O diele:

Verbálna partitúra skladby vznikla akodar k 50. narodeninám nemeckého skladateľa Waltera Zimmermanna na prelome rokov 1998 a 1999 a je súčasťou jediného exemplára knihy, vytvorenej pri tejto príležitosti. Jej mottom je nemecký preklad výroku Erika Satieho: Wenn sie lange leben wollen, müssen Sie alt werden. Pri jej komponovaní som zároveň (a možno paradoxne) myslel aj na niektorých ďalších ľudí, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami: John Cage, John Lennon a Linda McCartney. Venoval som ju teda zároveň aj ich pamiatke. Slovenská premiéra: Večery novej hudby, 15. októbra 2006, súbor ALEA.


(autor, in: bulletin Večery novej hudby 2006)

Prvé uvedenie v zahraničí

2006, ISCM World New Music Festival, Stuttgart, DE
INTERPRETI: IVES ensemble

Prvé uvedenie na Slovensku

15. 10. 2006, Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
INTERPRETI: ALEA
X