O diele:

Moja pocta Mozartovi je v nejakej podobe – okrem iného – ovplyvnená tým, čomu sa venujem posledné roky a čomu hovorím "komponovanie v reálnom čase". Pri jej písaní som veľa rozmýšľal nad tým, čo všetko sa dá (ešte) vymyslieť používaním vlastných aj dobových klišé. Aj Mozartove divertimentá pre trio basetových rohov (KV 439b), ktoré som pri komponovaní študoval, sú napokon asi skôr z kategórie skladieb písaných "v reálnom čase" (teda rýchlo) a sú plné jeho vlastných aj dobových klišé, tak ako je moja skladba plná vlastných aj dobových klišé (ktoré často používam pri "komponovaní v reálnom čase", t. j. v situáciách bez možnosti korektúr). V prepracovanej verzii z júla 2008 som síce urobil niekoľko (roz)vážnych rozhodnutí a zmien, ktorými som trochu poprel predošlé vyhlásenie o rýchlom komponovaní (tejto skladby), pretože po dvoch rokoch sa niektoré nápady ukázali ako neplodné a bolo ich potrebné nahradiť inými, pôvodná idea použitia dobových aj vlastných klišé však zostala prítomná aj v tejto prepracovanej verzii.


(autor, in: bulletin Epoché – Nová slovenská hudba 2016, s. 140.)

Prvé uvedenie na Slovensku

29. 3. 2006, Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
INTERPRETI: Lotz Trio
X