Logo HŽ

Ladislav Kupkovič: Kurzíva... Vlada Zvaru, HŽ 11-12 / 2006

„Myslím si, že príde čas, keď náš hudobný život už nebude mať dnešné črty provinčnosti, malosti…“

Vždy sa čudujem, keď niekto o slovenskom hudobnom živote rozpráva takto. Hudobný život Slovenska je aspoň na svetovej úrovni, to, čo sa na Slovensku v hudobnom živote deje, ozaj nesúvisí s provinčnosťou. Ja neviem, v akých štátoch žijú kritici, ktorí si trúfajú takto rozprávať. Oveľa väčšie štáty by boli radi, keby mali slovenskú hudobnú kultúru a slovenský hudobný život. Hudobný život – mimochodom – to nie sú len nejaké nepochopiteľné skladby, ktoré produkujú nejakí nepochopiteľní skladatelia. Hudobný život je to, čo národ počúva a čo rád počúva. A v tomto zmysle si myslím, že naši ľudia počúvajú dobrú hudbu, a tú aj od ich hudobného života dostanú. V tom nevidim nijakú malosť a nijakú provincionálnosť. Všetkým kritikom tohto stavu: nezabudnite, ľudia nie su takí hlúpi, ako si myslíte.