O diele:

Nokturná pre klavír. Večerný kľud, slávnostnosť tmavých siluet hôr, dažďové kvapky v korunách stromov, nočná búrka... tieto prírodné scenérie boli neraz umelecky stvárnené, ale znova a znova vzbudzujú silné emócie. Chcel som ich pripomenúť a zároveň napísať poetické, až romantické kusy pre klavír – popri dôslednej práci so štruktúrami náladovo odlišné, s jemným trblietaním ako ich spoločným atribútom. Po premiére v Bratislave (1986) boli Nokturná uvedené aj vo Viedni (1993), v niekoľkých mestách USA (1996) a v Prahe (1996). Interpreti ich považujú za skladby nástrojovo vďačné, vychádzajúce z klavírnej techniky impresionizmu.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1996)

Časti diela:
Lento
Andante con moto
Larghetto meditativo
Allegretto poco sostenuto, tremendo

X