O diele:

Štyri skladby pre dychové okteto (na slovenské motívy) som napísal v apríli 1991 na želanie spolužiaka Alberta Vlčeka - žijúceho v Austrálii. Hral v dychovom oktete členov opery v Sydney pre takéto obsadenie. V roku 1992 dielo odznelo v Austrálii, potom sa súbor odmlčal a až vlani som sa dozvedel, že začali koncertovať intenzívnejšie a v repertoári majú i moju skladbu, čoho dôkazom je CD z verejného koncertu. Nahrávka je na vysokej umeleckej úrovni. Slovenské témy, využité v skladbe, sú vymyslené.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2002)

Časti diela:
Sostenuto
Scherzando
Andante
Vivace


Prvé uvedenie v zahraničí

1992, Sydney, AU
INTERPRETI: Dychové okteto Opery v Sydney

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 2002, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ladislav Roth (ob), Jozef Luptáčik (cl), Alexander Jaško (cl), Roman Mešina (fg), Peter Šagát (fg), Roman Bielik (cr), Miloš Števove (cr)
X