O diele:

Objednávka At Home Gallery Šamorín a OZ Tradície a hodnoty pre projekt audiovizuálnej inštalácie „CAVEs“ (video inštalácia Tibor Szemzö).X