Časti diela:
Mačka a myš
Na paši
Hádka na dvore

X