Personality profile

Photo: Terézia Ursínyová Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Terézia Ursínyová

28 May 1942 Nitra

musicology, critics, reviewers, , music advisoring

Bio

Bio

1960 – 1965
Comenius University Philosophical Faculty in Bratislava (musicology and musical education), 1969 title of PhDr.
1965 – 1968
methodologist in the Regional Enlightenment Centre in Banská Bystrica, later editor of the daily Smer in Banská Bystrica
1968 – 1978
deputy editor-in-chief of the magazine Hudobný život
1978 – 1986
secretary of the Commission of Concert Artists, later of the Commission of Musicologists in the Slovak Composers’ Union
1986 – 1988
dramaturge of the Chamber Opera of Slovak Philharmonia
1988 – 1990
press secretary of Slovak Philharmonia
1990 – 1999
deputy editor-in-chief of the magazine Slovenka

In musico-critical and theoretical activity her orientation was mainly towards musical theatre (operetta, musical, opera).

During her professional career she focused mainly on mapping and commenting on current musical life in Slovakia. She was one of the founding editors of the magazine Hudobný život, where she published many articles, reviews, studies, along with other periodicals and the daily press. She is the author of dozens of musico-verbal programmes for Slovak radio and scripts on music for Slovak Television.

In her book The Ways of the Operetta she offered a view of the history and contemporary state of this theatrical genre, and also of the Slovak musical. She faithfully remained with the issues of musical theatre, including in the memoir which she prepared together with Mária Kišonová-Hubová under the title Volali ma Mimi (They Called Me Mimi, 2001) and in a book on the leading dramatic soprano of the Slovak National Theatre Opera, Elena Kittnarová: Život na dvoch scénach (Life in Two Scenes, 2004).

Bibliography

 • Kolačanová, Zuzana – Ursínyová, Terézia: Umelec potrebuje 24 hodín, aby sa zreálnil
  Tvrdí v rozhovore muzikologička Terézia Ursínyová
  2013 Beauty & Woman, Bratislava year 10, 2013, no. 4, p. 71 – 73
 • Jurčo, Milan – Ursínyová, Terézia: Chýba reflexia vážneho umenia
  Rozhovor s Teréziou Ursínyovou
  2012 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin year IV.+128, 2012, no. 12, p. 42 – 49
 • Jurčo, Martin: Jej cesta do sveta hudby viedla aj cez Trnavu
  2012 Novinky z radnice, Trnava year 23, 2012, no. 5, p. 28 – 30
  (Terézia Ursínyová – muzikológia)
 • Mojžišová, Michaela: Terézia Ursínyová: Život na dvoch scénach: Elena Kittnarová
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 2, p. 45 – 46
 • Schindlerová, Agáta: Terézia Ursínyová: Život na dvoch scénach. Elena Kittnarová
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 1, p. 101 – 102
 • Földešová, Marta: Terézia Ursínyová – Mária Kišonová-Hubová: Volali ma Mimi
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 2, p. 303 – 304
 • Blaho, Vladimír: Volali ma Mimi
  2002 Javisko. Divadelná revue, National Cultural Centre, Bratislava year 34, 2002, no. 4, p. 43
 • Blaho, Vladimír: Terézia Ursínyová, Mária Kišonová-Hubová: Volali ma Mimi
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 45
 • Palovčík, Michal: Volajú ju Mimi
  2002 Literárny týždenník, Bratislava year 15, 2002, no. 3, p. 11
 • Vajda, Igor: Recenzujeme: Terézia Ursínyová: Cesty operety
  Vývoj slovenského hudobno-zábavného divadla, Opus, Bratislava, 1982
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 10, p. 4
  (164 s., 1. vyd.)
 • Personal bibliography
 • Nepočúvaj svoj vek!
  2019 Hudobný život year 50, 2019, no. 12, p. 33
 • Za majstrom ľahkonohej múzy - Zdeněk Macháček (1928 – 2017)
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 1 – 2, p. 43
 • Za priateľom Vladom Čížikom
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 1 – 2, p. 9
 • Books
 • Ursínyová, Terézia: Zlaté hlasy
  2014 Perfekt, Bratislava 2014
  (163 s., 1. vyd.)
 • Život na dvoch scénach
  Zv. 4
  2005 Slovak Library for the Blind of Matej Hrebenda in Levoča, Levoča 2005
  (v Braillovom písme)
 • Život na dvoch scénach
  Zv. 1, Zv. 2, Zv. 3
  2004 ARM 333, Bratislava 2004
  (v Braillovom písme)
 • Život na dvoch scénach. Elena Kittnarová
  2004 ARM 333, Bratislava 2004
  (161 s., 1. vyd.)
 • Ursínyová, Terézia – Kišonová-Hubová, Mária: Volali ma Mimi
  2001 The Theatre Institute, Bratislava 2001
  (117 s., 1. vyd.)
 • Ursínyová, Terézia – Godár, Vladimír – Viskup, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000
  2000 Slovak Philharmonic, Bratislava 2000
  (84 s., 1. vyd.)
 • Národná umelkyňa Elena Kittnarová
  Život na dvoch scénach
  1992 Bratislava 1992
  (267 s., 1. vyd., b. v.)
 • Fellegi, Pavol – Horváth, Vladimír – Mokrý, Ladislav: Slovenská filharmónia
  1989 Tatran, Bratislava 1989
  (122 s., 1. vyd.)
 • Cesty operety
  Vývoj slovenského hudobno-zábavného divadla
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (192 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Dejiny hudby PhDr. Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015, p. 107 – 114
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Najvýznamnejší odkaz a klenot trnavského majstra
  Nad výročím vzniku Jednotného katolíckeho spevníka
  2007 Viera a život, Trnava year 17, 2007, no. 4, p. 41 – 45
 • Publikačná činnosť Alexandra Moyzesa a jeho súčasníkov v časopise Elán
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 163 – 170
 • Herec s erbom viery
  2004 Gustáv Valach. Herec pokory a vzdoru. Zborník, , Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2004, p. 53 – 56
  (182 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla, zv. 11)
 • Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Bratislava 2002, p. 25 – 27
 • Celo Radványi a hudobno-zábavné divadlo
  1999 Radványi, Peter (zost.): Celo Radványi Ercé 1911 – 1978, Elenprint, Bratislava 1999
  (69 s., 1. vyd.)
 • Hudobno-zábavné divadlo v 20. storočí
  1999 Mistrík, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1999
  (539 s., 1. vyd.)
 • JUDr. Pavol Braxatoris (1909 – 1980)
  Ševčíková, Zora (zost.): Pavol Braxatoris. Výber z tvorby libretistu a textára JUDr. Pavla Braxatorisa
  1998 Tália-press, Bratislava 1998, p. 240 – 243
  (302 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla)
 • Janka Guzová a kanadskí Slováci
  1997 Guzová, Janka: Piesňou otvárala srdcia. Z rukopisu Janky Guzovej-Beckovej vybral a upravil Stanislav Muntág, Matica slovenská, Martin 1997
  (134 s., 1. vyd.)
 • Hviezda padá hore – umelecký profil Lucie Popp
  1996 Bulletin k 1. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže Lucia Popp v Bratislave, Bratislava 1996
 • Muzikológ európskeho významu PhDr. Ernest Zavarský
  1994 Verbum year 5, 1994, no. 1, p. 45 – 46
 • Nové skutočnosti o rodinných vzťahoch vnučky skladateľa prof. Dagmar Sturliovej-Bellovej
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1993, p. 193 – 198
 • Postavenie Gejzu Dusíka v slovenskej hudbe
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 10, p. 5
 • Gejza Dusík
  1992 Bratislava 1992
  (s. n.)
 • Dve speváčky – dve osobnosti. Magdaléna Hajóssyová
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 37, 1989, no. 1, p. 35 – 55
 • Dve speváčky – dve osobnosti. Elena Kittnarová
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 37, 1989, no. 1, p. 16 – 34
 • Heslá do Encyklopédie dramatických umení Slovenska. A – L. M – Ž
  1989, 1990 Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1989, 1990
 • Majster ľahkej múzy
  Za národným umelcom Gejzom Dusíkom
  1988 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 20, 1988, no. 8, p. 4 – 5
 • Opereta na javisku SND v rokoch 1920 – 1945
  1987 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1987
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Tradícia hudobných liet v Trenčianskych Tepliciach 1947 – 1986
  1986 Zborník 50 rokov hudobných liet v Trenčianskych Tepliciach, Trenčianske Teplice 1986
  (Československé štátne kúpele)
 • Písomné a osobné kontakty českých a slovenských skladateľov v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia
  1986 Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1986
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)
 • Zabudnutá opereta, objavený autor?
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 19, p. 8
  (Otto Bröckner – český skladateľ a hudobník, husle)
 • Libretista a prekladateľ Jarko Kaiser-Elen a jeho vzťah k DAV-u
  1984 Zborník Muzikologické bilancie ’82. Výber z referátov z konferencií 26. apríla a 23. novembra 1982, Dom ROH, Slovak Composers Union, Bratislava 1984
  (98 s., 1. vyd.)
 • Gabauer, Alfréd – Ursínyová, Terézia: Česko-slovenské vzťahy na pôde spevoherného žánru
  1983 Mrlian, Rudolf (zost.) a kol.: Storočnica českého divadla. Vzťahy medzi českým a slovenským divadlom, Tatran, Bratislava 1983
  (128 s., 1. vyd.)
 • Z dejín slovenskej operety po roku 1945
  1982 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 30, 1982, no. 4, p. 433 – 451
 • Desať ročníkov Hudobného života a slovenská kritika
  1982 Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1982
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1979, 8. – 9. októbra 1979)
 • Hudobná kritika v časopise Elán
  1982 Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1982
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1979, 8. – 9. októbra 1979)
 • Marginálie k vývoju hudbno-zábavného divadla na Slovensku
  1981 Grun, Bernard: Dejiny operety, Opus, Bratislava 1981
  (656 s., 1. vyd.)
 • Režijná práca Branislava Krišku
  1979 Zborník Zväzu slovenských skladateľov, Bratislava 1979
 • Gejza Dusik
  1974 Slovak Music Fund, Bratislava 1974
  (6 s., skladačka)
 • Art Critique and Journalism
 • Cyrano nezostarol – ani jeho hudba
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 6, p. 34
 • Zborové umenie z operného javiska
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 4, p. 27
 • Lucia di Lammermoor s vynikajúcim Flórezom
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 3, p. 37
 • Neopakovateľná primadona opery, operety a muzikálu
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 3, p. 32
 • Efektný Otello mimo BHS
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 11, p. 33
 • Bohatí Bedári na Novej scéne
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 10, p. 31
 • Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 10, p. 30
 • V SND mal koncert Pavol Bršlík – náš veľký tenorista vo svete umenia
  2019 In: operaslovakia.sk/v-snd-mal-koncert-pavol-brslik-nas-velky-tenorista-vo-svete-umenia/
  Opera Slovakia 2019
 • Orchestre nestarnú – ani 70-ročná Slovenská filharmónia, ktorá otvorila 71. koncertnú sezónu
  2019 In: operaslovakia.sk/orchestre-nestarnu-ani-70-rocna-slovenska-filharmonia-ktora-otvorila-71-koncertnu-sezonu/
  Opera Slovakia 2019
 • Melos-Étos so silou spievaného slova a hranej hudby
  2019 In: operaslovakia.sk/melos-etos-so-silou-spievaneho-slova-a-hranej-hudby/
  Opera Slovakia 2019
 • Slovenská filharmónia vynikla viac v romantickom duchu
  2019 In: operaslovakia.sk/slovenska-filharmonia-vynikla-viac-v-romantickom-duchu/
  Opera Slovakia 2019
 • Eva Blahová a jej reťaz života v speve
  2019 In: operaslovakia.sk/eva-blahova-a-jej-retaz-zivota-v-speve/
  Opera Slovakia 2019
 • Vynikajúca Slovenská filharmónia s dirigentom Pinchasom Steinbergom na záver BHS 2019
  2019 In: operaslovakia.sk/vynikajuca-slovenska-filharmonia-s-dirigentom-pinchasom-steinbergom-na-zaver-bhs-2019/
  Opera Slovakia 2019
 • Hommage à Bartolomej Urbanec
  2018 year 50, 2018, no. 12, p. 40
 • Viedeň: Trójania a nezabudnuteľná kráľovná Kartága
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 11, p. 37
 • Nadmieru rozohraná buffa
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 4, p. 31
 • Viedeň: Chovančina po prestávke
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 10, p. 28
 • Aká bola operná sezóna 2015/2016?
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 9, p. 30
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 7 – 8, p. 10
 • Komorný orchester Konzervatória ožil
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 5, p. 13
 • Moyzesovci s novým primáriom
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 4, p. 7
 • Ruský komorný večer
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 7 – 8, p. 5
 • Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 6, p. 5
 • Bohdan Warchal - muž, ktorý má planétu
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 3, p. 5
 • S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 1 – 2, p. 3
 • Albrechtina
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 5, p. 4
 • Schneiderove i Bršlíkove piesne
  2014 Literárny týždenník, Bratislava year 27, 2014, no. 31 – 32, p. 5
  (Mikuláš Schneider-Trnavský – skladateľ, Pavol Bršlík – tenor)
 • Za Pavlom Baginom
  2013 Literárny týždenník, Bratislava year 26, 2013, no. 3 – 4, p. 14
  (Pavol Bagin – skladateľ)
 • Heroína opernej scény
  2012 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 25, 2012, no. 7 – 8, p. 15
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Boyband s dominujúcim tancom
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 5, p. 25
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 3, p. 39
 • Návšteva z Paríža
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 1 – 2, p. 40
  (Éva Pataki, muzikál, Nová scéna, Bratislava, réžia: Ivan Holub, dirigent a úprava piesní: Ľubomír Dolný)
 • Florentský Slovák
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 23, 2010, no. 33 – 34, p. 13
 • Omša za nás
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 23, 2010, no. 33 – 34, p. 12
  (Roman Berger – skladateľ, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Hudobné echá
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 23, 2010, no. 3 – 4, p. 9
 • Za Petrom Toperczerom
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 23, 2010, no. 29 – 30, p. 2
  (Peter Toperczer – skladateľ)
 • Dokumenty – historický poklad SND
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 23, 2010, no. 29 – 30, p. 11
 • Bohuš Hanák
  2010 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 23, 2010, no. 11 – 12, p. 2
  (Bohuš Hanák – barytón)
 • Odišiel veľký slovenský spevák
  2010 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 21 (25), 2010, no. 12, p. 2
  (nekrológ, Bohuš Hanák – barytón)
 • Ursínyová, Terézia – Krajči, Mirko: Cesta k slobode vždy vedie cez veľké bolesti a práve tie sú najlepšou hybnou silou, aby sme so sebou niečo urobili
  2010 Viera a život, Trnava year 20, 2010, no. 6, p. 12 – 15
 • Veľký slovenský barytonista a národovec – Bohuš Hanák 85-ročný
  2010 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 13, 2010, no. 5, p. 10
 • Nová scéna: muzikál i opereta
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 9, p. 23 – 25
 • Slovenská filharmónia jubilujúca 1949 – 2009
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 7 – 8, p. 29 – 31
 • Júnové premiéry Mirka Krajčiho
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 7 – 8, p. 13
 • Pavol Zelenay, Ladislav Šoltýs: Hudba – tanec – pieseň
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 6, p. 38 – 39
 • Vlastimil Harapes primo ballerino
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 6, p. 37
 • Úspešný “žobráčik z Umbrie”
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 6, p. 23 – 24
  (réžia a libreto: Martin Kákoš, hudba: Gabo Dušík, texty piesní: Martin Sarvaš, muzikál, Nová scéna, Bratislava)
 • Stravinskij s otáznikmi
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 5, p. 27
 • Ursínyová, Terézia – Juráš, Ján: Sprievodca cestami umenia
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 5, p. 6 – 7
  (Ján Juráš, Agentúra AP projekt)
 • SĽUK cez mikroporty
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 5, p. 26
 • Dámsky komorný orchester v zrelom veku
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 6
 • Peter Brenkus: Hudba v obraze – srdce s rozumom v zákryte
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 26 – 28
 • Ferdinand Klinda: Kráľovský nástroj a ja
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 11 – 12, p. 57
  (Knižná revue, 2009, roč. 19, č. 24, s. 11)
 • Karol Medňanský: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 10, p. 38 – 39
 • Najkrajšie z operiet
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 1 – 2, p. 38 – 39
 • Strhujúce tanečné divadlo
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 1 – 2, p. 23
  (réžia a choreografia: Ondrej Šoth, libreto: Zuzana Mistríková a Ondrej Šoth, hudba: Georges Bizet, Rodion Ščedrin, Deep Forest, Nová scéna, Bratislava)
 • Mojmírov syn sa vrátil
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 9 – 10, p. 9
  (Mojmír Hanák, Hanák, rodina)
 • Božská Edita
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 41 – 42, p. 13
 • Slovenská filharmónia – v novej situácii – a “starých” priestoroch
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 37 – 38, p. 11
 • Metropolitná opera v Aréne
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 33 – 34, p. 13
 • Vesmír detí
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 25 – 26, p. 13
  (Eva Šušková – soprán)
 • Výtvarná stigma
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 23 – 24, p. 12
 • Odklínanie klasika
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 21 – 22, p. 12 – 13
  (Anton Zimmermann)
 • Príbeh huslistu
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 17 – 18, p. 13
  (Peter Šaray)
 • So synom na opernom pódiu
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 22, 2009, no. 1 – 2, p. 12 – 13
  (Ľubica Rybárska – soprán)
 • Domov nie je miesto, ale stav duše – florentský Slovák Stano Dusík
  2009 Viera a život, Trnava year 19, 2009, no. 3, p. 33 – 37
 • Johan Sebastian Bach: Pašie a Omša h mol – nadkonfesionálne posolstvo veľkého umelca
  2009 Viera a život, Trnava year 19, 2009, no. 2, p. 56 – 59
 • Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok
  2009 Viera a život, Trnava year 19, 2009, no. 2, p. 85 – 87
 • Ursínyová, Terézia – Šoth, Ondrej: Zaujíma ma človek v krízovej životnej situácii
  Umelecký šéf baletu Štátneho divadla Košice, choreograf a režisér Ondrej Šoth
  2008 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 56, 2008, no. 1, p. 63 – 76
 • Žalmy v Slovenskom rozhlase
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 7, p. 2
  (Alexander Zemlinsky, Cantare Con Vivo, Oakland, California, dirigent: David Morales)
 • Prvý rok prvej redaktorky
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 7, p. 7 – 11
 • Košická divadelná dielňa
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 7, p. 20 – 21
  (Štátne divadlo Košice, Sezóna 2007/2008)
 • Shakespeare po pár storočiach
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 6, p. 25
  (Leonard Bernstein – dirigent, skladateľ, Nová scéna, Bratislava, réžia: Ján Ďurovčík, autor hudby: Leonard Bernstein)
 • Introducing Shannon Lee
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 6, p. 36
  (Lee Shannon, nahrávka CD, recenzia)
 • Keď pred dvomi rokmi v júli...
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 5, p. 4
  (Bilbao trio, Bilbao, Španielsko, Luis Alberto Requejo, Flora Gomez, Richard Vandra - violončelo)
 • Ján Móry: Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen (Piesne)
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 5, p. 37
 • V trinástej komnate Júliusa Móžiho
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 3 – 4, p. 40 – 42
 • Dusík by sa asi nebavil-
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 3 – 4, p. 34 – 35
  (Gejza Dusík, Divadlo Andreja Bagara, Nitra, réžia: J. B. Box, hudobné naštudovanie: Július Selčan)
 • Zdeněk Macháček: Muž za (dirigentským) pultom
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 12, p. 38
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  43. ročník, 23. novembra – 7. decembra 2007
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 1 – 2, p. 10
 • V konkurencii významných zahraničných orchestrov...
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 1 – 2, p. 10
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Organová virtuózka
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 9 – 10, p. 13
  (Bernadetta Šuňavská, Slovenský rozhlas, Bratislava)
 • Životný projekt – Beethoven
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 5 – 6, p. 13
  (Daniela Varínska – klavír, koncert, Bratislava)
 • “Velúrová” Kožená
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 41 – 42, p. 15
  (Magdaléna Kožená, piesňové recitály, Bratislava, 2. 11. 2008)
 • Ursínyová, Terézia – Valach, Ján: V krútňavách života
  Hovoríme so skladateľom Jánom Valachom
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 31 – 32, p. 9
  (Ján Valach)
 • Osobnosť vo filharmónii
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 23 – 24, p. 13
  (Peter Feranec, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Vynikajúci Suchoň, geniálny klavirista
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 21 – 22, p. 12
 • Slovenský husľový virtuóz
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 15 – 16, p. 13
  (Dalibor Karvay, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Koncerty na internete
  2008 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 21, 2008, no. 13 – 14, p. 12
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, koncerty)
 • Zost. Milan Hudáček SJ: Jezuiti
  Pätnásť rokov obnoveného života na Slovensku
  2008 Viera a život, Trnava year 18, 2008, no. 3, p. 83 – 87
 • Salezián Stanislav Kmotorka – takmer zabudnutý skladateľ vo Florencii
  2008 Viera a život, Trnava year 18, 2008, no. 2, p. 40 – 42
 • Dusíkovský galavečer na Novej scéne
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 7 – 8, p. 40 – 41
 • Košická divadelná hygiena
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 7 – 8, p. 38 – 39
  (Štátne divadlo Košice, Sezóna 2006/2007)
 • Vyhostené (?) dieťa múz
  Opereta a jej slovenský tvorca Gejza Dusík (1. 4. 1907 Zavar – 5. 5. 1988 Bratislava)
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 5, p. 24 – 27
 • Nostalgický návrat Dusíka
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 5, p. 22 – 23
  (Gejza Dusík, Divadlo Aréna, Bratislava, réžia: Rastislav Ballek, úprava libreta: Peter Valo a Štefan Fejko)
 • Za Klárou Havlíkovou-Bartoškovou...
  (15. 10. 1931 Martin – 2. 2. 2007 Bratislava)
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 3, p. 40
  (Klára Havlíková-Bartošková – klavír)
 • Džez vo filharmónii
  2007 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 20, 2007, no. 7 – 8, p. 13
  (Bratislava Hot Serenaders, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Lúčnica bez hraníc
  2007 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 20, 2007, no. 3 – 4, p. 12 – 13
 • Keď hudba inšpiruje
  2007 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 20, 2007, no. 13 – 14, p. 8
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Organisti v našich chrámoch alebo Pán Boh si zaslúži dobrú hudbu
  2007 Viera a život, Trnava year 17, 2007, no. 3, p. 13 – 22
 • Ursínyová, Terézia – Šoth, Ondrej: Tanec je obraz duše
  2007 Pravda, Bratislava year 17, 2007, no. 276 (1. – 2. 12.), p. 1, 3
  (Štátne divadlo Košice)
 • Sopranistka Magdaléna Hajóssyová
  V mozartovskom roku – nielen o Mozartovi
  2006 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 54, 2006, no. 4, p. 678 – 693
 • Čas je taká zvláštna vec
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 9, p. 16
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Španielska (dvoj)hodinka
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 9
  (Richard Vandra – violončelo, Bilbao trio, Španielsko)
 • Operný zápisník
  II. Medzinárodný festival hudobného divadla v Bratislave
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 7 – 8, p. 28
 • Jubileá...
  Operetná primadona – operná heroína
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 7 – 8, p. 49
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Speváci srdca...
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 6, p. 12 – 13
  (Spevácky zbor mesta Bratislavy, dirigent, zbormajster: Ladislav Holásek)
 • Jubilujúci filharmonický zbor
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 6, p. 11
  (Slovenský filharmonický zbor, Bratislava, zbormajsterka: Blanka Juhaňáková)
 • Dvanásta Pocta Lucii
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 5, p. 9
  (Lucia Poppová – soprán)
 • Výnimočný talent
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 3, p. 6
  (Jakub Čižmarovič – klavír)
 • Veselá “malá” vdova
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 2, p. 13
  (Franz Lehár: Veselá vdova, opereta, Štátna opera Banská Bystrica, premiéra: 16. a 17. decembra 2005)
 • Etela Čárska (28. februára 1941)
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 2, p. 31
  (Etela Čárska – hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase)
 • Jozef Bednárik a jeho rozlúčkový Divotvorný hrniec
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 11 – 12, p. 26
  (Divadlo Andreja Bagara, Nitra, réžia: Jozef Bednárik, úprava: Jozef Bednárik, Svetozár Sprušanský)
 • Banskobystrický Trubadúr v aktualizovanom šate
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 11 – 12, p. 22
  (réžia: Pavol Smolík, Giuseppe Verdi: Trubadúr, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Veselá vdova v kurze
  2006 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 19, 2006, no. 3 – 4, p. 12
  (Franz Lehár, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Kultúra a médiá
  2006 Viera a život, Trnava year 16, 2006, no. 1, p. 3 – 9
 • Pre znalcov zostal géniom melódie
  Hudba a piesne Gejzu Dusíka si našli cestu k srdciam ľudí rôznych generácií
  2005 Verejná správa, Bratislava year 60, 2005, no. 6, p. 26 – 27
 • Hravý Nápoj lásky
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 9 – 10, p. 32 – 33
  (Gaetano Donizetti: Nápoj lásky, Operné štúdio VŠMU, Bratislava, 15. – 16. mája 2005)
 • Auditórium Reduty k 30. výročiu založenia Moyzesovho kvarteta
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 6, p. 22
  (Boris Lenko – akordeón, Tibor Kováč – husle)
 • Pocta Lucii Poppovej
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 5, p. 21
  (Lucia Popp – soprán)
 • Slovenská filharmónia
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 5, p. 15
  (Slovenský filharmonický zbor, Leoš Svárovský – dirigent)
 • Želka Gaburová (4. 7. 1913 – 21. 10. 2005)
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 6
 • Händlov Mesiáš
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 21
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, Zbor Bamberských symfonikov, dirigent: Rolf Beck)
 • Bohéma v štandarde
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 35
  (Giacomo Puccini: Bohéma, Štátna opera Banská Bystrica, 21. – 22. októbra 2005)
 • Klinda, Ferdinand – Ursínyová, Terézia: O srdci, krvi a vôli
  Zhovárame sa s organistom Prof. MUDr. Ferdinandom Klindom
  2004 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 7, 2004, no. 6, p. 8 – 9
 • Krása slovenskej biedy-
  Nad výstavou fotografií Igora Grossmanna Okno domova
  2004 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 7, 2004, no. 10, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Chytila zubáča
  [s Ľubicou Rybárskou sa zhovárala] Terézia Ursínyová
  2004 Zdravie, jún, Bratislava year 60, 2004, p. 111
  (Ľubica Rybárska – soprán)
 • Bonviván a hviezda slovenskej operety
  F. K. Veselý vždy spomínal na svoj bohatý umelecký život s úsmevom
  2004 Verejná správa, Bratislava year 59, 2004, no. 21, p. 26 – 27
  (František Krištof-Veselý – slovenský spevák, herec a režisér)
 • Priekopníci slovenskej opery
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 2
  (Janko Blaho, Helena Bartošová-Schützová, monografia)
 • S faktami – aj impresiami
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 2, p. 187 – 190
  (Janko Blaho, semináre spomienkové, zborník)
 • Basista Sergej Kopčák: predovšetkým fakty-
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 52, 2004, no. 2, p. 154 – 162
 • Volali ju Mimi...
  (17. marca 1915 Láb – 11. augusta 2004 Bratislava)
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 2 – 3
 • Ursínyová, Terézia – Hromada, Rudolf: Nielen peniaze, ale vzťah ku kultúre...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 23 – 25
  (Rudolf Hromada – riaditeľ, Štátna opera Banská Bystrica, Sezóna 2003/2004)
 • Viva la mamma v štýle frašky
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 7 – 8, p. 37
  (Gaetano Donizetti: Viva la mamma - komická opera, Štátna opera Banská Bystrica, 28. mája 2004)
 • Benefícium
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 5, p. 19
  (Eva Garajová - mezzosoprán, Marián Lapšanský - klavír, Koncertná sieň Klarisky, 17. apríla 2004)
 • Maratón umenia a práce
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 5, p. 3
  (Ferdinand Klinda)
 • Opera bez kravaty
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 5, p. 25, 27
  (Gioacchino Rossini: Barbier zo Sevilly, koprodukčná inscenácia: Divadlo Aréna, Bratislava, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, 20. – 22. apríla 2004, réžia: Pavol Smolík)
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Ľubica Rybárska: "...bol to môj Mount Everest"
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 28 – 29
  (Ľubica Rybárska – soprán)
 • Carmen po štvrté v Banskej Bystrici
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 31, 33
  (Georges Bizet: Carmen, Štátna opera Banská Bystrica, 12. – 13. marca 2004)
 • Televízny zápisník
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 6
  (Slovenská televízia, Bratislava, relácie hudobné: Velikáni hudby)
 • K jubileu Petra Mikuláša
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 2, p. 4
  (Peter Mikuláš – bas)
 • Tlkot viedenskej krvi
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 2, p. 25 – 26
  (Johann Strauss: Viedenská krv – opereta, Štátna opera Banská Bystrica, 19. – 20. decembra 2003)
 • Stretnutie Európanov
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 2, p. 23
  (Schengen Chamber Orchestra, Luxembursko, dirigent: Jack Martin Händler, koncert: 21. januára 2004)
 • Adam Šangala – guláš, ktorý chutí (?)
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 31, 33
  (Adam Šangala - pôvodný slovenský muzikál, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 28. – 29. novembra 2003, hudba: Vašo Patejdl, réžia: Jozef Bednárik)
 • V komornom tóne
  2004 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 17, 2004, no. 24 – 25, p. 14
 • Piesňou otvárala ľuďom srdcia
  Janka Guzová: “Spev unáša ma do čarovného sveta krásy, kdesi nad oblaky”
  2003 Verejná správa, Bratislava year 58, 2003, no. 12, p. 26 – 27
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Schindlerová, Agata – Ursínyová, Terézia: Schindlerovej zoznam
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 9, p. 12 – 13
  (Agata Schindlerová – slovensko-nemecká muzikologička)
 • O živote, láske a smrti
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 7 – 8, p. 31 – 32
  (Giacomo Puccini, Štátne divadlo Košice, Sezóna 2002/2003)
 • Dvakrát SOSR
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 7 – 8, p. 27
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu)
 • Ursínyová, Terézia – Móžiová, Danica: Spomienka... Aladár Móži (1923 – 1989)
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 7 – 8, p. 10 – 11
  (Aladár Móži – husle, Slovenské kvarteto)
 • Jubileá... Želmíra Gaburová. Dobrá duša našej hudby
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 6, p. 5
  (pracovníčka Zväzu slovenských skladateľov)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 6, p. 14 – 15
  (relácia Ars musica)
 • Rozhlasový zápisník
  Stereokompozícia o Jozefovi Grešákovi...
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 12
  (Nová slovenská hudba 2002)
 • Gizela Veclová. Prvá dáma slovenského muzikálu
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 5, 11
  (Gizela Veclová – herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • Keď kritik muzicíruje (namiesto recenzie)
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 28
  (Vladimír Čížik - muzikológ, klavír, koncert: 23. marca 2003)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 4, p. 10
  (Akcenty, rezonancie; Stretnutie nad partitúrou)
 • Spomienka na Luciu
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 4, p. 21
  (Lucia Poppová - soprán, Hommage à Lucia Popp, Cappella Istropolitana, koncert: 9. marca 2003)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 3, p. 9, 12
  (Adriana Domanská - hudobná redaktorka, Vladimír Rusko st. - rozhlasový režisér, Mária Harnádková - soprán, Štátne divadlo Košice, Juraj Hurný - tenor, Slovenské národné divadlo)
 • Rasputin veľká a dráždivá téma
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 3, p. 23 – 24
  (Rasputin - balet v dvoch dejstvách, libreto, choreografia a réžia: Ján Ďurovčík, hudba: Henrich Leško, Balet Slovenského národného divadla, Bratislava, 24. – 25. januára 2003)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 2, p. 11, 14
  (Štúdio Kontakt, Akcenty, rezonancie; Stretnutie nad partitúrou, Folklórne reminiscencie, Dialógy s hudbou)
 • Hudba v Benátkach roku 1640
  Bratislavské hudobné slávnosti, Medzinárodný deň hudby, 1. októbra
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 20
  (Rebeka Rusó – viola da gamba, Igor Herzog – lutna)
 • Vokálny recitál Petra Mikuláša
  Bratislavské hudobné slávnosti
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 21, 23
  (Peter Mikuláš – bas)
 • “Seefestspiele Mőrbisch” Lehárova Giuditta
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 34, 37
 • Ursínyová, Terézia – Vyskočilová, Gabriela: “Ide o diváka!” ...s Gabrielou Vyskočilovou
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 10, p. 12 – 13
  (Gabriela Vyskočilová - muzikologička, publicistka, televízna hudobná dramaturgička, STV - Slovenská televízia)
 • Trnavské organové dni
  28. augusta – 14. septembra 2003
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 10, p. 18
 • Venované pamiatke Ladislava Mokrého
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 22
  (Ladislav Mokrý - muzikológ, Moyzesovo kvarteto, Radoslav Šašina - kontrabas, Daniela Varínska - klavír, Bratislava, koncert: 19. novembra 2002)
 • Viac než nádejný basista
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 24
  (Jozef Benci - bas, diplomový koncert, 5. decembra 2002, Koncertná sieň Klarisky)
 • Rozhlasový zápisník
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 12
  (Jaroslav Blaho - hudobný kritik pre oblasť opery, hudobného divadla, Etela Čárska - hudobná redaktorka)
 • Odišiel Michal Palovčík
  (10. 8. 1921 Veľké Zálužice – 5. 12. 2002 Bratislava)
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 3
 • Spevu vďačí za krásu v živote
  2003 Literárny týždenník, Bratislava year 16, 2003, no. 3, p. 11
  (Ľudovít Marcinger - klavír)
 • Košické brieždenie jari
  2003 Literárny týždenník, Bratislava year 16, 2003, no. 25, p. 11
  (Štátne divadlo Košice, prehliadka, máj 2003)
 • Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 5, 2002, no. 2, p. 13
 • Ursínyová, Terézia – Zelenay, Pavol: Pavol Zelenay. Rojko za počítačom
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 9, p. 36 – 38
  (Pavol Zelenay - skladateľ, teoretik; slovenská populárna hudba)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 9, p. 16, 23
  (relácia Hudba provokujúca, festival Musica nova, Košice, Anna Poláková - soprán)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 7 – 8, p. 36
  (Stretnutia nad partitúrou, Folklórne reminiscencie, Pocta Ivanovi Sokolovi, venované 65. narodeninám, Operný magazín)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 6, p. 16
  (Jela Krčméry-Vrteľová - operná libretistka a prekladateľka, Miloš Blahynka - muzikológ, Ladislav Pudiš - operný spevák, bas, Dialógy s hudbou, Akcenty, rezonancie, Zrkadlenie, Július Gyermek - režisér, libretista, pedagóg operného herectva)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 5, p. 20, 28
  (relácia venovaná 75. výročiu Slovenského rozhlasu - Štúdia Košice, nekrológy Ivan Hrušovský - skladateľ, Igor Vajda - muzikológ, relácia: Hudobné legendy)
 • Hommage à Lucia Popp
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 4, p. 14
  (Cappella Istropolitana, Slovenský filharmonický zbor, Bratislava, koncert: 10. marca 2002)
 • Cappella Istropolitana... aj so súčasnou hudbou
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 3, p. 17
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, koncert, 27. 1. 2002)
 • Bohéma cez satelit
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 3, p. 11, 32
  (Giacomo Puccini: Bohéma, Slovenský rozhlas, Bratislava, Stanica Devín, satelitný prenos z Metropolitnej opery v New Yorku, 16. februára 2002)
 • Slovenský filharmonický zbor jubiluje
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 2, p. 14 – 15
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 2, p. 25
  (Nočná pyramída, Hana Beranová - hudobná redaktorka, Sergej Kopčák - bas, Zrkadlenie, Ľubica Čekovská - skladateľka, Juraj Bartoš - trúbka)
 • Brilantná Cappella
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 16
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, Slovenská filharmónia, Reduta, koncert: 13. novembra 2002)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 12 – 13
  (Stretnutia nad partitúrou, O Cenu Janky Guzovej, Akcenty, rezonancie; Oldřich Hemerka - skladateľ..., Samo Smetana - folklorista)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 11, p. 10
  (Akcenty rezonancie, Stretnutie nad partitúrou, Operný magazín, Ex Tempore)
 • Za čajkou...
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 4
  (nekrológ, Zuzana Krajčiová - muzikologička, organizátorka hudobného života)
 • Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 16
  (Slovenský rozhlas, Etela Čárska - hudobná redaktorka, Igor Javorský - hudobný redaktor, Nočné dialógy, Eva Ferková - hudobná publicistka, Stanislav Šurin - organ, Lýdia Mrázová - hudobná publicistka, Peter Michalica - husle, Helena Bartošová - soprán)
 • Odišiel kolega, priateľ... Igor Vajda (16. 3. 1935 – 12. 12. 2001)
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 4
  (nekrológ, Igor Vajda - muzikológ)
 • Hudba a mýtus – tentoraz nordicky
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 21
  (Igor Javorský - hudobný redaktor, Slovenský rozhlas, Bratislava, relácie hudobné, Hommage à Jean Sibelius)
 • Lúčnica s novým programom
  Slovenský rok v piesni
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 14
  (Spevácky zbor Lúčnica, Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 18. novembra 2001)
 • Za svedkom čias (10. 8. 1921 – 5. 12. 2002)
  2002 Literárny týždenník, Bratislava year 15, 2002, no. 47 – 48, p. 2
  (nekrológ, Michal Palovčík - hudobný publicista)
 • Opereta alebo muzikál?
  2001 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 49, 2001, no. 3, p. 224 – 228
 • Ursínyová, Terézia – Benci, Jozef: Dobrý večer, pán Jozef Benci!
  2001 Literárny týždenník, Bratislava year 14, 2001, no. 45, p. 4
 • Svedectvo neúnavnej práce
  2001 Literárny týždenník, Bratislava year 14, 2001, no. 29 – 30, p. 14
  (profily, Michal Palovčík - hudobný publicista)
 • Ursínyová, Terézia – Gyermek, Július: Vždy za niečím ísť
  Hovoríme s režisérom a dramaturgom Júliusom Gyermekom
  2001 Literárny týždenník, Bratislava year 14, 2001, no. 19, p. 8
 • Ursínyová, Terézia – Vargicová, Ľubica: S hlasom sa dá vzlietnuť
  2001 Národná obroda. Príloha Štýl, roč. 5, Bratislava year 12, 2001, no. 81 (6. 4.)
 • Ursínyová, Terézia – Móryová, Magda: Magda Móryová – život ako seriál
  Zhovárala sa Terézia Ursínyová
  2001 Národná obroda. Príloha Víkend, Bratislava year 12, 2001, no. 150 (30. 6.), p. 11
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: S Kráľovnou nebies v srdci a v piesni
  2001 Katolícke noviny, Bratislava year 116, 2001, no. 29, p. 19
 • Kráľ hudobných nástrojov
  Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí
  2001 Katolícke noviny, Bratislava year 116, 2001, no. 20, p. 18
 • Herec s erbom viery
  2001 Katolícke noviny, Bratislava year 116, 2001, no. 12, p. 18
  (Gustáv Valach)
 • Režisérske chválorečenie
  Spomienkový seminár venovaný Branislavovi Kriškovi
  2001 Pravda, Bratislava year 11, 2001, no. 21 (26. 1.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Urbanová-Malíková, Katarína: Veľký spisovateľ s dobrým srdcom
  Spomienky na Mila Urbana
  2001 Knižná revue, Bratislava year 11, 2001, no. 19, p. 12
 • Posledný bohém slovenskej hudby
  Za skladateľom, dirigentom a pedagógom Tiborom Andrašovanom (1917 – 2001)
  2001 Pravda, Bratislava year 11, 2001, no. 138 (16. 6.), p. 5
 • Hlas ako laserový lúč
  Sopranistka Elena Kittnarová oslavuje významné životné jubileum
  2001 Pravda, Bratislava year 11, 2001, no. 126 (2. 6.), p. 5
 • Zastavená krása: Andrej Palacka
  2000 Slovenka, Bratislava year 53, 2000, no. 3, p. 2 – 3
 • Volajú ma Mimi-
  2000 Slovenka, Bratislava year 53, 2000, no. 11, p. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Dernerová, Klaudia: Moja Katrena – sopranistka Klaudia Dernerová
  2000 Slovenka, Bratislava year 53, 2000, no. 1, p. 26 – 27
 • Orientácia na súčasnosť
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 3, p. 22 – 23
  (Eugen Prochác - violončelo, Eleonóra Škutová - klavír, Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 25. januára 2000)
 • Melodráma – aspoň koncertne...
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 3, p. 21 – 22
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 30. januára 2000)
 • Stupienky ku sláve
  Rozprávanie o zázračnom huslistovi Ondrejovi
  2000 Slovensko year 24, 2000, no. 3 – 4, p. 44 – 45
  (Ondrej Jánoška - husle)
 • Ursínyová, Terézia – Dvorský, Miroslav: “Znesiem kritiku od každého”
  Hovorí výborný slovenský tenorista Miroslav Dvorský
  2000 Slovensko year 24, 2000, no. 3 – 4, p. 24 – 26
 • Cesta k Absolutnu – štyridsaťročné jubileum SKO
  2000 Katolícke noviny, Bratislava year 115, 2000, no. 49, p. 18
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Viera a umenie
  2000 Katolícke noviny, Bratislava year 115, 2000, no. 46, p. 19
 • Tiež napísal Marínu
  Vnuk Andreja Sládkoviča
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 9, p. 26 – 27
  (Pavol Braxatoris)
 • Scény zo života bohémy
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 6, p. 27
  (Ruggiero Leoncavallo, Komorná opera, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Šimulčíková, Jana: -pred zrkadlom. Spisovateľka Jana Šimulčíková
  Zhovárala sa Terézia Ursínyová
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 45, p. 27
 • Ursínyová, Terézia – Garajová, Eva: Doma nie je nikto prorokom
  Spoveď speváčky Evy Garajovej
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 43, p. 26 – 27
 • Ursínyová, Terézia – Mistrík, Miloš: Chrám slovenského divadla
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 42, p. 26
 • Ursínyová, Terézia – Higano, Nao: Nao Higano – japonský kvet na slovenskom poli
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 37, p. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Polakovičová, Viera: Vyslankyňa kultúry
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 33, p. 14 – 15
 • Cárovná spevu: Edita Gruberová
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 25, p. 27
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Dirigentské dynamo: Róbert Stankovský
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 25, p. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia – Keleová-Vasilková, Táňa: Malý spisovateľský meteor. Táňa Keleová-Vasilková
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 23, p. 26 – 27
 • Šok na Novej scéne
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 18, p. 24 – 25
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Szeghy, Iris: Ženu hudbou neudrieš
  Skladateľka Iris Szeghyová
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 16, p. 24 – 25
 • Kráľovná bel canta
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 11, p. 14 – 15
  (Maria Callas - soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Farkašová, Etela: V zornom poli žena
  So spisovateľkou a filozofkou Etelou Farkašovou
  1999 Slovenka, Bratislava year 52, 1999, no. 11, p. 28 – 29
 • 2. Medzinárodná spevácka súťaž Lucie Poppovej
  3. – 8. mája 1999
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 6, p. 30 – 31
 • Koncert Miroslava Dvorského
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 12, p. 29
  (Miroslav Dvorský - tenor, Ľubica Vargicová - soprán, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 26. novembra 1999)
 • Piano Bratislava
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 1 – 2, p. 30 – 31
  (Medzinárodná klavírna súťaž, Ida Černecká - autorka súťaže a propozícií, organizátor: Konzervatórium v Bratislave)
 • Hudobno-divadelný dialóg
  1999 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 2, 1999, no. 2, p. 14
 • S rezervami v speve i v réžii
  1999 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 2, 1999, no. 13, p. 16
  (Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart)
 • Do Európy bez operety-
  1999 Literárny týždenník, Bratislava year 12, 1999, no. 12, p. 14
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Dravá hudba mladosti
  1999 Literárny týždenník, Bratislava year 12, 1999, no. 11, p. 14
  (Eugen Prochác - violončelo, Eleonóra Škutová - klavír, koncert: 28. februára 1999)
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Moje stretnutia so šťastím
  Hovoríme so sopranistkou Magdalénou Hajóssyovou
  1999 Literárny týždenník, Bratislava year 12, 1999, no. 10, p. 1, 10
 • Ursínyová, Terézia – Berky-Mrenica, Ján: Stíšený zvuk diabolských huslí
  Ján Berky-Mrenica, nositeľ Pribinovho kríža
  1998 Slovenka, Bratislava year 51, 1998, no. 7 – 9, p. 23
 • Ursínyová, Terézia – Hykisch, Anton: V diplomacii i v literatúre
  Spisovateľ Anton Hykisch
  1998 Slovenka, Bratislava year 51, 1998, no. 48, p. 68 – 69
 • Ursínyová, Terézia – Pecková, Dagmar: Nezbedné dieťa opery: Dagmar Pecková
  1998 Slovenka, Bratislava year 51, 1998, no. 47, p. 78 – 79
 • Uffizi. Slávna svetová galéria vo Florencii
  1998 Slovenka, Bratislava year 51, 1998, no. 47, p. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Prochác, Eugen: Náš človek v Lisabone
  Slovenský violončelista Eugen Prochác
  1998 Slovenka, Bratislava year 51, 1998, no. 29, p. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia – Janotová, Anna – Fančovič, Mario: V rytme operety
  Na Lehárovo Komárno pršal dážď kvetov-
  1998 Slovenka, Bratislava year 51, 1998, no. 21, p. 20 – 21
 • Môj život v umení
  Bohuš Hanák spomína
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 9, p. 29 – 33
 • Hudobná krása
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 7 – 8, p. 2 – 3
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Ducárová, Katarína – Blaho, Jaroslav – Ursínyová, Terézia – Unger, Pavel – Dlouhý, Oleg – Blahynka, Miloslav: Osobností ako šafranu
  Besedujeme na tému interpretácia operných diel
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 5, p. 10 – 15
 • Bas širokého rozsahu a dynamiky
  Sergej Kopčák – technicky perfektný a muzikantsky inteligentný
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 4, p. 28 – 31
 • Výzva pre divadlo
  Jana z Arcu na hranici v Slovenskej filharmónii
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 4, p. 35 – 36
 • Krásny a bohatý obraz duše
  Galéria postáv a štýlov Magdalény Blahušiakovej
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 3, p. 26 – 29
 • Príbeh ľudského srdca
  Mr. Scrooge v banskobystrickej Štátnej opere
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 2, p. 14 – 15
  (Ján Cikker, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: Dve dekády v Grazi
  Slovenský tenorista Juraj Hurný
  1998 Teatro, Bratislava year 4, 1998, no. 1, p. 28 – 30
 • Pavlovi Baginovi k šesťdesiatpäťke
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 9, p. 4
  (Pavol Bagin – skladateľ)
 • Jánove pašie v Dóme sv. Martina
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 9, p. 9
  (Johann Sebastian Bach, dirigent: Róbert Stankovský, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pražský rozhlasový miešaný zbor)
 • Ples v hoteli Savoy alebo Revuálna opereta na Novej scéne
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 4, p. 5
  (Paul Abraham – maďarský skladateľ)
 • Ľubica Rybárska a jej hostia
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 4, p. 8
  (Ľubica Rybárska – soprán, sólistka opery SND, Miroslav Dvorský – tenor, Martin Babjak – barytón, Oliver Dohnányi – dirigent, Symfonickký orchester Slovenského rozhlasu, koncert: 12. decembra 1997, s uvedením CD)
 • Kňažka súčasnej hudby
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 20, p. 6
  (Sigune von Osten – nemecká sopranistka, Markus Bellheim – nemecký klavirista, Bratislava, Moyzesova sieň, koncert: 28. septembra 1998)
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1998
  Suchoň s expresiou – Beethoven s poéziou
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 20, p. 1, 5
 • Larin – spevácky fenomén
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 20, p. 8
  (Sergej Larin – tenor)
 • Hudba ako šťastie
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 20, p. 8
  (Cappella Istropolitana, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek – zbormajster, Bratislava, koncert: 30. septembra 1998)
 • Stará duchovná hudba u Jezuitov
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 20, p. 8
  (Jezuitský kostol, koncert: 6. októbra 1998)
 • (Ne)záujem o kultúru alebo málo priestoru pre hodnoty?
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 2, p. 1, 9
 • Tanečné divadlo Bralen
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 2, p. 5
  (23. sezóna divadla 1997/1998)
 • Ursínyová, Terézia – Marcinger, Ľudovít: Prof. Ľudovít Marcinger: Spevu vďačím za krásu v živote
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 2, p. 3
  (Ľudovít Marcinger – klavír)
 • Od Evanjelia k Dávidovi...
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 16, p. 6
  (Nová scéna, Bratislava, hudba: Ľubomír Horňák, libreto: Jozef Urban, réžia: Jozef Gombár)
 • Večne mladá Lúčnica
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 14 – 15, p. 15
  (Spevácky zbor Lúčnica, 50. výročie založia súboru, koncert: 28. mája 1998)
 • Zdeněk Macháček – svieži jubilant
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 14 – 15, p. 13
  (Zdeněk Macháček – dirigent)
 • Ursínyová, Terézia – Novan, Jozef: Ak necítiš-nevidíš, nepočuješ
  S televíznym režisérom Jozefom Novanom
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 12, p. 4, 11
 • Noví laureáti ľahkonohej múzy
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 11, p. 8
  (Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne)
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Najvlastnejšie povolanie – hudba
  Hovoríme s klaviristom Mariánom Lapšanským
  1998 Literárny týždenník, Bratislava year 11, 1998, no. 9, p. 1, 10
 • Ursínyová, Terézia – Fejk, Štefan: Po búrke sa vzduch vyčistí
  Hovoríme s generálnym riaditeľom Východoslovenského štátneho divadla v Košiciach Štefanom Fejkom
  1998 Literárny týždenník, Bratislava year 11, 1998, no. 32 (6. 8.), p. 1, 10
 • Óda na radosť
  1998 Literárny týždenník, Bratislava year 11, 1998, no. 3, p. 15
  (Slovenská filharmónia, Bratislava, koncerty novoročné, 1998)
 • Hommage à Lucia Popp
  Koncerty venované pamiatke veľkej slovenskej umelkyne
  1998 Literárny týždenník, Bratislava year 11, 1998, no. 13, p. 15
 • Rýnska Sibyla
  1998 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 1, 1998, no. 15, p. 16
 • -generačná výpoveď
  Kráľ Dávid – muzikál alebo rocková opera?
  1998 Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky, Bratislava year 1, 1998, no. 14, p. 10 – 11
  (Kráľ Dávid, muzikál, Nová scéna, Bratislava, recenzia)
 • Ursínyová, Terézia – Rapoš, Dušan: Diabol v krvi. Na návšteve u filmového režiséra a skladateľa Dušana Rapoša
  1997 Slovenka, Bratislava year 50, 1997, no. 4, p. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia – Lászlová, Karin: Osamelá poľná bežkyňa
  Predstavujeme spisovateľku Karin Lászlovú
  1997 Slovenka, Bratislava year 50, 1997, no. 3, p. 20
 • Ursínyová, Terézia – Švercelová, Gréta: Gréta. Jubilujúca dáma NS
  1997 Slovenka, Bratislava year 50, 1997, no. 24, p. 18 – 19
 • Maliarkin príbeh. Nad obrazmi Viery Žilinčanovej
  1997 Slovenka, Bratislava year 50, 1997, no. 19, p. 24 – 25
 • Ursínyová, Terézia: Po Bátoryčke – Grófka Marica
  Vianočná nádielka v banskobystrickej Štátnej opere
  1997 Slovenská republika year 5, 1997, no. 5 (8. 1.), p. 12
  (réžia: Peter Oravec, Emmerich Kálmán, Štátna opera Banská Bystrica)
 • Namiesto hrachu – perly
  Záver sezóny s osvedčeným Puccinim
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 9, p. 6 – 8
  (réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Ondrej Lenárd, Giacomo Puccini: Tosca, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia: Gejzír valčíkov a čardášov
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 7 – 8, p. 10 – 12
  (réžia: Peter J. Oravec, Emmerich Kálmán: Grófka Marica, Nová scéna, Bratislava, recenzia)
 • Prvá dáma spevohry
  Gréta Švercelová – obdarená prirodzeným talentom
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 6, p. 30 – 31
 • Hommage à Lucia Popp
  Tretia pocta veľkej slovenskej umelkyni
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 5, p. 26
 • Bednárikova nedôvera v hudobnú drámu
  Don Carlos na javisku SND
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 4, p. 4 – 6
 • Poézia, poslušná dcéra hudby
  Čarovná flauta – oživenie mozartovského spevu na slovenskom javisku
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 3, p. 8 – 10
 • Závan veľkého sveta na malom javisku
  Kálmánova Grófka Marica znovu v Banskej Bystrici
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 2, p. 16 – 18
 • Legendárny tenorista
  Dvojnásobné jubileum Rudolfa Petráka
  1997 Teatro, Bratislava year 3, 1997, no. 10, p. 22 – 24
 • Koncerty v Primaciálnom paláci
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 4, p. 4
  (Cyklus komorného orchestra Cappella Istropolitana, organizátor: Mestské kultúrne stredisko v Bratislave, koncert: 26. januára 1997)
 • Nostalgický muzikál. Malá nočná hudba
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 23 – 24, p. 9
  (Stephen Sondheim: Malá nočná hudba, Slovenské národné divadlo, Bratislava, spracované podľa filmu Ingmara Bergmana Úsmevy letnej noci)
 • Carmen ako koláž
  BHS '97 s baletnou premiérou
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 20, p. 6
 • Dusík s Lasicovou jemnohrou
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 2, p. 6
  (Gejza Dusík: Modrá ruža, Slovenská televízia, Bratislava, réžia: Milan Lasica, hudobná réžia: Rudolf Geri)
 • Po koncerte Edity Gruberovej
  Viac ako brilantnosť – výraz duše!
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 19, p. 6
  (Mimoriadny koncert Bratislavských hudobných slávností, Edita Gruberová – soprán, Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd – dirigent)
 • Edita Gruberová znovu na Slovensku
  Hneď na úvod očarila zástupcov masmédií
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 19, p. 6
 • Pianistka s horúcim srdcom
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 18, p. 9
  (Silvia Čápová-Vizváryová – klavír)
 • Z Kultúrneho leta
  Hudbou žije celý rok. S vkusom a oduševnením
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 16, p. 6
  (Komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana, Robert Mareček – dirigent, Juraj Čižmarovič – husle, Zuzana Čižmarovičová – klavír, Radoslav Šašina – kontrabas, Dana Šašinová-Saturyová – klavír, Gustáv Beláček – bas)
 • Z klaviristu – komplexná osobnosť
  Marián Lapšanský jubiluje
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 15, p. 3
 • Ursínyová, Terézia – Sliacka, Daniela: Dávajte šancu mladým!
  Spevácka súťaž Cav. Carla Vendera
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 15, p. 5
 • Kálmánova Grófka Marica... aj na Novej scéne
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 13 – 14, p. 9
 • Mladé, svieže, vokálne zaujímavé predstavenie
  Don Pasquale na VŠMU
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 13 – 14, p. 9
  (Gaetano Donizetti, Katedra spevu HTF VŠMU, uvedenie: 9. júna 1997)
 • Cyklus skončil – hudba žije ďalej
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 12, p. 5
  (Cyklus koncertov Pocta Johannesovi Brahmsovi a Franz Schubertovi, Zuzana Paulechová-Štiasna – klavír, Moyzesovo kvarteto, Bratislava, koncert: 26. mája 1997)
 • Pocta Brahmsovi
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 11, p. 6
  (Cyklus koncertov Pocta Johannesovi Brahmsovi a Franz Schubertovi, Ján Slávik – violončelo, Daniela Rusó-Varínska – klavír, Bratislava, 1997)
 • Pocta J. Brahmsovi a F. Schubertovi
  Marián Lapšanský otvoril nový cyklus koncertov
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 10, p. 9
  (Marián Lapšanský – klavír, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 14. apríla 1997)
 • Diva bel canta
  Edita Gruberová – svetoznáma operná hviezda zo Slovenska
  1997 Slovensko year 21, 1997, no. 4, p. 11 – 13
 • Nádej chrámovej hudby
  1997 Katolícke noviny, Bratislava year 112, 1997, no. 1 – 2, p. 28
 • Musica Sacra
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 7, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Rapoš, Dušan: Veci môjho srdca
  Hovoríme s režisérom a skladateľom Dušanom Rapošom
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 6, p. 1, 10
 • Ursínyová, Terézia – Bagin, Pavol: Otvárať srdcia husľovým kľúčom
  Hovoríme s hudobným umelcom Pavlom Baginom
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 49, p. 1, 10
 • S mladou predohrou...
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 43, p. 15
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1997, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Jarjabek, Dušan: Vážne o divadle zábavy
  Hovoríme s divadelným umelcom Dušanom Jarjabkom
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 33, p. 1, 10
 • ...s omladeným spevoherným súborom
  Hrnčiarsky bál k 50. výročiu Novej scény
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 3, p. 15
  (Gejza Dusík, Nová scéna, Bratislava, recenzia)
 • Staviteľ snov. Návraty Stana Dusíka
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 14, p. 14
 • Veda ako napísaný príbeh
  Hudobný klasicizmus na Slovensku v dokumentoch (Darina Múdra)
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 10, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Kováčik, Peter: Cestu som si vybral sám
  Hovoríme so spisovateľom a dramatikom Petrom Kováčikom
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 9, p. 1, 10
 • Tvár Idy Kirilovej
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 7, p. 15
 • Trojruža. Operná premiéra v SND
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 6, p. 15
 • Skvelá vizitka. K Roku slovenskej hudby
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 6, p. 15
 • Vizitka našej kultúrnosti
  32. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 47, p. 15
 • Aby u nás dobre bolo. SĽUK vo virtuóznom lesku
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 44, p. 15
 • Dva návraty
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 36, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Bargárová, Drahomíra: Doma nie je nikto prorokom
  Hovoríme s opernou režisérkou Drahomírou Bargárovou
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 31, p. 1, 10
 • Operno-operetný koktail
  Novoročný koncert v Slovenskom národnom divadle
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 3, p. 15
 • Dilema talentu je vždy ťažká
  František Zvarík – basista s veľkou minulosťou
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 27, p. 15
 • Denník lásky. Slováci v cudzine
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 26, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Burlas, Ladislav: Značka kvality
  S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch
  1996 Literárny týždenník, Bratislava year 9, 1996, no. 12, p. 15
 • Skvelý muzikológ a pamätník dávnych čias
  Dnes sa naposledy lúčime s dobrým a múdrym mužom prof. Jánom Albrechtom
  1996 Práca year 51, 1996, no. 278 (28. 11.), p. 10
 • Všade maľujem domov. Akademická maliarka Maja Dusíková
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 48, p. 24 – 25
 • Paganini legenda a skutočnosť
  Veľký umelec, škaredý muž
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 4, p. 55
  (Niccolo Paganini – husle, skladateľ)
 • Ursínyová, Terézia – Zagorová, Hana – Margita, Štefan: Ako dva holúbky...
  Na návšteve u Hany Zagorovej a Štefana Margitu
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 34, p. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia – Gruberová, Edita: Vo Viedni so svetoznámou sopranistkou Editou Gruberovou
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 28, p. 6 – 7
 • Nadrogovať sa krásou. Florentský zápisník
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 23, p. 24 – 25
 • O krásnej knihe – bez poézie
  Rozhovor s Ing. Martinom Chovancom, riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 2, p. 20
 • Ursínyová, Terézia – Baloghová, Magda: Dieťa rastie z domáceho chleba
  S Magdou Baloghovou, šéfredaktorkou vydavateľstva Mladé letá
  1996 Slovenka, Bratislava year 49, 1996, no. 13, p. 22
 • Verdiho hudba nesklamala
  Nabucco v banskobystrickej Štátnej opere
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 96 (25. 4.), p. 10
  (Štátna opera Banská Bystrica)
 • Bola ako gejzír
  Hudobný testament Janky Guzovej
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 81 (6. 4.), p. 9
 • Koncerty srdca
  Sopranistka Magdaléna Hajóssyová oslavuje významné životné jubileum
  1996 Slovenská republika víkend year 4, 1996, no. 30 (173), p. 11
 • Príspevok k Roku slovenskej hudby
  Cikkerovo Vzkriesenie – apel aj na súčastníkov
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 237 (10. 10.), p. 10
 • Ursínyová, Terézia – Varkondová, Alia Krista: Neúnavná, nadšená Alia
  Na návšteve v Klube priateľov Opery Slovenského národného divadla
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 209 (7. 9.), p. 9
 • Živé Hudobné spomienky
  Osobnosti na televíznej obrazovke každý mesiac
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 181 (5. 8.), p. 9
  (Hudobné spomienky – relácia TV, Slovenská televízia, Bratislava)
 • Leto hudobných stretnutí
  8. medzinárodné interpretačné kurzy
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 167 (19. 7.), p. 9
  (Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany 1996)
 • Talenty za kráľovským nástrojom
  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela očami Idy Černeckej
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 166 (18. 7.), p. 10
 • Hudobná premiéra Cappelly Istropolitany
  Z priehrštia bratislavského Kultúrneho leta
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 156 (6. 7.), p. 9
 • Hviezdny večer
  Benefičný koncert v SND na záchranu La Fenice
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 152 (1. 7.), p. 9
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Věžník, Václav: Veľké gesto voči českej kultúre
  Predaná nevesta v jedenástom naštudovaní operného súboru SND
  1996 Slovenská republika year 4, 1996, no. 137 (13. 6.), p. 10
  (réžia: Václav Věžník, Bedřich Smetana: Predaná nevesta, Slovenské národné divadlo, Bratislava, recenzia)
 • Mozartovský minifestival
  Predohra k 1. ročníku súťaže na počesť Lucie Poppovej v Bratislave
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 70 (23. 3.), p. 9
 • Ursínyová, Terézia – Fischer, Miroslav: Sergej Kopčák – slovenský Šaľapin
  Boitov Mefistofeles na opernej scéne SND
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 58 (9. 3.), p. 10
  (réžia: Miroslav Fischer, Arrigo Boito: Mefistofeles, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Evidentná radosť z koncertovania
  Vlasťou Filharmónie národov je hudba
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 30 (6. 2.), p. 10
  (Filharmónia národov, Kaunaský štátny zbor, Litva)
 • Slováci – veľkí ľudia a malý národ
  Stano Dusík – maliar mystických svetov
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 20 (25. 1.), p. 10
 • Ursínyová, Terézia – Průdek, Josef: Súbor vyrovnaných kvalít
  Po hosťovaní opery Národného divadla z Prahy
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 15 (19. 1.), p. 6
  (réžia: Josef Průdek, Pietro Mascagni: Sedliacka česť, Leoncavallo Ruggiero: Komedianti, Národné divadlo Praha, recenzie)
 • Televízny portrét dirigenta
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 12 (16. 1.), p. 10
  (Ľudovít Rajter – dirigent)
 • Bednárikov Paganini vskutku zahral
  Na Novej scéne úspešný návrat k operete
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 1 (2. 1.), p. 10
  (Franz Lehár – opereta, Nová scéna, Bratislava)
 • Mozartovská ouvertura
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 8, p. 4
  (Cappella Istropolitana, Bratislava, dirigent: Rolf Beck)
 • Boitov Mefistofeles konečne v opere SND
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 7, p. 6
  (réžia: Miroslav Fischer, Arrigo Boito: Mefistofeles, Slovenské národné divadlo, Bratislava, preklad libreta: Jela Krčméry-Vrteľová, recenzia)
 • V zajatí rozhlasu
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 5, p. 6
  (Etela Čárska – hudobná redaktorka v Československom neskôr Slovenskom rozhlase)
 • Odišiel mužný elegán spevohry
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 3, p. 6
  (nekrológ, Jaroslav Rozsíval – herec, sólista spevohry, barytón, Nová scéna)
 • Otázkou zostáva hudba
  Trojruža – nová slovenská opera pre deti
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 3, p. 6
  (Ladislav Kupkovič: Trojruža, Slovenské národné divadlo, Bratislava, libreto: Jela Krčméry-Vrteľová, réžia: Pavol Smolík, dirigenti: Dušan Štefánek, Martin Mázik, premiéra: 13. januára 1996)
 • Lehárov Paganini na Novej scéne
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 2, p. 6
 • K jubileu dramatickej sopranistky Eleny Kittnarovej
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 13, p. 3
 • Danilo by oslavoval
  K nedožitej sedemdesiatke Karola Vlacha
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 12, p. 5
  (Karol Vlach – slovenský operetný spevák, tenor)
 • Veľký vedec, ušľachtilý človek
  Spomienka na Jozefa Kresánka
  1996 Katolícke noviny, Bratislava year 111, 1996, no. 11, p. 14
 • Janka Guzová a jej piesenky
  1996 Katolícke noviny, Bratislava year 111, 1996, no. 1, p. 14
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Ursínyová, Terézia – Jakabčic, Matúš: Hudba intímnych výpovedí
  Hovoríme so skladateľom a gitaristom Matúšom Jakabčicom
  1995 Literárny týždenník, Bratislava year 8, 1995, no. 40, p. 1, 11
 • Významný príspevok slovenskej muzikológie
  Dejiny hudobného klasicizmu na Slovensku (Darina Múdra)
  1995 Literárny týždenník, Bratislava year 8, 1995, no. 2, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Kišonová-Hubová, Mária: Hlas predurčil jej budúcnosť
  Hovoríme s Máriou Kišonovou-Hubovou
  1995 Literárny týždenník, Bratislava year 8, 1995, no. 12, p. 1, 11
 • Ursínyová, Terézia – Sapara-Fischerová, Jitka: Ako sa máš, žltá rieka?
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 9, p. 10 – 11
  (Jitka Sapara-Fischerová – mezzosoprán)
 • Ursínyová, Terézia – Beranová, Hana: Život s mikrofónom
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 9, p. 20
  (Hana Beranová – hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase)
 • Straty a nálezy Magdy Móryovej
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 42, p. 22
  (Magda Szakmáry-Móryová – operný spev, klavír)
 • Skladateľ Pavol Zelenay a jeho pesničky do pamätníka (z počítača...)
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 36, p. 16 – 17
 • Na návšteve u grafika Kolomana Sokola v USA
  Výkrik srdca
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 33, p. 17
 • Mama spevákov
  K nedávnemu životnému jubileu profesorky Idy Černeckej
  1995 Slovensko year 48, 1995, no. 3, p. 8 – 10
 • Lásku odplácame láskou
  Sv. otec Ján Pavol II. na Slovensku
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 29, p. 4 – 7
 • Sedem dní a jedna noc. S Hanou Zelinovou nad románom
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 26, p. 35
 • Ursínyová, Terézia – Babjak, Martin: Mojím koníčkom je rodina
  Martin Babjak – spevák s ľudským čarom
  1995 Slovenka, Bratislava year 48, 1995, no. 24, p. 6 – 7
 • Muzikál či pantomíma?
  Každopádne Grand Pierrot
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 9, p. 6
  (Jean Gaspard Deburau: Grand Pierrot – pantomimický muzikál, pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa, Milan Sládek, Ľubomír Feldek, Nová scéna, Bratislava)
 • Pripoja sa aj iní?
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 7, p. 5
  (Lucia Poppová – soprán, Hommage à Lucia Popp, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 12. a 19. marca 1995)
 • Dáma našej opery
  K jubileu Márie Hubovej-Kišonovej
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 5, p. 3
  (Mária Kišonová-Hubová – soprán)
 • Jubilanti
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 5, p. 2
  (Irma Skuhrová – organ)
 • Ursínyová, Terézia – Bendik, Martin: Očakávaná Luisa Miller a iné (témy)
  S režisérom Štátnej opery v Banskej Bystrici Martinom Bendikom
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 4, p. 3
 • Žobravý študent (a iné...)
  Zážitok z Mörbischu
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 19, p. 6
  (Seefestspiele Mörbisch 1995)
 • Jubileum umelkyne a pedagogičky
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 19, p. 2
  (profil, Magda Móryová-Szakmáry – operný spev, klavír)
 • Poéma o tajomstvách
  Debussyho Pelléas a Mélisanda v SND
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 14 – 15, p. 6
  (Claude Debussy: Pelléas a Mélisanda, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Platónska hudobná dišputa
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 88 (15. 4.), p. 5
  (Daniela Rusó – klavír, Ján Slávik – violončelo, koncert, Bratislava, 1995)
 • Umenie klavírnej hry
  Recitál Mariána Lapšanského
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 78 (3. 4.), p. 4
  (Bratislava, koncert: 20. marca 1995)
 • Okná do človeka
  Štátna opera v Banskej Bystrici aj s baletom
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 65 (18. 3.), p. 5
 • Nezabudnuteľné dotyky s krásou
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 61 (14. 3.), p. 5
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Profesorka slávnych
  Deväťdesiatiny pedagogičky bratislavského Štátneho konzervatória Magdy Móryovej
  1995 Slovenská republika víkend year 2, 1995, no. 41 (237), p. 10
 • Lyrické scény v komornom ladení
  Eugen Onegin v banskobystrickej Štátnej opere
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 282 (6. 12.), p. 7
 • Pocta Jánovi Cikkerovi
  Bystričania v kultúrnej aktivite
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 274 (27. 11.), p. 5
 • Poľský skladateľ nesklamal očakávania
  3. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 268 (20. 11.), p. 5
 • Zmysluplná dramaturgia a vysoká návštevnosť
  Vydarený 31. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 240 (17. 10.), p. 5
 • Hviezdne večery hudby
  Bratislavské hudobné slávnosti v druhej polovici
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 238 (14. 10.), p. 5
 • Úlet do duchovna
  Z ďalších zážitkov BHS ’95
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 233 (9. 10.), p. 5
 • Veľké večery prvej série
  Začali sa sviatky hudobníkov – BHS ’95
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 229 (4. 10.), p. 8
 • Významný muzikologický príspevok
  Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 200 (28. 8.), p. 5
 • Rakúskemu letu vládne opereta
  Žobravý študent v Mörbischi za účasti sľukárov
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 195 (22. 8.), p. 5
  (Seefestspiele Mörbisch 1995)
 • Putujúci festival prezentoval slovenské dielo
  Košická iniciatíva – Universitas Cantat ’95 obohatila koncertnú sezónu v Európe
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 172 (26. 7.), p. 8
 • Džezová paráda
  Kultúrne leto v plnom prúde
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 164 (16. 7.), p. 5
 • Repete s jubilantom
  Ivan Krajíček – všestranne nadaný umelec
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 120 (25. 5.), p. 3
 • Hudba pre sluch i srdce
  V ústrety novému roku so Slovenskou filharmóniou
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 12 (16. 1.), p. 5
 • Vojnové rekviem s filharmonikmi
  Keď mlčia zbrane, nie hudba
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 117 (22. 5.), p. 5
 • V komornom tóne
  S režisérom opery SND Miroslavom Fischerom
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra '95, č. 1, 1995, s. 4 – 5)
 • Nemilovaná dcéra SND
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra, č. 1, s. 2, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Warchalovci na stoličkách. Stretnutie na pôde hudby
  1995 Slovenská republika year 2, 1995, no. 113 (17. 5.), p. 6
  (Jack Martin Händler – dirigent, Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Na nových cestách
  Nad novou programovou štruktúrou Slovenského rozhlasu
  1995 Katolícke noviny, Bratislava year 110, 1995, no. 43, p. 6
 • Hudbou do zjednotenej Európy
  Ottbeuren: 25 rokov kultúrnych stykov s Bratislavou
  1995 Katolícke noviny, Bratislava year 110, 1995, no. 42, p. 11
 • Časopis o duchovnej hudbe – Adoremus
  1995 Katolícke noviny, Bratislava year 110, 1995, no. 41, p. 11
 • Náš ľudský brat
  1995 Katolícke noviny, Bratislava year 110, 1995, no. 11, p. 10
  (Igor Vajda – muzikológ, slovenská opera)
 • S čarom starého zvuku
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 31, p. 15
 • Veľký kazateľ Slovenska
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 26, p. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Kubánka, Juraj: Návraty k folklóru
  Hovoríme s choreografom a režisérom Jurajom Kubánkom
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 18, p. 1, 11
 • Pokus o navrátenie autora
  Po premiére Bukovčanovej hry v Divadle P. O. Hviezdoslava
  1994 Práca year 49, 1994, no. 83 (12. 4.), p. 5
 • Nezastal, hľadá novšie cesty
  SĽUK v 45. jubilejnej sezóne
  1994 Práca year 49, 1994, no. 57 (10. 3.), p. 5
 • Ďalšia hviezda zo Slovenska
  Sopranistka medzinárodného ohlasu – Ľubica Orgonášová
  1994 Práca year 49, 1994, no. 26 (2. 2.), p. 5
 • Bola raz jedna opera
  Seriál pre malých aj veľkých divákov
  1994 Práca year 49, 1994, no. 20 (26. 1.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Jakabčic, Matúš: Žiť (a umrieť) pre krásu
  Matúš Jakabčic – nová osobnosť na scéne slovenskej hudby
  1994 Práca year 49, 1994, no. 17 (22. 1.), p. 6
 • Ursínyová, Terézia – Morávek, Vladimír: Zázrak betlehema
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 52, p. 6 – 7
 • Husľa moja, milá husľa
  Zahraj, Piťo jak si hrával, keďs' pri našich plesoch stával!
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 43, p. 22 – 23
 • Mýtický sochár so slncovým vozom
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 40, p. 6 – 7
  (Andrej Rudavský – sochár)
 • Majster nie je doma
  Na návšteve v martinskom Múzeu Martina Benku
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 4, p. 45
 • Ukrytý skvost Turca
  V rodnom dome Mikuláša Galandu
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 33, p. 48
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Hlas ako zvon
  Slovenská sopranistka Ľubica Rybárska spievala dvakrát s Pavarottim
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 3, p. 4 – 5
 • Spomienky, ktoré už nepália
  Meno Moyzes v slovenskej literatúre
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 21, p. 6 – 7
  (profil, Mikuláš Moyzes – skladateľ)
 • Hájnikova žena snehom zaviata
  1994 Slovenka, Bratislava year 47, 1994, no. 10, p. 4 – 5
  (Pavol Országh Hviezdoslav, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín)
 • Spevácky turnaj z Wartburgu v Bratislave
  Tannhäuser po tridsiatke rokov v SND
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 9, p. 6
  (Richard Wagner: Tannhäuser, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Jan Zbavitel, réžia: Miroslav Fischer)
 • Pedagóg na prahu jubilea
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 9, p. 4
  (Albín Vrteľ – husle, koncert študentov husľovej triedy, 29. marca 1994)
 • Majstrovský kurz – svedectvo o dobe
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 7, p. 1
  (réžia: Martin Huba, David Pownall: Majstrovský kurz, Slovenská televízia, Bratislava, premiéra: 21. marca 1994)
 • Manon ako muzikál
  Nový slovenský muzikál – Umrieť pre krásu
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 3, p. 6
  (Umrieť pre krásu – muzikál, realizácia: Konzervatórium v Bratislave, réžia a scenár: Marta Gogálová, J. Melichárková, hudba: Matúš Jakabčic, premiéra: 25. a 27. októbra 1993)
 • 1. Banskobystrické operné dni
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 21, p. 8 – 10
 • Ursínyová, Terézia – Tužinský, Pavol: Dirigent Pavol Tužinský-
  ...na úrovni profesionála, so srdcom amatéra
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 21, p. 10 – 11
 • Mozart v SND
  Dvakrát vedľa
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 2, p. 7
  (W. A. Mozart: Divadelný riaditeľ, W. A. Mozart: Záhradníčka z lásky, operné inscenácie, réžia: Ľubomír Vajdička, premiéra: 17. decembra 1993)
 • Cappella Istropolitana mestu
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 2, p. 5
  (Ewald Danel – umelecký vedúci, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 5. decembra 1993)
 • Koncerty v Primaciálnom paláci... po prvej sezóne
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 17, p. 4
  (Cappela Istropolitana, Ewald Danel – umelecký vedúci, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 22. mája 1994)
 • Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 16, p. 4
  (Marcel Štefko – klavír, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 18. júla 1994)
 • 2. Akordeónový festival v Bratislave
  (S bohatou medzinárodnou účasťou)
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 15, p. 4
  (organizátor: Konzervatórium, Bratislava; Tibor Rácz)
 • Oživme stránky našej minulosti: Rudolf Petrák
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 13 – 14, p. 4 – 5
  (Rudolf Petrák – slovenský tenorista)
 • Humanita – motív a cieľ. Nadácia sv. Cyrila a Metoda
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 12, p. 1
  (Slávnostný benefičný koncert, Bratislava, Slovenská filharmónia – Reduta, koncert: 21. mája 1994)
 • Rodinný muzikál
  O snoch, farbách a živote
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 12, p. 6
  (Andrew Lloyd Webber: Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Nová scéna, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Hudba v našej rodine
  Gallovci v Zichyho paláci
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 12, p. 4
  (Cyklus koncertov Hudba v našej rodine, organizátor: Slovkoncert, Miestne kultúrne centrum Zichyho palác, Alena Gallová-Dvorská – soprán, Ján Galla – bas, Natália Gallová-Omastová – soprán, koncert: 10. mája 1994)
 • Babjakovci v Zrkadlovke
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 1, p. 6
  (Ján Babjak – tenor, Martin Babjak – barytón, Štefan Babjak – bas, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 1. decembra 1993)
 • Oživenie abonentného diania: Filharmonici z Volgogradu
  1994 Republika year 2, 1994, no. 48 (28. 2.), p. 8
 • Obrazy maliara Mathisa
  1994 Republika year 2, 1994, no. 29 (5. 2.), p. 9
 • S poéziou romantizmu
  Slovenská filharmónia na prvých januárových koncertoch
  1994 Republika year 2, 1994, no. 13 (18. 1.), p. 8
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Piešťany žili hudobnou mlaďou
  Najväčšie stredoeurópske interpretačné kurzy
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 77 (10. 8.), p. 8
 • Poloscénické mystérium lásky
  V Slovenskej filharmónii zaznelo
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 28 (13. 6.), p. 8
  (Claude Debussy)
 • Slovenská country
  Aktivita vydavateľstva Radio Bratislava
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 24 (8. 6.), p. 8
 • Ursínyová, Terézia – Rybárska, Ľubica: Slovenský hlas proti vojne
  Sopranistka Ľubica Rybárska vo svete
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 23 (7. 6.), p. 7
 • A predsa žije! Nová slovenská hudba
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 165 (25. 11.), p. 4
 • Veľchrám umenia. Slovenská filharmónia oslávila 45. výročie vzniku
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 144 (31. 10.), p. 5
 • Hudba na spôsob kulinárie
  Zo zaujímavých projektov BHS '94
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 130 (14. 10.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Petráš, Milan: Salón jedného múzea
  Západoslovenské múzeum v Trnave jubiluje (1954 – 1994)
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 126 (10. 10.), p. 5
 • Menuhin zatiaľ vrcholom festivalu
  Bratislavské hudobné slávnosti po tretine
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 125 (8. 10.), p. 10
 • Dôstojné operné dni
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 122 (5. 10.), p. 8
 • Ešči raz – spieva Janka Guzová
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 120 (3. 10.), p. 5
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: Nezabúda na domovinu
  Slovenský tenorista v grazskej opere – Juraj Hurný
  1994 Slovenská republika year 1, 1994, no. 113 (16. 9.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Dvorský, Peter: S Petrom Dvorským o potrebe viery
  Predvianočný rozhovor
  1993 Bratislavské listy, Bratislava year 6, 1993, no. 12, p. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Burlas, Ladislav: O lámaní života a osudov
  Hovoríme s muzikológom a skladateľom Ladislavom Burlasom
  1993 Literárny týždenník, Bratislava year 6, 1993, no. 12, p. 1, 11
 • Krásna príležitosť pre talenty
  Po medzinárodnej speváckej súťaži Franza Lehára
  1993 Práca year 48, 1993, no. 97 (27. 4.), p. 7
 • Slávik z moravsko-slovenského pomedzia
  S Antonom Gajdošom, spevákom ľudových piesní
  1993 Práca year 48, 1993, no. 48 (27. 2.), p. 11
 • Za Jankou Guzovou-Beckovou
  1993 Práca year 48, 1993, no. 45 (24. 2.), p. 7
  (Janka Guzová-Becková – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Boris Godunov. Slovenský filharmonický zbor v exportnej forme
  1993 Práca year 48, 1993, no. 297 (21. 12.), p. 5
 • Ďakujem, nesťažujem si
  Magdaléna Hajóssyová o speváckej sezóne v Berlíne
  1993 Práca year 48, 1993, no. 166 (20. 7.), p. 7
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Svätci v strednej Európe
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 51 – 52, p. 16 – 17
 • Pokus o portrét. U básnika Milana Rúfusa
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 51 – 52, p. 22 – 23
 • Desdemona máva trému
  Svetoznáma sopranistka Katia Ricciarelli na festivale BHS '93
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 45, p. 4 – 5
 • Chodníčky spomienok
  Slovenský panteón v Martine
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 44, p. 5
 • Grand Hotel v rukách čarodejníka
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 4, p. 24 – 25
 • Život s búrlivákom
  S pani Vierou Tatarkovou, manželkou Dominika Tatarku
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 34, p. 6
 • Slovenský slávik odpočíva
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 32, p. 3
  (nekrológ, Janka Guzová-Becková – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Znehybnená hudba
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 31, p. 32
 • Ten, ktorý lámal srdcia žien. František Krištof Veselý
  1993 Slovenka, Bratislava year 45, 1993, no. 14, p. 18 – 19
  (František Krištof-Veselý – slovenský spevák, herec a režisér)
 • Hudba zblízka – Slovenská filharmónia netradične
  1993 Národná obroda year 4, 1993, no. 68 (23. 3.), p. 7
 • Zo slovenskej hudobnej dielne
  Premiéry nových diel v Slovenskej filharmónii
  1993 Národná obroda year 4, 1993, no. 57 (10. 3.), p. 7
  (Iris Szeghyová: Koncert pre violončelo a orchester; Ivan Hrušovský: Cantus de caritate, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Voces humanae. V Slovenskej filharmónii
  1993 Národná obroda year 4, 1993, no. 139 (17. 6.), p. 7
 • V hlbokom porozumení
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 8, p. 4
  (Marta Beňačková – mezzosoprán, Ida Černecká – klavír, Mirbachov palác, Bratislava, koncert: 21. marca 1993)
 • Jedna z veľkej generácie
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 8, p. 9
  (Gizela Veclová – herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • Nenahraditeľný umelec
  K nedožitým 90-tinám Františka Krištofa Veselého
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 8, p. 9
  (František Krištof-Veselý – slovenský spevák, herec a režisér)
 • Hudba je len jedna
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 7, p. 5
  (Koncertný cyklus Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Róbert Stankovský, Mikuláš Škuta – klavír, koncert: 3. marca 1993)
 • Jubileum Magdy Blahušiakovej
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 6, p. 6
  (Magdaléna Blahušiaková – soprán, sólistka Opery SND)
 • Koncertný cyklus SOSR
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 4, p. 7
  (Koncertný cyklus Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave, dirigent: Leoš Svárovský, Eugen Prochác – violončelo, koncert: 13. januára 1993)
 • Muzikál na európskej úrovni
  Grand Hotel
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 3, p. 1, 6
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Dni gregoriánskeho chorálu
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 23 – 24, p. 2
  (Bratislava, 18. – 21. novembra 1993, organizátor: Slovenská muzikologická asociácia a Ústav hudobnej vedy SAV)
 • Veľké srdcia. II. Nadačný koncert spojil
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 22, p. 2
 • Na Európskych týždňoch
  Dámsky komorný orchester
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 22, p. 5
  (18. – 28. októbra 1993, koncert: 27. októbra 1993, Elena Šarayová-Kováčová – umelecká vedúca, dirigentka)
 • Ursínyová, Terézia: V brilantnej nálade
  Bratislavské hudobné slávnosti '93
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 21, p. 5
  (Slovenská filharmónia, Jan Latham-Koenig (Veľká Británia) – dirigent, Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Madame Pompadour
  Prehra Novej scény
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 21, p. 6
  (Sezóna Novej scény, Bratislava 1993/1994, réžia: Marián Chudovský)
 • Otello v SND: Máličko pred – a po zenite
  Bratislavské hudobné slávnosti 1993
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 20, p. 6
  (Giuseppe Verdi: Otello, Slovenské národné divadlo, Bratislava, premiéra: 15. – 16. októbra 1993)
 • Venované rozhlasu
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 20, p. 2
  (Zdenka Bernátová – hudobná redaktorka Slovenského rozhlasu)
 • S operetou začali...
  Koncerty v Pyramíde
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 2, p. 6
  (Koncertný cyklus Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave, sezóna 1992/1993, dirigent: Zdeněk Macháček, Peter Dvorský – tenor, Miroslav Dvorský – tenor, Jana Valášková – soprán, Yvetta Tannerbergerová – soprán, koncert: 2. decembra 1992)
 • Tisícka detí – to nie je málo!
  Bratislavský detský zbor v čase dospelosti
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 2, p. 5
 • Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993). Kováč Wieland
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 19, p. 5
  (Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Ondrej Lenárd, zbormajsterka: Blanka Juhaňáková)
 • Ursínyová, Terézia – Čížik, Vladimír – Berger, Igor: Pondelky v Klariskách
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 17, p. 6 – 7
  (Koncert venovaný 85. výročiu narodenia Eugena Suchoňa, organizátor: Slovenská hudobná únia, Marián Lapšanský – klavír, Peter Mikuláš – bas, Ewald Danel – husle, Slovenské dychové kvinteto, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 30. augusta 1993)
 • Fragment zo Zvolena
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 17, p. 8
  (XX. ročník Medzinárodného festivalu Zámocké hry zvolenské)
 • Nové skutočnosti o rodinných vzťahoch vnučky skladateľa – prof. Dagmar Sturli-Bellovej
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 16, p. 6
 • Výzva pre mladých
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 13 – 14, p. 4
  (pracovné stretnutie hudobných kritikov a publicistov v rámci Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Žilina)
 • Jubilanti: Elena Kováčová-Šarayová
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 12, p. 2
  (Elena Kováčová-Šarayová – dirigentka, zbormajsterka)
 • Spevácka súťaž Franza Lehára
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 10, p. 6
  (Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne, 3. ročník)
 • Za profesorom Eugenom Suchoňom
  Odišla veľká osobnosť slovenskej hudby (25. 9. 1908 – 5. 8. 1993)
  1993 Katolícke noviny, Bratislava year 108, 1993, no. 34, p. 10
 • Ján Levoslav Bella – takmer neznámy skladateľ?
  1993 Katolícke noviny, Bratislava year 108, 1993, no. 31, p. 11
 • Šostakovičov denník duše
  V Slovenskej filharmónii sme sa dočkali zážitku
  1993 Republika year 1, 1993, no. 215 (13. 12.), p. 8
 • S vášnivým akcentom. Na úvod štyridsiatej piatej koncertnej sezóny
  1993 Republika year 1, 1993, no. 192 (16. 11.), p. 8
 • Prišli, zaspievali, zvíťazili
  Úspech slovenských speváckych nádejí v Karlových Varoch
  1993 Republika year 1, 1993, no. 175 (26. 10.), p. 8
 • Hudba v éteri
  O novej vysielacej štruktúre Slovenského rozhlasu
  1992 Literárny týždenník, Bratislava year 5, 1992, no. 12, p. 15
 • Neobyčajná strieborná svadba
  Vytrvalá rozhlasová Klenotnica ľudovej hudby
  1992 Práca year 47, 1992, no. 50 (28. 2.), p. 6
 • Slovenské poklady
  O dobré nahrávky vážnej hudby je aj dnes záujem!
  1992 Práca year 47, 1992, no. 302 (23. 12.), p. 9
 • Primadona neodchádza
  Päťdesiat rokov Gizely Veclovej v službách divadla
  1992 Práca year 47, 1992, no. 271 (17. 11.), p. 8
  (Gizela Veclová - herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • V hodinke pravdy
  Hovorí basista Ján Galla
  1992 Práca year 47, 1992, no. 22 (25. 1.), p. 6
  (Ján Galla – bas)
 • Tosca ako bonbónik...
  Po Zámockých hrách zvolenských
  1992 Práca year 47, 1992, no. 158 (7. 7.), p. 7
 • Za Borisom do Viedne
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 6, p. 16 – 17
  (Wiener Staatsoper)
 • Ursínyová, Terézia – Šestáková, Andrea: Moje srdce husle sú...
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 49, p. 17
  (Andrea Šestáková – husle)
 • Zázraky z mramoru a farieb
  Z vatikánskych múzeí
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 44, p. 16 – 17
 • Labyrint sveta a raj hudby
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 44, p. 16 – 17
 • Keď mať volá
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 32, p. 4 – 5
  (Svetový festival slovenskej mládeže 1992, Martin)
 • Ursínyová, Terézia – Guzová-Becková, Janka: S cenou slovenského srdca
  Janka Guzová – hlas spoza oceánu
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 3, p. 15
  (Janka Guzová – speváčka slovenských ľudových piesní)
 • Ursínyová, Terézia – Urbánek, Ferko: Miláčik slovenského ľudu
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 24, p. 11
 • Ursínyová, Terézia – Korec, Ján Chryzostom: Zachráni nás svedomie
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 19, p. 6 – 7
 • Spomínam...
  1992 Slovenka, Bratislava year 44, 1992, no. 16, p. 16 – 17
 • Netopier nevzlietol
  Po premiére Straussovej operety v SND
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 9 (14. 1.), p. 5
  (Johann Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Čo potrebujú slovenskí interpreti?
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 87 (5. 5.), p. 5
  (Juraj Čižmarovič – husle)
 • Skončila agónia – pacient sa nadýchol. Evanjelium podľa Bednárika
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 55 (18. 3.), p. 5
  (László Tolcsvay: Evanjelium o Márii - rocková opera, Nová scéna, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Giovanni na iný spôsob
  Úspešná premiéra Komornej opery
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 53 (16. 3.), p. 5
  (Giuseppe Gazzaniga, Komorná opera, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Ursínyová, Terézia – Šarayová-Kováčová, Elena: Ostrovy večnej jari
  Pri čiernej káve s dirigentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 52 (13. 3.), p. 6 – 7
 • ...s dušou poeta
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 51 (12. 3.), p. 5
  (Stanislav Zamborský – klavír, Bratislava, koncert, 1992)
 • Jedna zo silnej generácie. Klaviristka Ida Černecká
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 40 (26. 2.), p. 5
  (Ida Černecká, ml. – klavír, Bratislava, koncert: február 1992)
 • S vôňou Vianoc
  Radio Bratislava ponúka
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 240 (8. 12.), p. 5
 • Nový generačný nástup?
  La Traviata opäť na javisku SND
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 208 (22. 10.), p. 5
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Marián Chudovský)
 • Takmer utajené opery
  Návraty na javiská BHS ’92
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 203 (15. 10.), p. 5
 • Pocta dirigentovi
  Bratislavské hudobné slávnosti skončili – ale iba v roku 1992
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 202 (14. 10.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Rozehnal, Jan: Spevokol na špičke
  S hlavným zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru Janom Rozehnalom
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 2 (3. 1.), p. 6 – 7
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Hromy a blesky nielen v chráme
  Benátski sólisti očarili
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 198 (8. 10.), p. 5
 • Patejdl – do moyzesovky!
  Zo zážitkov BHS ’92
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 196 (6. 10.), p. 5
 • Vrcholom bol Schreier
  Bratislavský víkend s hudbou
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 195 (5. 10.), p. 5
 • Vyšívanie klarinetom
  Pred plnou Moyzesovou sieňou SF
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 194 (2. 10.), p. 7
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Z dielne Paula McCartneyho
  Liverpoolské oratórium pod rukami mladého dirigenta Róberta Stankovského
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 174 (4. 9.), p. 7
 • Autentická Tosca
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 139 (17. 7.), p. 7
  (Giacomo Puccini, Československá televízia, Praha)
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Medzi zájazdmi
  Zhovárame sa s Magdalénou Hajóssyovou, sólistkou opery
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 139 (17. 7.), p. 6
 • Samé pekné zážitky
  Večery s gitarou priniesli návštevníkom koncertov
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 136 (14. 7.), p. 5
  (Dni gitarovej hudby 1992, Bratislava)
 • V znamení gitary
  Na Kultúrnom lete ’92 “medolepka” Guy de Medana
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 133 (9. 7.), p. 5
  (Dni gitarovej hudby 1992, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Matulayová, Elena: Tajomstvá archívov a fondov
  Zhovárame sa s Elenou Matulayovou, producentkou vydavateľstva Radio Bratislava
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 129 (3. 7.), p. 6 – 7
 • Variácie na meno ŽENA
  Hoffmannove poviedky v opere SND
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 110 (8. 6.), p. 5
  (Jacques Offenbach, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Spomienka po desaťročí
  Za spevákom, hercom a dobrým človekom
  1992 Večerník year 37, 1992, no. 109 (5. 6.), p. 6
  (František Hudek – slovenský operetný spevák, herec)
 • Trochu romantického ducha
  K nedožitým 85. narodeninám skladateľa Gejzu Dusíka
  1992 Národná obroda year 3, 1992, no. 87 (11. 4.), p. 7
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Filharmonická tvorivá dielňa
  Úspešné koncerty na úvod sezóny
  1992 Národná obroda year 3, 1992, no. 283 (1. 12.), p. 7
 • Ursínyová, Terézia – Slávik, Ján: Frekventovaný...
  Violončelista Ján Slávik pred BHS ’92
  1992 Národná obroda year 3, 1992, no. 228 (26. 9.), p. 7
 • Ursínyová, Terézia – Smitka, Jaroslav: O divadle v prestavbe
  Hovoríme s riaditeľom Divadla J. G. Tajovského
  1992 Národná obroda year 3, 1992, no. 184 (6. 8.), p. 7
 • Teleso so svetovými parametrami
  Dvojité jubileum Slovenského filharmonického zboru
  1992 Národná obroda year 3, 1992, no. 17 (21. 1.), p. 7
 • Pocta nestorovi
  Rodný môj kraj
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 9, p. 3
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Rozprávka, nauč nás spoznávať hudbu!
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 8, p. 6
  (Milan Dubovský: Veľká doktorská rozprávka, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Pavol Smolík, libreto: Jela Krčméryová, na námet rozprávok Josefa a Karla Čapkovcov)
 • So slovenskými spevákmi
  1. viedenský jarný festival
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 8, p. 6
  (Orchester SND, dirigent: O. Lenárd, P. Dvorský – tenor, M. Babjak – barytón, P. Mikuláš – bas, M. Blahušiaková – soprán, J. Saparová – mezzosoprán, D. Šlepkovská – mezzosoprán, I. Krilová – mezzosoprán, Konzerthaus Viedeň, koncert: 23. marca 1992)
 • Dáma v klobúku
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 4, p. 7
  (Tatjana Masariková – mezzosoprán)
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Róbert Stankovský ...v novej funkcii
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 17, p. 7
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • S klasicizmom na úvod
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 17, p. 3
  (Cyklus koncertov v rámci Kultúrneho leta, Cappella Istropolitana, Spevácky zbor mesta Bratislavy, zbormajster: Ladislav Holásek, Marta Beňačková – alt, Jozef Kundlák – tenor, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 21. júna 1992)
 • Bednárikove operné (a režijné) vízie sveta a človeka
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 13, p. 6
  (Jacques Offenbach: Hoffmanove poviedky, réžia: Jozef Bednárik, Slovenské národné divadlo, Bratislava, premiéra: 5., 6. a 8. júna 1992)
 • Osobnosť hudobnej kultúry
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 12, p. 7
  (Ladislav Mokrý – muzikológ, organizátor hudobného života, pedagóg)
 • Honeggerov Kráľ Dávid
  Veľká hudobná freska na koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie
  1992 Katolícke noviny, Bratislava year 107, 1992, no. 16, p. 10
  (Arthur Honegger, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Slávnosti kolied v zborovom podaní
  Začína sa tradícia adventných koncertov
  1991 Práca year 46, 1991, no. 290 (11. 12.), p. 6
 • Ursínyová, Terézia – Markuš, Jozef: Duch je oheň a život
  Návšteva mesiaca u predsedu Výboru Matice slovenskej Jozefa Markuša
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 6, p. 10 – 11
 • Veľa slnka, málo lásky
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 51 – 52, p. 36
  (Ľuba Hajková)
 • Zasiahnutí krásou, zmĺkneme
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 51 – 52, p. 12
 • Ursínyová, Terézia – Cikkerová, Katarína: Dobrý človek už nežije
  Na návšteve u pani Kataríny Cikkerovej
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 47, p. 4 – 5
 • Ten, ktorý sa vracia
  Magické divadlo Milana Sládka alebo
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 43, p. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia – Blahová, Eva: Môj prvý Janík
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 38, p. 8 – 9
  (Janko Blaho – tenor)
 • Mozartove domy
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 33, p. 16 – 17
 • Kde škovránok spieva
  Zlaté Komárno – mesto Franza Lehára
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 21, p. 20 – 21
 • Ľudský hlas
  Na návšteve v najmenšom profesionálnom divadle na Slovensku – Komornej opere Bratislava
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 2, p. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia – Ťažký, Ladislav: Ľudia, spamätajme sa
  Spisovateľ Ladislav Ťažký vyzýva
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 19, p. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Primadona sa vracia
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 18, p. 20 – 21
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Stíšené struny
  Národná historická freska majstra Suchoňa
  1991 Slovenka, Bratislava year 43, 1991, no. 16, p. 20 – 21
  (Eugen Suchoň – slovenský skladateľ)
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Náročnosť – nepísaný zákon umelca
  Hovoríme so speváčkou Magdalénou Hajóssyovou
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 51 – 52, p. 23
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Ursínyová, Terézia: Posolstvo Svätopluka
  Po televíznej opernej premiére Suchoňovho historického eposu
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 94 (16. 5.), p. 5
  (Eugen Suchoň: Svätopluk, Slovenská televízia, Bratislava, réžia: Jozef Zachar)
 • Máte deti? Bežte si pozrieť Snehulienku!
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 93 (15. 5.), p. 5
  (réžia a choreografia: Libor Vaculík, scéna: Milan Ferenčík, na motívy rozprávky bratov Grimmovcov upravil Libor Vaculík, hudba: Vašo Patejdl)
 • Pieseň o zemi
  V Redute obľúbený Gustav Mahler
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 80 (24. 4.), p. 5
 • Príbeh mŕtveho boháča
  Komorná opera uviedla
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 67 (5. 4.), p. 7
  (Giacomo Puccini, Komorná opera, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, scéna: Milan Ferenčík)
 • Pocta géniovi
  Stretnutie s neznámym Mozartom
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 58 (22. 3.), p. 7
 • Hudba ako fotel. V Slovenskej filharmónii opäť kvalita
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 52 (14. 3.), p. 5
  (Richard Strauss, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Obraz Posledného súdu. V Slovenskej filharmónii
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 35 (19. 2.), p. 5
  (Giuseppe Verdi)
 • Vo výbornej hudobnej interpretácii
  Verdiho Sila osudu novonaštudovaná v opere SND
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 3 (4. 1.), p. 6
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Triumf kráľovnej koloratúr
  Veľký návrat slovenskej umelkyne
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 249 (23. 12.), p. 5
  (Edita Gruberová – soprán)
 • Vianočné mystérium
  Za SĽUK-om do Rusoviec
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 244 (16. 12.), p. 5
 • Veľká dáma opernej scény
  Margite Česányiovej k významnému jubileu
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 234 (2. 12.), p. 5
  (Margita Česányiová – soprán, sólistka Opery SND)
 • V neúprosnom plynutí času
  Z posledných koncertov BHS ’91
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 200 (14. 10.), p. 5
 • Bláznivo-krásny večer s F. Guldom
  Viedenskí filharmonici na BHS
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 192 (2. 10.), p. 5
 • Signál harmónie a krásy
  Začal sa 27. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 190 (30. 9.), p. 5
 • Dobrý človek už nežije
  Pripomíname si nedožité jubileum Jána Cikkera
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 145 (29. 7.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Rajterová, Alžbeta: Hudba po revolúcii
  Zhovárame sa s riaditeľkou Slovenskej filharmónie PhDr. Alžbetou Rajterovou
  1991 Nové Slovo, Bratislava year 33, 1991, no. 15, p. 12 – 13
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Elektra jubiluje
  1991 Nové Slovo, Bratislava year 33, 1991, no. 14, p. 19
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • Carmen z Grazu
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 6, p. 6
  (Georges Bizet: Carmen, Juraj Hurný – tenor, Opernhaus Graz, uvedenie: 10. januára 1991)
 • Kráľovná koloratúr v Mozartovi
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 5, p. 6
  (Edita Gruberová – soprán, Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Stilla, Wiener Staatsoper, uvedenie: 20. januára 1991)
 • V komornom obsadení
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 3, p. 3
  (Zuzana Paulechová – klavír, Bratislavské dychové trio, Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 12. decembra 1991)
 • Galakoncert Petra Dvorského
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 24, p. 2
  (Peter Dvorský – tenor, Štátna filharmónia Košice, dirigent: Ondrej Lenárd, Bratislava, koncert: 6. decembra 1991)
 • Mestský komorný orchester
  Prekvapenie Kultúrneho leta ’91
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 17, p. 3
  (Mestský komorný orchester Cappella Istropolitana, Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 21. júna 1991)
 • Ursínyová, Terézia – Lichnerová, Vilma: Významný úspech žiačky a učiteľky
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 17, p. 2
  (profil, Vilma Lichnerová – klavír, pedagogička ĽŠU)
 • Halašove zbierky a Matica slovenská
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 16, p. 5
  (Andrej Halaša)
 • Dominovala kvalita
  Na 27. ročníku Bratislavských hudobných slávností...
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 245 (18. 10.), p. 12
 • Imaginatívny svet bábok
  Figarova svadba, ako sme ju ešte nezažili
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 239 (11. 10.), p. 12
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Milan Sládek, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Pánu profesorovi z úcty
  Rozvážny, cieľavedomý život Juraja Haluzického
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 208 (5. 9.), p. 12
  (Juraj Haluzický – dirigent, zbormajster)
 • Pristal by im sviežejší tón
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 206 (3. 9.), p. 12
  (Kultúrne leto 1991, Bratislava)
 • Za Leonardom Bernsteinom
  1990 Práca year 45, 1990, no. 245 (18. 10.), p. 6
  (Leonard Bernstein – dirigent)
 • Gregorová, Hana – Zeljenka, Ilja – Ursínyová, Terézia: Úsilie o duchovné a estetické hodnoty
  Po mimoriadnom zjazde hudobných tvorcov
  1990 Ľud year 43, 1990, no. 11 (13. 1.), p. 4
  (Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)
 • Ursínyová, Terézia – Kišonová-Hubová, Mária: Spomienky spred opony
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 9, p. 20 – 21
 • Ursínyová, Terézia – Šikula, Vincent: Veľký rozprávač
  Na posiedke so spisovateľom Vincentom Šikulom
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 51 – 52, p. 44 – 45
 • Ursínyová, Terézia: Monológy cez objektív
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 50, p. 22
  (Oľga Bleyová)
 • Návšteva v starom dome alebo Husle a lýra
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 47, p. 12 – 13
  (Štefan Krčméry, Albín Vrteľ – husle, Jela Krčméry-Vrteľová – operná libretistka a prekladateľka)
 • Auguste Rodin
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 46, p. 18
 • Hudobné pomlčky jesene
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 44, p. 16 – 17
 • Potulky po Trnave
  Radostné, nostalgické i strašidelné
  1990 Slovenka, Bratislava year 42, 1990, no. 38, p. 20 – 21
 • Sviatok, ktorý nestarne
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 93 (15. 5.), p. 5
 • Verím, že sa nezmení iba organizácia!
  Vraciame sa k priebehu mimoriadneho zjazdu ZSSKU
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 9 (12. 1.), p. 7
  (Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)
 • Veríme, že sa nezmení iba organizácia
  Po mimoriadnom zjazde Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 8 (11. 1.), p. 5
 • Brahmsovské intermezzo
  Dojmy z koncertu Filhamonického kvarteta
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 58 (22. 3.), p. 5
 • Feeria na tému Čarovná flauta
  Bednárikova inscenácia v Štátnom bábkovom divadle pohľadom vašej recenzentky
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 56 (20. 3.), p. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Štátne bábkové divadlo, Bratislava, réžia: Jozef Bednárik)
 • Prvý vysokoškolský muzikál
  Strašidlo, čo potešilo...
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 24 (2. 2.), p. 7
  (Oscar Wilde, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, autor libreta a réžia: Pavol Smolík, vysokoškolský muzikál vznikol na motívy poviedky Oscara Wildea)
 • Komorná opera potrebuje tiež pekné hlasy, kvalitný orchester
  Dve krátke operné diela obohatili ponuku operného divadla
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 232 (28. 11.), p. 5
  (Giacomo Puccini, Francis Poulenc, Komorná opera, Bratislava)
 • Podvečer s mladými hlasmi
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 208 (24. 10.), p. 5
  (Bratislavský detský zbor)
 • Ursínyová, Terézia – Poppová, Lucia: Stretnutie s Luciou
  V druhej polovici BHS bolo najatraktívnejšie
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 197 (9. 10.), p. 5
 • ...bol som dlho preč
  Omša od skladateľa Ladislava Kupkoviča po 21-ročnej prestávke
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 196 (8. 10.), p. 5
  (Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi)
 • Tešíme sa na Elektru
  Nová operná sezóna Magdalény Hajóssyovej
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 195 (5. 10.), p. 6 – 7
 • ...pasia robiť hudbu. Bohdan Warchal šesťdesiatnikom
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 19 (26. 1.), p. 6
 • Piesňová antológia
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 13 (18. 1.), p. 5
  (Jela Krčméry-Vrteľová – operná libretistka a prekladateľka)
 • Ursínyová, Terézia – Alexander, Juraj: Zimné turné Warchalovcov
  1990 Večerník year 35, 1990, no. 12 (17. 1.), p. 5
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Spevácka náročnosť
  1990 Film a divadlo year 34, 1990, no. 8, p. 9
  (Mária Kišonová-Hubová – soprán)
 • Symfónia lásky a života
  1990 Film a divadlo year 34, 1990, no. 6, p. 10 – 11
  (Leoš Janáček, réžia: Branislav Kriška)
 • Bolo by zlé, keby zanikli...
  Prelomové Bratislavské hudobné slávnosti?
  1990 Nové Slovo, Bratislava year 32, 1990, no. 43, p. 13
 • Ursínyová, Terézia – Warchal, Bohdan: Hudba pomáha žiť
  Hovoríme s Bohdanom Warchalom
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 6, p. 15
 • Televízna hudobná inventúra
  1990 Literárny týždenník, Bratislava year 3, 1990, no. 49, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Podhoranský, Jozef: Od pedagogiky k etike
  S Jozefom Podhoranským
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 8, p. 9
 • Ursínyová, Terézia – Košler, Zdeněk: S národným umelcom dirigentom Zdeňkom Košlerom o réžii a hudobných projektoch
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 4, p. 6
 • Ursínyová, Terézia – Zajíček, Peter: O hudbe na starých nástrojoch
  S Petrom Zajíčkom, koncertným majstrom súboru Musica aeterna
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 4, p. 9
 • Ursínyová, Terézia – Hurný, Juraj: Budeme ho počuť v SND?
  Juraj Hurný – slovenský tenorista na európskom opernom pódiu
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 19, p. 6
 • V koncertnej sieni Klarisky...
  MDKO – máj
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 13, p. 3
  (Barbara Meister – soprán (USA), David Bender – tenor (USA), Miroslav Brož – klavírny sprievod, koncert: 18. mája 1990)
 • Menej, ako sa čakalo
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 13, p. 4
  (XI. ročník Celoštátnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského)
 • Striebro Lehára
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 12, p. 6
  (Franz Lehár, operetná show z tvorby skladateľa, pri príležitosti 120. výročia narodenia skladateľa, Spevohra Novej scény, Bratislava)
 • Hybrid
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 12, p. 6
  (Maria Stuartovna – televízny film, Československá televízia, Gaetano Donizetti, Friedrich Schiller, Petr Weigel – český filmový, televízny a divadelný režisér, 29. apríla 1990)
 • Ursínyová, Terézia – Toperczer, Peter: Slovo k súčasnosti
  S klaviristom Petrom Toperczerom, sólistom SF
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 10, p. 9
 • Ursínyová, Terézia – Hrubant, Juraj: Bude bohatá a príťažlivá
  So šéfom opery SND Jurajom Hrubantom pred novou sezónou
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 94 (6. 8.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Dvorský, Peter: Spievať a žiť s horúcim srdcom
  S národným umelcom Petrom Dvorským
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 7 (23. 4.), p. 5
 • Bežať spolu
  Prechodné obdobie hudby
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 61 (27. 6.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Pred novými úlohami
  Magdaléna Hajóssyová, sólistka Nemeckej štátnej opery v Berlíne
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 55 (20. 6.), p. 5
 • Od tmy k slnku
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 48 (12. 6.), p. 1, 3
  (Lucia Poppová – soprán, Yehudi Menuhin – dirigent, Gidor Kremer – husle, Alexis Weissenberg – klavír, Amnesty International, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Suchoň, Eugen – Medveď, Ján – Suchoňová-Štilichová, Danica: O viere, národe a osudoch diel
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 44 (7. 6.), p. 4 – 5
 • Spevácke nádeje
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 41 (4. 6.), p. 5
 • Dostal, Franz Eugen – Ursínyová, Terézia: Hudobná dráma a televízia
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 33 (25. 5.), p. 5
  (Spoločnosť pre hudobné divadlo, Rakúsko)
 • Ursínyová, Terézia – Sokol, Ivan: Všetci ľudia budú bratia
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 32 (24. 5.), p. 6
  (Ivan Sokol – organ)
 • Srdce na palete
  1990 Východ year 1, 1990, no. 222 (21. 9.)
 • Majster operety
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 21 (11. 5.), p. 5
  (Franz Lehár – operetný skladateľ)
 • V muzikologickej literatúre... inc.
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 2 (17. 4.), p. 5
  (Antonín Dvořák: Stabat Mater, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • V hudobnej meditácii
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 18 (7. 5.), p. 5
  (Joseph Haydn, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Rozhlas – priateľ človeka
  Pred zmenami v rozhlasovej štruktúre
  1990 Slovenský denník year 1, 1990, no. 118 (31. 8.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Francisci, Miloslav: Americké operetné premiéry v slovenčine
  1990 Rozhlas 1990, no. 7, p. 3
  (Miloslav Francisci, Československý rozhlas, Bratislava)
 • Biblické piesne, op. 99
  1990 Opus, Bratislava 1990
  (1 CD, Antonín Dvořák, autorka poznámok: Terézia Ursínyová)
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Koncertný umelec a jeho nástroj
  So sólistom Slovenskej filharmónie Mariánom Lapšanským
  1989 Pravda, Bratislava year 70, 1989, no. 271 (17. 11.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Letenaj, Rastislav: V spomienkach na Porto Hydra
  Predstavujeme tanečné divadlo Bralen
  1989 Práca year 44, 1989, no. 268 (14. 11.), p. 6
 • Komorná hra je rozhovor
  Umelecké zisky a plány violončelistu Juraja Alexandra
  1989 Práca year 44, 1989, no. 18 (21. 1.), p. 6
 • Oduševnelá hra Warchalovcov
  Z koncertných siení Slovenskej filharmónie v Bratislave
  1989 Ľud year 42, 1989, no. 28 (2. 2.), p. 5
  (Slovenský komorný orchester)
 • Každá práca si vyžaduje nadšenie
  Stretnutie mladých s národným umelcom Bohdanom Warchalom
  1989 Smena year 42, 1989, no. 167 (18. 7.), p. 6
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: S paličkou v New Yorku
  1989 Smena year 42, 1989, no. 107 (7. 5.), p. 1
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • ...za život v hudbe. Ľudovít Rajter národným umelcom
  1989 Smena year 42, 1989, no. 105 (5. 5.), p. 6
 • Ursínyová, Terézia – Margita, Štefan: Nestačí iba hlas
  1989 Život year 39, 1989, no. 40, p. 34 – 35
  (Štefan Margita – tenor)
 • Ursínyová, Terézia – Pešek, Libor: Dirigent na “roztrhanie”
  So zaslúžilým umelcom Liborom Peškom
  1989 Večerník year 34, 1989, no. 74 (14. 4.), p. 6 – 7
 • S podčiarknutím výpravnosti
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 9, p. 14 – 15
  (Peter Iľjič Čajkovskij, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška)
 • Festival s jasnými zámermi
  25. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 44, p. 14 – 15
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: Pracovať s plným nasadením
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 43, p. 13
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Cenný príspevok muzikológa
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 4, p. 15
  (Igor Vajda)
 • Vybočenie z radu. Julietta Bohuslava Martinů
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 16, p. 15
  (Bohuslav Martinů, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer)
 • Budúce obzory. Pohľadnica z Berlína
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 12, p. 16 – 17
  (Musik Biennale 1989, Berlín)
 • Ursínyová, Terézia – Geri, Rudolf: Polyfónne naladený hudobník
  Vyznanie Rudolfa Geriho
  1989 Nedeľná Pravda, Bratislava year 22, 1989, no. 1, p. 6
 • Umelecký zážitok
  So sólistkou Slovenskej filharmónie, zaslúžilou umelkyňou Magdalénou Hajóssyovou
  1989 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 21, 1989, no. 8, p. 5
 • Dvanáste Musik-Biennale Berlin
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 8, p. 8
 • Ursínyová, Terézia – Mikuláš, Peter: Ostrov zvaný mladosť
  Stretnutie so sólistom opery SND a SF, zaslužilým umelcom Petrom Mikulášom
  1989 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 21, 1989, no. 4, p. 5 – 6
 • Ursínyová, Terézia – Šašina, Radoslav: Virtuóz na kontrabase
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 25, p. 5
  (Radoslav Šašina – kontrabas)
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: Prvýkrát v zámorí...
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 19, p. 4
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • Ikaros v nás
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 19, p. 2
  (Anna Hölbingová – husle, maľba, výstava od 6. júla – 20. augusta 1989, Bratislava – Ružinov, Dom ČSSP Darnica)
 • Ursínyová, Terézia – Šestáková, Andrea: Cesta k majstrovstvu
  Sólistka SF Andrea Šestáková
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 19, p. 4
 • Ursínyová, Terézia – Budzák, Ján: Úspešná Bratislavská komorná harmónia
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 12, p. 7
  (Ján Budzák – umelecký vedúci súboru, lesný roh)
 • Spevácka súťaž Franza Lehára v Komárne
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 12, p. 3
 • Alcina na berlínskej scéne
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 10, p. 5
  (Georg Friedrich Händel, Deutsche Staatsoper, Berlin)
 • Mravný apel Fidelia
  K predstaveniu Národného divadla Praha
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 50, p. 15
 • Dom zvaný Reduta
  Štyridsiata sezóna Slovenskej filharmónie
  1989 Slovensko year 13, 1989, no. 5, p. 24
 • Ursínyová, Terézia – Kundlák, Jozef: Uchovať si hlas a charakter
  S Jozefom Kundlákom, sólistom opery SND
  1989 Dialóg year 1, 1989, no. 9, p. 8
  (Jozef Kundlák – tenor)
 • Úspech z Lipska
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 99 (28. 4.), p. 5
  (Ewald Danel, Slovenská filharmónia)
 • Deti a tvorba Eugena Suchoňa
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 82 (8. 4.), p. 5
  (Československá televízia, Bratislava, réžia: Jozef Novan, podľa predlohy Eugena Suchoňa Obrázky zo Slovenska)
 • Skladatelia deťom
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 46 (25. 2.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Režucha, Bystrík: Zaslúžilý umelec Bystrík Režucha
  ...pred japonským orchestrom
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 282 (30. 11.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Warchal, Bohdan: O novej podobe orchestra
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 222 (20. 9.), p. 5
  (Slovenský komorný orchester, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia: Za bardom českej hudby
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 195 (19. 8.), p. 5
  (nekrológ, Václav Holzknecht – klavirista, muzikológ)
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: O prínosoch a rezervách
  Rozhovor s Ladislavom Mokrým, riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 177 (29. 7.), p. 5
 • Na prelome koncertných sezón
  S dirigentom zaslúžilým umelcom Bystríkom Režuchom
  1988 Pravda, Bratislava year 69, 1988, no. 110 (12. 5.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Zimmer, Richard: Nezostať na polceste
  1988 Práca year 43, 1988, no. 72 (26. 3.), p. 6
  (Richard Zimmer – dirigent)
 • Ursínyová, Terézia – Majlingová, Lýdia: Bratislava mi dala vieru v seba
  Sovietska klaviristka Lýdia Majlingová na slovenskom pódiu
  1988 Ľud year 41, 1988, no. 261 (5. 11.), p. 4
 • Poklona významnému tvorcovi
  K osemdesiatinám národného umelca Eugena Suchoňa
  1988 Ľud year 41, 1988, no. 226 (24. 9.), p. 4
 • Ursínyová, Terézia – Predmerská-Zúriková, Anna: Dánske intermesso
  Hovoríme s organistkou Annou Predmerskou-Zúrikovou
  1988 Ľud year 41, 1988, no. 195 (19. 8.), p. 6
 • Záujem o komornú hudbu
  O bratislavskom sláčikovom triu s Pavlom Bogaczom
  1988 Ľud year 41, 1988, no. 182 (4. 8.), p. 5
  (Bratislavské sláčikové trio)
 • Speváčka veľkých pódií
  Štátna cena Klementa Gottwalda Magdaléne Hajóssyovej
  1988 Ľud year 41, 1988, no. 100 (29. 4.), p. 6
 • Cigánska Balada
  1988 Život, Bratislava year 38, 1988, no. 7, p. 58
 • Odišiel majster melódie
  Za národným umelcom Gejzom Dusíkom
  1988 Večerník year 33, 1988, no. 92 (12. 5.), p. 5
  (nekrológ, Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Ursínyová, Terézia – Oravec, Peter, J.: Divadlo plné premien
  1988 Večerník year 33, 1988, no. 59 (24. 3.), p. 5
 • S dramaturgickými podnetmi
  1988 Večerník year 33, 1988, no. 36 (22. 2.), p. 5
  (Nová slovenská hudba 1988, Bratislava, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Vach, Marián: Vychutnávanie dirigentského kumštu. Marián Vach
  1988 Večerník year 33, 1988, no. 35 (19. 2.), p. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia – Veclová, Gizela: Veľká dáma spevohry
  Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Gizela Veclová
  1988 Nové Slovo, Bratislava year 30, 1988, no. 18
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Umenie spievať – umenie žiť
  Hosť Nového slova – zaslúžilá umelkyňa Magdaléna Hajóssyová
  1988 Nové Slovo, Bratislava year 30, 1988, no. 10, p. 13
 • Mladé tóny
  1988 Smena na nedeľu year 23, 1988, no. 49, p. 5
  (Orchester Hudobnej mládeže SSR, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Mucha, Stanislav: Moyzesovo kvarteto
  Na ceste k zrelosti
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 8, p. 4
 • Nezabudnuteľná Salome
  Z veľkých umeleckých výkonov na javisku opery SND
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 7, p. 9
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Baxa, Pavol: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 6, p. 4
 • Slovenská filharmónia
  Slovenský filharmonický zbor, zbormajster: Pavol Procházka, Hana Štolfová-Bandová – alt, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Robert Benzi – dirigent
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 4, p. 3
  (Bratislava, koncert: 21. – 22. januára 1988)
 • Letné komorné koncerty
  Kultúrne leto ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 19, p. 4
  (Musica da Camera Praga, Moyzesovo kvarteto, Bratislava, koncerty: 11. a 18. augusta 1988)
 • Ursínyová, Terézia: Ouvertúra k jubileu
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 19, p. 1
  (80. výročie narodenia skladateľa Eugena Suchoňa, komorný koncert, 25. augusta 1988, Eva Blahová – soprán, Peter Dvorský – tenor, Ondrej Malachovský – bas, Ewald Danel – husle, Jindřich Pazděra – husle, Klára Havlíková – klavír)
 • Blažena Hončarivová. Profily mladých
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 17, p. 5
  (Blažena Hončarivová – operná réžia)
 • Filharmonické kvarteto ...so sústredením a vážnosťou
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 14, p. 4
  (Filharmonické kvarteto, Bratislava)
 • Ursínyová, Terézia – Mutó, Hideaki: Slovensko – ostrov pokladov
  Japonský dirigent Hideaki Mutó
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 12, p. 4
 • Mládežnícky orchester Gustava Mahlera
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 12, p. 3
  (Bratislava, dirigent: James Judd (Veľká Británia), Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, koncert: 6. apríla 1988)
 • Ursínyová, Terézia – Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 10, p. 1, 4
 • Pribudol huslista!
  1988 Mladé rozlety year 2, 1988, no. 50, p. 4 – 5
  (Juraj Čižmarovič – husle)
 • Dcéra bratislavskej štvrte
  Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Gizela Veclová
  1988 Bratislava year 15, 1988, no. 3, p. 48 – 49
  (Gizela Veclová – herečka, speváčka, operetná a muzikálová umelkyňa)
 • Ursínyová, Terézia: Pocta skladateľovi
  1988 Slovensko year 12, 1988, no. 10, p. 14 – 15
  (Eugen Suchoň)
 • Ursínyová, Terézia – Suchoň, Eugen – Dohnányi, Oliver: Balada z mladých liet
  1987 Pravda, Bratislava year 68, 1987, no. 33 (10. 2.), p. 5
  (Eugen Suchoň, Slovenská filharmónia)
 • Panychída za Jozefom Grešákom
  Vždy novátorský, kráčajúci po nevychodených cestičkách
  1987 Ľud year 40, 1987, no. 96 (24. 4.), p. 4
 • Ursínyová, Terézia – Dohnányi, Oliver: O koncertnom a opernom dirigovaní
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 83 (29. 4.), p. 6 – 7
 • Lyrik našej hudobno-zábavnej scény
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 61 (27. 3.), p. 7
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Ursínyová, Terézia – Černecká, Ida: Nevstúpiť dvakrát do toho istého prúdu
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 46 (6. 3.), p. 6 – 7
  (Ida Černecká – klavír)
 • Nevšedné dielo – neobyčajná réžia
  Juno a Avos – rocková opera v podaní Moskovčanov
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 32 (16. 2.), p. 5
  (Aleksej Lvovič Rybnikov, Divadlo Leninského Komsomolu, Moskva, Rusko, hosťovanie, Bratislava, 1987)
 • Podobenstvo o nespútanosti a slobode
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 235 (30. 11.), p. 5
  (Cigáni idú do neba – muzikál, Nová scéna, Bratislava, hudba: Jevgenij Doga, Milivoj Uzelac, Tamás Szarka)
 • Ursínyová, Terézia – Lenárd, Ondrej: V zajatí japonského nadšenia pre hudbu
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 21 (30. 1.), p. 6 – 7
  (Ondrej Lenárd – dirigent)
 • Hudba barokovej Bratislavy v podaní pražského súboru Musica antiqua
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 173 (3. 9.), p. 5
  (Musica antiqua, Praha)
 • Odišiel Zdenko Nováček
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 161 (18. 8.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Slovák, Boris: Pohyb ako súčasť inscenácie
  1987 Večerník year 32, 1987, no. 16 (23. 1.), p. 6 – 7
 • Z koncertného života: bez kalamít
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 8
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Pestrá paleta zážitkov
  Po 23. ročníku Bratislavských hudobných slávností
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 42
 • Ide o čitateľné a akčné divadlo
  Zhovárame sa so scénografom Petrom Čaneckým
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 40
 • Tajomný operný testament
  Mozartova Čarovná flauta v Bratislave a v Prahe
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 3
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek)
 • Spevák operného a koncertného pódia
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 29
  (Peter Mikuláš – bas)
 • Nečakaný odchod
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 28
  (Tibor Frešo – slovenský hudobný skladateľ)
 • Trnava patrila spevákom
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 25
  (Celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 1987)
 • S novými iniciatívami
  Odpovedá riaditeľ SHF Milan Ješko
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 21
 • Radosť v čiernych kotúčoch
  Nad gramofónovou produkciou OPUS-u
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 2
 • L’amore è destino Petra Dvorského
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 17
 • Návraty k ľudovej téme
  K sedemdesiatinám Tibora Andrašovana
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 17
 • Oslavovať dobu a ľudí
  Po 7. zjazde Zväzu slovenských skladateľov
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 15
 • Na pomoc estetickému vzdelávaniu
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 11
  (Slovenská hudobná spoločnosť, Bratislava)
 • Verdi
  1987 Televízia year 22, 1987, no. 23, p. 6
  (Giuseppe Verdi)
 • Majster krásnych melódií
  Zaslúžilý umelec Gejza Dusík – osemdesiatročný
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 6, p. 8
  (Gejza Dusík – slovenský hudobný skladateľ, tvorca slovenskej operety a slovenského tanga)
 • Ozajstný umelec
  1987 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 19, 1987, no. 5, p. 4 – 5
  (Jevgenij Jevgenejevič Nesterenko – ruský operný spevák, bas)
 • Koncerty Slovenská filharmónia
  26. novembra 1987. Mimoriadny koncert. F. Schubert: 7. symfónia h mol... W. A. Mozart... 3. a 4. decembra 1987. Abonentný cyklus A – B. S. Rachmaninov: Rapsódia... M. Bázlik: Dvanásť...
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 24, p. 4
  (Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Dirigent Ondrej Lenárd. Slovenský filharmonický zbor. Zbormajster Pavol Procházka. Sólisti: Eva Jenisová – soprán, Ján Galla – bas, Ján Gallovič – recitácia)
 • Koncerty Slovenská filharmónia
  Abonentné koncerty A a B, 12. a 13. novembra 1987, Koncertná sieň SF, Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika...
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 23, p. 3
  (Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Jana Valášková – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Makovická, Ljuba: Vokálne koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 5 – 6
  (Peter Mikuláš – bas, Ľudovít Marcinger – klavír)
 • Miloš Jurkovič a jeho hostia
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 5
 • Komorné orchestre
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 4
 • Čunderlíková, Eva – Polakovičová, Viera – Lakotová, Katarína – Režuchová, Viera – Čárska, Etela – Ursínyová, Terézia – Vajda, Igor – Čížik, Vladimír: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 1 – 2
 • Talent Jeleny Obrazcovovej
  1987 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 19, 1987, no. 2, p. 4 – 5
 • “Auftakt” weberovských osláv
  Nemecká štátna opera v Berlíne znova v plnom lesku
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 2, p. 6
  (Carl Maria von Weber: Euryanthe, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Deutsche Staatsoper, Berlín, Nemecko, dirigent: Siegfried Kurz)
 • Letné komorné koncerty
  Kultúrne leto ’87
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 18, p. 5
  (Musa Antiqua Sloveniae, Vladimír Rusóo – umelecký vedúci, koncert: 30. júla 1987, Štátny komorný orchester, koncert: 20. augusta 1887)
 • Händlovské zastavenie
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 17, p. 6
  (36. ročník Händel-Festspiele 1987, Halle)
 • Leto ponorené do hudby
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 17, p. 1
  (Kultúrne leto 1987, Bratislava)
 • ...vstúpila do tretieho desaťročia
  XXI. prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice (1. – 7. augusta 1987)
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 16, p. 1, 3
 • Ursínyová, Terézia – Stankovský, Róbert: So strhujúcim temperamentom mladosti
  1987 Mladé rozlety year 1, 1987, no. 15, p. 18 – 19
  (Róbert Stankovský – dirigent)
 • Slávnostná premiéra Euryanthy
  Berlín a Drážďany centrom weberovských osláv
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 278 (25. 11.), p. 5
  (Carl Maria von Weber, Deutsche Staatsoper, Berlín, Nemecko, dirigent: Siegfried Kurz)
 • Krása súzvuku hlasov
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 194 (19. 8.), p. 5
  (Kysuca, spevácky miešaný zbor)
 • Najstarší v Československu – 41. ročník Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 171 (23. 7.), p. 5
 • S veľkou osobnosťou v čele
  Mládežnícky orchester Európskeho spoločenstva v Bratislave
  1986 Ľud year 39, 1986, no. 179 (1. 8.), p. 6
 • Ohnivý Kankán
  1986 Večerník year 31, 1986, no. 67 (7. 4.), p. 5
 • Ursinyová, Terézia – Schweighoferová, Mária: O spevohernej mozaike
  1986 Večerník year 31, 1986, no. 254 (29. 12.), p. 6 – 7
 • Umenie komorného spevu
  Piesňový recitál Petra Mikuláša v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  1986 Večerník year 31, 1986, no. 241 (9. 12.), p. 5
 • Chrobáčiky v televíznom podaní
  1986 Večerník year 31, 1986, no. 211 (28. 10.), p. 5
 • Výrazná osobnosť slovenskej hudby
  K životnému jubileu zaslúžilého umelca prof. dr. Juraja Haluzického
  1986 Večerník year 31, 1986, no. 169 (29. 8.), p. 6 – 7
 • V poslednej chvíli, ale predsa
  1986 Večerník year 31, 1986, no. 10 (15. 1.), p. 5
  (K. Eidam, B. Mehlerová)
 • Umelkyňa javiska i života
  1986 Film a divadlo year 30, 1986, no. 20, p. 16 – 17
  (Elena Kittnarová – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Frešo, Tibor – Gyermek, Július – Auer, G.: Opera o francúzskom básnikovi na spôsob koláže
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 9
 • ...o ponížených a urazených
  Významná opera 20. storočia v repertoári SND
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 6
  (Alban Berg, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek)
 • Interpódium ’86
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 44
 • Dominanty festivalu
  Nad 22. ročníkom BHS
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 43
 • Bez našej účasti
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 41
 • Štýlovo rôznorodá hudobná ponuka
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 4
 • Cenná devíza našej hudby
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 36
 • Veľký dirigent a mládež
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 32
 • Husliarske umenie na Slovensku (Mikuláš Kresák)
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 28
 • ...poznačená hudbou. Pohľadnica z Moskvy
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 27
 • Ursínyová,Terézia – Leinsdorf, Erich: Pred Maškarným bálom
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 18
 • Ursínyová, Terézia – Frešo, Tibor: Nad hodnotami opernej tvorby
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 18
 • Ursínyová, Terézia – Hajóssyová, Magdaléna: Virtuózne, ale prirodzene
  1986 Nedeľná Pravda, Bratislava year 19, 1986, no. 2, p. 6
 • Umienenosť v prospech veci
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 24, p. 7
  (jubileum, 60. výročie narodenia, Mikuláš Kresák – husle)
 • Čížik, Vladimír – Polakovičová, Viera – Berger, Igor – Ursínyová, Terézia – Javorský, Igor – Palovčík, Michal: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 21, p. 1 – 2, 3
 • Wratislavia Cantans ’86
  Po 21. ročníku medzinárodného oratoriálno-kantátového festivalu
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 20, p. 6
 • 65 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 17, p. 7
  (Trenčianske Teplice)
 • Ursínyová, Terézia – Kovářová, Anna: Horúce moskovské dni
  VIII. medzinárodná súťaž P. I. Čajkovského
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 16, p. 1, 3
 • Prognóza a hudobná kultúra
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 12, p. 2
  (muzikologická konferencia, 29. – 30. apríla 1986, Divadelný ústav, Praha)
 • Prvá cena spevákovi z Košíc
  Po 38. medzinárodnej hudobnej súťaži Pražskej jari
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 11, p. 4
  (Štefan Margita – tenor)
 • Zaslúžilý umelec Peter Toperczer
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 10, p. 3
 • S mladosťou v erbe
  Medzinárodná tribúna mladých interpretov
  1985 Pravda, Bratislava year 66, 1985, no. 243 (15. 10.), p. 5
 • Opera tmavých hlasov
  1985 Večerník year 30, 1985, no. 9 (14. 1.), p. 5
 • Dar ctiteľom opery
  1985 Večerník year 30, 1985, no. 3 (4. 1.), p. 7
 • Hľadanie. Stále aktuálna múza 6
  1985 Film a divadlo year 29, 1985, no. 7, p. 22 – 24
 • Oživenie dramaturgie
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 7
 • Exkluzívna nahrávka
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 52, p. 22
  (Sergej Prokofiev, Marián Lapšanský – klavír)
 • Z gramofónovej produkcie
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 5
 • Ursínyová, Terézia – Rybarič, Richard: Tisícročie hudobnej kultúry
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 49
 • Carmen s otáznikmi
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 45
 • Slovenská filharmónia deťom
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 44
 • V treťom decéniu
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 43
 • Hudba na paneloch
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 41
 • Interpretačná mladosť s nádejami
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 36
 • Výchova k hudobnosti
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 33
 • Ako šumivé víno...
  Záverečný operný titul v SND
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 32
 • Ursínyová, Terézia – Kardoš, Dezider: S národným umelcom prof. Deziderom Kardošom na tému Desaťročia slovenskej hudby
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 25
 • Klavirista
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 19
 • Na vlnách melódií
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 17
 • Sú takí ľudia
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 14
 • Kruté a dojímavé dielo
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 1
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, Tibor Frešo, réžia: Miroslav Fischer)
 • Pestré a rôznorodé
  Stále aktuálna múza 8
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 9, p. 22 – 23
 • Nestarnúci jubilant
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 6, p. 7
  (profil, Igor Vajda – muzikológ)
 • Osobnosť, na ktorú sa nezabúda
  Stále aktuálna múza 5
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 5, p. 22 – 23
 • Jubilantská previerka
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 4, p. 3
  (15. výročie Dámskeho komorného orchestra, dirigentka: Elena Šarayová-Kováčová, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 17. decembra 1984)
 • Kráľ slovenskej operety
  Stále aktuálna múza 4
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 4, p. 22 – 23
 • Nestor – takmer zabudnutý
  Stále aktuálna múza 3
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 3, p. 22 – 23
 • Neopakovateľný operný večer
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 3, p. 5
  (Peter Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin, Mirella Freni – soprán, Peter Dvorský – tenor, Ján Galla – bas, zbormajster: Ladislav Holásek)
 • Ursínyová, Terézia – Minčev, Georgi: Skladateľ Georgi Minčev
  Náš zahraničný hosť
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 24, p. 6
  (Georgi Minčev – bulharský skladateľ)
 • Elixír citu
  Debussyho Pelléas a Mélisanda v pražskom Národnom divadle
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 22, p. 5
  (Národné divadlo, Praha, uvedenie: 17. októbra 1985)
 • Stretnutie kritikov
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 22, p. 3
  (prehrávky slovenských a českých diel, 17. – 18. októbra 1985, Praha, organizátor: Zväz slovenských skladateľov, Zväz českých skladateľov a koncertných umelcov (SČSKU)
 • kol.: Komorné koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 21, p. 3 – 4
  (Ján Galla – bas, Ľudovít Marcinger – klavír, spevácky recitál: 28. septembra 1985, Jelena Obrazcovová – mezzosoprán)
 • Začalo sa to Obšitošovou dcérou
  Stále aktuálna múza 2
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 2, p. 22 – 23
 • Rok pred jubileom II.
  XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 19, p. 3
  (29. júla – 1. augusta 1985)
 • Zuzana Paulechová – nádej slovenskej pianistiky. Profily mladých
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 15, p. 4
 • Slovenská filharmónia
  14. 4. 1985. Piesňový recitál Magdalény Hajóssyovej. Klavírny sprievod – Marián Lapšanský. Koncert pre Kruh priateľov Slovenskej filharmónie
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 12, p. 7
  (Juraj Beneš: Il sogno di Poppea)
 • Primeraný dramaturgický čin
  Adriana Lecouvreurová v opere DJGT
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 11, p. 5
  (Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur – opera, Miroslav Šmíd – dirigent, Opera DJGT, uvedenie: 15. marca 1985)
 • Zaslúžilá umelkyňa Magdaléna Blahušiaková
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 10, p. 5
  (profil, Magdaléna Blahušiaková – soprán)
 • Žije naďalej
  Stále aktuálna múza 9
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 10, p. 22 – 23
 • Stále aktuálna múza
  1985 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 17, 1985, no. 1, p. 22 – 23
 • Návrat Jura Jánošíka
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 1, p. 5
  (Ján Cikker: Juro Jánošík – opera, réžia: Koloman Čillík, dirigent: Miroslav Šmíd, Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského, uvedenie: 9. novembra 1984)
 • Potlesk brilantnému výkonu
  Štátny symfonický orchester ZSSR vystúpil v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie
  1984 Ľud year 37, 1984, no. 71 (9. 4.), p. 5
 • Profil ľudský a umelecký
  1984 Smena year 37, 1984, no. 225 (22. 9.), p. 6
 • Majster violončelovej hry
  1984 Príroda a spoločnosť year 33, 1984, no. 11, p. 53 – 55
 • V hlavnej úlohe – šansón
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 89 (7. 5.), p. 5
  (Tibor Andrašovan, Margita Mayerová, Viktor Hugo)
 • Ursínyová, Terézia – Beneš, Juraj: Náročná autorská optika
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 80 (20. 4.), p. 6 – 7
 • Stretli sa priatelia hudby
  Po piatej prehliadke slovenského koncertného umenia v Žiline
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 69 (5. 4.), p. 5
 • V ľahkom a veselom tempe
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 42 (28. 2.), p. 5
 • Návrat Kataríny
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 233 (26. 11.), p. 5
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič)
 • Tam, niekde na juhu...
  Po uvedení Komediantov a Sedliackej v opere SND
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 21 (30. 1.), p. 5
  (Pietro Mascagni)
 • Dráma. K hosťovaniu opery Štátneho divadla v Brne na BHS
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 200 (10. 10.), p. 5
 • Sviatok spevu
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 197 (5. 10.), p. 17
 • Veľká opera – veľké hlasy
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 195, p. 5
 • Návrat k spomienkam
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 182 (14. 9.), p. 7
 • Previerka súčasných možností
  Dokončenie úvah na začiatku novej opernej sezóny z piatkového čísla Večerníka
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 168 (27. 8.), p. 5
 • Priestor interpretačným nádejám
  Pokračujeme v úvahách na začiatku novej opernej sezóny
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 167 (24. 8.), p. 7
 • Pred bránami novej sezóny
  Opera SND na začiatku nového tvorivého obdobia
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 166 (23. 8.), p. 5
 • Skvosty komornej hudby
  Príťažlivá ponuka Kultúrneho leta na koncertoch v Mirbachovom paláci
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 133 (9. 7.), p. 5
 • Každý je sólistom
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 128 (2. 7.), p. 5
 • Cesta kompromisov
  Niekoľko poznámok k najnovšiemu naštudovaniu Blúdiaceho Holanďana operou SND
  1984 Večerník year 29, 1984, no. 123 (25. 6.), p. 5
 • Významná operná udalosť
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 47
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, Tibor Frešo, Miroslav Fischer)
 • Skvelé orchestrálne večery
  Nad 20. ročníkom BHS
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 43
 • Holanďan z inej strany
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 30
 • Fenomenálny klavirista
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 28
 • Dynamizmus do hudobného života
  Hosť Nového slova – docent Miloš Jurkovič, prorektor VŠMU
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 2, p. 13
 • Všetko potrebuje tradíciu...
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 19
 • Psychologická operná dráma
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 18
 • Potreba hudobnej kritiky
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 15
 • Úspech domácich i hostí
  1984 Nové Slovo, Bratislava year 26, 1984, no. 15
  (Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni)
 • Ursínyová, Terézia – Angelakova, Christina: Mezzosopranistka Christina Angelakova
  Náš zahraničný hosť
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 6, p. 6
  (Christina Angelakova – mezzosoprán, Bulharsko)
 • kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 21, p. 1 – 2
  (Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha – dirigent)
 • Príspevok múzea k oslavám
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 20, p. 5
  (výstava s názvom Slovenské národné povstanie v hudbe, k 40. výročiu SNP, otvorenie: 14. september 1984, Banská Bystrica, Literárne a hudobné múzeum)
 • Jubilantke Jele Krčméry
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 2, p. 7
  (Jela Krčméry-Vrteľová – operná libretistka a prekladateľka)
 • Slovenský pesničkár. Dušan Pálka, 75-ročný
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 19, p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: Problémy a perspektívy festivalu
  Hovoríme s dr. Ladislavom Mokrým, CSc., predsedom programovej komisie BHS a riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 18, p. 4, 7
 • Mladý slovenský tenorista
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 13, p. 3
  (Štefan Margita – tenor, Pražská jar 1984, Smetanovo divadlo, Eugen Onegin, uvedenie: 4. júna 1984)
 • Slovenská filharmónia
  13. III. 1984 L. Janáček: V hmlách... I. Zeljenka: Capriccio pre klavír... Peter Toperczer – klavír. Koncert pre Kruh priateľov Slovenskej filharmónie
  1984 Hudobný život, Bratislava 1984, no. 8, p. 4
 • Violončelista
  1983 Smena year 36, 1983, no. 268 (12. 11.), p. 6
  (Juraj Alexander - violončelo)
 • Klaviristka
  1983 Smena year 36, 1983, no. 208 (3. 9.), p. 6
 • Koloratúra
  Predstavujeme sólistku opery SND Máriu Turňovú
  1983 Smena year 36, 1983, no. 190 (13. 8.), p. 6
 • Odkryli zasypané pramene
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 87 (4. 5.), p. 5
 • Aktívne k hudobnej súčasnosti
  Ocenenie práce prof. dr. Ota Ferencyho
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 84 (29. 4.), p. 7
 • Monumentálne hudobné finále
  K záverečným koncertom 8. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 37 (22. 2.), p. 5
 • Dať hudbe výraz súčasnosti
  Vo štvrtom pokračovaní hodnotíme skladby 8. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 36 (21. 2.), p. 5
 • Veľa diel – menej ozajstných výpovedí
  8. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 33 (16. 2.), p. 5
 • Oživená tradícia
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 31 (14. 2.), p. 5
 • Rozpaky nad Giovannim
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 257 (30. 12.), p. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart)
 • Dni ukrajinskej hudby
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 232 (24. 11.), p. 5
 • Láskavý hudobný humor
  Po premiére komickej opery národného umelca Jána Cikkera
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 201 (12. 10.), p. 5
 • Milovaný národom
  K životnému jubileu národného umelca Eugena Suchoňa
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 188 (23. 9.), p. 7
 • Opera na obrazovke
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 175 (6. 9.), p. 5
 • Príležitosť pre mladých
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 16 (24. 1.), p. 5
 • Spevoherné rezultáty
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 143 (22. 7.), p. 7
 • Súčasnosť a perspektívy opery SND
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 138 (15. 7.), p. 6 – 7
 • Dúšok hudby, úsmevu a lásky
  Donizettiho Nápoj lásky v naštudovaní operného súboru SND
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 121 (22. 6.), p. 5
 • Pocta huslistovi
  1983 Večerník year 28, 1983, no. 11 (17. 1.), p. 5
 • Stále aktuálna opera
  1983 Nové Slovo, Bratislava year 25, 1983, no. 18
  (Branislav Kriška, Svetozár Štúr, Henry Purcell)
 • (vš) – Ursínyová, Terézia: O obdivovanej i preklínanej múze
  1983 Nové Slovo, Bratislava year 25, 1983, no. 16, p. 19
 • O českej a slovenskej tvorbe
  Podnetná muzikologická konferencia
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 9, p. 1 – 3
 • Americké turné SKO... ich hra prináša žiarivý optimizmus
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 3, p. 6
  (Slovenský komorný orchester)
 • kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 21, p. 1 – 2
 • Nielen pre krásu hlasu...
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 10, p. 3
 • Príspevok do romantického repertoáru
  Banskobystrické divadlo uviedlo Verdiho Traviatu
  1982 Pravda, Bratislava year 63, 1982, no. 267 (10. 11.), p. 5
 • Večne krásne melódie
  Čardášová princezná na Novej scéne
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 85 (3. 5.), p. 5
 • Fidelio s odstupom rokov
  Hodnotíme premiéru Beethovenovho operného diela v SND
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 51 (15. 3.), p. 5
 • Bláznivá komédia o divadle
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 26 (8. 2.), p. 5
 • Obraz ľudského kolektívu
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 224 (12. 11.), p. 7
 • Krása v jednoduchosti
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 204 (15. 10.), p. 7
 • Dve hosťujúce operné scény
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 203 (14. 10.), p. 5
 • Krása ľudového hlasu
  1982 Večerník year 27, 1982, no. 197 (6. 10.), p. 5
 • Osobnosť hudobnej scény
  1982 Film a divadlo year 26, 1982, no. 14, p. 28 – 29
 • Opera a balet hosťujúci
  Podnety z festivalových vystúpení
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 47, p. 23
 • Príspevok opery k festivalu
  Premiéra Smetanovho Dalibora na scéne SND
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 45, p. 23
 • Dokonalý wagnerovec Bernard Shaw
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 41
 • Prudký nástup mladosti
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 34, p. 23
 • Chvála poézie
  1982 Nové Slovo, Nedeľa, Príloha Nového Slova, č. 10, s. 8, Bratislava year 24, 1982, no. 29
 • Viac ako operná moralita
  K premiére Stravinského opery v SND
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 12, p. 11
 • Spevák potrebuje premýšľať
  Hosť Nového slova – sólista opery SND Sergej Kopčák
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 11, p. 15
 • Burlas, Ladislav – Podracký, Igor – Mokrý, Ladislav – Ursínyová, Terézia: Aby bolo hudbu počuť...
  1982 Nové Slovo, Bratislava year 24, 1982, no. 11, p. 15
 • Päťdesiatka dirigenta
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 9, p. 7
 • Dôstojná rozlúčka s javiskom
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 8, p. 7
 • Koncert folklórnej hudby
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 5, p. 4
  (VII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby)
 • kol.: Symfonické koncerty
  VII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 5, p. 3 – 4
 • Svetová Eboli
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 22, p. 5
  (Giuseppe Verdi: Don Carlos, Jelena Obrazcovová – mezzosoprán, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Peter Mikuláš – bas, Opera SND, uvedenie: 19. októbra 1982)
 • Nemecká štátna opera
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 21, p. 4
  (W. A. Mozart: Cosi fan tutte, Magdaléna Hajóssyová – soprán, uvedenie: 11. – 12. októbra 1982)
 • a kol.: Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 21, p. 2
 • a kol.: Komorné koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 21, p. 1 – 2
 • Slovinské národné divadlo
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 21, p. 4
 • Ursínyová, Terézia – Weigl, Petr: O hudbe pre oči a srdce
  S režisérom Petrom Weiglom
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 19, p. 8
  (Petr Weigl – český filmový, televízny a divadelný režisér a dramaturg)
 • Nositeľ Národnej ceny Peter Michalica
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 18, p. 2
  (Peter Michalica – husle)
 • Organista Ján Vladimír Michalko
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 13, p. 4
 • Za Otom Kaušitzom (19. V. 1909 – 30. IV. 1982)
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 10, p. 7
  (Oto Kaušitz – slovenský libretista operiet, textár a prekladateľ)
 • Pred novou umeleckou etapou
  Slovenský filharmonický zbor
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 1, p. 1
 • Život s hudbou
  1981 Pravda, Bratislava year 62, 1981, no. 73 (27. 3.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Kresánek, Jozef – Nováček, Zdenko – Burlas, Ladislav – Palovčík, Michal: Posiľňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov
  Anketa o hudobno-umeleckej kritike
  1981 Pravda, Bratislava year 62, 1981, no. 32 (7. 2.), p. 5
 • Orfeus divadelne cítený
  1981 Pravda, Bratislava year 62, 1981, no. 137 (12. 6.), p. 5
  (Jacques Offenbach, opereta, Nová scéna, Bratislava)
 • Odišla veľká umelkyňa
  1981 Smena year 34, 1981, no. 36 (12. 1.), p. 6
 • Béla Bartók a jeho humanistický apel
  1981 Život, Bratislava year 31, 1981, no. 19, p. 40 – 41
 • Malé kapitoly o (slovenskej) hudbe
  1981 Život, Bratislava year 31, 1981, no. 11 (12. 3.), p. 20 – 21
 • Prijatie Majstra Pavla
  1981 Večerník year 26, 1981, no. 64 (1. 4.), p. 5
 • Dokonale využití speváci
  1981 Večerník year 26, 1981, no. 213 (29. 10.), p. 5
 • Nebolo ľahko rozhodnúť
  Poznáme mená laureátov Medzinárodnej tribúny mladých interpretov
  1981 Večerník year 26, 1981, no. 210 (26. 10.), p. 5
 • Nástup hudobnej mladosti
  1981 Večerník year 26, 1981, no. 208 (22. 10.), p. 5
 • Veľký talent, zrelá osobnosť
  1981 Večerník year 26, 1981, no. 109 (5. 6.), p. 7
 • Sviatky festivalu
  Vystúpenia ND z Prahy na BHS
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 46, p. 11
 • Celkom iný Puccini
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 45, p. 16
 • Kráľovská opera
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 43, p. 14
 • Koncert – zážitok
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 42, p. 10
 • Hľadanie novej tváre opery
  Šťastný princ Juraja Hatríka
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 31, p. 16
 • S láskou a rizikami
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 22, p. 17
 • S odkazom pre súčasnosť
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 20, p. 20
 • Ursínyová, Terézia – Lapšanský, Marián: Virtuóz je málo
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 18, p. 13
 • Zhaslo slnko v jeho hlase. Národný umelec Janko Blaho
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 18, p. 15
 • Ursínyová, Terézia – Kittnarová, Elena: Nížiny a vrcholky života. S národnou umelkyňou Elenou Kittnarovou
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 17, p. 16
 • Svieže návraty
  Maďarský muzikál na Novej scéne
  1981 Nové Slovo, Bratislava year 23, 1981, no. 10, p. 16
 • Skladateľ a spoločnosť
  K šesťdesiatke Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 6, p. 3
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov 1978
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 24, p. 3
 • Záverečný koncert patril Slovenskej filharmónii
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 22, p. 3
  (Ján Cikker: Paleta, premiéra)
 • Ursínyová, Terézia – Gajan, Ivan: Ivan Gajan. Profily mladých
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 19, p. 4
 • Slovenský sólista v Prahe
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 18, p. 7
 • Z histórie opery
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 15, p. 5
 • Povedzte mojej materi
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 15, p. 5
 • Súvaha opernej kariéry
  K šesťdesiatinám zaslúžilého umelca Františka Zvaríka
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 14, p. 3
 • Zájazdový zápisník
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 12, p. 6
 • Manon ako melódia. Návrat ku klasike na javisku SND
  1980 Pravda, Bratislava year 61, 1980, no. 282 (28. 11.), p. 5
  (Jules Massenet, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Príležitosť pre koncertných umelcov
  Po žilinskej prehliadke hudobných interpretov
  1980 Pravda, Bratislava year 61, 1980, no. 226 (24. 9.), p. 5
 • Umelecké výsledky húževnatej práce
  Čo priniesla prehliadka mladých koncertných umelcov
  1980 Pravda, Bratislava year 61, 1980, no. 197 (21. 8.), p. 5
 • Treba rozmýšľať o koncepcii
  Po polovici Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach
  1980 Pravda, Bratislava year 61, 1980, no. 162 (11. 7.), p. 5
 • K portrétu klaviristky
  1980 Smena year 33, 1980, no. 40 (16. 2.), p. 6
 • Hľadanie a nachádzanie
  1980 Smena year 33, 1980, no. 26 (31. 1.), p. 6
 • Ursínyová, Terézia – Kant, Ľudovít: Laureát s violončelom
  1980 Smena year 33, 1980, no. 205 (30. 8.), p. 6
  (Ľudovít Kant – violončelo)
 • Košická operná mladosť
  1980 Smena year 33, 1980, no. 109 (9. 5.), p. 6
 • Malá večerná hudba
  Záhrebskí komorní sólisti na Kultúrnom lete
  1980 Večerník year 25, 1980, no. 147 (29. 7.), p. 5
 • Balet sa rehabilitoval
  1980 Večerník year 25, 1980, no. (10. 10.), p. 7
 • Javisková báseň
  Ušľachtilá smetanovská perla
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 9, p. 14
 • Operná žatva talentov
  Mladí na scéne SND
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 7, p. 16
 • Minulosť pre súčasníka
  K premiére opery Bartolomeja Urbanca Majster Pavol
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 49, p. 17
 • Nová podoba mušketierov
  K premiére Dunajevského a Riašencevovho muzikálu
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 46, p. 17
 • Za posledným akordom
  Skončili sa Bratislavské hudobné slávnosti
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 44, p. 14
 • V expresionistickom duchu
  Elektra na scéne opery SND
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 43, p. 15
 • Postrehy z festivalu. Pestrá ponuka
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 42, p. 17
 • Mozart v sýtych farbách
  Inscenácia Figarovej svadby v opere SND
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 28, p. 15
 • Odvaha pracovať s mladými
  Don Giovanni na košickej opernej scéne
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 13, p. 11
 • S londonovským apelom
  Pôvodný muzikál na Novej scéne
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 12, p. 16
 • Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Slovenská skladateľská súčasnosť
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 10, p. 17
 • Užitočná konfrontácia
  Po prehliadke slovenského koncertného umenia
  1980 Nové Slovo, Bratislava year 22, 1980, no. 1, p. 16
 • kol.: V. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 6, p. 4 – 5
 • Ursínyová, Terézia – Pazdera, Jindřich: Viac než nádej... Jindřich Pazdera
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 5, p. 4
 • Ursínyová, Terézia – Čížek, Vladimír: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 5, p. 7
  (Štefan Babjak – barytón, Elena Kittnarová – soprán, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 22. januára 1980)
 • Sovietska hudba na festivale
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 21, p. 4
 • Varšavská jeseň ’80
  19. – 28. septembra 1980
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 20, p. 6
  (Medzinárodný festival súčasnej hudby)
 • Mladé pódium ’80
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 19, p. 3
  (Karlové Vary, 15. – 22. augusta 1980)
 • Eva Blahová. Profily
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 18, p. 4
 • Karusel sa zastavil
  Zomrel Teodor Šebo-Martinský
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 16, p. 7
  (Teodor Šebo-Martinský – skladateľ a textár slovenskej tanečnej piesne, zakladateľ muzikálovej tvorby na Slovensku)
 • Za Teodorom Šebom-Martinským (23. 10. 1911 – 5. 8. 1980)
  1980 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava year 12, 1980, no. 11, p. 15
 • Nádeje, výhry, prekvapenia
  Po XIII. prehliadke mladých koncertných umelcov
  1979 Pravda, Bratislava year 60, 1979, no. 196 (21. 8.), p. 5
 • Objavenie talentov
  5. celoštátna spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1979 Pravda, Bratislava year 60, 1979, no. 133 (8. 6.), p. 5
 • Mladí o hudobnej kritike
  1979 Smena year 32, 1979, no. 144 (21. 6.), p. 6
 • Jarné stretnutie múz
  1979 Smena year 32, 1979, no. 143 (20. 6.), p. 6
 • Stretnutie múz
  1979 Večerník year 24, 1979, no. 220 (8. 11.), p. 5
 • V spomienkach i v súčasnosti
  Hudobná komédia Nech gitara hrá na Novej scéne
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 48 (29. 11.), p. 16
 • Vokálno-scénický pohľad na festival
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 43 (25. 10.), p. 15
 • Posudok o Rozsudku
  Premiéra Cikkerovej opery na BHS
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 42 (18. 10.), p. 11
 • Stále svieži Bunbury
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 28 (12. 7.), p. 20
 • SĽUK s novými ambíciami
  Spevácky zbor s Piesňou života
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 27 (5. 7.), p. 20
 • ...skôr lyrická než komická. Urbancova nová opera v SND
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 25 (21. 6.), p. 16
 • Dirigent oddaný svojmu poslaniu. Zdeněk Macháček
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 18 (3. 5.), p. 16
 • Spevák, osobnosť
  K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Ondreja Malachovského
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 14 (5. 4.), p. 17
  (Ondrej Malachovský – bas)
 • Nižina ako obraz verizmu
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 13 (29. 3.), p. 20
 • Hľadanie fantázie
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 12 (22. 3.), p. 14
 • Generačný nástup hlasov
  1979 Nové Slovo, Bratislava year 21, 1979, no. 1 (4. 1.), p. 20
 • Hlboko v srdci národa. Gustáv Papp
  1979 Televízia year 14, 1979, no. 39, p. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia – Kajabová-Peňašková, Anna: Život v speve
  Hovoríme s Annou Kajabovou-Peňaškovou, laureátkou štátnej ceny SSR
  1979 Televízia year 14, 1979, no. 33, p. 16 – 17
  (Anna Kajabová-Peňašková – soprán)
 • Ursínyová, Terézia – Synková, Milada: O umení ukrytom za kulisami
  S opernou korepetítorkou SND Miladou Synkovou
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 7, p. 7
 • Z Piesne života
  IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 6, p. 4
  (Spevácky zbor SĽUK, dirigent: Pavol Procházka, Bratislava, koncert: 24. februára 1979)
 • Ursínyová, Terézia – Havlíková, Klára: Americké turné zaslúžilej umelkyne Kláry Havlíkovej
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 5, p. 1, 4
 • Profily mladých Elena Hanzelová
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 3, p. 4
  (Elena Hanzelová – soprán)
 • Nevyužitá príležitosť
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 22, p. 3
  (Slovenský filharmonický zbor, ŠKO Žilina, Ľubomír Mátl – dirigent, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Umenie komorného spevu
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 22, p. 5
  (Peter Schreier – nemecký tenorista, Marián Lapšanský – klavír)
 • Ázijský hudobný zápisník (I.)
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 21, p. 6
  (pokr. Ázijský hudobný zápisník (II.), Hudobný život, 1979, č. 22, s. 6)
 • Ursínyová, Terézia – Kardoš, Dezider: Nad poslednými dielami a o večných otázkach
  S národným umelcom prof. Deziderom Kardošom
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 13, p. 1, 3
 • Majster dobrej pohody
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 12, p. 6
  (Oto Kaušitz – slovenský libretista operiet, textár a prekladateľ)
 • Ivan Sokol
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 11, p. 1
  (profil)
 • Noví zaslúžilí umelci: Branislav Kriška
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 11, p. 1
  (Branislav Kriška – operný režisér)
 • Jubilant. Rudolf Vanek
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 1, p. 5
  (65. výročie narodenia. Rudolf Vanek – tajomník Tvorivej komisie koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov, organizátor koncertného života, Kruhy priateľov umenia)
 • So sústredenou pozornosťou obecenstva
  1978 Pravda, Bratislava year 59, 1978, no. 174 (26. 7.), p. 5
 • Televízne Vzkriesenie
  1978 Večerník year 23, 1978, no. 18 (25. 1.), p. 5
 • Obnova na realistickom základe
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 52 (28. 12.), p. 21
 • Od piesne k opere
  Jubilujúcemu Bartolomejovi Urbancovi
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 47 (23. 11.), p. 19
 • Hudobná dráma a spev na festivale
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 44 (2. 11.), p. 14
 • Spevácka tribúna
  Významná súčasť festivalu BHS
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 43 (26. 10.), p. 23
 • Na cestách hľadania
  Po premiére Suchoňovej Krútňavy v opere SND
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 42 (19. 10.), p. 10
 • V záujme talentu, ambícií a kvality
  S umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom o novej sezóne
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 39 (28. 9.), p. 16
 • Ursínyová, Terézia – Kišoňová-Hubová Mária – Gašparek, Tibor – Klinda, Ferdinand – Papp, Gustáv – Slovák, Ladislav: Od národa – do sveta
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 38 (21. 9.), p. 15
 • Trvalá renesancia záujmu
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 33 (17. 8.), p. 15
 • Hudobná udalosť: rozhlasová Bohéma
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 27 (6. 7.), p. 14
 • Nielen speváčka...
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 17 (1. 5.), p. 14
 • Kyjevská opereta na Slovensku
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 16 (20. 4.), p. 23
 • Lyrická Káťa Kabanovová
  K premiére Janáčkovej opery v SND
  1978 Nové Slovo, Bratislava year 20, 1978, no. 14 (6. 4.), p. 15
 • Speváci veľkého divadla v Moskve
  (V. Atlantov, M. Kasrašviliová, D. Korelov, J. Mazurok, T. Milaškinová, J. Nesterenko, J. Obrazcovová, V. Piavko, J. Rajkov). Opus – Melodija, Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 7, p. 5
 • Ursínyová, Terézia – Bystrík, Režucha: Zisky – aj rezervy
  So šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice, Bystríkom Režuchom
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 7, p. 8
 • Konfrontácia
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 7, p. 5
  (Hana Štolfová – mezzosoprán, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, recitál: 14. marca 1978)
 • Rozhlasová žatva ’77
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 5, p. 5
 • Predstavenie pre subretu
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 3, p. 7
  (Florimond Hervé: Mam´zelle Nitouche – opereta, Opera DJGT, réžia: Štefan Babjak, premiéra: 17. decembra 1978)
 • Ursínyová, Terézia – Šmíd, Miroslav: Problémy malej opernej scény
  S umeleckým šéfom opery DJGT v Banskej Bystrici – Miroslavom Šmídom
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 3, p. 5
 • Farebný svet Ley Mrázovej
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 24, p. 3
  (Lea Mrázová – akademická maliarka, výstava)
 • Dedikované Anatolijovi I. Orfionovi
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 23, p. 7
  (Anatolij I. Orfionov – tenor, vokálny pedagóg na VŠMU)
 • Príležitosť pre operu
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 22, p. 1, 3
  (Opera SND, Ondrej Lenárd – dirigent, Peter Dvorský – tenor, Magdaléna Blahušiaková – soprán)
 • Rezultáty MTMI – s malým zamyslením
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 21, p. 1, 3
  (Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO)
 • Ursínyová, Terézia – Urbanec, Bartolomej: V tvorivých rokoch. Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 20, p. 5, 7
  (Bartolomej Urbanec – slovenský skladateľ)
 • Jubilantka
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 20, p. 7
  (Oľga Šimová – vokálny pedagóg)
 • Ursínyová, Terézia – Albrecht, Ján: Musica aeterna
  S Jánom Albrechtom o problémoch a perspektívach súboru
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 19, p. 1
 • S poctou Eugenovi Suchoňovi
  Trenčiansko-teplické hudobné večery
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 15, p. 1
  (Hudobné leto Trenčianske Teplice)
 • Ursínyová, Terézia – Málek, Viktor: O návrate k janáčkovskej partitúre
  So zaslúžilým umelcom Viktorom Málkom
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 15, p. 8
  (Viktor Málek – dirigent)
 • Stará hudba v Klariskách
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 15, p. 4
  (Musica aeterna, Ján Albrecht – umelecký vedúci, Koncertná sieň Klarisky, koncert: 15. mája 1978)
 • Aida ako spevácky fenomén
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 14, p. 5
 • Lúčnica a Technik jubilujú
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 13, p. 4
  (Lúčnica – 30. výročie vzniku, slávnostný program: Opera Slovenského národného divadla, 18. mája 1978, Technik – 25. výročie vzniku, slávnostný koncert: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 3. júna 1978)
 • Ursínyová, Terézia – Bukoveczká, Alžbeta: Alžbeta Bukoveczká. Profily mladých
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 13, p. 2
  (Alžbeta Bukoveczká – soprán)
 • Poznaňské fresky
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 11, p. 6
  (festival, Poznań, Poľsko)
 • Jozef Grešák: Panychída
  Tvorba
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 11, p. 5
  (Česká filharmónia, Pražský filharmonický zbor, dirigent: Bystrík Režucha, Alžbeta Mrázová – soprán, Ivo Žídek – tenor, abonentný koncert, Praha, premiéra: 13. – 14. apríla 1978)
 • Koncerty Slovenská filharmónia
  30. a 31. III. 1978
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 10, p. 4
  (Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Olaf Koch – nemecký dirigent, Ferdinand Klinda – organ)
 • V Dolnej Krupej otvorili Domov slovenských skladateľov
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 10, p. 1, 8
  (sprievodné podujatie: výstava Rané tlače diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku, organizátor: SNM, SHF, scenár: Ľuba Ballová, výber hudobných nástrojov: Ivan Mačák)
 • Nový obraz Ščedrinovho baletu
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 1, p. 4
  (Balet Slovenského národného divadla v Bratislave, dirigent: Pavol Bagin)
 • O rok – reprízovať!
  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 1, p. 1, 3
  (organizátori: Slovenské národné divadlo, Zväz slovenských dramatických umelcov, Divadelný ústav, Bratislava)
 • Cieľom je komplexný účinok
  Nad televíznou podobou Vzkriesenia
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 1, p. 2
  (Ján Cikker: Vzkriesenie – opera, Magdaléna Blahušiaková – soprán, Gabriela Beňačková – soprán, televízny film, réžia: Petr Weigl, premiéra v TV: 22. januára 1978)
 • V štýle komorného muzicírovania
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 1, p. 4
  (Alžbeta Bukoveczká – soprán, Juraj Martvoň – barytón, sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave, Eva Fischerová-Martvoňová – klavír, Zlatica Poulová – klavír)
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav – Mikula, Zdenko – Nováček, Zdenko: Predzjazdová beseda: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 2, p. 1, 8
  (redakcia Hudobný život usporiadala diskusiu o aktuálnych problémoch slovenskej tvorby, kritiky a organizácie hudobného života)
 • Otázky aj pre nás
  XIII. jugoslavenska muzička tribina – Opatija
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 1, p. 8
  (3. – 7. novembra 1976)
 • Z koncertných pódií
  [koncert sólistu Divadla Jozefa Gregora Tajovského: barytonistu Štefana Babjaka a sopranistky Dagmar Rohovej]
  1977 Nové Slovo, Bratislava year 19, 1977, no. 8, p. 19
 • Koncerty komornej hudby
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby (Na počesť XV. zjazdu KSČ)
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 5, p. 4 – 5, 7
 • Sviatoslav Richter
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 22, p. 8
  (Sviatoslav Richter – klavirista, Trnava, Pedagogická fakulta, koncert: 24. októbra 1976)
 • V centre záujmu – opera
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 21, p. 4, 8
 • Recitál Magdalény Hajóssyovej
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 20, p. 4
  (Magdaléna Hajóssyová – soprán)
 • K rozhlasovej problematike
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 20, p. 1, 7
  (Medzinárodná rozhlasová súťaž Československého rozhlasu, so seminárom na tému "Hudobné vzdelávanie a hudobná publicistika v rozhlasovom vysielaní")
 • Päťročná bilancia
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 2, p. 1
  (Československé hudobné vydavateľstvo OPUS)
 • ...aj k Predanej neveste
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 16, p. 4
  (Bedřich Smetana: Predaná nevesta, dirigent: Miroslav Šmíd, Opera DJGT, premiéra 12. júna 1976)
 • Dirigent – skladateľ – kultivovaná osobnosť
  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca dr. Ľudovíta Rajtera
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 15, p. 3
 • Fantázia
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 14, p. 1
  (Maja Plisecká – ruská primabalerína, Medzinárodný televízny festival, Praha)
 • Variácie jedného pojmu
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 12, p. 1
 • Slúži dobrej veci
  1976 Nové Slovo, Bratislava year 18, 1976, no. 51, p. 11
 • Jednotný režijný štýl
  1976 Nové Slovo, Bratislava year 18, 1976, no. 44, p. 11
 • Spomienky a vyznanie
  S jubilujúcim zaslúžilým umelcom dr. Ľudovítom Rajterom
  1976 Nové Slovo, Bratislava year 18, 1976, no. 31, p. 11
 • Hudobný film – samostatná kategória
  1976 Nové Slovo, Bratislava year 18, 1976, no. 21, p. 19
 • Reviews
 • Zuzana Godárová, Jaroslav Vyhnánek: Hudobný sprievodca po Bratislave
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 7 – 8, p. 59
 • K. Klatt: Hral som s Warchalovcami
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 3, p. 38
 • Fedor Kriška: Miroslav Cipár
  Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2009
  2010 Knižná revue, Bratislava year 20, 2010, no. 18, p. 3
  (recenzia knihy)
 • Eva Kristínová. Spomienky herečky
  Bratislava, Perfekt 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 8, p. 11
  (recenzia knihy)
 • John Burrows: Klasická hudba
  Veľký ilustrovaný poradca, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 4, p. 8
  (recenzia knihy)
 • Milovníkom barokovej hudby
  Ladislav Kačic: Dejiny hudby III. Barok. Bratislava, Ikar 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 3, p. 5
  (recenzia knihy)
 • Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)
  Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov 2009
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 25, p. 15
  (recenzia knihy)
 • Kabaret v spomienkach
  Ivan Szabó: Smiech a slzy. Tatra Revue. Vydavateľstvo: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2009
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 21, p. 5
  (recenzia knihy)
 • Květoslava Fulierová: Metamorfózy hudby
  Bratislava, FO ART 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 12, p. 10
  (recenzia knihy)
 • Alexander Albrecht: Túžby a spomienky
  Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa. Bratislava, Hudobné centrum 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 10, p. 11
  (recenzia knihy)
 • Anselm Grün: Umenie starnúť
  2009 Knižná revue, Bratislava year 19, 2009, no. 1, p. 8
  (recenzia knihy)
 • Ľudmila Červená: Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000
  Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2006
  2008 Knižná revue, Bratislava year 18, 2008, no. 2, p. 3
  (recenzia knihy)
 • Karol Medňanský: Passiones Bachianae – Cesta k vrcholu violy da gamba
  Prešov, Prešovská univerzita 2007
  2008 Knižná revue, Bratislava year 18, 2008, no. 13, p. 3
  (recenzia knihy)
 • Štefan Čurilla: Jozef Grešák – Hľadanie hudobného tvaru a času
  Prešov, Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2007
  2008 Knižná revue, Bratislava year 18, 2008, no. 1, p. 3
  (recenzia knihy)
 • Miloš Mistrík: Jacques Copeau a jeho Starý holubník
  Bratislava, Slovenská teatrologická spoločnosť vo vydavateľstve VEDA 2006
  2007 Knižná revue, Bratislava year 17, 2007, no. 25, p. 4
  (recenzia knihy)
 • Ladislav Hanus (1907 – 1994). Symbol slovenskej kultúrnosti
  Bratislava – Prešov, Literárne informačné centrum – Vydavateľstvo Michala Vaška 2007
  2007 Knižná revue, Bratislava year 17, 2007, no. 22, p. 3
  (recenzia knihy)
 • Ej, chlapci premilí
  Antológia slovenskej populárnej hudby 6... Hudobný fond 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 9, p. 36
  (recenzia CD)
 • Vám, jedine len Vám... – slovenské operetné melódie, evergreeny a šlágre
  Vydala Agentúra AP projekt, AP
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 6, p. 38
  (recenzia CD, Ivan Ožvát - tenor, Igor Bázlik - klávesy, syntetizátory & aranžmány, Tomáš Rédey - sláčiky & gitara)
 • Danica Štilichová-Suchoňová: Život plný hudby
  Hudobný skladateľ Eugen Suchoň (1908 – 1993) v spomienkach. Bratislava. Mladé letá 2005
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 4, p. 34
  (recenzia knihy)
 • Richard Vandra. Profil
  Tonstudio Rajchman, Český rozhlas, Brno, 2006
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 10, p. 35 – 36
  (2 CD, recenzia)
 • Ji-Young Jun soprano
  Slovart Music s r. o. 2005
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 50 – 51
  (recenzia CD)
 • Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas
  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2002
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 1, p. 43
  (recenzia knihy)
 • Niel Rishoi: Edita Gruberová. Portrét
  Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 2005...
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 2, p. 205 – 209
  (recenzia knihy)
 • Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II
  (husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, lutna, harfa, cimbal). Hudobné centrum, Bratislava 2004, 200 s. ...
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 2, p. 209 – 210
  (recenzia knihy)
 • František Dibarbora – herec noblesy, komédie i tragiky
  Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 2002
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 44 – 45
  (recenzia knihy)
 • Španielska hudba s Lapšanským
  2004 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 17, 2004, no. 20 – 21, p. 13
  (recenzia CD, Marián Lapšanský - klavír)
 • S osudmi nežiadúcich
  2004 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava year 17, 2004, no. 14 – 15, p. 13
  (recenzia monografie, Drážďany, Nemecko, dejiny, 1933 – 1945)
 • Kniha o trnavskej rodáčke
  2004 Knižná revue, Bratislava year 14, 2004, no. 20, p. 4
  (recenzia knihy, Elena Kittnarová - soprán)
 • Anna Kovářová: Ladislav Slovák – národný umelec
  ARM 333, Bratislava 2002
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 47
  (recenzia knihy)
 • Johann Sebastian Bach: Organ Works
  Ivan Sokol - organ, Opus 2000
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 5, p. 45 – 46
  (recenzia CD)
 • Filippa Giordano: Il Roso Amore
  Warner/Sugar Music 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 41 – 42
  (recenzia CD)
 • Jela Krčméry-Vrteľová: Preletím ponad život
  Liptovský Mikuláš 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 45
  (recenzia knihy)
 • Marian Jaslovský: Jaro Filip – Človek hromadného výskytu
  Slovart, Bratislava 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 12, p. 45 – 46
  (recenzia knihy)
 • Rachmaninov Songs. Glinka Songs
  Sergej Kopčák, Marián Lapšanský, Ultraphon 1998, 1999
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 3, p. 55
  (recenzia CD)
 • Ave Maria
  Elena Holičková - spev, Anna Predmerská-Zúriková - organ, Vladimír Harvan - husle
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 13, p. 8
  (recenzia CD)
 • Beethoven: Sonáty pre klavír a violončelo (2 CD)
  Daniela Rusó-Varínska - klavír, Ján Slávik - violončelo. Vydal Diskant, Bratislava
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 13, p. 8
  (recenzia CD)
 • Romantická pieseň
  Eva Blahová – mezzosoprán, Elena Händler – klavír. Opus...
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 18, p. 10
  (recenzia CD)
 • Jules Massenet: Piesňové cykly
  Richard Byrne – barytón, Glenn Morton – klavír. Opus...
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 18, p. 10
  (recenzia CD)
 • Výročité spomínanie
  Pri platni Cesty života
  1997 Literárny týždenník, Bratislava year 10, 1997, no. 6, p. 15
  (Svetozár Stračina – folklór, recenzia gramoplatne)
 • Randezvous s operetnými melódiami
  1996 Slovenská republika year 3, 1996, no. 6 (9. 1.), p. 10
  (Jozef Ivaška a jeho hostia, recenzia CD)
 • Šľachtic medzi spevákmi
  14 piesní zo slovensko-moravského pomedzia na novej platni OPUS-u
  1991 Večerník year 36, 1991, no. 82 (26. 4.), p. 7
  (Anton Gajdoš: Jak sem išeu okolo vás, recenzia gramoplatne)
 • Za veľa peňazí – menej muziky?
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 2, p. 5
  (Pietro Mascagni: Sedliacka česť, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Slovenská filharmónia, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, Pietro Mascagni: Sedliacka česť, recenzia gramoplatne)
 • Malé, ale výrečné disky
  Carl Orff: Carmina Burana. W. A. Mozart: Koncert pre flautu a harfu C dur KV 299... Cappella Istropolitana..., edícia Naxos. G. F. Händel: Hudba k ohňostroju. Vodná hudba... Cappella Istropolitana...
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 1, p. 5
  (recenzie CD, Joseph Haydn: Slávne symfónie... Cappella Istropolitana)
 • Kolekcia jednej speváčky
  750. výročie Berlína. Raj a Peri. Schubertove duchovné skladby. Spevácky recitál
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 4, p. 10
  (recenzia gramofónových platní, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Marián Lapšanský – klavír)
 • Peter Dvorský: L’amore è destino
  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, diriguje zaslúžilý umelec Ondrej Lenárd. Opus, Stereo...
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 1, p. 6
  (recenzia gramofónovej platne)
 • José Carreras
  Profil operného speváka v ukážkach z opier... Londýnsky symfonický orchester... Katia Ricciarelli: Verdi – Puccini (s José Carrerasom)...
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 9, p. 5
  (recenzia gramoplatní)
 • W. A. Mozart: The Concert Arias – Magdaléna Hajóssyová
  Opus, Stereo
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 6, p. 5
  (Gramorecenzia)
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (pražská verzia)
  Supraphon, stereo
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 18, p. 5
  (Gramorecenzie)
 • L’arte di Placido Domingo. London Symphony Orchestra, diriguje Nello Santi...
  George Gershwin: Porgy a Bess... Ella Fitzgeraldová a Louis Armstrong...
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 8, p. 5
  (recenzie gramoplatní)
 • W. A. Mozart: Operné predohry, SF, diriguje Zdeněk Košler, Opus Stereo... J. S. Bach: Brandenburské koncerty, SKO, diriguje Bohdan Warchal, Opus Stereo
  G. F. Händel: Deväť nemeckých árií pre soprán, violončelo a klavír na slová Bartholda Heinricha Brockesa
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 3, p. 5
  (recenzie gramoplatní)
 • Amilcare Ponchielli: La Gioconda
  Centra, Opus, Stereo...
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 13, p. 6
  (recenzia gramoplatne)
 • Išli hudci horou, slovenské ľudové balady
  Opus Stereo...
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 9, p. 5
  (gramorecenzia)
 • František Zvarík spieva slovenské ľudové piesne
  Hrá ľudová hudba Jána Berkyho-Mrenicu. Opus Stereo...
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 6, p. 7
  (gramorecenzia)
 • Magdaléna Hajóssyová – spevácky portrét
  Opus Stereo...
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 5, p. 5
  (gramorecenzia)
 • Eugen Suchoň: Baladická suita (diriguje Ondrej Lenárd)
  Ján Cikker: Leto (diriguje Ladislav Slovák). Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci (diriguje Ľudovít Rajter)
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 20, p. 5
  (gramorecenzia, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Opus Stereo...)
 • Richard Strauss: Till Eulenspiegel
  Claude Debussy: Prélude a "L’aprés-midi d’un faune". Ottorino Respighi: Feste romane
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 20, p. 5
  (gramorecenzia, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigent: Ondrej Lenárd, Opus Stereo...)
 • Licenčný Gulda... Gramorecenzie
  Friedrich Gulda hrá klavírne sonáty L. v. Beethovena, Opus-Amadeo, Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 17, p. 5
  (gramorecenzia)
 • ...a Karajan
  HIFI Karajan, Opus-Deutsche Gramophon, Stereo... Herbert von Karajan diriguje Berliner Philharmoniker...
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 17, p. 5
  (gramorecenzia)

Awards

 • Literary Fund Award
  2019
 • Jozef Kresánek Award
  2002


« back to list Updated: 12. 12. 2019