Personality profile

Photo: Ľudmila Červená Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Ľudmila Červená

18 May 1952 Martin

musicology, music history, critics, reviewers, editor
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1974
graduated from the Pedagogical Faculty in Banská Bystrica (the national school and musical education)
1974 – 1989
staff expert in the Literary and Musical Museum in Banská Bystrica
1985
graduated in musicology at the UK Philosophical Faculty in Bratislava (1987 tite of PhDr., supervisor PhDr. Richard Rybarič, CSc.)
1989 – 2011
pedagogue in musico-historical disciplines at the Department of Music of the Faculty of Humanities at Matej Bel University in Banská Bystrica
2006
defended her dissertation: Musical Culture in Banska Bystrica in the Years 1945-2000 at the SAV Institute of Musicology in Bratislava (title of PhD., supervisor PhDr. Jana Lengová, CSc.)
2011 – 2012
coordinator of national and international grant projects at the Faculty of Musical Arts at the Academy of Arts in Banská Bystrica

In the field of research she has focused on regional musical historiography and documentation of music of the 19th and 20th centuries, religious music in the 19th century in Slovakia with emphasis on Ján Egry, whose contribution she has evaluated in a number of scholarly studies, and which became a source for the compilation of entries in the encyclopaedia Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik Personenteil 6. Stuttgart, Bärenreiter, Verlag, 2001. She has produced the collected bibliography of Pavel Tonkovič (1994). Her interest in regional history has led to a monographically orientated study and subsequent monograph on musical theatre in Banská Bystrica (1987, 2009).

She has actively participated in the development of musical life in Banská Bystrica, taking part as dramaturge and organiser in the holding of the international Music Salons festival in Banská Bystrica. Furthermore, she has been secretary of the regional branch of the Musical Union (1991-1992) and is co-founder of the Ján Levoslav Bella Conservatory in Banská Bystrica.

She has completed study stays at the international festival of contemporary music Dni Muzyki kompozytorow Krakowskich in Krakow (at the invitation of the Polish Composers’ Union 1995-1999), and has lectured at the Akademii Muzycznej in Krakow in an Erasmus Project (2009).

Bibliography

 • Ursínyová, Terézia: Ľudmila Červená: Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000
  2008 Knižná revue, Bratislava year XVIII, 2008, no. 2, p. 3
 • Personal bibliography
 • Books
 • 50 rokov Štátnej opery v obrazoch a dokumentoch 1959 – 2009
  2009 Banská Bystrica 2009
  (111 s., 1. vyd.)
 • Hudobná kultúra v Banskej Bystrici v rokoch 1945 – 2000
  2006, 2008 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2006, 2008
  (199 s., 2006 – 1. vyd., 2008 – 2. vyd.)
 • Pavol Tonkovič
  1994 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1994
  (74 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Umelecký prínos Jevgenija Iršaia v profilovaní hudobnej kultúry Slovenska
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 37, 2011, no. 4, p. 369 – 376
 • Piesňová tvorba Víťazoslava Kubičku
  2011 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 2011, p. 119 – 127
 • Hudobné divadlo v Banskej Bystrici ako reprezentant vývoja urbánnej hudobnej kultúry
  2011 Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011, p. 209 – 217
 • Hudobná tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha
  2011 Aktuální otázky současné hudebně-výchovné teorie a praxe VI [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 10. novembra 2010, , Pedagogical Faculty, , Ústí nad Labem 2011, p. 34 – 42
  (príloha 1 CD)
 • Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 36, 2010, no. 4, p. 404 – 414
 • Pieseň ako prejav intímnej lyriky v tvorbe Alexandra Moyzesa a Šimona Jurovského
  2010 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 2. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2010 v Banskej Bystrici, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Literary and Music Museum, Banská Bystrica 2010, p. 28 – 42
 • Avantgardnyje tendencii v slovackom muzykaľnom iskusstve XX. veka
  2010 Profesijna muzična kuľtura Zakarpattja: Etapi stanovlennja, Publishing House Karpaty, Užgorod 2010, p. 82 – 91
 • Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia
  2009 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava 2009, p. 38 – 46
  (recenzovaný elektronický zborník)
 • Svit kompozitora v sovremennom obščestve ili vzgljad na muzikaľnuju kuľturu goroda Banská Bystrica i jeje sredeevropejskije masštaby
  2009 Naukovij visnik. Vypusk 75 Kompozitor i sučasne sociokuľturne seredovišče. Zbirnik statej, Kyjev 2009, p. 36 – 47
 • Tvorba Jevgenija Iršaia inšpirovaná hudbou J. S. Bacha
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 34, 2008, no. 2, p. 133 – 136
 • Pestovanie hudobno-kultúrneho povedomia mládeže
  2008 Aktuální otázky současné hudebně-výchovné teorie a praxe III [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 14. – 15. novembra 2007, , Pedagogical Faculty, , Ústí nad Labem 2008, p. 18 – 21
 • Ján Valach a jeho podiel na formovaní slovenskej hudobnej kultúry
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 475 – 493
 • Vývojové determinanty rozvoja hudobnej kultúry v Banskej Bystrici v druhej polovici 20. storočia
  2006 Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. Zborník z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 27. – 28. septembra 2005, pri príležitosti 750. výročia mesta, , Faculty of Natural Sciences, , State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2006, p. 293 – 317
 • Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 3 – 4, p. 392 – 400
 • Slovenská hudobná tvorba pre deti na prahu 21. storočia
  2005 Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2005, p. 13 – 15
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Hudobná tvorba pre deti Jána Valacha – slovenského organistu, dirigenta a hudobného skladateľa žijúceho v Belgicku
  2005 Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2005, p. 48 – 57
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Vstup do problematiky hudobnej tvorby pre deti v 20. storočí
  2005 Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2005, p. 10 – 12
  (204 s., 1. vyd., + CD, Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty – východiská – perspektívy (15. – 16. 6. 2004), Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká (20. – 21. 9. 2005)
 • Slovenská hudobná tvorba 20. storočia pre deti zo štýlového, estetického, pedagogického a interpretačného hľadiska v kontexte európskych hudobných aktivít
  2004 Múzy v škole, Pedagogical Faculty, year 9, 2004, no. 3, p. 8 – 9
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Zborová tvorba Alfréda Zemanovského
  2004 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 2004. Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve, ktoré sa uskutočnilo 9. – 11. septembra 2004, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica 2004, p. 158 – 161
 • Vybrané kapitoly z hudobného života Banskej Bystrice v 2. polovici 20. storočia
  2004 Hudební teorie a pedagogika. Teória vyučovania hudobnej výchovy. Česko-slovenský zborník prác doktorandov, , Pedagogical Faculty, , , Faculty of Natural Sciences, , Ústí nad Labem, Banská Bystrica 2004, p. 127 – 137
 • Viliam Figuš-Bystrý, jeho doba a súčasnosť
  2002 Muntág, Emanuel – Bárdiová, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937). Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000, v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici, Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002, p. 65 – 66
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Cantus Choralis Slovaca, Banská Bystrica, 23. – 25. novembra 2000
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 4, p. 556 – 558
 • Betriebs- und Arbeiterblaskapellen in der Slowakei
  2000 Kongressbericht Banská Bystrica 1998. Band 22. Alta Musica. Eine Publikation der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Forderung der Blasmusik, Tutzing 2000, p. 153 – 157
 • Postavenie súčasnej slovenskej hudby v regióne
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 4, p. 504 – 508
 • Výber a spôsob spracovania piesní z Katolíckeho spevníka Jána Egryho (1865, 1889) v Jednotnom katolíckom spevníku
  1999 Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 1999, p. 106 – 115
  (145 s., 1. vyd.)
 • Niekoľko postrehov ku Katolíckemu spevníku Jána Egryho
  1998 Lengová, Jana (ed.): Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1998, p. 169 – 173
  (194 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 3)
 • Duchovná tvorba Jána Egryho
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1995, p. 45 – 47
  (192 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 2)
 • Ján Egry – pedagóg Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1993, p. 133 – 137
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)
 • Spracovanie pozostalosti Pavla Tonkoviča
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Idea Slovenského národného povstania v slovenskej a českej hudbe a jej riešenie aplikáciou výpočtovej techniky
  1988 Práca literárnych múzeí po 17. zjazde KSČ. Materiály z 5. literárnomúzejnej konferencie v Piešťanoch, 9. – 11. júna 1986, Beňovský, Jozef (zost.), Matica slovenská, Martin 1988
  (167 s., 1. vyd.)
 • Príspevok k problematike hudobno-divadelnej produkcie v Banskej Bystrici v rokoch 1835 – 1959
  1987 Hudobný archív 10, Matica slovenská, Martin 1987, p. 20 – 49
 • Editorial Work
 • Červená, Ľudmila (ed.): Súčasná komorná tvorba slovenských skladateľov
  Zborník pôvodnej komornej tvorby slovenských skladateľov, komponovanej pre festivaly Hudobné salóny v Banskej Bystrici 2007 a Minisalóny a stretnutia 2008
  2008 Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica 2008
  (59 s., 1. vyd., 1 partitúra, noty, Ľuboš Bernáth, Anton Steinecker, Jevgenij Iršai, Viktor Telychko)
 • Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas
  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007
  2008 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2008
  (51 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila (ed.): Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore
  Zborník z muzikologických konferencií s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 15. – 16. júna 2004, 20. – 21. septembra 2005
  2005 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2005
  (Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti Determinanty – východiská – perspektívy, Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká)
 • Červená, Ľudmila (ed.): Contemporary choral works by Slovak composers
  2003 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2003
  (82 s., 1. vyd., 1 partitúra, noty, Mirko Krajčí, Peter Špilák, Marek Piaček, Lukáš Borzík, Zuzana Miklušáková, Jevgenij Iršai)
 • Červená, Ľudmila – Jančoková, Ľudmila (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 4
  2000 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2000
  (243 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila – Jančoková, Ľudmila – Klimáčková, Fedora (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 3
  1999 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 1999
  (277 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila – Klimáčková, Fedora – Starší, Jaroslav (ed.): Acta Universitatis Matthiae Belii 1
  1997 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 1997
  (197 s., 1. vyd.)
 • Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove?
  Medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994
  1995 Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 1995
  (228 s., 1. vyd.)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici
  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978
  1978 Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1978
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)
 • Art Critique and Journalism
 • Hudba Jevgenija Iršaia vo viedenskom Musikvereine
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 12, p. 4
 • Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 8 – 9
 • Úspešný banskobystrický zbor
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 9, p. 6
 • Salony Muzyczne w Bańskiej Bystrzycy
  1999 Ruch Muzyczny, Varšava year XLIII, 1999, no. 16, p. 22 – 24
 • Bez predsudkov a priorít
  Hudobné salóny v Banskej Bystrici
  1999 Literárny týždenník, Bratislava year 12, 1999, no. 27, p. 11
 • Wieczory na Zamku. Muzyka za południową granicą
  1998 Ruch Muzyczny, Varšava year XLII, 1998, no. 17, p. 13 – 14
 • Dni hudby krakovských skladateľov v Poľsku
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 21, p. 6
 • Darina Turňová (24. 4. 1946 Ilava)
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 8, p. 2
 • Pritiahne Skamenený súčasnú tvorbu aj do Banskej Bystrice?
  1995 Národná obroda year 6, 1995, no. 238 (14. 10.), p. 8
 • Úsmevný príbeh – ekonomický prínos
  Veselá vdova na scéne opery DJGT v Banskej Bystrici
  1993 Národná obroda year 4, 1993, no. 27 (3. 2.), p. 7
 • Földešová, Marta – Čárska, Etela – Červená, Ľudmila – Čížik, Vladimír – Jurík, Marián: Žilina ’93 v spektre názorov
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 12, p. 4 – 5
 • Spomienkový večer Šimona Jurovského
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 8, p. 4
 • Cigánsky barón v ženskom podaní
  Záverečná premiéra opernej sezóny v Banskej Bystrici
  1991 Národná obroda year 2, 1991, no. 155 (4. 7.), p. 12
 • Novoročný koncert Trávníčkovho kvarteta
  1989 Smer year 40, 1989, no. 33 (8. 2.), p. 4
 • Dni sláčikovej hudby
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 24, p. 4
 • Návrat do rodného kraja
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 4
 • Dni sláčikovej hudby
  Bulletin k hudobnému festivalu, 1. ročník
  1989 Park for Culture and Leisure Time, Banská Bystrica 1989
  (16 s., 1. vyd.)
 • Na margo Dní komornej hudby
  1988 Smer year 40, 1988, no. 270, p. 4
 • Zaujali poslucháčov BHS
  1987 Smer year 39, 1987, no. 253 (28.10. ), p. 4
 • Dramaturgicky premyslenejší čin
  Koncert týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby v Banskej Bystrici
  1986 Smer year 38, 1986, no. 54 (5. 3.), p. 5
 • Koncert z tvorby Jána Cikkera
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 15, p. 5
 • Koncert z tvorby Jána Móryho
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 16, p. 7
 • Béla Bartók
  1981 Smer year 33, 1981, no. 85 (10. 4.), p. 12
 • Miloš Ruppeldt
  1981 Šport, Bratislava year 33, 1981, no. 131 (5. 6.), p. 12
 • 30 rokov činnosti učiteľského spevokolu Hron
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 7, p. 8
 • Jubileum spevokolu Hron
  1979 Učiteľské noviny, Bratislava year 29, 1979, no. 49 (6. 12.), p. 12


« back to list Updated: 02. 01. 2020