O diele:

Regenbogen für Anuschka pre flautu, klarinet, preparovaný klavír a sláčikové kvarteto (2005) je prvou skladbou, kde som použil diatonický rad ako východiskový materiál, ktorého spracovanie prebieha po celotónovom rade, a nie po kvintovom, či kvartovom kruhu.

Až druhý diel skladby využíva kvartové a kvintové intervaly, po ktorých klesá, či stúpa celé harmonické napätie postupne od všetkých 12 tónov, resp. tónin. Zaujímavým bolo zistenie možnosti využitia celotónového radu na postupnú moduláciu základného diatonického radu v kombinácii s presnými rytmickými hodnotami tónov v rámci jednotlivých hlasov. Základnou ideou bola predstava dúhy (nem. Regenbogen), pretavená do hudby pokusom o napodobnenie jej farebného spektra, rozširovania v priestore (od centrálneho bodu-tónu zvyšovaním smerom nahor i znižovaním smerom nadol), či jemného chvenia, trblietania sa a odrazu jej svetla vo vodnom prachu až po záverečnú pokojnú radosť z tohto javu, ktorú vyjadruje 'verklikujúca' melódia vo flaute a klarinete...


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 61.)

Prvé uvedenie v zahraničí

4. 11. 2005, Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Trebnitz, DE
X