O diele:

Bez názvu pre 3 dychové nástroje vzniklo v lete 1996. Skladbička má tri diely. Prvý diel je skracovaním úvodného, v polových hodnotách uvedeného modeli, až k jeho zániku. Úvodná striktne sekundovo-septimová linearita sa popri tom priebežne nasycuje inými intervalmi. Druhý diel je krátka passacaglia a záverečný je syntetickým ne-dorozumením.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1997, s. 130.)

X