O diele:

Notturni pre cimbal (2001–2005) vyjadrujú rôznym spôsobom zvuky, myšlienky a pocity noci. V siedmich charakteristických skladbách sú využité zvukové a interpretačné možnosti nástroja. Každé Notturno odzrkadľuje individuálny myšlienkový obsah stvárnený charakteristickým hudobným materiálom. Viacdimenzionálny diel meditatívneho charakteru, pretkaný improvizačnými elementmi, využívajúci preparáciu (III.) spolu s dynamickým, kontrastným dielom (V.) stoja v dualizme s tichým dielom (IV.), ktorý využíva zvukové možnosti nástroja. V prvom Notturne je vokálny element vyplnením alikvot cimbalu, v druhom je zvuk drevených paličiek použitý tiež vo viacvrstvovom kontexte. Skladby sú venované a inšpirované Enikő Ginzery.


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 35.)

Prvé uvedenie na Slovensku

16. 11. 2005, Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
X