O diele:

Keď ma minulý rok po 40-ročnej prestávke prizvali do evanjelického kostola v bratislavskom Prievoze na dlhšie obdobie zastupovať vážne zdravotne postihnutého kantora - kolegu Janka Bunčáka, hudobnícky to pre mňa otvorilo etapu radostného vloženia sa do improvizačnej praxe chorálových prelúdií a najmä postlúdií k témam zo spievaných chorálov. Takto ma obzvlášť znovu zaujal chorál "Wie schön leuchtet der Morgenstern", ktorý napísal práve pred 400 rokmi Philipp Nicolai. Týmto chorálom som sa už raz zapodieval v období štúdia na VŠMU, keď som naň urobil dlhšiu samostatnú skladbu na hodinách kontrapunktu u profesora Hrušovského. Teraz som sa však nechal inšpirovať len jeho obsahovou náladou, keď na fabule pozadia stále sa opakujúceho a variačne narastajúceho pohybu akoby ihravých ranných slnečných lúčov postupne odznie celý chorál. Keďže ide o hudobný útvar, vzniknutý z improvizácie, možno ho voľne interpretovať na ľubovoľných klávesových nástrojoch.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2000)

X