Časti diela:
Exodus I – Musica profana. Dies irae
Exodus II s motívom M. Kabeláča
Exodus III – Psalmus
Exodus IV – Finále


Prvé uvedenie v zahraničí

28. 6. 1997, Kroměříž, CZ
X