O diele:

Po revolúcii sa mi vďaka vynikajúcim umelcom Jánovi Vladimírovi Michalkovi a Ladislavovi Neshybovi otvorili netušené možnosti. Začal som spolupracovať s evanjelickými kňazmi, písať biblické piesne podľa ich návrhov, na témy ich kázní. Piesne zneli počas bohoslužieb, bol som užitočný ako skladateľ v konkrétnych situáciách, počulo ich veľa ľudí. Tešil som sa z toho. Hrali sa aj v zahraničí a dodnes žijú na koncertných pódiách a v chrámoch. Vtedy som ešte nebol veriacim človekom a na Bibliu som sa pozeral ako na zaujímavý kus histórie ľudstva. Prišiel však rok 1999 a ja som zažil prudký duševný otras. Stretnutie so skutočným Bohom, ku ktorému ma priviedol môj (vtedy 20-ročný) syn. Stretnutie s Bohom, ktorý je všade okolo nás, túži po kontakte s každým jedným človekom, pre každého má svoj osobitný plán. Môj život sa stal dramatickým. Nie tichým, ako by som si bol myslel, v predstavách o kresťanstve, ale naopak, búrlivým, plným žiarivých farieb a nových, šokujúcich pohľadov na svet. Prestal som myslieť na starobu ako na predsieň smrti, ale ako na vrchol životnej cesty, ako na cieľ. Môj život sa naplnil novými obrazmi. Od tohto okamihu píšem hudbu ako výraz vďaky za to, čo mi bolo dožičené poznať.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2000)

Časti diela:
Tiahni ma
Jestliže nevieš
Hľa, či si krásna priateľko


Prvé uvedenie na Slovensku

15. 11. 2000, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
INTERPRETI: Denisa Hamarová (ms), Jana Nagy-Juhász (pf)
X