O diele:

Po dokončení tejto kompozície som si uvedomila, že má mnoho spoločného s Imagináciami I, II, III pre klavír. Obe sú kompozíciami pre sólový nástroj. Spracovanie jedného materiálu na tri spôsoby, tri obrazy proporčne približne rovnaké, tri rozličné zafarbenia a možno aj viac spoločných menovateľov spája tieto skladby do jedného cyklu, ktorý bude mať v budúcnosti pokračovanie v podobe ďalších sólových miniatúr. Každá sa viaže, resp. sa bude viazať k osobnosti, ktorá sa nejakým spôsobom dotkla môjho života. Imagináciám prislúcha Arnold Schönberg a Tri skice sa spájajú s Jurajom Benešom.


(autorka, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 56.)

X