Časti diela:
Prelúdium As dur 2' 29''
Prelúdium B dur 2' 53''
Prelúdium G dur 2' 01''
Prelúdium Cis dur 3' 32''
Prelúdium H dur 1' 56''
Prelúdium Es dur 1' 05''
Prelúdium A dur 1' 39''
Prelúdium Fis dur 1' 46''


Prvé uvedenie na Slovensku

20. 3. 2001, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
X