O diele:

A Set of Five Pick-Out’s (Súbor piatich výberov) – v Longmanovom Dictionary of Contemporary English sa pri výraze pick-out uvádza, že ide o výraz, ktorý označuje 1. vybrať, 2. rozoznať (niekoho či niečo) medzi ostatnými, 3. pochopiť po dôkladnom štúdiu, 4. zahrať (melódiu) podľa sluchu na hudobnom nástroji, 5. objasniť (niečo). Všetky tieto významy by mohli zodpovedať zámerom, s ktorými som pristupoval k Schönbergovým aj Ivesovým skladbám. Mojich päť krátkych kusov (ich názov a počet je zároveň alúziou na Schönbergových Päť klavírnych kusov, aj alúziou na názov a charakter inej Ivesovej „pätice“ A Set of Five Take-Offs) „sa začína u Schönberga“, postupne „priberá Ivesa“, v strede sa obaja stretnú (hoci v živote sa nikdy nestretli), Schönberga postupne „ubúda“ a na konci ostáva Ives, ktorý nám „pozvoľna mizne pred ušami...“ Pri komponovaní zároveň vychádzali na povrch a konečný výsledok ovplyvnili rôzne iné veci a udalosti: chybné čítanie (časť materiálu prvej skladby ovplyvnila zámena kľúčov pri čítaní), neočakávane iný charakter výslednej hudby (materiál oboch východiskových skladieb sa akoby „sám od seba“, alebo „vplyvom vyšších síl v mojich skladbách menil na hudbu iných skladateľov, do skladieb sa postupne akoby vblúdili Satie, Bartók, Feldman či Messiaen), náhly výskyt poruchy, typickej pri prehrávaní kompaktných diskov – „zajakavé preskakovanie“ – ktorá sa dá využiť pri scratchovaní (podobným spôsobom ako pri manipulácii s vinylmi) apod.

Tieto a im podobné udalosti napokon summa summarum ovplyvnili aj názvy jednotlivých kusov: No. 1.: monsieur „la bellemontagne“ vue a droit et a gauche-sans lunettes, No. 2: bartók war auch dabei, No. 3: they never met and yet they would have..., No. 4: feldman and messiaen watchin’em a No. 5 „like skippin’ bells“.

Skladba venovaná belgickému klaviristovi Daanovi Vandewalle je súčasťou skladateľského projektu TONE ROADS (venovaného 130. výročiu narodenia Ivesa a Schönberga). Prvýkrát bola prevedená na medzinárodnom festivale Večery novej hudby v Bratislave.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2008, s. 64 – 65.)

Časti diela:
monsieur „la bellemontagne“ vue a droit et a gauche - sans lunettes
bartók war auch dabei
they never met and yet they would have...
...feldman and messiaen watchin’em
...„like skippin“ bells


Prvé uvedenie na Slovensku

26. 11. 2004, Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
INTERPRETI: Daan Vandewalle (pf)
X