O diele:

V skladbe sa nachádzajú tradičné motivické a kontrapunktické postupy a založená je na pôdoryse historickej formy. Všetky tri časti však zároveň vytvárajú súčasnú atmosféru, zvuk a pocit voľným využívaním 12-tónového spektra, formovaním výrazných melodických línií a využitím širokých zvukových možností tejto kombinácie nástrojov.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2004)

Časti diela:
Preludio
Ciacconna
Finale

X