Personality profile

Photo: Daniela Varínska Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Daniela Varínska

8 Mar 1946 Nitra

classical music
piano, harpsichord
pedagóg – piano

Bio

Bio

1960 – 1966
Bratislava Conservatory, piano (Alžbeta Elanová)
1966 – 1971
Academy of Performing Arts in Bratislava, piano (Anna Kafendová and Rudolf Macudzinský)
1967 – 1968
scholarship for studies at the Conservatory in Leningrad , piano (Dmitriy Alexandrovich Svetozorov)
1972 – 1983
teaching at the Bratislava Conservatory
since 1990
Academy of Performing Arts in Bratislava (associate Prof. – 1995), piano lecturer

Daniela Varínska performs both as a soloist and in chamber ensembles. She has appeared in concerts and at leading music festivals in Europe, Canada, USA and Asia. She has played with many Slovak and foreign ensembles led by conductors from Slovakia, Czech Republic and abroad (Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Ladislav Slovák; Zdeněk Košler; James Judd, Jerzy Katlewicz, Andrew Mogrelia, Anton Nanut, Charles Olivieri-Munroe, Alexander Rahbari, Jac van Steen etc.) Her chamber music partners include various prominent Slovak and foreign artists. She has appeared on stage with a number of chamber ensembles: Cappella Istropolitana, Musica Aeterna, Slovak chamber Soloists, Moyzes Quartet, Flauto Dolce, Maria Theresia Ensemble and Musa Antiqua. Besides piano, Varínska is also acknowledged as a player of harpsichord and hammerklavier, receiving invitations to international festivals also as a soloist on these instruments e.g. Bach-Festival Stuttgart (DE), Vienna (AT), Prague Spring festival (CZ), Haydn festival in Dolní Lukavice (CZ)). She has made recordings for Slovak Radio and foreign radios and collaborates with Slovak Television (e.g. film F. Chopin: Sonata in B Minor op. 35). She often leads seminars for teachers, working with pupils of various ages.

“Daniela Varínska is most frequently encountered as a performer of demanding solo piano pieces, as well as in concerts with orchestras. Her style is an ideal marriage of the principles of solo and chamber music. While being evocative and having a high degree of imagination, her ideas of the work are always built with a rational overview. Her piano style is highly developed. Varínska does not dwell on the beauty of details, which serve only as means to express the overall conception of the piece. Here she is guided not only by her natural instinct and experience of many years, but also by a typical deference towards the personality of the composer and his work. Her handling of tone is highly cultured: she never plays about with the tone but rather uses it for her conceptual purposes. Thanks to her technical capability, she can master even the most demanding piano pieces. She tries to avoid shallow virtuoso glitter, favouring difficult pieces that have weighty content, as her repertoire will testify. Composers always feel confident in entrusting their pieces to her. In chamber music performances she not only adapts to the character of her collaborators but is able also to harmonise the demands of style with her own creative contribution, maximising the content of the piece while at the same time providing inspiration for her colleagues.”
(Vladimír Čížik: Dictionary of Slovak Concert Art Vol. I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, p. 150)

Bibliography

 • redakcia: Daniela Varínska získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2017
  2017 In: www.operaslovakia.sk/daniela-varinska-ziskala-cenu-nadacie-tatra-banky-za-umenie-2017/
  Opera Slovakia 2017
 • Šišková, Ingeborg: Albrechtina
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 7-8, p. 7
 • Horkay, Tamás: Barber, Hatrík, Ravel - D. Varínska (recenzia CD)
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 10, p. 36
 • Gudzová, Anna: Jej krajinou sa stala hudba
  2014 Banskobystrické noviny MY 17.-23.6. year 23, 2014, no. 23, p. 8
 • Artimová, Zuzana: Klaviristka Daniela Varínska: Sprostredkovať poslucháčom zážitok, ktorý v nich pretrváva. /rozhovor/
  2014 Katolícke noviny year 129, 2014, no. 31
 • Horkay, Tamás: Ars Nova Cassoviae
  2013 Hudobný život year XLV, 2013, no. 1-2, p. 9
 • Alexander, Juraj: Albrechtina
  2013 Hudobný život year XLV, 2013, no. 1-2, p. 5
 • Šišková, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie
  2013 Hudobný život 2013, no. 6, p. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty
  2013 Hudobný život 2013, no. 12, p. 7
 • kš: Súčasná hudba na festivaloch
  2012 Pravda 10.11. year 22, 2012, no. 260, p. 49
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život 2012, no. 11, p. 5
 • (her): Dva festivaly dvoch violončelistov
  2011 Sme [príloha Kultúra] 18.6. year 16, 2011, no. 141, p. 18
 • Urbančíková, Lýdia: Košická hudobná jar
  2010 Hudobný život 2010, no. 6, p. 12 – 13
 • Chalupka, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej
  2010 Hudobný život 2010, no. 1-2, p. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej
  2010 Hudobný život 2010, no. 1 - 2, p. 12.
 • Šišková, Ingeborg: Koncerty.
  2008 Hudobný život year XL, 2008, no. 1-2, p. 6
 • Rusó, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom
  2008 Hudobný život year 40, 2008, no. 5, p. 12 – 13
 • Ursínyová, Terézia: Životný projekt – Beethoven
  2008 Literárny (dvoj)týždenník year 21, 2008, no. 5-6, p. 13
 • Šišková, Ingeborg; Varínska, Daniela: Ticho, samota a zahĺbenie sa do seba – rozhovor s klaviristkou Danielou Varínskou
  2008 Hudobný život 2008, no. 11, p. 21 – 23
 • Šišková, Ingeborg: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život 2007, no. 3, p. 7
 • Rehák, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky
  2007 SME 20.9. 2007, p. 21
 • Habánová, Barbora: Varínskej ďalší Beethoven
  2006 Hudobný život year 38, 2006, no. 3, p. 7
 • Dohnalová, Lýdia: Jubileá... Daniela Varínska (8. 3. 1946)
  2006 Hudobný život year 38, 2006, no. 3, p. 31
 • (mt): Klavírne sonáty
  2006 Večerník 24.1. 2006, p. 11
 • Čížik, Vladimír: Varínskej Beethoven
  2005 Hudobný život year 37, 2005, no. 3, p. 19
 • (mt): Slovenská filharmónia uvedie tento týždeň lahôdky
  2005 Večerník 10. 1. 2005, p. 10
 • Kiraľvargová, Dáša: Keď sadne za klavír, pohltí ju iný svet : Daniela Varínska včera v Dome umenia zahrala skladby od Beethovena
  2004 Košický večer 7.4. year 36, 2004, no. 68, p. 8
 • Čížik, Vladimír: Súborné uvedenie klavírnych sonát veľkého ...
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 5, p. 13
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 2, p. 16
 • Kocka, Andrej: Počúvam, nerozpitvávam
  2002 Život year 52, 2002, no. 17, p. 25
 • Bilíková, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol 2. Sonatas for viola da gamba BWV 1027–1028, Suite for Cello BWV 1010, + Ján Slávik, vc. Gramorecenzia
  2002 Hudobný život 2002, no. 9, p. 45
 • Schmidtová, Alexandra: Koncerty SF (recenzia výkonu v Beethovenovom 5. klavírom koncerte)
  2002 Hudobný život 2002, no. 7-8, p. 21
 • Vajnerová, Barbora: Z mirbachovských matiné (24. 2 2002 s Jánom Slávikom)
  2002 Hudobný život 2002, no. 4, p. 16
 • A. G.: Spomienkový koncert na Róberta Stankovského. (Mozartov Koncert KV 491 so SOSRo)
  2002 Hudobný život 2002, no. 2, p. 17
 • Čížik, Vladimír: Daniela Varínska
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Music Centre Slovakia, Bratislava 2002, p. 149 – 152
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Puškášová, Melánia: Na ceste od Clementiho sonatín k Schönbergovej suite : s Danielou Varínskou
  2001 Slovenská hudba year 27, 2001, no. 2-3, p. 399 – 402
 • Šišková, Inge: Matiné s J. S. Bachom (recenzia vystúpenia s Rebekou Rusó a Jánom Slávikom)
  2000 Hudobný život 2000, no. 6, p. 25
 • Bárdiová, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši
  1999 Hudobný život year 31, 1999, no. 11, p. 33 – 34
 • Javorský, Igor: Tri filharmonické večery (3. klavírny koncert B. Bartóka so SF)
  1999 Hudobný život 1999, no. 1–2, p. 29
 • Ursínyová, Terézia: Beethoven: Sonáty pre klavír a violončelo (2.CD)
  1998 Hudobný život year 30, 1998, no. 13, p. 8
 • Puškášová, Meška: BHS ’98. Duo Calabrese (Rebeka Rusó + D. Varínska)
  1998 Hudobný život 1998, no. 20, p. 9
 • Boďová, Katarína: Hudobný sviatok (duo Slávik– Varínska v Mirbachu)
  1998 Hudobný život 1998, no. 13, p. 8
 • Dohnalová, Lýdia: Hudobné salóny v Banskej Bystrici
  1997 Hudobný život 1997, no. 7, p. 4
 • -mj-(Jurík, Marián): Slávik – Varínska „bis“ (v rámci Largener Sommerkonzerte 97 v zámku Montfort)
  1997 Hudobný život 1997, no. 18, p. 5
 • Ursínyová, Tereza: Pocta Brahmsovi (vystúpenie s Jánom Slávikom – vc)
  1997 Hudobný život 1997, no. 11, p. 6
 • Dohnalová, Lýdia; Rusó, Daniela: Hudba nielen povolaním
  1996 Hudobný život year 28, 1996, no. 6, p. 3
 • Javorský, Igor: Dve kapitoly zo Zlatého cyklu Slovenskej filharmónie
  1996 Hudobný život year 28, 1996, no. 3, p. 5
 • Jurík, Marián: Festivalový večer v Klariskách
  1996 Hudobný život year 28, 1996, no. 17, p. 7
 • Jurík, Marián: Alexander Albrecht
  1996 Hudobný život year 28, 1996, no. 14, p. 7
 • Földešová, Marta: Z koncertného cyklu Slovenského rozhlasu
  1995 Hudobný život year 27, 1995, no. 4, p. 6
 • Jurík, Marián: Ludwig van Beethoven
  1995 Hudobný život year 27, 1995, no. 23-24, p. 12
 • Berger, Igor: Klavír inšpirujúci – klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson
  1995 Hudobný život year 27, 1995, no. 20-21, p. 5
 • Ursínyová, Terézia: Platónska hudobná dišputa
  1995 Slovenská republika 15.4. year 2, 1995, no. 88, p. 5
 • Jurík, Marián: Výber z produkcie CD nahrávok
  1994 Hudobný život year 26, 1994, no. 13-14, p. 13
 • Pokora, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó
  1992 Hudební rozhledy 1992, no. 2, p. 57 – 58
 • Polakovičová, Viera: Novinky firmy Slovak Treasures. Gramorecenzia (Titul v rámci edície Six Sonatas for Harpsichord and Violin op. 2 Antona Zimmermanna)
  1992 Kultúrny život 30. 4. 1992
  (Edition Artis Musicae Monumenta Slovaca. + Boris Kucharský – vn)
 • Berger, Igor: Ďalšie možnosti prezentácie : Nedeľné dopoludnia s hudbou v galérii
  1987 Ľud 2.6. year 40, 1987, no. 126, p. 5
 • Kovářová, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987
  1987 Hudobný život 1987, no. 10, p. 3
 • Medňanská, Irena: Chopinovský večer Daniely Rusó
  1987 Prešovské noviny 12. 5. 1987
 • Slávnostné otvorenie III. bardejovskej hudobnej jesene
  1984 Spravodajca Bardejov (október) year 14, 1984, p. 19 – 22
 • Polakovičová, V.: Skvost impresionistickej hudby
  1983 Večerník 18.1. year 28, 1983, no. 12, p. 5
 • Daniela Rusóová
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Bratislava 1982, p. 37 – 39
 • Čárska, Etela: Dva nevšedné umelecké zážitky : Z bratislavského hudobného života
  1981 Práca 29.5. year 36, 1981, no. 125, p. 6
 • Berger, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1981 Hudobný život year 13, 1981, no. 13, p. 7
 • Berger, Igor: Jednoznačný triumf (hodnotenie sólového recitálu)
  1981 Hudobný život 1981, no. 9, p. 5
 • Čárska, Etela: Profily : Daniela Rusóová
  1981 Hudobný život 1981, no. 12, p. 22
 • Podracký, Igor: Úspešné vystúpenie (recenzia Beethovenových a Lisztovej sonáty)
  1981 Večerník 16. 4., Bratislava 1981
 • -na-: Priestor talentom
  1980 Večerník 18.9. year 25, 1980, no. 184, p. 5
 • Berger, Igor: Koncerty MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život year 12, 1980, no. 14, p. 4 a 7
 • Čížik, Vladimír: III. interpretačná súťaž SSR
  1979 Hudobný život year 11, 1979, no. 24, p. 1
 • Čížik, Vladimír: Daniela Rusó-Varínska
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovak Music Fund, Bratislava 1974, p. 85 – 87
 • -ava-: Predstavuje sa. Daniela Rusó (rozhovor)
  1972 Hudobný život 1972, no. 8, p. 2
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, no. 9-10, p. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, no. 20, p. 618 – 619
 • Kovářová, Anna: Mimoriadny talent (absolventský koncert Konzervatória)
  1966 Večerník 25. 5. 1966
 • Šuba, Andrej: Koncert pre Danielu Varínsku
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 4, p. 6

Discography

 • Photo: Daniela Varínska – Schumann, Chopin, Schubert DANIELA VARÍNSKA – SCHUMANN, CHOPIN, SCHUBERT
  2015 CD – Music Fund SF 00842131
  1. Robert Schumann: Piano Sonata No. 2 in G minor, Op. 22
   Daniela Varínska (pf)
  2. Fryderyk Chopin: Three Mazurkas, Op. 59
   Daniela Varínska (pf)
  3. Franz Schubert: Piano Sonata in B-flat Major D.960
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Mikuláš Jelinek : Reminiscences MIKULÁŠ JELINEK : REMINISCENCES
  2015 CD – Discant DK0159-2131
  1. Leoš Janáček: Sonata for Violin and Piano
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Jan Carlstedt: Sonata for Solo Violin Op. 15
   Mikuláš Jelinek (vn)
  3. Claude Debussy: Sonata for Violin and Piano
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  4. Robert Schumann – Johannes Brahms – Albert Dietrich: Sonata F-A-E for violin and piano
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Eugen Suchoň: Sonatina op. 11 for violin and piano ESD 60
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Antonín Dvořák: Romantic Pieces Op. 75
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
  7. Antonín Dvořák: Sonatina in G major Op. 100
   Mikuláš Jelinek (vn), János Solyom (pf)
  8. Bedřich Smetana: From the Homeland
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
 • Photo: Daniela Varínska – Barber, Hatrík, Ravel DANIELA VARÍNSKA – BARBER, HATRÍK, RAVEL
  2014 CD – Music Fund SF 00822131
  1. Samuel Barber: Sonata for piano Op. 26
   Daniela Varínska (pf)
  2. Juraj Hatrík: Sonata-Ciaccona
   Daniela Varínska (pf)
  3. Maurice Ravel: Gaspard de la nuit
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Academy of Music and Drama KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonata
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonata in Memory of Viktor Shklovsky (Sonáta na pamäť Viktora Šklovského)
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  2012 CD – Black Sheep Music
  1. Miki Skuta (pf), Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  2012 CD – Black Sheep Music
  1. Miki Skuta (pf), Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Those Days in Bratislava THOSE DAYS IN BRATISLAVA
  2012 CD – Discant DK0146-2131
  1. Ernő Dohnányi: Sonata in B flat major for Cello and Piano Op. 8
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Franz Liszt: La lugubre gondola
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Serenade
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  4. Alexander Albrecht: The Night
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  5. Zoltán Kodály: Adagio for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  6. Jenő Hubay: Maggiolata for Cello and Piano Op. 15/2
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  7. Franz Schmidt: Three Little Fantasy Pieces on Hungarian National Melodies
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Memento : Roman Berger MEMENTO : ROMAN BERGER
  2010 CD – Music Fund SF 00612131
  1. Roman Berger: Memento after the Death of Miroslav Filip
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Roman Berger: Adagio for Jan Branny
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Wiegenlied
   Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
  4. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Ewald Danel (vn), Vladimír Bereník (vn), Peter Zwiebel (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Photo: Takako Nishizaki Plays Suzuki Evergreens, Volume 6 TAKAKO NISHIZAKI PLAYS SUZUKI EVERGREENS, VOLUME 6
  2010 CD – Naxos 8.572383
  1. Oliver Dohnányi (dir.), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Cappella Istropolitana, Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Johannes Brahms: Sonatas for Cello and Piano; Trio for Piano, Clarinet and Cello JOHANNES BRAHMS: SONATAS FOR CELLO AND PIANO; TRIO FOR PIANO, CLARINET AND CELLO
  2006 CD – Discant DK 0097-2131
  1. Johannes Brahms: Sonata in E minor Op. 38 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Johannes Brahms: Sonata in F major Op. 99 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Johannes Brahms: Trio for Piano, Clarinet and Cello Op. 114
   Daniela Varínska (pf), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Photo: Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II ROMAN BERGER: EXODUS, ADAGIO I, ADAGIO II
  2003 CD – Acte Préalable AP0091-92
  1. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Roman Berger: Adagio for Jan Branny
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Adagio No. 2 „Repentance“
   Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Photo: CLASSICAL MOMENTS 6: Classical Music to Study to CLASSICAL MOMENTS 6: CLASSICAL MUSIC TO STUDY TO
  2002 CD – Naxos 8.555362
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Josef Čejka (ob), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovak Philharmonic, Slovak State Philharmonic Košice, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb)
 • Photo: Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS
  2002 CD – Discant DK 0068-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonata No. 3 in B flat Major
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Three Songs to Texts by Ján Hollý
   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Dances from Panonia
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  2001 CD – Music Fund SF 00322131
  1. Vladimír Bokes: Preludes And Fugues, op. 53
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 2, op. 29
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 4, op. 48
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Vladimír Godár: Music for the Films of Martin Šulík VLADIMÍR GODÁR: MUSIC FOR THE FILMS OF MARTIN ŠULÍK
  2001 CD – Titanic TT 0001-2-131
  1. Vladimír Godár: Tenderness (Neha)
   Moyzes Quartet
  2. Vladimír Godár: All the Things I Love (Všetko, čo mám rád)
   Daniela Varínska (pf), Moyzes Quartet
  3. Vladimír Godár: The Garden (Záhrada)
   , Anton Popovič (dir.), Moyzes Quartet, Young Bratislava Soloists
  4. Vladimír Godár: Orbis pictus
   Jana Pastorková (v), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
  5. Vladimír Godár: A Landscape
   Iva Bittová (vf), Michal Zpěvák (tgt), Bratislava Chamber Soloists, Anton Popovič (dir.), Moyzes Quartet, Keltieg
 • Photo: Nocturne : Music by Händel, Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn NOCTURNE : MUSIC BY HÄNDEL, VIVALDI, BEETHOVEN, MENDELSSOHN
  1999 CD – 7170
  1. Georg Friedrich Händel:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Daniela Varínska (pf), Slovak State Philharmonic Košice
 • Photo: The World of Early Music THE WORLD OF EARLY MUSIC
  1999 CD – Naxos 8.554770-71
  1. Arcangelo Corelli:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Ján Slávik (vc)
 • Photo: Rhapsody RHAPSODY
  1998 CD – Naxos 8.556617
  1. Antonio Vivaldi:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Photo: Chamber Music and Instrumental Collection CHAMBER MUSIC AND INSTRUMENTAL COLLECTION
  1997 CD – 7204
  1. Ludwig van Beethoven:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Marian Lapšanský (pf), Daniela Varínska (pf), Kamil Roško (tr), Vladimír Rusó (pf)
 • Photo:
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Piano Quintet Op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzes Quartet
  2. Alexander Albrecht: Variations
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: String Quartet in D Major Op. 19d
   Moyzes Quartet
  4. Alexander Albrecht: Three Poems after R. M. Rilke's Das Marienleben
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovak Philharmonic Choir, Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: String Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Photo: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk ALEXANDER ALBRECHT : AUS SEINEM KLAVIERWERK
  1996 CD – MUSICA 790021-2
  1. Alexander Albrecht: Suite
   Daniela Varínska (pf)
  2. Alexander Albrecht: Sonata in F major
   Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sonatina for Two Pianos
   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)
  4. Alexander Albrecht: Humoresque "A Trip in Rain and a Thunderstorm"
   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)
 • Photo: Romantic violin miniatures ROMANTIC VIOLIN MINIATURES
  1996 CD – Opus 91 2506-2
  1. Pablo de Sarasate:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  2. Nicolò Paganini:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Franz Schubert:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  4. Jean Sibelius:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Henryk Wieniawski:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Josef Suk:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  7. Antonín Dvořák:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  8. Béla Bartók:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  9. Gaetano Pugnani:
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  1996 CD – Amadis 7802
  1. Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Slovak State Philharmonic Košice, Slovak Radio Symphony Orchestra
 • Photo: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Music Fund SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzes Quartet, Daniela Varínska (pf), Slovak Quartet
  2. Vladimír Godár: Sequence
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: 7th Day Record
   Moyzes Quartet
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Photo: Ján Levoslav Bella – Sonata, Piece for Piano, Sonatina, Four Little Pieces, Variations, Opp. 9 and 21 JÁN LEVOSLAV BELLA – SONATA, PIECE FOR PIANO, SONATINA, FOUR LITTLE PIECES, VARIATIONS, OPP. 9 AND 21
  1994 CD – Marco Polo 8.223644
  1. Ján Levoslav Bella: Sonata in B flat Minor
   Daniela Varínska (pf)
  2. Ján Levoslav Bella: Symphony in C Minor
   Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Variations on the Slovak Folk Song "In Pressburg by the Danube"
   Daniela Varínska (pf)
  4. Ján Levoslav Bella: Variations on the Slovak Folk Song "A Swarn, A Swarn is Flying"
   Daniela Varínska (pf)
  5. Ján Levoslav Bella: Sonatina in E Minor
   Daniela Varínska (pf)
  6. Ján Levoslav Bella: Little Pieces
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Largo: Famous Largos by Vivaldi, Händel, Corelli, J. S. Bach, Telemann, C. P. E. Bach LARGO: FAMOUS LARGOS BY VIVALDI, HÄNDEL, CORELLI, J. S. BACH, TELEMANN, C. P. E. BACH
  1994 CD – Naxos 8.550950
  1. Antonio Vivaldi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Photo:
  1993 CD – Marco Polo 8.223415
  1. Franz Schmidt:
   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)
 • Photo: Italian Baroque Favourites ITALIAN BAROQUE FAVOURITES
  1993 CD – Naxos 8.550619
  1. Francesco Geminiani:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Vladimír Rusó (org), Ján Slávik (vc), Anna a Quido Hölbling Violin Duo
 • Photo: Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 7-12 CORELLI: CONCERTI GROSSI OP. 6, NOS. 7-12
  1991 CD – Naxos 8.550403
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana
 • Photo:
  1991 CD – Marco Polo 8.223414
  1. Franz Schmidt:
   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)
 • Photo: Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 1-6 CORELLI: CONCERTI GROSSI OP. 6, NOS. 1-6
  1990 CD – Naxos 8.550402
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana
 • Photo: BAROQUE FOR MEDITATION BAROQUE FOR MEDITATION
  CD – Naxos 8.557792
  1. George Handel:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Photo: Corelli: Concerti Grossi CORELLI: CONCERTI GROSSI
  CD – Naxos 8.571020
  1. Arcangelo Corelli:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Daniela Varínska (cmb), Cappella Istropolitana, Anna a Quido Hölbling Violin Duo
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 1 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 1
  CD – Discant DK 0103-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 2 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 2
  CD – Discant DK 0105-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 3 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 3
  CD – Discant DK 0107-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 4 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 4
  CD – Discant DK 0109-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 5 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 5
  CD – Discant DK 0111-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 6 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 6
  CD – Discant DK 0113-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 7 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 7
  CD – Discant DK 0115-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  CD – Discant DK 0117-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo: Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 9 LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATAS 9
  CD – Discant DK 0119-2131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Daniela Varínska (pf)
 • Photo:
  CD – Opus 91 2360-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miloš Jurkovič (fl), Daniela Varínska (cmb), Juraj Alexander (vc)

Awards

 • Tatra Bank Foundation Award
  2017
 • Radio_Head Awards
  2015
 • Crystal Valve
  2008 - nomination
 • Music Critics Award
  1995
 • Frico Kafenda Award
  1991
 • Award of the Slovak Union of Composers and Concert Artists
  1986
 • Performance Competition of the Slovak Socialist Republic
  1979 - 1st prize, Slovak fund Award
 • Leeds International Piano Competition (UK)
  1969 - diploma
 • International F. Chopin Piano Competition, Marianske Lazne (CZ)
  1965 - 1st prize

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Peter Martinček van Grob: Piano Sonata No. 4
  'In the Eyes of Passion'
  7 May
  2013
  First performances in Slovakia
  Small Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Skrik
  Sonata No. 5 for piano
  7 May
  2013
  First performances in Slovakia
  Small Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Egon Krák: Voice of Parthenopé
  Trio for oboe, cello and piano
  12 Oct
  2010
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ľudovít Rajter: Improvisazione, Romanza e Finale
  for oboe and piano
  12 Oct
  2010
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Igor Fábera (ob), Daniela Varínska (pf)
 • Peter Zagar: Autumn Song
  for piano trio
  8 Oct
  2010
  First performances in Slovakia
  Music To Trnava - Honour to Piano Trio, Trnava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Jevgenij Iršai: Caspase Ten
  for piano
  12 Nov
  2009
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Patetique
  for cello and piano
  20 Jun
  2008
  First performances in Slovakia
  Modra, SK
  PERFORMERS: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Mirko Krajči: Quintum
  for piano
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  Quinta Double Concert, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Ilja Zeljenka: E flat B flat Variations
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  Quinta Double Concert, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  5 Oct
  2004
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf), Bruckner Orchester Linz, Bernhard Klee (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Piano Quintet No. 5
  19 Nov
  2002
  First performances in Slovakia
  Small Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Moyzes Quartet, Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Musical Remake
  for cello and piano
  26 Jul
  2002
  First performances in Slovakia
  Festival of Pleasant Music, Banská Štiavnica, SK
  PERFORMERS: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonata No. 3 in B flat Major
  24 Feb
  2002
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Requiem da camera
  for violin, cello and piano with a theme by W. Lutosławski
  12 Nov
  2000
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small Concert Studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Eugen Suchoň: Nocturno For Cello And Piano
  (transcription by Vladimír Godár)
  11 Jun
  2000
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 5
  per pianoforte
  25 Nov
  1994
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
  20 Apr
  1994
  First performances in Slovakia
  Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Moyzes Quartet, Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 3
  for piano
  25 Nov
  1992
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Quintet in C Major "Reincarnation"
  1991 First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Peter Sivanič (cr), Roman Mešina (fg), Daniela Varínska (pf)
 • Dušan Martinček: Communications
  for violin and piano
  23 Nov
  1990
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Slovak Radio, Concert studio 2, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  for violin (clarinet), cello and piano
  18 Feb
  1989
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Adagio for Jan Branny
  6 Aug
  1987
  First performances in Slovakia
  Trenčianske Teplice, SK
  PERFORMERS: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonata for Piano No. 4, op. 48
  13 Feb
  1987
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Moyzes Hall, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Beneš: Sonata No. 4
  1 Jul
  1985
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Sonata with a Motive of K. Szymanowski
  25 Jun
  1984
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Fantasy Op. 1
  for flute and piano
  15 Feb
  1983
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Jozef Gurway (fl), Daniela Varínska (pf)

Gallery

 • Photo: Matinee at the Mirbach Palace, Bratislava 2018-03-11 Matinee at the Mirbach Palace, Bratislava
  Daniela Varínska – piano (Slovakia), Ján Slávik – cello (Slovakia)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia
  Author: Dušan Godár

Audio

 • Martinček, Dušan: Communications  Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia
 • Hatrík, Juraj: Sonata-Ciaccona  Daniela Varínska (pf)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia


« back to list Updated: 29. 11. 2017