O diele: Skladba Duo pre flautu a kontrabas vznikla na jar 2002 na podnet Moniky Štreitovej-Popelářovej. Má dve časti, rýchlu a pomalú, ktoré nie sú špecificky označené, určené sú len metronomické údaje. V obidvoch častiach je dosť exponované pizzicato kontrabasu. V druhej časti sú využité tiež netradičné spôsoby hry obidvoch hudobných nástrojov: súvislé melodické tvary prirodzených flažoletov kontrabasu, whistle tóny a multifonické súzvuky flauty a hra v extrémnych polohách obidvoch nástrojov.
(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

9. 6. 2002, Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Radoslav Šašina (cb)
X