O diele: Muzikál na rovnomenný námet hry F. G. Lorcu.

X