O diele:

Krátkymi nazývame veci alebo javy, pri ktorých nám niečo konkrétne chýba. No takto možno označiť i okamihy v živote človeka, ktoré sú pre neho krásne. Každý jeden z nich je však poznačený traumou konečnosti vecí. Vždy je pre nás príliš krátky a preto vzácny. Krátku hudbu venujem práve týmto chvíľam...


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1993, s. 163.)

X