O diele:

Hudba k filmu Petra Kerekesa 66 sezón vznikala na jar roku 2003. Na podnet súboru The Slovak Brass Quintet pod vedením trombonistu Alberta Hrubovčáka zostavili tvorcovia filmu suitu štyroch skladieb. Tieto tvoria aj akúsi dramaturgickú a zároveň chronologickú os celého filmu.
Hudba k filmu 66 sezón je zavŕšením snahy skladateľa o recyklovanie ľubovoľného dostupného materiálu, čo bolo dané aj dramaturgickým zámerom režiséra filmu. V hudbe možno počuť názvuky na tzv. vážnu hudbu (pieseň Franza Schuberta, koncert Maxa Brucha) či filmovú a divadelnú hudbu (Pascal Comelade, Zsolt Döme).
Prvá časť suity „Bremer Joli“ spočíva na téme Franza Schuberta z Krásnej mlynárky, ktorá je však štýlovo prenesená do doby pred druhou svetovou vojnou. Druhá spracováva dobové tango maďarského skladateľa Zsolta Dömeho, tiež pôvodne skomponovaného pre film. „Unity“, ktorá štýlovo vychádza z filmovej hudby šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, zaznieva vo filme v najrôznejších verziách: od čisto elektronickej realizácie, cez akustickú verziu pre súbor Požoň sentimentál až po vokálno-inštrumentálnu verziu, ktorú vo filme spieva Robert Roth. Verzia pre päť plechových nástrojov napokon do filmu zaradená nebola – počuť ju možno iba v koncertnom prevedení. Napokon „Záverečná“ predstavuje akoby hlavnú tému filmu, aj keď v úplnej verzii znie vlastne až na záver pod titulkami... Tematicky vychádza z koncertantnej hudby Maxa Brucha.


(autor)

Časti diela:
Bremer Joli
Tango
Unity
Záverečná


Prvé uvedenie na Slovensku

14. 11. 2004, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovak Brass Quintet, Rastislav Suchan (tr), Ľubomír Kamenský (tr), Roman Bielik (cr), Albert Hrubovčák (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
X