p. 6
 • Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 6, p. 3
 • In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 4, p. 3
 • Znepokojujúca sila Wagnerovej hudby
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 3, p. 4
 • K Suchoňovej estetike
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 18, p. 4
 • Nezastať pri prvom letnom dojme
  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 15, p. 3
 • Gramorecenzia. Alexander Moyzes
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 11, p. 5
 • J. S. Kusser – J. Meier: Erindo. Dráma giocoso per musica. J. S. Kusser: Ouvertúra C dur
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 9, p. 3
 • Štvrťstoročnica Slovenskoho kvarteta
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 22, p. 3
 • K životnému jubileu Jána Skladaného
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 15, p. 7
 • Meditácia o Stravinskom
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 12, p. 8
 • Hudobný zápisník z Kodane
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 8, p. 6
 • Tatiana Kresáková
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 8, p. 7
 • Hommage a Telemann
  300 rokov od narodenia G. Ph. Telemanna si pripomenul celý kultúrny svet
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 7, p. 8
 • K pedagogickej činnosti
  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 6, p. 3
 • Béla Bartók v bratislavských spomienkach
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 5, p. 3
 • Nezabudnuteľná osobnosť
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 10, p. 4
 • Klavírne kvarteto v Mirbachu
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 5, p. 4
 • Jubilant
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 5, p. 7
 • Franz Schubert: String quartet in A minor, op. 29. String quartet in E flat major, op. 125
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 3, p. 1
 • L. de Caix d’Hervelois, G. Frescobaldi, L. Boccherini, G. Ph. Telemann, G. Sammartini
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 3, p. 1
 • Johannes Brahms: Sonatas for viola and piano
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 3, p. 8
 • Dva koncerty v Mirbachu
  Komorná a vokálna hudba
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 28, p. 7
 • Jozef Sikora
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 18, p. 7
 • XXV. piešťanský festival
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 17, p. 3
 • “Goldbergove variácie” v Mirbachu
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 17, p. 7
 • Čárska, Etela – Albrecht, Ján: Dom plný tónov
  S Jánom Albrechtom o hudobnej tradícii Bratislavy
  1979 Práca year 34, 1979, no. 11 (13. 1.), p. 6
 • Recenzujeme
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 3, p. 5
 • Johannes Brahms: Klavírne triá
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 1, p. 5
 • Janáček a zrod hudobnej moderny
  (K 50. výročiu úmrtia)
  1978 Sloboda year 33, 1978, no. 33, p. 4
 • Ondrejčíková, Ivica: Lásky profesora Albrechta – poznáte súbor Musica aeterna?
  1978 Život, Bratislava year 28, 1978, no. 48, p. 22 – 23
 • ...a k realizácii dychových sonát
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 5, p. 7
 • Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 3, p. 5
 • Mimoriadny zážitok
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 19, p. 4
 • Leoš Janáček vo svetle európskej hudby
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 16, p. 8
 • Veda ako vyznanie
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 11, p. 5
 • Košické kvarteto
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 23, p. 5
 • Tri roky práce
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 17, p. 3
 • Jubilant
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 16, p. 7
 • Oskar Kokoschka 90-ročný
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 16, p. 6
 • Stará hudba pre súčasnosť
  O hudobnej tradícii Bratislavy a vzniku súboru Musica aeterna hovoríme s Jánom Albrechtom
  1976 Nové Slovo, Bratislava year 18, 1976, no. 36, p. 12
 • Juraj Alexander
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 4, p. 4
 • Jubileum Tibora Gašparka
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 2, p. 3
 • Aladár Móži 50-ročný
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 12, p. 7
 • Poznámka ku kritike koncertu mladých skladateľov v 7. – 8. čísle Slovenskej hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 11 – 12, p. 541
 • Pohostinské vystúpenia prof. Strelca v Budapešti
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 1, p. 24 – 25
 • Scientific reviews
 • Gottfried Scholz: Österreichische Musik der Gegenwart
  Doblinger, Wien-München 1993
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 13 – 14, p. 12
 • Musicologica Slovaca
  Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 19, p. 5

Discography

 • Photo: Italian Renaissance and Early Baroque Music ITALIAN RENAISSANCE AND EARLY BAROQUE MUSIC
  1985 LP – Opus 9112 1576
  1. Kamila Zajíčková (s), Dagmar Pecková (a), Pavel Baxa, Peter Mikuláš (b), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)
 • Photo:
  1979 LP – Opus 9112 0838
  1. Kamila Zajíčková (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Alfonz Langer (t), Peter Mikuláš (bas), Musica aeterna, Ján Albrecht (umv.)

Awards

 • Jozef Kresánek Award
  1992

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Dušan Martinček: Music (Passionato)
  for viola and piano
  18 May
  1960
  First performances in Slovakia
  Evening of young music, SVKL club, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Albrecht (vl)

Gallery

 • Photo: Ján Albrecht Ján Albrecht

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia
  Author: Pavel Kastl


« back to list Updated: 23. 03. 2017