O diele:

Skladbu som písal počas prvého ročníka na VŠMU pod vedením Prof. Vladimíra Bokesa. Preniknúť do použitého hudobného materiálu, vyjadriť hľadanú myšlienku a pocit, ktorý ma napĺňal počas tvorby, mi trvalo takmer pol roka. Jej výsledný tvar zrkadlí môj postoj ku kompozičným technikám a rôznym spôsobom vyjadrenia hudobných obsahov skladieb súčasnej tvorby, ktoré som spoznával počas tohto obdobia a ktoré obohacovali moju hudobnú reč. Skladbu som venoval Pavlovi Krškovi ako prejav vďaky za nezištnú pomoc a rady pri prvých krokoch v kompozícii.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2004utor)

Prvé uvedenie na Slovensku

2004, Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (pf)
X