Personality profile

Photo: Igor Vajda Author: Rastislav Polák

Igor Vajda

16 Mar 1935 Banská Bystrica – 12 Dec 2001 Trnava

musicology, critics, reviewers, editor

Bio

Bio


Bibliography

 • Meščanová, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v hudbe
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2009, p. 431 – 437
 • Meščanová, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v hudobnom myslení
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, Hemerkovci Musical Society in Košice, Košice 2008, p. 84 – 89
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Júlia Bukovinská, zodp. redaktorka)
 • Ursínyová, Terézia: Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Kultúra, Bratislava year 5, 2002, no. 2, p. 13
 • Ursínyová, Terézia: Odišiel kolega, priateľ... Igor Vajda (16. 3. 1935 – 12. 12. 2001)
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 4
 • oj: Za Igorom Vajdom
  2002 Literárny týždenník, Bratislava year 15, 2002, no. 1 – 2, p. 15
 • Fecsková, Silvia: Odišiel vzácny obdivovateľ sakrálnej podstaty Bardejova
  2002 Bardejovské novosti, Bardejov year 13, 2002, no. 5, p. 5
 • Ondruš, Rajmund: Spomienka na P. Igora Vajdu SJ (1935 – 2001)
  2002 Viera a život, Trnava year 12, 2002, no. 1, p. 85 – 88
 • Ursínyová, Terézia: Za Igorom Vajdom SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnava University in Trnava, Bratislava 2002, p. 25 – 27
 • Lexmann, Juraj: Spomienky na Igora Vajdu
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnava University in Trnava, Bratislava 2002, p. 15 – 22
 • Personálna bibliografia 1957 – 2001
  Doc. PhDr. ThLic. Igor Vajda SJ, PhD.
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnava University in Trnava, Bratislava 2002, p. 29 – 36
 • Burlas, Ladislav: Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Bratislava 2002, p. 23 – 24
 • Ursínyová, Terézia: Jubilanti
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 5, p. 2
  (60. výročie narodenia, Igor Vajda – muzikológ)
 • Ursínyová, Terézia: Náš ľudský brat
  1995 Katolícke noviny, Bratislava year 110, 1995, no. 11, p. 10
  (Igor Vajda – muzikológ)
 • Földváriová, Naďa – Vajda, Igor: Gramatika slovenskej opery
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 1, p. 96 – 97
 • Palovčík, Michal: Kniha o slovenskej opere
  1989 Pravda, Bratislava year 70, 1989, no. 38 (14. 2.), p. 5
 • Ursínyová, Terézia: Cenný príspevok muzikológa
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 4, p. 15
  (Igor Vajda – muzikológ)
 • Jurík, Marián: Prvá kniha o slovenskej opere
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 19, p. 15
 • Blahynka, Miloslav – Vajda, Igor: Prvá syntéza
  1989 Dialóg year 1, 1989, no. 8, p. 7
 • Ursínyová, Terézia: Nestarnúci jubilant
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 6, p. 7
 • Personal bibliography
 • Books
 • Štilichová-Suchoňová, Danica – Vajda, Igor: Eugen Suchoň. Rok Eugena Suchoňa (25. 9. 1998 – 10. 12. 1999)
  1998 National Music Centre, Bratislava 1998
  (31 s., 1. vyd.)
 • Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988
  (366 s., 1. vyd.)
 • Kresánek, Jozef – Vajda, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň
  1978 Opus, Bratislava 1978
  (215 s., 2. dopl. vydanie)
 • Sergej Prokofiev
  1964 State Music Publisher, Bratislava 1964
  (131 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Suchoňova Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 4, p. 477 – 480
 • Eugen Suchoň (1908 – 1993)
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 17, p. 1, 4 – 5
 • Úvod do symboliky Eugena Suchoňa
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 24, 1998, no. 1 – 2, p. 47 – 58
 • Práca s hudobnými myšlienkami v operách Eugena Suchoňa
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 20, 1994, no. 1, p. 1 – 10
 • Eugen Suchoň a literatúra (25. 9. 1908 – 5. 8. 1993)
  1993 Literárny týždenník, Bratislava year 6, 1993, no. 34, p. 14 – 15
 • Košlerova šéfdirigentská éra v opere SND
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Vývinové cesty povojnovej slovenskej opery
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 3, p. 6 – 7
 • Vývin a súčasný stav slovenskej opernej tvorby
  1987 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 35, 1987, no. 1, p. 51 – 61
 • Druhé naštudovanie Skameneného
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 26
  (Juraj Beneš, recenzia opernej inscenácie, Štátne divadlo Košice, réžia: Marián Chudovský, dirigent: Richard Zimmer)
 • Slávne hlasy slovenskej opery
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 3, p. 5
 • Správa o súčasnom stave slovenskej opery
  1983 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 31, 1983, no. 4, p. 536 – 550
 • Na margo symboliky Eugena Suchoňa
  K 75. narodeninám národného umelca Eugena Suchoňa
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 18, p. 1, 4
 • Vajda, Igor – Kriška, Branislav: Stravinského Osud Zhýralca v bratislavskej opere
  1982 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 30, 1982, no. 4, p. 465 – 487
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Na margo dramaturgie a hudby Cikkerových opier
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 15, p. 1
 • Vajda, Igor – Gabauer, Alfréd: Branislav Kriška
  1980 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 28, 1980, no. 4, p. 515 – 559
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Vajda, Igor – Gabauer, Alfréd: Cesta k slovenskému muzikálu
  1980 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 28, 1980, no. 1, p. 43 – 76
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Prínosy a problémy banskobystrickej opery
  Na margo dvadsiateho výročia činnosti
  1979 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 4, p. 433 – 455
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Dvadsať rokov opery DJGT v Banskej Bystrici
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 18, p. 3
 • Andrej Očenáš
  1979 Music Information Centre, Bratislava 1979
  (5 s., 1. vyd., profil)
 • Vajda, Igor – Gabauer, Alfréd: Opera SND v rokoch 1972 – 1977
  1978 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 26, 1978, no. 2, p. 152 – 204
  (resumé v ruštine, angličtine)
 • Skamenený
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 9, p. 26
  (Juraj Beneš – skladateľ)
 • Suchoňová operná tvorba
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 17, p. 3, 7
 • Najnovšie diela Eugena Suchoňa
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 14, p. 1
 • Art Critique and Journalism
 • Docent PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (1932 – 2000)
  2001 Viera a život, Trnava year 11, 2001, no. 1, p. 72
 • Štvrtý ročník sympózia Nová evanjelizácia
  1996 Viera a život, Trnava year 6, 1996, no. 1, p. 68 – 69
 • Tadeáš Salva (1937 – 1995)
  1995 Liturgia year 5, 1995, no. 3, p. 269 – 270
 • Letz, Róbert: Slovensko v rokoch 1945 – 1948
  1994 Viera a život, Trnava year 4, 1994, no. 4, p. 386 – 387
 • Amfion ’94
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 22, p. 4
  (Amfion 1994, Bratislava)
 • Vajda, Igor – Šintál, Ján: Biblický slovník v STV
  1993 Katolícke noviny, Bratislava year 108, 1993, no. 24, p. 11
  (Biblický slovník – relácia TV, Slovenská televízia, Bratislava)
 • Svojrázny samizdat
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 37, p. 15
  (Terézia Ursínyová, recenzia monografie Elena Kittnarová)
 • Najzaujímavejšie podujatie
  Filmové a televízne diela o hudbe na BHS
  1991 Národná obroda, Bratislava year 2, 1991, no. 244 (17. 10.), p. 12
 • Mozart po slovensky
  1991 Slobodný piatok year 2, 1991, no. 17, p. 12
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Jonas Aleksa, réžia: Branislav Kriška )
 • Vášeň tvorcu
  1990 Film a divadlo, Bratislava year 34, 1990, no. 7, p. 12 – 13
  (Ján Cikker – skladateľ)
 • Podnetný Mozart
  1990 Film a divadlo, Bratislava year 34, 1990, no. 12, p. 10
  (Wolfgang Amadeus Mozart, operná inscenácia, Komorná opera, Bratislava, dirigent: Marián Vach, réžia: Karel Brožek)
 • Slovenská omša Eugena Suchoňa
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 22, p. 6
 • Kancionálové omše Jozefa Kresánka
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 22, p. 6
 • Vajda, Igor – Suchoň, Eugen – Cikker, Ján – Bázlik, Miroslav – Beneš, Juraj – Salva, Tadeáš: Humanistická a mierová tematika v opernej tvorbe Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Miroslava Bázlika, Juraja Beneša, Tadeáša Salvu
  1990 Hudobný archív 11. Zborník hudobnohistorických prác, prameňov a dokumentov, Muntág, Emanuel – Brož, Robert (ed.), Matica slovenská, Martin 1990, p. 98 – 103
  (220 s., 1. vyd.)
 • Lukrécia na Slovensku
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 50, p. 23
  (Benjamin Britten, operná inscenácia, Komorná opera, Bratislava)
 • Ohňostroj nápadov
  1989 Nové Slovo, Bratislava year 31, 1989, no. 11, p. 14
 • Druhá opera Igora Dibáka
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 8, p. 5
  (Československá televízia, Bratislava)
 • Film, televízia a videoprodukcia na BHS
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 24, p. 6
 • Shakespeare temer operetný
  1988 Nové Slovo, Bratislava year 30, 1988, no. 9
  (Otto Nicolai, operná inscenácia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Druhé miesto tretej Rusalky
  1988 Nové Slovo, Bratislava year 30, 1988, no. 4
  (Antonín Dvořák, operná inscenácia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Čím nám je profesor Suchoň
  1988 Nové Slovo, Bratislava year 30, 1988, no. 38, p. 21
 • Film a hudba na BHS
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 24, p. 4
  (Medzinárodná prehliadka filmových a televíznych diel a videoprogramov)
 • Životný cyklus Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 20, p. 10 – 11
 • Oživené klenoty
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 45
  (Komorná opera, Bratislava)
 • Fragmenty z Kniežaťa Igora
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 43
  (Aleksandr Porfirjevič Borodin, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Július Gyermek, dirigent: Oliver Dohnányi)
 • Nekonvenčný Rigoletto
  Opera SND
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 23
 • Vydarený štart
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 19
  (Gaetano Donizetti, réžia: Jozef Bednárik, dirigent: Oliver Dohnányi)
 • O ľudských snaženiach
  V SND deviata Cikkerova opera
  1987 Nové Slovo, Bratislava year 29, 1987, no. 11
  (Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: Viktor Málek)
 • Ján Cikker: Zo života hmyzu
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 7, p. 3
 • Svetová premiéra deviatej Cikkerovej opery – prvotriedny interpretačný čin
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 6, p. 5
  (Ján Cikker, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: Viktor Málek)
 • Jozef Gahér: Malka
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 5, p. 3
 • Eugen Suchoň: Svätopluk
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 3, p. 5
 • Prehliadka krátkych filmov s hudobnou tematikou
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 3, p. 3
 • Hudba na filmovom plátne
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 21, p. 3
 • Sergej Prokofiev a VOSR
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 21, p. 1
 • Čunderlíková, Eva – Polakovičová, Viera – Lakotová, Katarína – Režuchová, Viera – Čárska, Etela – Ursínyová, Terézia – Vajda, Igor – Čížik, Vladimír: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 1 – 2
 • Mladé hudobné talenty
  O jubilejnom 20. ročníku prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach (I.)
  1986 Smena, Bratislava year 39, 1986, no. 192 (16. 8.), p. 6
 • Vydarené naštudovanie
  Jej pastorkyňa v opere SND
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 46
  (Leoš Janáček, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: František Jílek, réžia: Branislav Kriška)
 • Dve vtipné frašky v košickej opere
  Prestávka Milana Nováka a Pucciniho Gianni Schicchi
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 29
  (Štátne divadlo Košice, réžia: Marián Chudovský)
 • Hudba v príťažlivej podobe
  Piate naštudovanie Maškarného bálu v SND
  1986 Nové Slovo, Bratislava year 28, 1986, no. 21
  (Giuseppe Verdi, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, réžia: Miroslav Fischer)
 • Frešov vrcholný opus
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 5, p. 8
  (Tibor Frešo, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Július Gyermek, dirigenti: Tibor Frešo, Gerhard Auer)
 • Dramaturgická a interpretačná udalosť
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 4, p. 5
  (Alban Berg, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Viktor Málek)
 • Košická opera
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 22, p. 5
  (Milan Novák, Giacomo Puccini, operné inscenácie, Štátne divadlo Košice)
 • Kriškova tretia Jej pastorkyňa
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 22, p. 4
  (Leoš Janáček, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: František Jílek)
 • Filmové podujatia v rámci BHS
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 20, p. 5
 • Objavná dramaturgia
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 2, p. 5, 7
  (Charles Gounod, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd)
 • Novosť scénickej podoby
  Suchoňov Svätopluk opäť v opere SND
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, no. 23
  (Eugen Suchoň, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, zbormajster: Ladislav Holásek, réžia: Branislav Kriška, scéna: Ladislav Vychodil)
 • XXVIII. Varšavská jeseň
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 22, p. 6
 • Prehliadka hudobných filmov
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 20, p. 1
 • Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 2, p. 5
  (Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Katarína Izmajlovová, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Miroslav Fischer, dirigent: Tibor Frešo)
 • Rok pred jubileom II.
  XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 19, p. 3
 • Rok pred jubileom I.
  XIX. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 18, p. 4
 • Suchoňov operný epos opäť v SND
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 12, p. 5
  (Eugen Suchoň: Svätopluk, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Ondrej Lenárd, réžia: Branislav Kriška)
 • Prehliadka slovenskej opernej tvorby
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 11, p. 1
  (12. – 18. mája 1985, organizátor: Opera SND v Bratislave, pri príležitosti 40. výročia víťazstva nad fašizmom a 65 rokov SND)
 • Štvrťstoročie banskobystrickej opery
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 1, p. 5
  (25. výročie, Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT), Banská Bystrica)
 • Čert a Káča v košickej opere
  Dobrá zábava pre deti i dospelých
  1984 Ľud year 37, 1984, no. 273 (17. 11.), p. 4
  (Antonín Dvořák, Štátne divadlo Košice)
 • Pekné výkony vo všetkých odboroch
  Hlavné prínosy XVIII. prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1984 Smena, Bratislava year 37, 1984, no. 195 (18. 8.), p. 6
 • Vzkriesenie Mistera Scroogea
  Úspech košickej opery
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 8, p. 5
  (Ján Cikker: Mister Scrooge, Štátne divadlo Košice, dirigent: Boris Velat, réžia: Branislav Kriška, premiéry: 9. a 11. marca 1984)
 • Nová slovenská miniopera
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 4, p. 2
  (Vysoká škola múzických umení, Bratislava)
 • Tvorba. Juraj Beneš: Hostina
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 22, p. 3
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Berger, Igor – Čárska, Etela – Kovářová, Anna – Čížik, Vladimír – Főldešová, Marta – Polakovičová, Viera – Vajda, Igor: Komorné súbory a recitály
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 21, p. 4 – 6
 • Grécke pašie Bohuslava Martinů
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 21, p. 8
  (Štátne divadlo Brno)
 • Operná udalosť
  Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 10, p. 5
 • Slovenská premiéra Donizettiho Viva la mamma!
  1983 Smena, Bratislava year 36, 1983, no. 284 (1. 12.), p. 6
  (Gaetano Donizetti, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, réžia: Koloman Čilík, dirigent: Miroslav Šmíd)
 • Hnaný tvorivou vášňou
  Národný umelec Eugen Suchoň sedemdesiatpäťročný
  1983 Smena, Bratislava year 36, 1983, no. 226 (24. 9.), p. 6
 • Defilé talentov
  1983 Smena, Bratislava year 36, 1983, no. 187 (10. 8.), p. 6
  (pokrač. v čísle 193, s. 6, Prehliadka mladých koncertných umelcov 1983, Trenčianske Teplice)
 • Donizettiho Nápoj lásky v SND
  1983 Smena, Bratislava year 36, 1983, no. 170 (21. 7.), p. 6
 • Čapkovské zhudobnené podobenstvo
  Zo života hmyzu na bratislavskej Novej scéne
  1983 Smena, Bratislava year 36, 1983, no. 164 (14. 7.), p. 6
  (Ivan Kašlík, Karel Čapek, Josef Čapek, muzikál, Nová scéna, Bratislava)
 • Prvá Cikkerova komická opera
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 21, p. 4
  (Ján Cikker: Obliehanie Bystrice, Slovenské národné divadlo, Bratislava, réžia: Branislav Kriška, dirigent: Ondrej Lenárd)
 • Obnovený Fidelio v SND
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 8, p. 5
  (Ludwig van Beethoven: Fidelio, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, dirigenti: Tibor Frešo, Gerhard Auer, réžia: Branislav Kriška, zbormajster: Ladislav Holásek, obnovená premiéra: 12. marca 1982)
 • Vrchol Stravinského neoklasicizmu
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 6, p. 5
  (Igor Fjodorovič Stravinskij: Osud zhýralca, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, dirigent: Tibor Frešo, réžia: Branislav Kriška, zbormajster: Ladislav Holásek, premiéra: 20. februára 1982)
 • Premiéra Smetanovho Dalibora
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 21, p. 4
  (Bedřich Smetana, Slovenské národné divadlo, Bratislava, dirigent: Gerhard Auer, zbormajster: Ladislav Holásek, režisér: Miroslav Fischer, premiéra: 8. a 9. októbra 1982)
 • Zaslúžili sa o vysokú úroveň
  Jubilejná 15. prehliadka mladých interpretov
  1981 Smena, Bratislava year 34, 1981, no. 201 (26. 8.), p. 6
 • Móži, Aladár – Vajda, Igor – Fraňová, Tatiana – Vašečková, Viera – Očenáš, Andrej: Poet krehkých tónov
  Spomienky na tvorbu Andreja Očenáša
  1981 Život, Bratislava year 31, 1981, no. 2, p. 20 – 21
 • Majster Pavol si získal všetkých
  1981 Film a divadlo, Bratislava year 25, 1981, no. 3, p. 24 – 25
  (Bartolomej Urbanec, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, recenzia opery)
 • Zábava pre deti i dospelých
  1981 Film a divadlo, Bratislava year 25, 1981, no. 17, p. 26
 • Hatríkov Šťastný princ
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 21, p. 5
  (Juraj Hatrík – skladateľ)
 • Silvii Macudzinskej k jubileu
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 21, p. 7
 • Tvorba. Bartolomej Urbanec: Majster Pavol
  Opera v piatich obrazoch
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 2, p. 3
 • Moskovské komorné hudobné divadlo
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 13, p. 1
 • Branislav Kriška – režisér decentnej krásy
  50. výročie narodenia operného režiséra
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 1, p. 3
 • Massenetova Manon na scéne SND
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 1, p. 4
  (Jules Massenet: Manon, Opera SND v Bratislave, réžia: Branislav Kriška, premiéra: 14. a 15. novembra 1980)
 • Massenetova Manon v opere SND
  1980 Smena, Bratislava year 33, 1980, no. 287 (4. 12.), p. 6
  (Jules Massenet, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Majster Pavol v banskobystrickej opere
  1980 Smena, Bratislava year 33, 1980, no. 269 (13. 11.), p. 6
  (Bartolomej Urbanec, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Bergerova skladba udalosťou
  1980 Smena, Bratislava year 33, 1980, no. 231 (23. 10.), p. 6
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  Mesto na Dunaji zlátila hudba
  1980 Film a divadlo, Bratislava year 24, 1980, no. 25, p. 26 – 27
 • Elektra
  1980 Film a divadlo, Bratislava year 24, 1980, no. 24, p. 24
 • Figarova svadba
  1980 Film a divadlo, Bratislava year 24, 1980, no. 17, p. 24 – 25
 • Tvorba. Ján Cikker: Rozsudok
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 5, p. 5
  (pokr. Hudobný život, č. 6, s. 5)
 • Prvý slovenský Falstaff
  Tretie hosťovanie opery DJGT v SND
  1979 Smena, Bratislava year 32, 1979, no. 27 (1. 2.), p. 6
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Hudobné divadlo na tohtoročnom festivale
  1979 Smena, Bratislava year 32, 1979, no. 258 (1. 11.), p. 6
 • K predstaveniam opery pražského ND
  1979 Smena, Bratislava year 32, 1979, no. 251 (24. 10.), p. 6
  (Národní divadlo, Praha)
 • Česká a slovenská hudba
  1979 Smena, Bratislava year 32, 1979, no. 240 (11. 10.), p. 6
 • Dirigent a klaviristi
  XIII. prehliadka mladých interpretov (I.)
  1979 Smena, Bratislava year 32, 1979, no. 186 (9. 8.), p. 6
 • Madame Butterfly
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 9, p. 26 – 27
 • Barbier zo Sevilly
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 5, p. 24 – 25
 • (ra): Boccaccio
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 4, p. 24
 • 15. ročník BHS
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 25, p. 26 – 27
 • Rozsudok
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 25, p. 25
 • (ra): Fígeľ z lásky
  1979 Film a divadlo, Bratislava year 23, 1979, no. 19, p. 27
  (Wolfgang Amadeus Mozart, Vysoká škola múzických umení, Bratislava)
 • 15. leningradská hudobná jar
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 10, p. 6
 • Káťa Kabanová v Opere SND
  Skvelé dielo v prvotriednom naštudovaní
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 54 (4. 3.), p. 6
 • Cikkerov Coriolanus
  (Vo weimarskom predvedení)
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 255 (28. 10.), p. 6
 • Laureát MTMI ’78
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 249 (21. 10.), p. 6
  (Sergej Kopčák – bas)
 • Karlovarské mladé pódium ’78
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 207 (30. 8.), p. 6
  (pokr. č. 209, 5. 9., s. 6)
 • Komorné súbory a ostatné podujatia
  Prehliadka mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 191 (15. 8.), p. 6
 • Hráči na dychových a sláčikových nástrojoch + akordeonista
  Prehliadka mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach (11)
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 189 (12. 8.), p. 6
 • Klaviristi a speváci
  Prehliadka mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 187 (10. 8.), p. 6
 • Večer plný nápadov
  Ibertova Angelika a Meierove Dreváky v banskobystrickej opere
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 131 (6. 6.), p. 6
  (Jacques Ibert, Jaroslav Meier, operné inscenácie, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Jej pastorkyňa
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 8, p. 27
 • Káťa Kabanovová
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 8, p. 26
 • Eugen Onegin
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 26, p. 27
 • Na scénach BHS
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 25, p. 26 – 27
 • Krútňava
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 25, p. 25 – 26
 • Angelika. Dreváky
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 19, p. 27
 • Aida
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 16, p. 25
 • Dievča zo západu
  1978 Film a divadlo, Bratislava year 22, 1978, no. 13, p. 26 – 27
 • Epos o živote ľudu
  Národný umelec Eugen Suchoň sedemdesiatročný
  1978 Smena na nedeľu, Bratislava year 13, 1978, no. 38 (22. 9.), p. 1, 7
 • Druhá opera Juraja Beneša
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 6, p. 5
  (Juraj Beneš: Skamenený, Operné štúdio VŠMU, Bratislava, premiéra: 18. februára 1978)
 • Štvrťstoročie od Prokofievovej smrti
  Dňa 5. marca t. r. uplynulo 25 rokov od smrti jedného z najväčších sovietskych skladateľov – Sergeja Prokofieva
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 5, p. 6
 • Gramorecenzie. Dežo Ursíny: Pevnina detstva
  Opus Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 20, p. 5
 • Albrecht, Ján – Vajda, Igor: Mimoriadny zážitok
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 19, p. 4
  (Jevgenij Nesterenko – bas, piesňový recitál, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, koncert: 17. septembra 1978, Opera SND, Bratislava, Modest Petrovič Musorgskij: Boris Godunov)
 • Komorné orchestre BHS
  1976 Smena, Bratislava year 29, 1976, no. (6. 11.), p. 6
 • Dirigent, speváci a interpretačný seminár
  1976 Smena, Bratislava year 29, 1976 , no. (14. 8.), p. 6
  (Trenčianske Teplice)
 • Domáca tvorba v centre pozornosti
  1976 Smena, Bratislava year 29, 1976, no. (14. 10.), p. 2
  (Ivan Sokol, koncert, 1976, Bratislava)
 • Klaviristi a klavírne duetá, komorné súbory, sláčikári, dychári
  10. prehliadka mladých talentov v Trenčianskych Tepliciach
  1976 Smena, Bratislava year 29, 1976, no. (12. 8.), p. 6
 • Casoma v opernom rúchu
  1976 Film a divadlo, Bratislava year 20, 1976, no. 6, p. 24
  (Bartolomej Urbanec, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • “Krútňava” v košickej opere
  1976 Film a divadlo, Bratislava year 20, 1976, no. 4, p. 26 – 27
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  1976 Film a divadlo, Bratislava year 20, 1976, no. 25, p. 26 – 27
 • Boccanegra BIS
  1976 Film a divadlo, Bratislava year 20, 1976, no. 15, p. 25
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Udalosť sezóny
  1976 Film a divadlo, Bratislava year 20, 1976, no. 14, p. 25
  (Richard Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • “Carmen” inscenácia Bizetovej hry v DJGT v Banskej Bystrici
  1976 Film a divadlo, Bratislava year 20, 1976, no. 1, p. 26 – 27
  (Georges Bizet, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen)
 • Reviews
 • Palkovič, Pavol: Život drámy a duchovný rozmer divadla
  2001 Viera a život, Trnava year 11, 2001, no. 2, p. 171 – 172
 • Mistrík, Miloš a kolektív: Slovenské divadlo v 20. storočí
  VEDA 1999, 542 s.
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 7 – 8, p. 66 – 67
  (recenzia knihy)
 • Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1998 Viera a život, Trnava year 8, 1998, no. 1, p. 69 – 70
 • Rahner, Karl: Kresťan v dnešnom svete
  1996 Viera a život, Trnava year 6, 1996, no. 1, p. 80 – 82
 • Recenzujeme. Terézia Ursínyová: Cesty operety
  Vývoj slovenského hudobno-zábavného divadla. Opus, Bratislava 1982 (164 str. textu, 93 fotografií a registre)
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 10, p. 4
  (recenzia knihy)
 • Recenzujeme. Jozef Kresánek – Igor Vajda: Národný umelec Eugen Suchoň
  Opus, Bratislava 1978
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 9, p. 5
  (recenzia knihy)
 • Gramorecenzie
  G. Verdi, F. v. Flotow, G. Donizetti, J. Massenet, Ch. Gounod, G. Puccini, F. Cilea. Peter Dvorský – tenor, SOČR v Bratislave, diriguje Ondrej Lenárd, Opus Stereo...
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 7, p. 5

Awards

 • Annual Publisher OPUS Award
  1989
 • Slovak Music Fund Award
  1970


« back to list Updated: 01. 03. 2017