Personality profile

Photo: Lýdia Urbančíková Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Lýdia Urbančíková

7 Jan 1942 Košice

musicology, music history, critics, reviewers, music advisoring

Bio

Bio

1959
graduated from High School in Košice
1960 – 1963
Conservatory in Košice (piano: Štefan Hajna, harp: Jaroslav Juřena)
1970
graduated musicology at the Faculty of Philosophy of Charles University in Prague (Petr Eben, Vladimír Sommer, Ivan Vojtech, Jaroslav Jiránek, Mirko Očadlík and others)
1971 – 2003
music editor of the Czechoslovak (later Slovak) Radio in Košice for symphony, chamber and vocal music
1982
awarded the title Master in musicology at the Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava
1990 – 1994
Secretary of the Regional Association of Slovak Music Union in Košice. She dealt with editorial, dramaturgical and publicist activities. She worked as an external dramaturg at Košice State Opera and the Opera of the Slovak National Theatre in Bratislava (Ján Cikker: Mister Scrooge)

She was focused on the young generation of performers, her attention was given to the recording and promoting the Košice State Philharmonic, Košice Quartet and individuals who lived and worked in Košice. She encouraged composers to create original new works. She co-worked on live stream of concerts in Košice, e.g. Festival Košice Music Spring as well as the concert of well-known tenor singer Luciano Pavarotti in Košice. She has worked with important personalities of Slovak music culture: conductors Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Bystrík Režucha; soloists Ivan Sokol, Peter Toperczer, Marián Lapšanský; with composers Ladislav Holoubek, Jozef Grešák, Jozef Podprocký, Gejza Toperczer and others. From several foreign business trips she brought new information and material for broadcasting, eg. about Anna Poláková from Austria, Štefan Margita from Czech Republic, Vladimír Čuchran from Finland.

She was also a music critic, reviewer and publicist in Slovak specialized press (Hudobný život / Music Life; Slovenská hudba / Slovak Music) and national news media (SME, Pravda, Večer Korzár). She participated in international musicological conferences, seminars and meetings. She was a member of juries of various musical focus. She received major awards at international radio competitions in the Czech Republic and Italy. In 2002 she got the Award for the Development of Radio in the occasion of 75th anniversary of broadcast in Košice. In 2007 and 2012 she received thank you letter from Ministry of Culture of Slovak Republic. In 2013 she received the Plaque of the Mayor of Košice for passionate mapping of musical life in Košice and significant contribution in the field of music journalism, musicology and radio music broadcasting.

Bibliography

 • Snitková, Tatiana: Lýdia Urbančíková: Často zabúdame na tých, ktorí odišli
  Prináša spomienky na košické umelkyne aj poučenie mladým
  2017 Košický večer, Košice year 50, 2017, no. 20, p. 6
  (Drahomíra Bargárová, nar. 1936, slovenská operná režisérka, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice, prezentácia knihy)
 • Bukovinská, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)
  2013 Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2013, p. 256
  (296 s., 1. vyd.)
 • Urbančíková, Lýdia – Novotný, Pavel: V zrkadle času: Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný [rozhovor]
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 4, p. 34 – 35
 • Dzemjanová, Emília – Urbančíková, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 14, p. 3
 • Rašiová, Nina – Urbančíková, Lýdia: Zmeniť filozofiu riadenia divadla
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 5, p. 3
 • Marenčinová, Dita – Urbančíková, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 5, p. 8
 • Bednářová, Katarína – Urbančíková, Lýdia: Iba spoločne pomôžeme kultúre
  S muzikologičkou PhDr. Lýdiou Urbančíkovou o hudobnom živote
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 13 (18. 1.), p. 3
 • Personal bibliography
 • Books
 • Drahomíra Bargárová: prvá slovenská operná režisérka
  2016 Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2016
  (127 s., 1. vyd., fotogr., tab.)
 • kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849
  2014 , Typopress, Košice 2014
  (209 s., 1. vyd., faks., fareb. fotogr., ilustr., mp., sch., tab.)
 • kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849
  2014 , Typopress, Košice 2014
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)
 • Anna Poláková-Hadravová
  2012 Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2012
  (144 s., 1. vyd., príloha 1 CD, faksim., fotogr., portr.)
 • Život ako storočie. Magda Szakmáry-Móryová
  2009 Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2009
  (144 s., 1. vyd., faksim., fotogr., ilustr., noty)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Hudobný klasicizmus ako štýlová epocha
  2014 kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849, , Typopress, Košice 2014, p. 438 – 452
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)
 • PhDr. Igor Podracký – hudobný vedec, spisovateľ, redaktor, hudobný kritik (24. 10. 1946 – 7. 7. 2013)
  2013 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2013, p. 6 – 8
 • Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživovať
  2013 Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov 2013, p. 121 – 127
  (Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)
 • Dramatizmus kontrastov. Dirigent Boris Velat a jeho Verdi
  2013 Glocková, Mária (ed.): Stretnutie s nesmrteľnosťou. Zborník konferenčných a nekonferenčných príspevkov, Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2013, p. 19 – 30
 • Hudobné divadlo v Košiciach v období klasicizmu (1770 – 1850)
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z vedeckej konferencie, , Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2013, p. 118 – 138
  (325 s., 1. vyd.)
 • Koncert pre všetkých – Štefan Potaš – dramaturg, režisér, scenárista STV (21. 10. 1943 Prešov – 6. 7. 1994 Košice)
  2013 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2013, p. 55 – 59
 • Rudolf a Gustáv Jaczkovci v hudobnom živote Košíc
  2011 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2011, p. 19 – 25
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)
 • Kto bola Suhayda Maria? (Mária Šuhajdová, Marie Suhaydová)
  2011 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2011, p. 58 – 64
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)
 • Osobnosť Eugena Suchoňa v dokumentoch a písomnostiach
  2010 Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa (hudba prekonáva bariéry). Zborník zo seminára (28. odborný seminár hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach), University Library in Bratislava, Bratislava 2010, p. 7 – 18
 • Opery Eugena Suchoňa inscenované v Košiciach a ich režijné stvárnenie
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2008, p. 22 – 37
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8)
 • Slovenská hudba v službách tanca
  2008 Halászová, Marilena – Hrehorčák, Pavol (zost.): Interferencie priateľov tanca. Zborník z vedeckej konferencie o baletnom a tanečnom umení pri príležitosti 60. výročia košického baletu, Košice 2008, p. 21 – 37
  (148 s., 1. vyd.)
 • Vklad dirigenta Prof. Dr. Ľudovíta Rajtera do rozvoja hudobnej kultúry na východnom Slovensku
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 215 – 223
 • Medzinárodný festival Košická hudobná jar a podiel českých umelcov na jeho profilovaní
  2004 Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach V. České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2004, p. 25 – 43
 • Reflexie opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice
  2002 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2002, p. 219 – 231
 • Boris Velat. Život s umením, umenie života
  2000 Mimoriadny bulletin Štátneho divadla Košice, Košice 2000
  (32 s., 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov
  1999 Košice 1999, p. 19 – 25
  (88 s., 1. vyd.)
 • “Dostalíkovi vďačím...”
  1997 Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, National Theatre Centre, Tália-press, Bratislava 1997, p. 81 – 86
  (93 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla. Zv. 5)
 • Opera v rokoch 1990 – 1995
  1995 Skřepek, Roman (zost.) a kol.: Štátne divadlo Košice. Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku, Košice 1995, p. 42 – 63
  (175 s., 1. vyd.)
 • Dirigenti Štátneho divadla Košice
  1991 Potemrová, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, Regional Society, Slovak Music Union, Košice 1991, p. 111 – 119
 • Hudobné vysielanie Košického rozhlasu od roku 1945
  1977 50 rokov košického štúdia Československého rozhlasu, zost. Andrej Lukáč, East-Slovak Publishing House, Košice 1977, p. 22 – 27
  (34 s., 1. vyd.)
 • Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie
  1975 IV. Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov Moravany, Slovak Music Fund, Bratislava 1975, p. 111 – 119
 • Dejiny Robotníckeho kultúrneho spolku v Košiciach
  1963 Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1. Výber zo žiackych prác, Conservatory of Košice, Košice 1963, p. 84 – 137
  (138 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • Košická hudobná jar
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 6, p. 18
 • Nevšedný umelecký zážitok v košickej opere
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 3, p. 32
 • Štátna filharmónia Košice
  Pod taktovkou šéfdirigenta
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 12, p. 14 – 15
 • Zblúdená La traviata
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 11, p. 31
 • Január v košickej filharmónii
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 3, p. 16
 • Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 12, p. 13
 • Pohľad na sezónu 2016/2017
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 9, p. 24
 • Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život, Bratislava year 49, 2017, no. 12, p. 13
  (Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský skladateľ, koncert, Štátna filharmónia Košice)
 • Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 11, p. 23
 • Noc v Benátkach
  2017 Hudobný život, Bratislava year 49, 2017, no. 1, p. 32
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Mnoho dôvodov i podnetov
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 6, p. 36
 • S kompasom v duši - Igor Vajda
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 3, p. 26
 • Operno-bábková Popoluška
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 3, p. 24
 • Oslavy jubilea košického divadla
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 10, p. 31
 • Piesňová tvorba Bélu Kélera
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 10, p. 6
 • Profily osobností: Anna Poláková, Imrich Jakúbek, Stanislav Remar, Ivan Sokol, Peter Toperczer
  2013 Kronika osobností Pentapolitany, Košice 2013
  (1. vyd.)
 • Béla Kéler osobnosť európského významu
  2012 Bardejovské novosti, Bardejov year 23, 2012, no. 50, p. 3, 6
 • Béla Kéler, osobnosť európskeho významu
  Deň s konferenciou venovaný nášmu rodákovi
  2012 Bardejovské novosti, Bardejov year 23, 2012, no. 49, p. 1 – 2
 • Hudobné rezonancie, 3. ročník
  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium v Košiciach, Hudobný fond
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 7 – 8, p. 10
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 3, p. 39
 • Štátna filharmónia Košice
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 1 – 2, p. 5
  (Hudobný život, roč. 42, č. 3, s. 10; Hudobný život, roč. 42, č. 4, s. 4, Hudobný život, roč. 42, č. 7 – 8, s. 8)
 • Štátna filharmónia Košice – 40 rokov hudby
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 9, p. 10 – 13
 • Košická hudobná jar
  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 6, p. 8 – 10
 • Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 3, p. 4
 • Ars Nova Cassoviae, 6. ročník festivalu súčasného umenia
  3. – 13. novembra 2008, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 3, p. 8
 • Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 6
 • Ars Nova Cassoviae, 7. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia
  2. – 12. novembra, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 11
 • Prehliadka mladých slovenských organistov
  37. ročník, 23. – 26. novembra, Konzervatórium Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 17
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
  39. ročník, 10. septembra – 15. novembra, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 16 – 17
 • Septembrový záver Revúckych augustových koncertov
  3. ročník festivalu klasickej hudby, 3. a 4. septembra, Quirinus n. o., Revúca
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 10, p. 8
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 38. ročník
  16. septembra – 2. októbra, Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Revúca, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 1 – 2, p. 10
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)
  2009 Knižná revue, Bratislava year 39, 2009, no. 25, p. 15
 • Magda Móryová sa priatelila so Suchoňom – krstili knihu
  2009 Košický Korzár, Košice year 12, 2009, no. 252 (31. 10.), p. 3
 • Záverom
  2009 Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach X. Cesta za snom. František Balún, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2009, p. 62 – 64
 • Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008
  7. a 8. júla, Košice, Hevhetia
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 9, p. 5
 • Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 8, p. 39
 • Záver sezóny v Štátnej filharmónii Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 7, p. 3
 • Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 6, p. 9
 • Hudobné rezonancie I. Festival súčasnej hudby, 17. a 27. marca
  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium Košice, Hudobný fond, Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 5, p. 6
 • Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 5, p. 7
 • Komorný koncert k Medzinárodnému dňu hudby v Štátnej filharmónii Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 10, p. 3
 • Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 37. ročník
  9. septembra – 3. októbra 2007, Štátna filharmónia Košice
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 1 – 2, p. 17
 • Komorná hudba na Košickej hudobnej jari
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 7 – 8, p. 13
 • V zrkadle času Lýdia Urbančíková
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 6, p. 26 – 27
 • Emília Dzemjanová – organ
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 6, p. 32
 • Opera očami filmového hitmakera
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 4, p. 20 – 21
 • Konzervatórium v Košiciach si pripomína založenie školy (1951/1952 – 2006/2007)
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 4, p. 12
 • Jozef Olajoš: V rytme spomienok
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 4, p. 38
 • Emília Dzemjanová: Metodika hry na organe pre konzeratóriá
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 4, p. 38
 • Festival súčasného umenia Košice, 5. ročník
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 12, p. 11
 • Štefan Čurilla: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 12, p. 38
 • Štátna filharmónia Košice
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 11, p. 3
 • Violončelový festival v Košiciach
  16. – 19. novembra 2006, Košice
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 1 – 2, p. 8 – 9
 • Košický hudobný sviatok: 4. – 25. máj 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 7 – 8, p. 10 – 12
 • Urbančíková, Lýdia – Dvorský, Peter: Aktuálne...
  s Petrom Dvorským, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla Košice
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 4, p. 4 – 5
 • Štátna filharmónia Košice: ŠFK na rozhraní rokov
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 2, p. 8
 • Súčasná hudba z Košíc
  4. festival súčasného umenia Košice, 6. – 13. novembra, Dom umenia, Košice
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 11 – 12, p. 34 – 35
 • ŠFK v októbri
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 1, p. 15
 • III. festival súčasného umenia Košice 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 1, p. 17 – 18
 • Na košické premiéře byl i Antonín Dvořák
  2006 Česká beseda, Košice year 12, 2006, no. 4, p. 5
 • Pripomenú si osobnosť európskeho významu – Magdu Szakmáry-Móryovú
  100. výročie narodenia umelkyne si uctia zádušnou omšou
  2005 Košický denník Korzár, Košice year VIII, 2005, no. 224 (28. 9.), p. 4
 • Polstoročie hudobných slávností KHJ dokázalo životaschopnosť kvalitnej hudby
  2005 Košický denník Korzár, Košice year VIII, 2005, no. 131 (7. 6.), p. 4
 • 50. Košická hudobná jar
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 7 – 8, p. 17 – 20
 • Bernadetta Šuňavská: Duruflé, Dupré, Musorgsky
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 4, p. 41 – 42
 • Košický organový sviatok
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 13
 • Konfrontácia organistov
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 1, p. 6 – 7
 • [Koncerty]
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 1, p. 23 – 24
 • Komorný večer (26. novembra) s interpretmi...
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 1, p. 24
 • Deväťdesiatšesť rokov na krídlach hudby
  Kilencvenhat év a zene szárnyán
  2005 Kassai Figyelő. Évf. III, sz. 10 2005, p. 7
 • Prestížne pódium mladých
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 6, p. 16
 • S prísľubom budúcnosti
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 21 – 22
 • Do Európskej únie ideme s veľkým bohatstvom kultúry
  Štátna filharmónia Košice oslávila 35. narodeniny, od vzniku až doposiaľ šírila svoje dobré meno
  2004 Košický večer, Košice year 15, 2004, no. 79 (26. 4.), p. 7
 • Peter Katina
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 7 – 8, p. 14
 • Radostné súperenie
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 6, p. 3
 • re: Lýdia Urbančíková
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 4
 • Emília Dzemjanová: Škola hry na organe
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 43
 • Organová škola
  2001 Učiteľské noviny year 51, 2001, no. 38, p. 8
 • Mladí klaviristi v Košiciach
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 6, p. 14
 • Roman Skřepek jubiluje
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 5, p. 3
 • Rigoletto v Košiciach úspešne
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 4, p. 23
 • Život s umením
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 3, p. 3
 • Miniprofil HŽ: Monika Melcová – organ
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 2, p. 6
 • Bohéma v Košiciach
  Košičania prekročili svoj tieň
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 1, p. 23
 • Aj Rigoletto dnešných dní pobaví
  Recenzujeme operu Giuseppe Verdiho v Štátnom divadle
  2001 Košický večer, Košice year 12, 2001, no. 60 (26. 3.), p. 6
 • Symfonický orchester Ernő Dohnányiho
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 12, p. 31 – 32
 • Najnovšia Bohéma ako nezabudnuteľná premiéra
  Poetický a čistý pohľad, využitý priestor, harmónia schémy, postáv i orchestra, vyrovnaní interpreti
  2000 Košický denník Korzár, Košice year 3, 2000, no. 299 (29. 12.), p. 3
 • Giselle ako renesancia umenia v košickom balete
  Omladený súbor s novou koncepciou, dramaturgickým zameraním, s orientáciou na klasiku v podaní významných osobností
  2000 Košický denník Korzár, Košice year 3, 2000, no. 258 (9. 11.), p. 4
 • Svetová prestíž nezabudnuteľného Štefana Margitu
  Lenského by si zaspieval aj doma
  2000 Košický denník Korzár, Košice year 3, 2000, no. 157 (10. 7.), p. 4
 • Fenomenálny dirigent Villaume privodil extázu
  2000 Košický denník Korzár, Košice year 3, 2000, no. 124 (31. 5.), p. 4
 • Úspešný otvárací koncert Košickej hudobnej jari
  2000 Košický denník Korzár, Košice year 3, 2000, no. 104 (6. 5.), p. 6
 • Vznešenosť pohybu
  Miroslav Kůra, nezapomenuteľná osobnosť československého baletného umění
  1999 Česká beseda, Bratislava year 5, 1999, no. 7 – 8, p. 10 – 11
 • Otvíral svět umění
  K nedožitým devadesátinám choreografa Rudolfa Macharovského
  1999 Česká beseda, Bratislava year 5, 1999, no. 4, p. 6
 • Hudební mistrovství udržuje mládí
  K 75. výročí narození a 45. výročí působení v košické operě Borise Velata
  1999 Česká beseda, Bratislava year 5, 1999, no. 2, p. 6
 • Srdcem zůstal Čechem
  Pamětní deska Ladislavovi Holoubkovi na průčelí divadla
  1999 Česká beseda, Bratislava year 5, 1999, no. 1, p. 6
 • Detská klavírna súťaž v Košiciach
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 5, p. 5
 • Štátna filharmónia Košice
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 5, p. 9 – 11
 • Nezabudnuteľný festival
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 10, p. 24
 • Významné místo v dějinách hudby
  Spolužák J. B. Foersta Oldřich Hemerka – všestranný muzikant
  1998 Česká beseda, Bratislava year 4, 1998, no. 10, p. 6
 • Oslovený osudom. Petr Eben
  1997 Verbum year 8, 1997, no. 5, p. 281 – 283
 • Žobravý študent zostal chudobný
  Po operetnej premiére v Divadle Janka Borodáča
  1997 Košický večer, Košice year 8, 1997, no. 204 (22. 10.), p. 4
 • Majestátna hudba chrámov
  Recenzujeme 27. ročník organového festivalu v Košiciach
  1997 Košický večer, Košice year 8, 1997, no. 189 (1. 10.), p. 4
 • Nadšený potlesk
  S akordeónovým orchestrom Konzervatória Košice vo Fínsku
  1997 Košický večer, Košice year 8, 1997, no. 152 (6. 8.), p. 4
 • Óda na skutočnú radosť
  Recenzujeme záver Košickej hudobnej jari
  1997 Košický večer, Košice year 8, 1997, no. 110 (11. 6.), p. 4
 • Sila muzikantských výpovedí
  Recenzujeme 42. ročník Košickej hudobnej jari
  1997 Košický večer, Košice year 8, 1997, no. 100 (28. 5.), p. 4
 • Hrajú srdcom ako ich profesori
  Desať rokov Akordeónového orchestra košického konzervatória
  1997 Lúč, Bratislava year 6, 1997, no. 279 (4. 12.), p. 9
 • Desať rokov tvorivej práce
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 22, p. 11
  (Akordeónový orchester Konzervatória Košice)
 • Nový Album organových skladieb
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 19, p. 9
 • Veľký sopránový sviatok
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 15, p. 7
 • Dve strany mince “Notre Dame”
  V žiari reflektorov Esmeralda i Quasimodo
  1996 Košický večer, Košice year 7, 1996, no. 52 (13. 3.), p. 3
 • Boh má zdravé uši, prečo by mal počúvať falošné akordy
  Slabinou 26. ročníka Medzinárodného organového festivalu bol nástroj v Dóme
  1996 Košický večer, Košice year 7, 1996, no. 192 (2. 10.), p. 3
 • Kvalita zostala aj po uskromnení
  1996 Národná obroda year 7, 1996, no. 136 (12. 6.), p. 10
 • Opera 20. storočia v novej podobe
  1996 SME, Bratislava year 4, 1996, no. 256 (2. 11.)
  (Eugen Suchoň, Štátne divadlo Košice, SME na Východe, roč. 1, č. 100 (2. 11. 1996), s. 6)
 • Organy Martina Šašku koncertne
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 18, p. 1, 6
 • Ohňostroj vtipu a melódií
  Poľská krv presvedčila o kvalitách novej spevohernej generácie
  1995 Košický večer, Košice year 6, 1995, no. 214 (8. 11.), p. 3
 • Skončila sa jubilejná štyridsiata Košická hudobná jar
  1995 Národná obroda year 6, 1995, no. 134 (10. 6.), p. 8
 • ...pero navždy zlomené
  Za hudobným skladateľom a pedagógom Tadeášom Salvom
  1995 Košický večer, Košice year 6, 1995, no. 12 (18. 1.), p. 3
 • Spoločná radosť s Beethovenom
  Otvárací koncert Košickej hudobnej jari
  1994 Košický večer, Košice year 5, 1994, no. 95 (18. 5.), p. 3
 • Mnohaja i blahaja lita piesňami východného obradu
  1994 Národná obroda year 5, 1994, no. 280 (3. 12.), p. 8
 • Košická opera oživila vyše dvestoročné dielo
  1994 Národná obroda year 5, 1994, no. 275 (28. 11.), p. 9
 • Bonbónik. K premiére komickej opery Lekár a lekárnik v štúdiu Smer
  1994 Košický večer, Košice year 5, 1994, no. 233 (5. 12.), p. 3
 • Pocta majstrovi taktovky. Za Ladislavom Holoubkom
  1994 Košický večer, Košice year 5, 1994, no. 175 (12. 9.), p. 3
 • Neočakávaný úspech
  Svetová premiéra v košickom Štátnom divadle
  1994 Košický večer, Košice year 5, 1994, no. 17 (26. 1.), p. 3
 • Tridsať rokov pedagogickej a koncertnej činnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 2, p. 8
 • Divadlo – splnený sen Košičanov
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 19, p. 1
 • Klavírna súťaž Košice ’94
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 11, p. 2
 • Košická filharmónia vo Švajčiarsku
  1994 Republika year 2, 1994, no. 63 (17. 3.), p. 8
 • Načo toľko slov
  V Košiciach uviedli novú slovenskú operu
  1994 Republika year 2, 1994, no. 20 (26. 1.), p. 8
  (Norbert Bodnár)
 • Konečne vypredané
  1993 Košický večer, Košice year 4, 1993, no. 204 (18. 10.), p. 3
  (Štátne divadlo Košice)
 • Dramaturgia ulahodila poslucháčovi
  Obzretie sa za tohtoročnou Košickou hudobnou jarou
  1993 Košický večer, Košice year 4, 1993, no. 117 (16. 6.), p. 7
 • Nesmrteľnosť hudobného génia
  K nedožitým 85. narodeninám Jozefa Grešáka
  1993 Košický večer, Košice year 4, 1993, no. 11 (18. 1.), p. 5
 • Nové talenty
  Celoslovenská súťaž konzervatoristov – spevákov
  1993 Košický večer, Košice year 4, 1993, no. 100 (24. 5.), p. 5
 • Klavírna súťaž Košice ’93
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 9, p. 3
 • Dita Marenčinová
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 3, p. 2
 • Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 15, p. 5
 • Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Vokálne kocerty
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 15, p. 5 – 6
 • Rozospievaný Vranov po šiestykrát
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 10, p. 5
 • Košická hudobná jar
  1992 Rozhlas a televízia year 53, 1992, no. 19, p. 10
 • Barbier zo Sevilly má na to, aby sa stal “kasovkou”
  Vtip, šarm, brilantnosť
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 60 (25. 3.), p. 7
 • Zvieratká a bábiky majú prím
  Baletný súbor opäť úspešný
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 40 (26. 2.), p. 9
 • Pani profesorka ďakujeme
  Plody celoživotnej práce nášmu mestu
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 38 (24. 2.), p. 7
  (Mária Potemrová, hudobná historička, pedagogička)
 • Netradične s hráčom na bicie Jozefom Hudákom
  Hudba objektívom karikatúr
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 35 (19. 2.), p. 8
 • K novým brehom
  Životné jubileum PhDr. Lýdie Urbančíkovej
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 3 (6. 1.), p. 5
 • Do koča, i do voza ?
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 239 (7. 12.), p. 5
 • Hemerkovci formovali duchovný život mesta
  O strome a jablku
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 217 (5. 11.), p. 7
 • Životné jubileum Laca Gerhardta
  Od komba k symfónii
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 170 (31. 8.), p. 5
 • Čaro farieb hudobných obrazov
  Obzretie sa za 37. ročníkom KHJ
  1992 Košický večer, Košice year 3, 1992, no. 112 (10. 6.), p. 11
 • XXII. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 21, p. 4
 • Tridsiata siedma Košická hudobná jar
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 14, p. 4
 • Košický kľúč k hudbe
  1992 Telegraf year 1, 1992, no. 135 (10. 6.), p. 13
 • Organový festival v Košiciach na rázcestí
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 23, p. 4
 • Festival gréckokatolíckych zborov
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 1, p. 7
 • Významné kroky
  K hudobným programom košického televízneho štúdia
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 98 (22. 5.), p. 5
 • Dvorský – vrchol prehliadky
  Žilinský prvý ročník Pentagonály
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 96 (20. 5.), p. 5
 • Úspech mladých
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 89 (8. 5.), p. 7
 • Tvorivá osobnosť svojiny
  Odišiel skladateľ Dezider Kardoš
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 70 (10. 4.), p. 5
 • Úspech Elišky Pappovej
  K premiére Straussovej operety Cigánsky barón
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 68 (8. 4.), p. 5
 • Majster dirigentskej paličky
  Odkaz veľkej osobnosti našej hudby
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 59 (25. 3.), p. 5
 • Manifestačný úspech hudobnej interpretácie
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 49 (11. 3.), p. 5
 • Brilantný klavír, zanietený dirigent
  Mimoriadny hudobný zážitok s filharmóniou
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 39 (25. 2.), p. 5
 • Svieži a radostný duch
  Náročné koncertné dielo vo Filharmónii
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 29 (11. 2.), p. 5
 • Labyrint sveta, raj srdca
  Na konzervatóriu bola prehliadka mladých organistov
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 244 (16. 12.), p. 5
 • Farebná bohatosť kráľovského nástroja
  Po 21. ročníku Medzinárodného organového festivalu
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 195 (7. 10.), p. 5
 • Invenčné premiéry
  Úspech umelcov nášho mesta
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 19 (28. 1.), p. 5
 • Zo sŕdc poslucháčov nikdy neodišla
  Vo Viedni s nezabudnuteľnou stálicou košickej opery
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 164 (23. 8.), p. 5
 • V pamäti ostali hostia
  Desať mesiacov v práci filharmonikov
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 132 (10. 7.), p. 7
 • Operný zákusok
  Po premiére Pimpinoného v štúdiu Smer
  1991 Košický večer, Košice year 2, 1991, no. 121 (24. 6.), p. 5
 • ŠFK v 22. koncertnej sezóne
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 22, p. 3
 • Dva hlboké zážitky
  Orchestrálne koncerty Košickej hudobnej jari
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 99 (23. 5.), p. 5
 • Virtuózi za kráľovským nástrojom
  O troch koncertoch Medzinárodného organového festivalu
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 94 (16. 5.), p. 5
 • Kazajka dramaturgie nespútala výkony
  Hodnotíme 21. koncertnú sezónu Štátnej filharmónie Košice
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 91 (11. 5.), p. 5
 • Pôsobivé kreácie sólistov i zboru
  Medzinárodná spolupráca na príprave opernej inscenácie
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 9 (29. 10.), p. 3
 • V znamení vzájomnej inšpirácie
  Pred záverom 21. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 85 (2. 5.), p. 5
 • Na klávesnici života
  K jubileu umelkyne, pedagogičky Ľudmily Kojanovej
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 82 (26. 4.), p. 3
 • Umelecky nevšedné stretnutia s hudbou
  Koncerty Štátnej filharmónie Košice uspokojili poslucháčov
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 71 (10. 4.), p. 3
 • Pôsobivé Grécke pašie
  Úspešné premiéry dávajú tušiť záujem obecenstva
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 66 (3. 4.), p. 3
 • Majme svoju tradíciu
  Nad novoročným koncertom filharmonikov
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 6 (9. 1.), p. 3
 • Zaslúžený aplauz sólistom
  Zmenám v programe sa koncerty nevyhli ani tentokrát
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 58 (22. 3.), p. 3
 • Martinů – sloboda – Slovensko
  Dôstojná spomienka na velikána našej hudby
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 43 (17. 12.), p. 3
 • Básnik tónov
  Pocta storočnici Bohuslava Martinů
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 34 (4. 12.), p. 3
 • Farby Mesačného svitu
  K umelecky vynikajúcemu recitálu Stanislava Zamborského
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 3 (15. 10.), p. 7
 • Vydarené syntetické divadlo
  Úspešný návrat muzikálu Fidlikant na streche
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 26 (6. 2.), p. 3
 • Vďaka východniarom za očarujúce chvíle
  Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 2 (3. 1.), p. 3
 • Hrať s dušou a láskou
  Deväťdesiatiny profesorky Márie Mašíkovej-Hemerkovej
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 2 (16. 10.), p. 3
 • Život plný umenia
  Dve významné jubileá sólistky Štátneho divadla Márie Adamcovej
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 191 (1. 10.), p. 3
 • Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty
  1990 Hudobný život, Bratislava year 1 (22), 1990, no. 14, p. 4
 • Najhodnotnejší koncert Petra Toperczera
  Aká bola Košická hudobná jar
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 117 (18. 6.), p. 3
 • Rozozvučať historicky vzácne nástroje
  Po skončení 20. medzinárodného organového festivalu
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 114 (13. 6.), p. 5
 • Radosť z muzicírovania
  Na KHJ prevaha komorných koncertov
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 109 (6. 6.), p. 5
 • Zanechal posolstvo ľudskosti
  Rozlúčili sme sa s národným umelcom Jánom Cikkerom
  1990 Košický večer, Košice year 1 (22), 1990, no. 1 (2. 1.), p. 3
 • Rozmer mystickosti v opere
  Grécke pašie v Košiciach
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 9 (25. 4.), p. 4
 • Karap, Ján – Urbančíková, Lýdia: Cieľ – humanizovať človeka
  Rozhovor s vedúcim odboru kultúry Národného výboru mesta Košice
  1989 Pravda year 70, 1989, no. 56 (7. 3.), p. 5
 • Atraktívne, pôsobivo
  Pucciniho Bohéma na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1989 Pravda year 70, 1989, no. 289 (8. 12.), p. 5
 • Za Jánom Šeflom
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 6, p. 7
 • November – december 1988 v Košickej filharmónii
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 4, p. 3
 • Autorský koncert Ladislava Holoubka
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 4, p. 4
 • ŠFK v septembri
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 22, p. 4
 • Dvadsiata [Tridsiata] štvrtá Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 15, p. 5
 • 20. koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice
  1989 Hudobná sezóna 1988/1989. Kritika 12, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava 1989, p. 57 – 71
 • Nabuccov úspech
  1988 Pravda year 69, 1988, no. 287 (6. 12.), p. 5
 • Z hudobného života Košíc
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 2, p. 3
 • Osemnásty medzinárodný organový festival v Košiciach, 16. – 17. mája 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 14, p. 4
 • Aprílové koncerty v Košiciach
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 14, p. 10
 • Devätnásta koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice
  1988 Hudobná sezóna 1987/1988. Kritika 9, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava 1988, p. 31 – 43
  (samostatná bibliografická príloha)
 • Bez väčšej výrazovej sily
  Premiéra baletu Legenda o láske v Košiciach
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 277 (25. 11.), p. 5
 • Smerovanie a perspektívy
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 270 (17. 11.), p. 5
 • Potreby a perspektívy
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 248 (22. 10.), p. 5
 • Výmena hodnôt, vzájomné poznávanie
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 229 (30. 9.), p. 5
 • Sú proti umeleckej priemernosti
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 224 (24. 9.), p. 5
 • Košická hudobná jar sa skončila s úspechom
  1987 Pravda year 68, 1987, no. 150 (30. 6.), p. 5
 • Premiéra divadelného experimentu
  1987 Pravda year 68, 1987, no. (1. 12.), p. 5
  (Štátne divadlo Košice)
 • Nebývalý záujem o nové dielo
  K premiére opery Na Zemplíne v Košiciach
  1987 Práca year 42, 1987, no. 9 (13. 1.), p. 6
 • Ostali znejúce myšlienky, hlboké emócie
  Za majstrom Jozefom Grešákom
  1987 Východoslovenské noviny, Košice year 36, 1987, no. 99 (29. 4.), p. 4
 • Z koncertov Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 7, p. 4
 • Viac dôvery mladým
  Hovoríme s Róbertom Stankovským, novým dirigentom Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 22, p. 4
 • Polakovičová, Viera – Hanuška, Alexander – Čížek, Vladimír – Urbančíková, Lýdia: Z podujatí Pražskej jari 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 13, p. 4
 • K slovu sa dostali mladí
  Koncertná činnosť Štátnej filharmónie v Košiciach
  1986 Pravda year 67, 1986, no. 299 (19. 12.), p. 5
 • Uspokojivý výsledok
  Premiéra talianskej opery na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1986 Pravda year 67, 1986, no. 29 (4. 2.), p. 5
 • Umelecká kvalita podmieňuje záujem
  Skončil sa medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar
  1986 Pravda year 67, 1986, no. 135 (11. 6.), p. 5
 • Veľké umenie nachádza ohlas
  Košická hudobná jar do druhej polovice
  1986 Pravda year 67, 1986, no. 125 (30. 5.), p. 5
 • Spevom vdychuje život. Zaslúžilý umelec Jozef Koder 60-ročný
  1986 Východoslovenské noviny, Košice year 35, 1986, no. 216 (13. 9.), p. 1 – 2
 • Koncerty Štátnej filharmónie Košice
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 6, p. 7
 • Šestnásty medzinárodný organový festival v Košiciach
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 12, p. 4
 • Potlesk najmä Verdimu
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 30
 • Necelá stovka koncertov
  Po 15. medzinárodnom organovom festivale v Košiciach
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 26
 • Skúška umeleckého majstrovstva
  Beethovenov Fidelio v Štátnom divadle Košice
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 12
 • Labutie jazero v pôvodnej verzii
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 6, p. 5
 • Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 5, p. 1, 3
 • Nový komorný súbor v Košiciach
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 23, p. 2
 • Za Júliusom Bavolyárom
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 22, p. 7
 • Karlovarské Mladé pódium
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 20, p. 5
 • Tridsiata Košická hudobná jar
  15. Medzinárodný organový festival
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 14, p. 1, 5
 • Umeleckosť rastie, návštevnosť klesá
  Činnosť Štátnej filharmónie Košice v prvom štvrťroku
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 99 (26. 4.), p. 5
 • Hudobný život na východnom Slovensku
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 56 (6. 3.), p. 5
 • Umelecké posolstvá tvorcov
  Začal sa 9. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 40 (16. 2.), p. 5
 • Neadekvátna podoba diela
  Eugen Onegin P. I. Čajkovského na košickej scéne
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 34 (9. 2.), p. 5
 • Bohatstvo umeleckých zážitkov
  Skončila sa 29. Košická hudobná jar
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 140 (15. 6.), p. 5
 • Zastúpenie slovenskej hudby
  Skončil sa 14. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 125 (29. 5.), p. 5
 • Dominanta kultúrneho diania
  Štátna filharmónia Košice v 15. koncertnej sezóne
  1984 Pravda year 65, 1984, no. 10 (12. 1.), p. 5
 • Stáročné klávesy zatiaľ neznejú
  1984 Život, Bratislava year 34, 1984, no. 33, p. 14 – 15
 • Pre hlboké estetické zážitky
  K hudobným podujatiam na východnom Slovensku v uplynulom roku
  1984 Východoslovenské noviny, Košice year 33, 1984, no. 1 (2. 2.), p. 3
 • V zrkadle návštevnosti
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 33
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Za Gejzom Toperczerom
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 4, p. 7
 • Jubilant Július Bavolyár
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 23, p. 7
 • S kvalitou rastie dôvera
  O činnosti Štátnej filharmónie v Košiciach
  1983 Pravda year 64, 1983, no. 94 (22. 4.), p. 5
 • Zaslúžený umelecký ohlas
  Štátne divadlo v Košiciach uviedlo Pucciniho Toscu
  1983 Pravda year 64, 1983, no. 265 (9. 11.), p. 5
 • Máme čo zlepšovať
  Koncertný život vo východoslovenskej metropole – Košiciach
  1983 Pravda year 64, 1983, no. 17 (21. 1.), p. 5
 • Svieži umelecký tvar
  K Roku českého divadla na košickej opernej scéne
  1983 Pravda year 64, 1983, no. 159 (8. 7.), p. 5
 • Východ si spieva...
  Pamiatke dirigenta, skladateľa, muzikanta
  1983 Východoslovenské noviny, Košice year 32, 1983, no. 285 (2. 12.), p. 4
 • Mladosť je krásna a sympatická
  Nástup mladých v obnovenej Traviate v Košiciach
  1982 Pravda year 63, 1982, no. 30 (5. 2.), p. 5
 • Vďačný scénický tvar
  Premiéra Dona Pasquala na košickej scéne
  1982 Pravda year 63, 1982, no. 239 (8. 10.), p. 5
 • Hudba vo východoslovenskej metropole
  Skončil sa 27. ročník hudobnej jari v Košiciach
  1982 Pravda year 63, 1982, no. 155 (2. 7.), p. 5
 • Traviata v novom rúchu
  O premiére opery Giuseppe Verdiho v košickom Štátnom divadle
  1982 Východoslovenské noviny, Košice year 31, 1982, no. 24 (29. 1.), p. 4
 • Umelecký úspech inscenácie
  1981 Pravda year 62, 1981, no. 99 (28. 4.), p. 5
 • Žatva umeleckých zážitkov
  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar
  1981 Pravda year 62, 1981, no. 141 (17. 6.), p. 5
 • Žatva umeleckých zážitkov
  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar
  1981 Pravda year 62, 1981, no. 141 (17. 6.), p. 5
 • Dobrý deň vám
  K 65. narodeninám hudobného skladateľa a klaviristu Gejzu Toperczera
  1981 Východoslovenské noviny, Košice year 30, 1981, no. 49 (27. 2.), p. 4
 • Príjemná Helena
  (Inscenácia opery J. Offenbacha Krásna Helena v Divadle Jonáša Záborského v Prešove)
  1981 Film a divadlo, Bratislava year 25, 1981, no. 2, p. 27
 • Košické kvarteto v bilancii i plánoch
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 9, p. 7
 • Urbančíková, Lýdia – Skřepek, Roman: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 13, p. 4
 • XI. medzinárodný organový festival v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 13, p. 4
 • Veľké dielo v dôstojnej podobe
  Don Giovanni na scéne divadla v Košiciach
  1980 Pravda year 61, 1980, no. 49 (27. 2.), p. 5
 • Vtipná inscenácia klasiky
  Po prešovskej premiére Krásnej Heleny
  1980 Pravda year 61, 1980, no. 252 (24. 10.), p. 5
 • Vďačíme za statočnú prácu
  Don Carlos na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach
  1980 Pravda year 61, 1980, no. 222 (19. 9.), p. 5
 • Dramaturgický prínos
  Štátna filharmónia v Košiciach po ďalších úspechoch
  1980 Východoslovenské noviny, Košice year 29, 1980, no. 39 (15. 2.), p. 4
 • Vyzvanie do tanca
  Nová inscenácia v repertoári košického baletu
  1980 Východoslovenské noviny, Košice year 29, 1980, no. 138 (13. 6.), p. 4
 • Strieborné sviatky hudby
  Štvrťstoročie jarných hudobných festivalov v Košiciach
  1980 Východoslovenské noviny, Košice year 29, 1980, no. 103 (1. 5.), p. 12 – 13
 • Piková dáma
  1980 Film a divadlo, Bratislava year 24, 1980, no. 3, p. 24 – 25
 • Lela
  1980 Film a divadlo, Bratislava year 24, 1980, no. 3, p. 25
  (Kolchidská legenda. Gruzínska operná novinka na scéne Štátneho divadla Košice)
 • Don Carlos
  1980 Film a divadlo, Bratislava year 24, 1980, no. 24, p. 25
 • Štátna filharmónia Košice v Španielsku
  1980 Hudobný život, Bratislava year 22, 1980, no. 20, p. 6
 • II. abonentný cyklus koncertov Štátnej filharmónie Košice
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 6, p. 6
 • Bystrík Režucha v Mexiku
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 28, p. 6
 • XXV. Košická hudobná jar
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 15, p. 4
 • Otázniky prázdnych sedadiel
  Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach
  1979 Východoslovenské noviny, Košice year 28, 1979, no. 283 (30. 11.), p. 4
 • (lu): Liaheň budúcich hviezd?
  Po VII. ročníku súťaže o Košický zlatý poklad
  1979 Východoslovenské noviny, Košice year 28, 1979, no. 269 (14. 11.), p. 4
 • Zašifrovaný Čipollino
  Na okraj košickej inscenácie baletu Karena Chačaturjana
  1979 Východoslovenské noviny, Košice year 28, 1979, no. 149 (27. 6.), p. 4
 • Prínos dramaturgický i umelecký
  Na okraj XXIV. Košickej hudobnej jari
  1979 Východoslovenské noviny, Košice year 28, 1979, no. 125 (30. 5.), p. 4
 • Faust a Margaréta
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 9, p. 25 – 26
 • Veselá vdova
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 26, p. 24
 • Carmen
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 18, p. 24 – 25
 • Bohatý dramaturgický výber
  K priebehu jarných hudobných festivalov vo Východoslovenskom kraji
  1978 Východoslovenské noviny, Košice year 27, 1978, no. 89 (15. 4.), p. 4
 • Namiesto kytice
  Zaslúžilý umelec Ladislav Holoubek 65-ročný
  1978 Východoslovenské noviny, Košice year 27, 1978, no. 192 (16. 8.), p. 3
 • Získala ďalších poslucháčov
  Na záver XXIII. Košickej hudobnej jari
  1978 Východoslovenské noviny, Košice year 27, 1978, no. 138 (14. 6.), p. 4
 • Rozpačitý Hrnčiarský bál
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 4 (27. 2.), p. 5
 • Spomienka na Karola Fischera
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 2, p. 2
 • Po XXIII. Košickej hudobnej jari
  Symfonické koncerty
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 16 (28. 8.), p. 5
 • Košické kvarteto v Alžíri
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 12 (19. 6.), p. 6
 • Zalatnay, Sarolta – Urbančíková, Lýdia: Sarolta v Československu
  1978 Populár year 10, 1978, no. 1, p. 17
 • Hudobná sonda: O hudobnej činnosti v okrese Poprad
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 1, p. 1, 8
 • Košické kvarteto s novým úväzkom
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 18, p. 5
 • Cieľ: húževnato pracovať
  O Štátnej filharmónii hovoríme s jej šéfdirigentom Bystríkom Režuchom
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 13, p. 3
 • Za Antonom Cígerom
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 12, p. 7
 • S celým srdcom odišiel
  1976 Východoslovenské noviny, Košice year 25, 1976, no. (26. 5.), p. 4
  (Anton Cíger)
 • Jozef Konder päťdesiatročný
  1976 Východoslovenské noviny, Košice year 25, 1976, no. (17. 9.), p. 4
 • Scientific reviews
 • Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918
  1983 Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, East-Slovak Publishing House, Košice 1983
  (496 s., 1. vyd.)


« back to list Updated: 02. 01. 2020