Personality profile

Photo: Hana Urbancová Author: Mária Potočárová Rybaričová

Hana Urbancová

3 May 1956 Bratislava

musicology, ethnomusicology, editor
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Reviews
 • Lukáčová, Alžbeta: Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 6, p. 38 – 39
 • Sandtnerová, Miroslava: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  2009 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 57, 2009, no. 4, p. 518 – 519
 • Krekovičová, Eva: Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
  2007 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 55, 2007, no. 1, p. 112 – 113
 • Žeňuch, Peter: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  Studia Ethnomusicologica. III. Ed. Hana Urbancová
  2007 Slavica Slovaca, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 42, 2007, no. 1, p. 78 – 79
 • Sandtnerová, Miroslava: Ako sa Mariánske legendy piesňami stali
  2007 Knihy a spoločnosť, Bratislava year 4, 2007, no. 12, p. 14
 • Lukáčová, Alžbeta: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  Studia Ethnomusicologica III. Hana Urbancová (ed.)
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 12, p. 38 – 39
 • Pelleová, Andrea: Hana Urbancová: Mariánske legendy v ľudovom speve
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 10, p. 39
 • Kropuchová, Jana: Vianoce a hudba
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 2, p. 268 – 270
  (Recenzia na: Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik. Studia Ethnomusicologica II. Editor: Hana Urbancová. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, 2002)
 • Personal bibliography
 • Books
 • Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie
  2016 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2016
  (170 s., 1. vyd.)
 • Jánske piesne na Slovensku
  Štruktúra, funkcia, kontext
  2010 AEPress, Bratislava 2010
  (220 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Mariánske legendy v ľudovom speve
  Príspevok k typológii variačného procesu
  2007 AEPress, Bratislava 2007
  (220 s., 1. vyd., resumé v angličtine)
 • Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
  Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru
  2005 AEPress, Bratislava 2005
  (324 s., 1. vyd., príloha 1 CD, resumé v angličtine)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Trojkráľové piesne a koledy v slovenskom repertoári z ústnej tradície
  2018 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9 [35], 2018, no. 2, p. 200 – 237
 • Klavírne úpravy slovenských ľudových piesní v tlačených edíciách 19. storočia
  2018 Musicologica Slovaca , Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9 [35], 2018, no. 1, p. 28 – 102
 • An Integrated Model of Musicology and its Applications: an Example from Slovakia
  Ed. Tina Frühauf
  2018 Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference, New York City, 3 – 6 April 2018, New York City 2018
  (The City University of New York, The Graduate Center)
 • Zberateľky slovenských ľudových piesní
  K účasti žien na zberateľskom hnutí 19. storočia
  2017 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 8 (34), 2017, no. 2, p. 188 – 231
 • K životnému jubileu Sone Burlasovej
  2017 Národopisná revue, Strážnice year 27, 2017, no. 4, p. 351 – 352
 • Urbancová, Hana – Ferková, Eva: Adaptations of Slovak Folk Songs for Piano in the Context of (Ethno)Musicological Analysis
  2017 FMA 2017. Proceedings of the 7th International Workshop on Folk Music Analysis, 14 – 16 June 2017, Málaga, Spain. [CD], Málaga, Spain 2017, p. 128 – 129
  (Universidad Málaga [et al.], Edited by Isabel Barbancho, Lorenzo J. Tardón, Alberto Peinado)
 • Ťahavé žalostné piesne “phurikane giľa” z repertoáru slovenských Rómov
  Hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu
  2017 Ethnomusicologicum V. (Ed. Hana Urbancová), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2017, p. 7 – 72
 • K spolupráci etnomuzikológie a literárnej histórie
  2017 Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková (Ed. Erika Brtáňová), Bratislava 2017, p. 156 – 180
 • K životnému jubileu Alice Elschekovej
  2016 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 7 (33), 2016, no. 1, p. 132 – 141
 • Historical Sound Recordings of Folk Music and a Typology of Their Users in Slovakia
  2016 21st Symposium of the ICTM Study Group Historical Sources of Traditional Music. [Abstracts.], Paríž 2016, p. 19
  (Musée de l’Homme, National Centre for Scientific Research)
 • Jozef Kresánek ako etnomuzikológ [Jozef Kresánek as Ethnomusicologist.]
  2015 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 6 (32), 2015, no. 1, p. 86 – 95
 • Jozef Kresánek ako etnomuzikológ
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015, p. 88 – 100
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Príspevok Františka Zagibu k výskumu slovenskej ľudovej piesne [František Zagibảs Contribution to the Research of Slovak Folk Song]
  [František Zagibảs Contribution to the Research of Slovak Folk Song]
  2015 Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Jana Lengová, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2015, p. 9 – 24
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Laments and Farewell Hymns as Two Traditional Genres of Funeral Singing
  2014 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 62, 2014, no. 2, p. 209 – 220
 • Rómske piesne zo zbierky Jozefa Kolarčíka
  [Roma Songs from Jozef Kolarčík’s Collection]
  2014 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5 (31), 2014, no. 2, p. 311 – 334
 • RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe a jej nové projekty
  Workshop, Bratislava, 9. júla 2014
  2014 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5 (31), 2014, no. 2, p. 360 – 361
 • Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki
  Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti 200. narodenia Oskara Kolberga, Varšava (Poľsko), 21. – 22. februára 2014
  2014 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5 (31), 2014, no. 1, p. 177 – 179
 • Jan Ling (1934 – 2013)
  2014 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 5 (31), 2014, no. 1, p. 158 – 160
 • Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology
  2014 Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 12, PWM, Varšava 2014, p. 15 – 21
 • The Concept of Musical Thinking in Ethnomusicology and Kresánek’s Model
  In Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek)
  2014 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Divis-Slovakia, Bratislava 2014, p. 161 – 187
 • Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine – dokumentácia a reflexia
  [Researching the song tradition of Slovaks in the Vojvodina – documentation and reflection]
  2014 Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác z X. muzikologickej konferencie. Ed. Milina Slabinská, Nový Sad 2014, p. 9 – 32
  (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov)
 • The Image of the Turk in Slovak Traditional Ballads
  2014 The 44th International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung, Pécs, June 23 – 27, 2014, Pécs 2014
  (The English Institute of the University of Pécs)
 • Interdisciplinárne kontexty Kresánkovej teórie o slovenskej ľudovej piesni
  2013 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 2, p. 187 – 196
 • Úvodom
  2013 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 2, p. 185 – 186
 • Piesne letného slnovratu na Slovensku ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície
  2013 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 1, p. 137 – 150
 • K variabilite balady v ľudovom speve
  2013 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 1, p. 5 – 32
 • Ľudová hudobná kultúra a jej miesto v syntetických dejinách hudby – koncepcie a metodologické kontexty
  2013 Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník z medzinárodnej konferencie, Gerát, Ivan – Bžoch, Adam – Podmaková, Dagmar – Urbancová, Hana – Hučková, Dana – Žeňuch, Peter (ed.), Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2013, p. 25 – 45
 • Obraz valasko-pastierskej kultúry v žánrových kontextoch a Gavlovičova Valaská škola
  [The Image of Shepherds´Culture in Genre Contexts and Gavlovič´s Valaská škola]
  2013 Gáfriková, Gizela (ed.): Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12. – 13. novembra 2012 v Bratislave, Bratislava 2013, p. 184 – 202
 • Úvod
  2013 Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2013, p. 5 – 8
 • Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji
  [The folk song and the disciplines engaged in its research in Slovakia]
  2013 Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11, PWM, Varšava 2013, p. 13 – 36
  (217 s., 1. vyd.)
 • Midsummer Songs and Rituals in Slovakia as a Part of Slavonic Cultural Tradition
  2013 XV Miždarodny zjezd slavistav. XV Meždunarodnyj sjezd slavistov. XV International Congress of Slavists. Minsk. Belarus, 20 – 27 žnivňa 2013. Tezisy dakladav. Tom 2. Litaraturznavstva. Kuľturalogija. Faľklarystyka, Minsk 2013, p. 116
  (Belaruskaja navuka)
 • Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie
  2012 Žeňuch, Peter (ed.): Slovenská slavistika včera a dnes, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2012, p. 251 – 260
 • The “Hungarian Style” in the Context of Musical Poetics: Liszt – Brahms – Schmidt
  2012 Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Štefková, Markéta (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, p. 145 – 172
 • Pečatnyje istočniki duchovnych pesen i ich otraženije v tradicionnom penii
  2012 Sacrum et Profanum – jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosvjazi christijanskoj kuľtury, Moskva 2012, p. 317 – 333
  (Rosijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija)
 • Úvodom
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 2, p. 171 – 172
 • K životnému jubileu Oskára Elscheka
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 2, p. 294 – 300
 • Etnomuzikológ “v teréne”
  Pramene ľudovej hudby na Slovensku a ich recepcia. Bratislava, 10. novembra 2010
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 1, p. 162 – 163
 • Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku – modely žánrových syntéz v etnomuzikológii
  2011 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 2 (28), 2011, no. 1, p. 5 – 37
 • Cirkevné piesne ako súčasť tradičného spevu Slovákov v Maďarsku
  2011 Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája. (= Otázky vývoja kultúry / A kultúrafejlődés kérdései II.), Research Institute of the Slovaks in Hungary, Békéscsaba 2011, p. 126 – 152
 • Ľudová hudobná kultúra v historickej koncepcii Richarda Rybariča
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011, p. 30 – 39
 • Letákové tlače ako prameň mariánskych legiend

  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 122 – 145
 • Hudobné divadlo v priestore a čase
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 171 – 172
 • Medzi vedou a umeleckou praxou
  Edície hudobnohistorických prameňov Slovenska
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 172 – 174
 • Za Julianou Kováčovou
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 150 – 152
 • Na úvod
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 1, p. 5 – 6
 • Bridelius a dokumentácia vianočného repertoáru na Slovensku v 19. a 20. storočí
  2010 Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619 – 1680) [= Antiqua Cuthna, roč. 4, 2008], Praha 2010, p. 239 – 262
 • Pohrebné plače a duchovné piesne-odobierky: dva piesňové žánre v jednom obradovom kontexte
  2010 Gáfriková, Gizela (zost.): Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2010, p. 172 – 209
 • K ikonografii pohrebných obradov
  Lament, gesto a rituálna rola
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010, p. 161 – 172
 • Written records and source criticism: a collection of Slovak folk songs collected by Karol Plicka
  2010 Historical Sources and Source Criticism. ICTM Study Group on Historical Sources: Proceedings from the 17th International Conference in Stockholm, Sweeden, May 21 – 25, 2008, Svenskt visarkiv, Stockholm 2010, p. 215 – 226
 • Musical Mind and Two Models of its Study in the History of Ethnomusicology
  2010 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010, p. 121 – 129
 • Na hraniciach žánrov – komunikačné situácie a medzižánrové formy v tradičnej piesňovej kultúre
  2009 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 57, 2009, no. 2, p. 175 – 194
 • Vianočné piesne zo zbierky Andreja Kmeťa a ústna tradícia 20. storočia
  2009 Hudobný archív. Zost. Viera Sedláková, Slovak National Library, Martin 2009, no. 16, p. 163 – 208
 • Vokálny štýl a intonačné modely pohrebných plačov
  2009 Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava 2009, p. 33 – 62
  (Studia Ethnomusicologica IV)
 • Hudobné myslenie a dva modely jeho štúdia v etnomuzikológii: Jozef Kresánek a Alan P. Merriam
  2009 Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), Academy of Music and Drama, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, p. 55 – 63
 • Mariánske motívy v tradičných žánroch: legedické piesne a maľba na skle
  2008 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 56, 2008, no. 4, p. 399 – 417
 • Iconography of Funeral Rituals: Lamentation, Gesture and Ritual Role
  2008 Music, Body, and Stage: Iconography of Music Theatre and Opera. The 12th Conference of the Center for Music Iconography and the 20th Conference of the Répertoire International d´Iconographie Musicale, New York 2008, p. 29
  (The City University of New York, The Graduate Center)
 • Iconography of Funeral Rituals: Lament, Gesture and Ritual Role
  2008 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2008, p. 51 – 76
 • K typológii slovensko-nemeckých vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári na Slovensku
  2008 Doruľa, Ján (ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2008, p. 152 – 183
 • Written Records and Source Criticism
  A Collection of Slovak Folk Songs Collected by Karol Plicka
  2008 Abstracts. ICTM Study Group on Historical Sources, Svenskt visarkiv, Stockholm 2008, p. 9
 • Vianočné koledy detí ako súčasť vekovej stratifikácie repertoáru
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 3 – 4, p. 497 – 518
 • Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 1, p. 32 – 41
 • Tvorivá osobnosť v tradičnej hudobnej kultúre – pohľad etnomuzikológa
  2007 K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 65 – 76
 • Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 147 – 166
 • Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results
  2007 ICTM Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music. Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music, Vienna, July 4 – 11 2007, Viedeň 2007, p. 134 – 135
 • Andrej Kmeť a jeho zbierka vianočných piesní
  2007 Urbancová, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.]. Edícia: Monumenta Musicae Slovacae, Music Centre Slovakia, Bratislava 2007
  (214 s., 1. vyd.)
 • Z histórie prvých fonografických nahrávok na Slovensku
  Korešpondencia Karola Medveckého a Andreja Kmeťa z roku 1901
  2006 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 54, 2006, no. 1, p. 5 – 28
 • Ján Krasko – neznáma postava z dejín slovenskej etnomuzikológie
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 3 – 4, p. 346 – 363
 • “Ponocenské písně” na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru
  2006 Národopisná revue, Strážnice year 16, 2006, no. 2, p. 80 – 91
 • Tradícia hlásnickej služby. Zo zápisov Hynka Bíma
  2006 Záhorie 15. Vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, Záhorie Museum, Skalica 2006, no. 4, p. 11 – 14
 • Milan Lichard a jeho teória slovenskej ľudovej piesne
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2006, p. 68 – 116
 • Rukopisná zbierka slovenských ľudových piesní Karola Plicku – otázky evidencie a spracovania prameňov
  2006 Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (ed.): Od lidové písně k evropské etnologii. Vom Volkslied zur Europäischen Ethnologie. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Zborník z medzinárodnej konferencie, 5. – 7. októbra 2005, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Brno 2006, p. 232 – 244
  (314 s., 1. vyd.)
 • Die Weihnachtslieder der Deutschen in der Slowakei: zwischen mitteleuropäischer und lokaler Tradition
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2006, p. 135 – 182
 • “Ein Kind geboren zu Betlehem...”
  Piesňový repertoár Nemcov na Slovensku vo vianočnom období
  2006 Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. Studia Ethnomusicologica III, Urbancová, Hana (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava 2006, p. 29 – 88
  (príloha 1 CD)
 • Nemecko-slovenské vzťahy v repertoári vianočných piesní
  Melodický typ a jeho kontexty
  2006 Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. Edícia: Etnologické štúdie 15, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, Praha 2006, p. 143 – 164
 • Pieseň a obrad: predsvadobný zvyk “spievanie pri venci” na strednom Považí
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 1, p. 63 – 100
 • Zwischen Erzählung und Vorstellung die slowakische Ballade und ihre Beziehungen zum Volkstheater
  2005 Die 35. Internationale Balladentagung in Kiew. Kommission für Volksdichtung der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.), Kyjev 2005
  (Institut mistectvoznavstva, foľkloristiki i etnologii im. M. T. Riľskogo)
 • Zbierka Andreja Kmeťa a jej vzťah k ľudovej hudobnej kultúre
  2005 Folklór v kontextoch. Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. Edícia: Etnologické štúdie 12, Hlôšková, Hana (ed.), Slovak Ethnographic Society, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2005, p. 25 – 38
 • Deutsch-slowakische Beziehungen im Liedrepertoire der Weihnachtszeit
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2005, p. 145 – 180
 • K obsahovej rekonštrukcii prvých fonografických nahrávok slovenskej ľudovej hudby
  2005 Elschek, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie, hudba a neprekonané problémy, Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2005, p. 206 – 225
 • Novouhorský štýl v slovenskej hudobnej kultúre a procesy sebaidentifikácie
  2005 Hľadanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Edícia: Historické korene integrácie strednej Európy II., Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (ed.), Centre for European Politics, Publishing House of Michal Vaška, Bratislava, Prešov 2005, p. 221 – 231
  (281 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, v novembri 2003 v Smoleniciach)
 • K terénnym výskumom piesňových žánrov
  2005 Elschek, Oskár (ed.): Ethnomusicologicum IV. Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2005, p. 13 – 23
 • Historické nahrávky hudobného folklóru a prednesový štýl
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 30, 2004, no. 3, p. 273 – 295
 • Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 30, 2004, no. 1 – 2, p. 53 – 63
 • Interethnische Beziehungen und ihre soziale Dimension
  Zur Musik der Deutschen in der Slowakei
  2004 Vereintes Europa – vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. Hrsg. Reuer, Bruno B., Weidler Buchverlag, Berlin 2004, p. 183 – 199
 • K súčasnému stavu vo výskume tradičnej vokálnej kultúry na Slovensku
  2004 Elschek, Oskár (ved. red.): Výskumy v teréne. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2004, p. 17 – 31
  (30. Etnomuzikologický seminár, Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003, Študijné plány etnológie a etnomuzikológie. Edícia: Teória a metodológia)
 • Vom Erzähllied zur “Koleda”
  Marien-Legendenlieder im slowakischen Weihnachtsrepertoire
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2004, p. 147 – 197
 • Význam Sušilovej piesňovej zbierky pre štúdium moravsko-slovenských vzťahov
  2004 František Sušil (1804 – 1868). Odkaz a inspirace. Ed. Frolcová, Věra. Sborník příspěvků z konference, 8. června 2004, Město Rousínov, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Brno 2004, p. 17 – 27
 • Od naratívnej piesne ku kolede: mariánske legendické piesne v slovenskom vianočnom repertoári
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2004, p. 147 – 197
 • Banícke piesne z Kremnice ako súčasť polyetnickej tradície
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 478 – 507
 • Kresánek, Jozef
  2003 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Kem – Ler. Bd. 10, Bärenreiter/Metzler, Kassel 2003, p. 684 –686
 • Der neuungarische Stil und seine Kontexte in der Musik von Franz Schmidt
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2003, p. 177 – 187
 • Interetnické vzťahy a ich reflexia v slovenskej hudobnej folkloristike prvej polovice 20. storočia
  2003 Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2003, p. 93 – 116
 • Kardoš, Dezider
  2003 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Him – Kel. Bd. 9, Bärenreiter/Metzler, Kassel 2003, p. 1490
 • Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen
  Zur Beteiligung der ethnischen Minoritäten an den Differenzierungs- und Integrationsprozessen in den Region
  2003 Kultur ohne Grenzen. Jahrbuch Volkskultur Niederösterreich. Ed. Draxler, Dorothea – Jäger, Dietmar – Niemeczek, Edgar, Volkskultur Niederösterreich, Atzenbrugg 2003, p. 47 – 58
  (Weinviertel-Festival)
 • Zbierka vianočných piesní a pastorel Andreja Kmeťa
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 28 – 30
 • Voľný rytmus v lúčnych piesňach – trávniciach
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 3 – 4, p. 336 – 380
 • Historical Sources of Traditional Music
  14. stretnutie študijnej skupiny pri ICTM, Münster, 18. – 22. septembra 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 1, p. 152 – 153
 • A Vocal Genre of Peasant Culture. Hay-Making Songs in Slovakia
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2002, p. 169 – 181
 • K stredoeurópskym súvislostiam vianočných piesní
  2002 Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 2002, p. 19 – 39
 • Na úvod
  2002 Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava 2002, p. 7 – 8
  (Studia Ethnomusicologica II)
 • Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen
  2002 Internationale Organisation für Volkskunst UNESCO. 10. Europakonferenz. European Folk Art. Summaries, Bratislava 2002, p. 101 – 102
 • Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK
  2002 K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2002, p. 75 – 88
 • Spev vo výročnom kalendárnom cykle – jánske piesne a zariekania
  2002 Škola ľudového spevu. 2. časť, Jágerová, Andrea (zost.), Under Poľana Culture Centre, Zvolen 2002, p. 59 – 74
  (105 s., 1. vyd., noty)
 • Manners of Performance and Traditional Song Genres in Historical Recordings from Slovakia
  2002 14. stretnutie študijnej skupiny pri ICTM, Münster, 18. – 22. septembra 2002. ICTM, Study Group on Historical Sources of Traditional Music, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 2002, p. 4 – 5
 • Vianočné piesne medzi písomnou a ústnou tradíciou
  Vzťah folklórneho repertoáru k historickým prameňom 17. – 19. storočia
  2002 Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava 2002, p. 120 – 156
  (Studia Ethnomusicologica II)
 • Vianočné piesne v slovenskej ľudovej tradícii
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 4, p. 508 – 557
 • Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 1, p. 99 – 119
 • Ranná duchovná pieseň v speve hlásnikov na Slovensku
  2001 Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca. Zv. 2, Skladaná, Jana (ed.), VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2001, p. 178 – 201
 • Song and Identity in German Minority Culture in Slovakia
  2001 Music and Minorities / Glasba in Manjšine. Eds. Pettan, Svanibor – Reyes, Adelaida – Komavec, Maša, Ljubljana 2001, p. 245 – 254
  (príloha 1 CD)
 • Piesňová zbierka Janka Blaha a jej význam pre slovenskú etnomuzikológiu
  2001 Blahynka, Miloslav (zost.): Pocta Jankovi Blahovi. Zborník z vedeckej konferencie, venovanej k 100. výročiu narodenia Janka Blahu, Slovak Theatrological Society, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2001, p. 69 – 75
  (130 s., 1. vyd.)
 • Prínos Jozefa Kresánka k slovenskej etnomuzikológii a európsky kontext
  2001 Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2001, p. 131 – 143
 • K žánrovej charakteristike vianočnej tvorby v zbierke Andreja Kmeťa (1863 – 1869)
  2001 Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Prešov 2001, p. 143 – 154
 • Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry
  2000 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 48, 2000, no. 1, p. 5 – 23
 • Tradičná piesňová kultúra Nemcov na Spiši
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 3, p. 306 – 331
 • Hľadanie novej poetiky
  K premiére hudobno-tanečného programu SĽUK-u
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 12, p. 32 – 33
 • Muzikologické časopisy na Slovensku – minulosť, súčasnosť a perspektívy
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 4, p. 537 – 543
 • Hlásnické piesne – historický žáner v ústnej tradícii
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 2 – 3, p. 115 – 148
 • Zu den Volksmusikelementen im musikalischen Schaffen Franz Schmidts
  1999 Franz Schmidt und Pressburg. Studien zu Franz Schmidt. Bd. 12. Hrsg. von Ottner, Carmen, Doblinger Music Publishing, Viedeň 1999, p. 75 – 100
 • Jánske piesne na Slovensku, ich regionálne väzby a interetnické súvislosti
  1999 Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava 1999, p. 13 – 50
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)
 • Svetozár Stračina
  1999 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, National Music Centre, Bratislava 1999, p. 256 – 262
 • Na úvod
  1999 Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava 1999, p. 7 – 9
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)
 • “Uhorské” prvky v hudobnej tvorbe Franza Schmidta
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 24, 1998, no. 3, p. 388 – 409
 • Die Johannislieder in der Slowakei und ihre musikstilistiche Charakteristik
  1998 Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft. Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Hrsg. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, p. 277 – 304
 • Liedtradition in zwei zipserdeutschen Siedlungen in der Slowakei
  1998 Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken. Die Widerspiegelung des Zusammenlebens der Völker des Donaubeckens in der völkischen Überlieferung. VI. Internationale Ethnographische Konferenz für Nationalitätenforschung, Békéscsaba – Debrecen 1998, p. 509 – 513
  (Hrsg. von Eperjessy, Ernő – Grin, Igor – Krupa, András, Kiadja Magyar Néprajzi Társaság)
 • Piesňová tradícia Nemcov v Medzeve
  1997 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 45, 1997, no. 1, p. 45 – 61
  (resumé v angličtine)
 • 34. svetová konferencia ICTM v Nitre
  Slovenská etnomuzikológia v medzinárodných kontextoch
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 23, 1997, no. 3 – 4, p. 351 – 357
 • Lúčne piesne a tradičný vokálny viachlas na Slovensku
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 23, 1997, no. 1 – 2, p. 27 – 46
 • Doslov
  1997 Jozef Kresánek: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. [Reprint z roku 1951.], National Music Centre, Bratislava 1997
  (296 s., 1. vyd.)
 • Spev detí v jarnom zvykosloví
  1996/1997 Predškolská výchova, Bratislava year 51, 1996/1997, no. 8, p. 3 – 4
 • Trojkráľová hra a piesne
  1996/1997 Predškolská výchova, Bratislava year 51, 1996/1997, no. 4, p. 3 – 4
 • Liederkultur der Karpatendeutschen in der Slowakei
  1996 Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Schriften zur Volksmusik. Bd. 16. Eds. Hemetek, Ursula – Lubej, Emil, Böhlau Verlag, Wien 1996, p. 179 – 187
  (príloha 1 CD)
 • „Wandervogelbewegung“ a jeho vplyv na piesňový repertoár Nemcov na Slovensku
  1996 Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen / Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin, Pospíšilová, Jana (ed.), Institute for Ethnography and Folkloristic of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno 1996, p. 73 – 82
  (nemecká a slovenská verzia)
 • Uspávanky – piesne matiek
  1995/1996 Predškolská výchova, Bratislava year 50, 1995/1996, no. 9, p. 10 – 11
 • Koledy detí vo vianočnom období
  1995/1996 Predškolská výchova, Bratislava year 50, 1995/1996, no. 4, p. 8 – 9
 • Pijanské piesne na Slovensku
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 21, 1995, no. 2, p. 285 – 317
  (resumé v angličtine)
 • Interetnické vzťahy v piesňovej kultúre nemeckej enklávy v Chmeľnici / Hobgarten
  1995 Spiš v kontinuite času / Zips in der Kontinuität der Zeit. Ed. Švorc, Peter, Universum, Prešov – Bratislava – Viedeň 1995, p. 247 – 254
 • Piesňový repertoár Nemcov v Chmelnici
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, p. 181 – 199
  (resumé v nemčine)
 • Jánske piesne z Liptova
  K charakteristike žánru na základe regionálne vymedzeného materiálu
  1993 Musicologica Slovaca et Europaea XVIII, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 29 – 64
  (resumé v nemčine)
 • Stav a perspektívy výskumu piesňových žánrov
  1993 Dúžek, Stanislav (ed.): Ethnomusicologicum 1/1. 21. Etnomuzikologický seminár, Bratislava, 28. – 30. septembra 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 27 – 40
  (resumé v nemčine)
 • Bella a slovenská ľudová pieseň
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1993, p. 44 – 52
  (resumé v angličtine a nemčine)
 • P. P. Bajan v pohľade súčasného autora – Vianočné pastorále Tadeáša Salvu
  1992 Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk 18. storočia, Serafín Publishing House, Bratislava 1992, p. 165 – 169
 • Podoby hudobnej kritiky v súčasnosti
  1987 Aktuálnosť umeleckej kritiky. Kritika 4, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava 1987, p. 143 – 153
 • K problematike úprav ľudovej hudby v rozhlase
  1985 Kritika 1, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava 1985, p. 208 – 219
 • Editorial Work
 • Urbancová, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Nápevy vianočných piesní [II.] = Prostonárodné vianočné piesne [II.]
  [Andrej Kmeť. Tunes of the Christmas Songs [II.]]
  2015 Music Centre Slovakia, Bratislava 2015
  (101 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae, vyšlo v roku 2015 so starším vročením 2007)
 • Urbancová, Hana a kol. (ed.): Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909 – 1912. I. Studies and Reports. II. Transcriptions of Texts. III. CD 1 – 3, DVD
  I. Studie a zprávy, II. Transkripce textů, III. CD 1 – 3, DVD
  2012 Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Brno 2012
  (234 s. (I.), 181 s. (II.), 1. vyd., text: slovenský a český)
 • Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe
  2009 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava 2009
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)
 • Urbancová, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.]
  2007 Music Centre Slovakia, Bratislava 2007
  (214 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)
 • Urbancová, Hana (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
  2006 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava 2006
  (228 s., 1. vyd., príloha 1 CD, Studia Ethnomusicologica III)
 • Urbancová, Hana (ed.): Alica Elscheková – Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  2005 Music Centre Slovakia, Bratislava 2005
  (220 s., 3. vyd.)
 • Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba
  2002 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava 2002
  (218 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica II)
 • Urbancová, Hana (ed.): Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru (2000 – 2003)
  2000 – 2003 Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Bratislava 2000 – 2003
 • Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre
  1999 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava 1999
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)
 • Urbancová, Hana (ed.): Slovenská hudba. Viachlas a regióny ľudovej hudby na Slovensku
  Revue pre hudobnú kultúru
  1997 National Music Centre, Bratislava year 23, 1997, no. 1 – 2
  (171 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • K životnému jubileu hudobného historika Ladislava Kačica
  2011 Slavica Slovaca, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 46, 2011, no. 1, p. 63 – 64
 • Juliana Kováčová (1927 – 2009)
  2010 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 58, 2010, no. 1, p. 88 – 89
 • Juliana Kováčová (1927 – 2009)
  2010 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov 2008 – 2009, , Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2010, p. 38 – 39
 • K životnému jubileu Evy Krekovičovej
  2009 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 57, 2009, no. 2, p. 238 – 243
 • Folklórne inšpirácie v dielach slovenských skladateľov
  2009 61. Koncertná sezóna 2009/2010. Séria M – Mimoriadny koncert. 25. september 2009. Bulletin Slovenskej filharmónie, Slovak Philharmonic, Bratislava 2009
 • K životnému jubileu Mgr. Juliany Kováčovej
  2008 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 56, 2008, no. 2, p. 226 – 228
 • Jana Lengová
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 2, p. 4
 • Urbancová, Hana – Kačic, Ladislav: História ako dobrodružstvo
  S hudobným historikom Ladislavom Kačicom
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 4, p. 558 – 563
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 6, p. 32 – 33
 • Hudba a menšiny
  Stretnutie študijnej skupiny Music and Minorities pri ICTM. Ľubľana, Slovinsko, 25. – 30. júna 2000
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 3, p. 402 – 404
 • Spomienka na Sama Daxnera
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 4, p. 2 – 3
 • Kvarteto Albana Berga
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 5, p. 4
 • Polarity komornej hudby
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 4, p. 4
 • Jedno dopoludnie pre dve duá
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 3, p. 3
 • Vianočné mystérium – tajomstvá našej tradície
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 3, p. 4
 • V galérii s dvoma premiérami
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 2, p. 4
 • Tanečná rozprávka pre deti v SĽUK-u
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 2, p. 4
 • “Hudba je súčasťou sveta.”
  Rozhovor s hudobnou skladateľkou Iris Szeghy
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 19, p. 15
 • Podoby hudby “na slovanský spôsob”
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 37, p. 15
 • Hudba 20. storočia v Klariskách – La Roche
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 33, p. 15
 • Autorský večer v Klariskách – Klaus Ager
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 32, p. 13
 • Verdiho Requiem opäť v Slovenskej filharmónii
  1991 Kultúrny život, Bratislava year 25, 1991, no. 16, p. 13
 • Mozart ako výsledok spolupráce
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 6, p. 4
 • Melos-Étos ako inventúra (?)
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 24, p. 3
 • Vianočný koncert chlapčenského zboru
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 2, p. 3
 • Od hudby k tanečnému divadlu
  Premiérový program SĽUK-u
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 15, p. 1
 • Zostane už len históriou?
  Vojenská a regrútska pieseň
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 272 (20. 11.), p. 12
 • Pozornosť hudbe nášho storočia
  Pondelky v Klariskách na tohtoročnom Kultúrnom lete
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 221 (20. 9.), p. 12
 • “Prevzali sme na seba zodpovednosť”
  Rozhovor so Svetozárom Stračinom
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 25
 • K hudobným ozvenám v SĽUK-u
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 26, p. 4
 • Vianočné pastorále na platni
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 6, p. 15
 • Z gramoplatní Opusu
  Príspevok k portrétu jednej generácie
  1989 Literárny týždeník, Bratislava year 2, 1989, no. 24, p. 15
 • Z noviniek hudobného vydavateľstva Opus
  K výberu gramoplatní z tvorby Eugena Suchoňa
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 18, p. 14
 • Zo záveru sofijských hudobných týždňov
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 16, p. 3
 • Týždeň novej hudobnej tvorby – SĽUK
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 5, p. 7
 • BHS 1985 – folklórne súbory
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 21, p. 7
 • Zápas o hudobné folklórne hodnoty
  Premiérový program SĽUK-u “Tanečné premeny”
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 2, p. 3
 • Reviews
 • Rezija
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 9, p. 53 – 54
  (recenzia CD)
 • Hrochoť
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 6, p. 54
  (recenzia CD)
 • Jój, sokerava...
  Ľudová hudba Júliusa “Šuka” Bartoša
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 9, p. 52
  (recenzia CD)
 • Vianočné spevy a koledy
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 7, p. 5
  (recenzia gramofónovej platne)
 • Scientific reviews
 • 21st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music
  Paríž, 9. – 13. marca 2016
  2016 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 7 (33), 2016, no. 2, p. 330 – 332
 • Rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku
  Hlavná redaktorka Hana Urbancová
  2016 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 7 (33), 2016, no. 1, p. 5 – 18
 • Jana Belišová: Bašav, more, bašav
  Zahraj, chlapče, zahraj: O piesňach slovenských Rómov
  2013 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 4 (30), 2013, no. 1, p. 171 – 173
 • O hudobnom čase
  2012 Hudobný život, Bratislava year 44, 2012, no. 10, p. 37 – 38
  (recenzia na Markéta Štefková: O hudobnom čase, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis Slovakia, Bratislava 2011)
 • Ľubica Droppová – Eva Krekovičová: Počujte Panny, aj vy Mládenci...
  Letákové piesne zo slovenských tlačiarní, Ústav etnológie SAV, Eterna Press, Bratislava 2010
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 3 (29), 2012, no. 1, p. 142 – 145
 • RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe
  Workshop, Bratislava, 21. júna 2011
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 3 (29), 2012, p. 153 – 154
 • Leoš Janáček: Folkloristické dílo. Das folkloristische Werk. Folkloric Studies (1886 – 1927)
  Studie, recenze, fejtony a zprávy. Studien, Rezensionen, Feuilletons and Berichte. Essys, reviews, feuilletons and articles. (Řada I / Svazek 3 – 1). Ed. Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 2, p. 316 – 318
  (recenzia na Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1886 – 1927). Editio Janáček, Brno 2009)
 • 33. etnomuzikologický seminár, Skalica, 5. – 7. októbra 2010
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 2, p. 326 – 328
 • Lukáčová, Alžbeta: Samko Dudík a jeho kapela
  Fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry
  2010 – 2011 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2010 – 2011
 • Belišová, Jana: Neve giľa
  Nové rómske piesne. New Roma Songs
  2010 – 2011 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2010 – 2011, p. 36 – 37
 • Peter Žeňuch (Hg.): Kyrillische paraliturgische Lieder
  Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. – 19. Jahrhundert, Böhlau Verlag, Köln 2006
  2009 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 57, 2009, no. 1, p. 140 – 143
 • Medzinárodná konferencia “Ediční problematika hudebního a tanečního folkloru (Na příkladu Janáčkových záznamů)”
  2007 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 55, 2007, no. 4, p. 490 – 491
 • Jarmila Procházková: Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru I. Komentáře
  Doplněk, Etnologický ústav Akademie věd ČR, Brno 2006
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 3 – 4, p. 561 – 563
 • Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy
  autori: Vetterl, Karel – Hrabalová, Olga, Etnologický ústav AV ČR, Brno 2003
  2004 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 3, p. 327 – 329
 • Night watchman repertoire between vocal and instrumental performace
  Traditional genre and its historical background
  2004 Abstracts. 15th Meeting of the Study Group on Historical Sources in Seggau, Graz 2004
  (ICTM)
 • Oskár Elschek – Lýdia Mikušová: Podpoľanie – ľudové piesne a hudba
  Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen 2002
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 2, p. 305 – 308
 • Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  Scriptorium musicum, Bratislava 2002
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 130 – 134
 • Jana Belišová: Phurikane giľa – starodávne rómske piesne
  Občianske združenie Žudro, Občianske združenie Media 3, Bratislava 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 2, p. 291 – 293
 • Oskár Elschek (ed.): Digitizing World Music. Digitalisierung von Weltmusik
  In: Systematische Musikwissenschaft VII/3, ASCO Art and Science, Bratislava 2002
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 2, p. 284 – 286
 • Slovenské ľudové piesne z rumunského Bihora
  autori: Javor, Pavol – Javorová, Gabriela, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2000
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 4, p. 593 – 594
 • Vladimír Godár: Kacírske quodlibety
  Music Forum, Bratislava 1998
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 57 – 58
 • Eva Krekovičová: Medzi toleranciou a bariérami
  Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre, Academic Electronic Press, Bratislava 1999
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 3, p. 398 – 399
 • Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  Veda, Bratislava 1998
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 4, p. 45 – 46
 • Bernard Garaj: Dudelsäcke und Dudelsacktradition in der Slowakei
  1998 – 1999 Ethnologica Slovaca et Slavica, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava year 30 – 31, 1998 – 1999, p. 150 – 152
 • K novej zbierke vianočných piesní, vinšov a hier
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 23 – 24, p. 20
  (recenzia na Ondrej Demo: Vianočné hudobné koledy, vinše a hry, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Združenie Prebudená pieseň, Martin 1998)
 • Z. Kumer: Slovenske ljudske pesmi koroške
  1997 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 45, 1997, no. 1, p. 136 – 138
 • Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 4, p. 8
 • Dvadsiaty štvrtý etnomuzikologický seminár
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 1, p. 8
 • W. Deutsch – G. Haid – Z. Zeman: Das Volkslied in Österreich
  1996 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 44, 1996, no. 4, p. 534 – 535
 • Zbigniew Jerzy Przerembski: Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych
  1996 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 44, 1996, no. 1, p. 132 – 134
 • Etnomuzikológia v Chorvátsku v súčasnosti
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 2, p. 5
 • K vydaniu Guberniálnej zbierky Moravy a Sliezska
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 19, p. 4 – 5
 • Slovenské koledy
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 23 – 24, p. 10
 • Vojenská a regrútska pieseň v antológii
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 15, p. 5
 • Elschek, Oskár: Musicologica Slovaca 1989
  Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 1, p. 5
 • Pieseň a hudba v dvoch národopisných monografiách
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 3, p. 5
 • Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 17, p. 5
 • Moja rodná
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 23, p. 10
 • Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 2, p. 6
 • Ľudové piesne ako poézia?
  Poznámky k niektorým vydaniam
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 40, p. 15
 • Ján Albrecht: Eseje o umení
  1988 Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, Bratislava year 33, 1988, no. 6, p. 59 – 61
 • Vianočné pastorále – tvorivý dialóg s tradíciou
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 3, p. 4
 • Oskár Elschek (ed.): Musicologica Slovaca 10
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 14, p. 4
 • Od trojzvuku po dvanásťzvuk
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. (11. 9.), p. 20
 • Jozef Kresánek: Nový pohľad na hudbu
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 21 (25. 5.), p. 23

Awards

 • Medal of Slovak Academy of Sciences
  2013
 • Award of Slovak Ethnographic Society at the Slovak Academy of Sciences
  2008
 • Jozef Kresánek Award
  2006


« back to list Updated: 02. 01. 2020