O diele:

Pieseň pre soprán, klarinet, violu, bicie a klavír bola napísaná v r. 2000. Textový fragment, použitý v piesni, je z rozsiahlejšej skladby The Marriage of Heaven and Hell od anglického básnika a výtvarníka z prelomu 18. a 19. storočia Williama Blakea, ktorý mal zvláštny dar - schopnosť prechádzať do "sveta tieňov" a podávať odtiaľto správy. ... Kompozícia básne má štruktúru koláže, prináša preslovy a dialógy rôznych duchovných bytostí medzi sebou alebo s autorom. Fragment v piesni je hlasom diablovým. Vo význame uvedeného textu sú pre mňa dôležité dve kontrastné roviny: prvá je zjavná, a tou je kontrast medzi múdrosťou a pravdou na jednej strane a mystifikáciou na strane druhej. Druhá kontrastná rovina vyplýva už z úvahy nad textom a je kontrastom predstavy jednoty protikladov - kontra ich nezmieriteľnosti. Tieto dva typy kontrastov v mojom uvažovaní vytvorili do istej miery určitú asociačnú rovinu pre uvažovanie v hudobných kategóriách. Napríklad sú to kontrasty: konvenčné muzicírovanie - netradičné a teatrálne spôsoby hry a spevu, alebo komponovaná hudba - citát.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2002)

Prvé uvedenie na Slovensku

10. 11. 2002, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Miriam Gašparíková (pf)
X