O diele:

Skladbu Sapientia Aeterna (Večná múdrosť) som napísal ešte počas štúdia na konzervatóriu. Podnetom boli pre mňa tri nasledujúce sentencie zo života Kartuziánov:
 
I. Beata solitudo, sola beatitudo. – (Blažená samota, blaženosť sama.)
II. Stat crux, dum volvitur orbis... – (Kríž stojí, hoc svet sa točí...)
III. Memento mori! – (Pamätaj na smrť!)


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2004, s. 27.)

Časti diela:
Beata solitudo, sola beatitudo
Stat crux, dum volvitur orbis...
Memento mori!


Prvé uvedenie na Slovensku

2003, Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)

Prvé uvedenie na Slovensku

19. 2. 2014, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
Premiéra revidovanej verzie.
X