O diele:

Music for Tape and Various Instruments reprezentuje vlastný koncept riadenej improvizácie, nazvaný "hudba na limitovanej ploche" - významnou črtou je netradičný zápis spájajúci hudobné znaky, kresbu a text v jeden celok za účelom podať koncentrovanú a zrozumiteľnú informáciu o priebehu skladby. Na mg pás boli zaznamenané: 2-ročné dievčatko Violka, báseň W. Blakea "William Bond", ako aj rozprávka "O troch prasiatkach" v čínskom jazyku. Texty voľne číta thaiwanská huslistka Tsan-tsen. Všetko sa to nahrávalo súčasne počas horúceho predpoludnia v izbe s otvoreným balkónom v obci Krásna nad Hornádom. V kompozícii mi išlo o zdeštruovanie už nakomponovaného zhudobnenia Blakeovej básne do fragmentárnych tvarov a o následné skladanie týchto fragmentov do celku počas živého predvedenia. Ako skladateľ sa do istej miery zriekam vytvárania výsledného tvaru predprípravou vertikálnych a horizontálnych väzieb materiálu. Tieto vznikajú priamo na pódiu spolurozhodovaním interpretov.


(autor, in: bulletin Festivalu súčasného umenia 2006)

X