O diele:

Dve vianočné piesne je súhrnný názov dvoch samostatných duchovných piesní, ktoré vznikli dávnejšie, nezávisle od seba, pre spevníkové potreby. Na komorné predvedenia boli spracované v r. 2003. Vo verzii s klavírnym sprievodom prvýkrát odzneli 14. decembra 2003 v bratislavskom baptistickom kostole na Palisádach v podaní Kamily Zajíčkovej s autorovým sprievodom. V komornej verzii so sláčikovým kvartetom majú premiéru na tomto koncerte. Obe piesne sú dostupné i v českej, nemeckej a druhá aj v anglickej jazykovej mutácii. Pieseň V údive nemom vznikla v r. 1995 na starý text protestantského poeta z obdobia Tridsaťročnej vojny Paula Gerhardta (1607 - 1676) v preklade Michala Slavku (1921). Pieseň Oj, Betlehem ty maličký bola skomponovaná v r. 1968 na slová biskupa episkopálnej cirkvi v Massachusetts v USA - Phillipsa Brooksa (1835 - 1893) v preklade moravsko-slovenskej spisovateľky a poetky Márie Rafajovej (1896 - 1978). Rozšírila sa i v zborovej forme, pričom najúspešnejšia bola v spracovaní pre detský zbor a klavír (1994).


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2004)

Časti diela:
V údive nemom
Oj, Betlehem

X