• 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Archi di Slovakia [recenzia CD]

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 9, p. 36 – 37

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Koncerty. ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 18

 • 2002

  GÁBOROVÁ, Marta: Koncerty ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 16

x