Personality profile

Photo: Ivan Valenta Source: Archive

Ivan Valenta

28 Nov 1940 Bratislava

classical music
composition

Bio

Bio

1954 – 1959
he studied accordion playing at the Higher School of Music for Education of Music School Teachers in Bratislava (later the pedagogical branch of the Conservatory)
1957 – 1963
a concert accordion player, art manager and the Bratislava accordion trio, assistent to a conductor, répétiteur and soloist of the Railway Art Ensemble, at the same time, a district methodist of amateur ensembles and schoolmaster
1959 – 1969
a teacher of music at various schools (Bratislava, Žiar nad Hronom, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá), schoolmaster and choirmaster of amateur choir
1967 – 1969
external studies of accordion playing at the Bratislava Conservatory
1969 – 1974
Academy of Performing Arts in Bratislava (music theory)
since 1979
an editor of the Publishing House of the Music Fund
1990 – 1995
an external pedagogue at the Bratislava Conservatory (theoretical subjects) and the Academy of Performing Arts in Bratislava (theoretical subjects, sacral music)

Works

 • orchestral works
 • Sunday Music

  choral prelúdes and variations for string orchestra
  2010 SCORING: archi
 • chamber orchestra
 • Music for Strings

  in memory of Igor Garvanský, with quotation from his unfinished Op. 4
  2007 10' 30
  PUBLISHER: Hudobný fond
  SCORING: archi
 • vocal-instrumental orchestral works
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae

  Slovak version, for soprano, bassbaritone, mixed choir and string orchestra
  2009 21'
  SCORING: s, bbr, CM, vn, archi
 • solo voice(s), choir, and orchestra
 • Hommage à Jan Hus

  for tenor solo, mixed choir and chamber orchestra
  2015 14'
  SCORING: t, CM, ens
 • choir and orchestra
 • Hľadanie pravdy

  1985 SCORING: CM, archi
 • Cantata da chiesa

  2009 16'30"
  SCORING: CM, orch
 • one solo instrument with orchestra
 • Sunday Music

  for string orchestra and cembalo
  2008 16'20"
  SCORING: archi, cmb
 • solo instrument
 • Choral Prelude "Morning Shine"

  1999 SCORING: keyb
 • Violenie I., II.

  for viola
  2006 18' 20"
  SCORING: vl
 • Suite for Igor

  2008 10'20"
  SCORING: ac/2ac
 • "Celenie"

  8 little preludes and variations for cello solo
  2009 24'
  SCORING: vc
 • piano or piano four hands
 • Toccata Variations

  for piano
  2006 2' 53''
  PUBLISHER: Slovak Music Bridge
  SCORING: pf
 • Suite for Igor

  for piano duet
  2008 10' 20''
  SCORING: pf4m
 • Sunday Music

  for piano duet
  2008 15' 40''
  SCORING: pf4m
 • organ
 • Sunday Music

  choral preludes and viariations (version for organ)
  2008 16'10"
  SCORING: org
 • Small Choral Preludes

  2012–2013 SCORING: org
 • two instruments
 • Suite for Igor

  2008 10'20"
  SCORING: vn/fl/ob/cl, pf
 • piano trio
 • Suite for Igor

  for piano trio
  2007 10'20
  SCORING: vn, vc, pf
 • Sunday Music

  for violin, cello and piano
  2008 15'40"
  SCORING: vn, vc, pf
 • string quartet
 • Music for String Quartet

  2007 PUBLISHER: Hudobný fond
  SCORING: 2vn, vl, vc
 • wind quintet
 • Hommage à Igor

  for wind quintet
  2008 11'40"
  SCORING: fl, ob, cl, fg, cr
 • eight instruments
 • Áronovské požehnanie

  1955 TEXT: bibl.
  SCORING: b, fl, cr, ar, org, vn, vl, vc
 • vocal-instrumental chamber works
 • In the Temple of Kraľovany

  Two songs for baritone and organ on the lyrics by Jozef Trtol
  2013 9'
  TEXT: Jozef Trtol
  SCORING: br, org
 • solo voice(s) with piano accompaniment
 • Keby ste podali pohár vody…

  Three songs on the poetry of M. Rafajová for soprano and piano
  1991 TEXT: M. Rafajová
  SCORING: s/CM, pf
 • Praises and Invocations

  1994-1995 TEXT: E. Komárik
  SCORING: s, pf
 • Vianoce sa priblížili

  1995 SCORING: s, pf (CB/CM/CF, pf; CB/CF/CM, org)
 • Piesne kvapôčiek

  1997 SCORING: s, pf
 • Two Christmas Songs

  2003 SCORING: s, pf
 • Podjavorinské haiku

  Song cycle on G. Rumánek's poetry for soprano (tenor) and piano
  2013 31'
  TEXT: Gustáv Rumánek
  SCORING: s/t, pf
 • The Songs of Faith

  on the lyrics by M. Slavka for a lower (higher) voice and piano
  2014 55'
  TEXT: Michal Slavka
  SCORING: v, pf
 • solo voice(s)
 • Duet

  64 sacred songs for church amateur choirs for two voices a cappella
  2010 130'
  SCORING: VV
 • suitable for schools
 • Prelude And Fugue "SOS"

  1959 1959, rev. 1997
  SCORING: ac/org/pf
 • Variations after an Old Song

  for a small accordion
  1959 PUBLISHER: Hudobný fond
  SCORING: ac
 • Prstové cvičenie pre akordeonistov

  1965 SCORING: ac
 • Bratské melódie

  1974 SCORING: ac
 • Kratochvíle pre klavír

  1974 SCORING: pf
 • Sarabanda s variáciami

  1985 SCORING: pf
 • Variations after the Song of Mária Royová

  for flute
  1986 SCORING: fl
 • Akordeónové miniatúry

  1988 SCORING: ac
 • Gitarové kadencie

  1990, rev. 1995 SCORING: ac
 • suitable for schools – instruments with voices
 • Mesiačiky

  1987 TEXT: E. Komárik
  SCORING: CB, pf/3fl
 • arrangements
 • E. Suchoň: Danca slovaca

  1962 SCORING: ac
 • M. Vulpius: Pašie

  1969 SCORING: ?
 • ?. Hayford: Chvála, česť!

  1988 SCORING: CM
 • J. Cikker: Koledy

  1993 PUBLISHER: Hudobný fond
  SCORING: CM, org/CM, 2vn, vl, vc
 • M. Haydn: Missa Sti Cyrilli et Methodii

  1993 SCORING: CM
 • Zrunek-Matejovič: Benedictus a Allegro

  1995 SCORING: pf
 • H. Kudzin: Golgota

  1997 SCORING: CM, org
 • J. Cikker: Sadaj, slnko, sadaj

  1997 SCORING: CM
 • To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), I. part (No. 1-97)

  piano adaptation
  2009 150'
  SCORING: pf
 • To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), II. part

  piano adaptation
  2009 135'
  SCORING: pf
 • To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), III. part

  piano adaptation
  2009 180'
  SCORING: pf
 • To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), IV. part (No. 297-360)

  piano adaptation
  2009 120'
  SCORING: pf
 • reconstructions
 • The Most Beautiful Menuets From Uhrovec

  1991 PUBLISHER: Hudobný fond
  SCORING: pf/3vn/archi
 • Igor Garvanský: Little suite (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana

  for piano
  2007 10' 30
  SCORING: pf
 • Mária Royová: Štyri čiastky roka

  oratory, reconstruction and finalization of a composed work according manuscript fragments from the 19th century
  2015 24'
 • choral
 • Ľahké duchovné piesne

  SCORING: CB/CF
 • Pekná je táto zem

  1996 TEXT: M. Royová
  SCORING: t/s, CM
 • mixed choir
 • Nové duchovné piesne

  SCORING: CM
 • Pieseň o Božej pravde

  1997 TEXT: Majster Ján Hus
  SCORING: CM
 • female choir
 • Abraham

  1985 TEXT: M. Slavka
  SCORING: CF
 • choir with instruments
 • Oj, Betlehem ty maličký

  1995 SCORING: CB/CF/CM, pf (CB/CF/CM, org; CB/CF/CM, archi)
 • soloists, choir and instruments
 • Apoštol Jan [Sv. Ján, M. Slavka)

  1985 SCORING: br, CM/CMa, org, bat

Bibliography

 • Personal bibliography
 • Autoreflexia o svojej tvorbe pre hudobný dorast
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2005, p. 187–190
 • Niekoľko spomienok na Máriu Rafajovú
  1998 Marie Rafajová – Sborník ze semináře k 100. výročí narození Marie Rafajové v Brně 30. 11. 1996, Local Department of the Kostnica Union, Brno 1998, p. 53
 • Slovenská duchovná pieseň a spevníky kresťanských nekatolíckych konfesií v 1. pol. 20. stor
  1997 Muzikologický seminár „60 rokov Jednotného katolíckeho spevníka“, Trnava 1997, no. 12.–13. 11.
 • Vývoj slovenskej evanjelickej zborovej tvorby
  1996 Cantus choralis slovaca 1996, Banská Bystrica 1996, p. 38
 • Symbol kríža v Matúšových pašiách J. S. Bacha
  1995 Slovenská hudba 1995, no. 1, p. 13–16
 • Duchovná pieseň prebudeneckých hnutí 19. storočia a jej uplatnenie na území Slovenska
  1995 Bibliotheca musicae neosoliensis, zv. 2 – Duchovná hudba v 19. storočí, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1995, p. 107
 • Špecifiká spevného verša a ich uplatnenie v Hruškovicovej tvorbe
  1994 Slovenská literatúra 1994, no. 4
 • Teoretické základy tvorby a úprav duchovnej piesne
  1986 1986
  (Vlastný náklad)

Discography

 • Photo: Slovak Composers' Fifth Variations SLOVAK COMPOSERS' FIFTH VARIATIONS
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: E Flat B Flat Miniature
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment Musical for Sebastian
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Arc
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, Op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Sunday Fracture
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...From Inside...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Legatissimo
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: The Bajza Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: For My Little Son
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Children's Piece
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Desire
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Dimly For Now – As In A Mirror...
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: White Bridge
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verses for Piano
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantasia in E flat
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Twilight Op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variations)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: She Will Be Picked by Herself
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvisation
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatelle
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imagination VI (Variation E flat – B flat)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variations in E flat
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: With Your For You
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Lodovico's Quintessence
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Colours
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variations
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccata Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: E flat B flat Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo: Choral Fantasia... Igor Garvanský (1990-2005) CHORAL FANTASIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)
  CD –
  1. Igor Garvanský: Trio Op. 1
   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)
  2. Igor Garvanský: Choral Fantasia in B flat major Op. 2
   Ewald Danel (vn), Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra
  3. Igor Garvanský: Elegy in e minor Op. 3
   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)
  4. Igor Garvanský: Elegy in e minor Op. 3
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Ewald Danel (umv.)
  5. Igor Garvanský: A Little Suite in f minor Op. 4
   Ivan Šiller (pf)
  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Little suite (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Valenta: Music for Strings
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Ewald Danel (umv.)

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Ivan Valenta: Music for String Quartet
  8 Nov
  2010
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Moyzes Quartet
 • Ivan Valenta: Sunday Music
  choral prelúdes and variations for string orchestra
  11 Apr
  2010
  First performances in Slovakia
  Lutheran Church, Bratislava-Petržalka, SK
  PERFORMERS: Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Toccata Variations
  for piano
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  The Fifth Double Concert, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ivan Šiller (pf)
 • Ivan Valenta: Music for Strings
  in memory of Igor Garvanský, with quotation from his unfinished Op. 4
  16 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: The Most Beautiful Menuets From Uhrovec
  18 Apr
  2007
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Praises and Invocations
  16 Sep
  2001
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Helga Varga Bachová (s), Ľudovít Marcinger (pf)


« back to list Updated: 31. 01. 2017