Časti diela:
Nasršený sršeň
Sen lúčneho koníka
Lúčna nemocnica
Lúčny admirál
Inventúra na lúke

X